לספרנים

לספרנים

​​​אמנות הקיטלוג

על פי כללי הקיטלוג הבין-לאומיים ונהלי הקיטלוג המקובלים בישראל

​ פרופ' אלחנן אדלר,​ המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין​

ד"ר רחל קדר, ​אוניברסיטת בר-אילן​

מהדורה ראשונית, סתיו 2013

"אמנות הקיטלוג" – לקריאה

תגובות והצעות ניתן לשלוח למייל: elhanana@savion.huji.ac.il או Rochelle.Kedar@biu.ac.il

יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-איסור יצירות נגזרות 3.0 לא מותאם של Creative Commons.​

ועדת הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית

פרוטוקול ישיבת פורום הקיטלוג הארצי (4.2.2020, תל-אביב)​

פרוטוקול ישיבת פורום הקיטלוג הארצי ( 24.6.2019, תל-אביב)

פרוטוקול ישיבת פורום הקיטלוג הארצי ( 09.01.2019, ירושלים)

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג 07.03.2018​

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (03.07.2017, חיפה)

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (06.06.2016, ירושלים)​​

​פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (03.06.2015, ירושלים)

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (19.11.2014, בר אילן)

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (02.01.2014, תל אביב)​​

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (20.02.2013, ירושלים)​

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (31.10.2012, תל אביב)

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (27.02.2012, ירושלים)​

פרוטוקול ישיבה 30.05.2011

פרוטוקול ישיבה 14.07.2010

פרוטוקול ישיבה 08.06.2009

פרוטוקול ישיבה 04.11.2008

פרוטוקול ישיבה 20.11.2007

פרוטוקול ישיבה 11.07.2006

פרוטוקול ישיבה 19.01.2005

רשימת חברי הוועדה 1.2005

פרוטוקול ישיבה 01.06.2004

החלטות ועדת הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית בנושא שדות GMD ו- MT 01.06.2004

פרוטוקול ישיבה 08.01.2004

פרוטוקול ישיבה 02.07.2003

פרוטוקול ישיבה 10.9.2002

פרוטוקול ישיבה 10.9.2002 (נספח א)

פרוטוקול ישיבה 10.9.2002 (נספח ב)

פרוטוקול ישיבה 3.1.2002

פרוטוקול ישיבה 12.6.2001

פרוטוקול ישיבה 8.2.2001

פרוטוקול ישיבה 27.7.2000

פרוטוקול ישיבה 17.2.2000

פרוטוקול ישיבה 11.8.1999

פרוטוקול ישיבה 19.1.1999

פרוטוקול ישיבה 18.2.1997

פרוטוקול ישיבה 24.11.1996

פרוטוקול ישיבה 24.11.1996 (נספח)

פרוטוקול ישיבה 19.6.1996 (חלק א)

פרוטוקול ישיבה 19.6.1996 (חלק ב)

פרוטוקול ישיבה 28.2.1996

מסמכי RDA

Tag names for new RDA fields​

Israel Request for new MARC fields 264 bibliographic​

Israel Request for new MARC fields 336 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 337 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 338 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 344 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 345 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 346 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 347 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 377 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 380 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 381 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 382 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 383 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 384 bibliographic

Israel Request for new MARC fields 787 bibliographic

Israel Request for new MARC subfields 040 $e bibliographic

Israel Request for new MARC subfields 041 $h bibliographic

Israel Request for new MARC subfields 041 $k bibliographic

Israel Request for new MARC subfields 041 $m bibliographic

Israel Request for new MARC subfields 041 $n bibliographic

Israel Request for new MARC subfields 700, 710, 711, 730 $i bibliographic

​Israel Request for new MARC fields 046 authority

Israel Request for new MARC fields 336 authority

Israel Request for new MARC fields 368 authority

Israel Request for new MARC fields 370 authority

Israel Request for new MARC fields 371 authority

Israel Request for new MARC fields 372 authority

Israel Request for new MARC fields 373 authority

Israel Request for new MARC fields 374 authority

Israel Request for new MARC fields 375 authority

Israel Request for new MARC fields 376 authority

Israel Request for new MARC fields 377 authority

Israel Request for new MARC fields 378 authority

Israel Request for new MARC fields 380 authority

Israel Request for new MARC fields 381 authority

Israel Request for new MARC fields 382 authority

Israel Request for new MARC fields 383 authority

Israel Request for new MARC fields 384 authority

המלצה לתיקון נדרש בקטלוג

Z39.50 Connection

Host name: nli.alma.exlibrisgroup.com

Port: 1921

Name of Database: 972NNL_INST

User name: z39

Password: z39

We support the following record syntaxes:

OPAC, MARC21/USMARC, UNIMARC`

The following attributes are supported by Alma:

Term (1016, 1017); Author (1, 1003, 1004); Subject (21); Title (4); ISBN (7); ISSN (8); Date (31); Identifier (12); OCLC Number (1211).​​

​For general information about the Z39.50 protocol, see here

​Other Alma customers, see Ex Libris configuration information to add NLI as a resource