פילוסופים והוגי דעות

פילוסופים והוגי דעות

פילוסופים והוגי דעות בספרייה הלאומית

פילוסופים והוגי דעות השפיעו לאורך ההיסטוריה השפעה אדירה על התפתחות התרבות האנושית. פירוש המילה היוונית 'פילוסופיה' הוא 'אהבת החוכמה', אולם פילוסופים לדורותיהם חלוקים ביניהם לגבי ההגדרה המדויקת של פילוסופיה. לרוב הפילוסופיה עוסקת בחקר שכלתני, ביקורתי ושיטתי של סוגיות יסוד הנוגעות להבנה של משמעות החיים, מהות האדם, הקיום האנושי, המציאות, ההיגיון, הנפש, הדת, הידע, המוסר ועוד היבטים רבים.

החשיבה הפילוסופית, כלומר החתירה להבין את העולם, מתקיימת משחר האנושות ועד ימינו, אך שורשיה של הפילוסופיה המערבית המוכרת כיום נטועים ביוון העתיקה. בימי הביניים התרכז מוקד ההגות הפילוסופי באירופה, ושם המשיך להתפתח גם בעת החדשה, נוסף על מקומות אחרים ברחבי העולם.

הגותם של פילוסופים שיקפה תיאוריות רבות ומגוונות שהשתנו מתקופה לתקופה, לעיתים נבנו זו על זו ולעתים סתרו זו את זו, והושפעו בין היתר מאירועים היסטוריים; זרמים בולטים בתחום; שינויים בשיטות החקירה הפילוסופיות; התפתחות הדתות; תהליכי חילון לעומת זיקה לדת ושלטון דת; והתקדמות מואצת של תחומי מדע שגרמה להיפרדותם מהפילוסופיה.

פילוסופים יהודים

על רקע זה בולטים ייחודם ותרומתם של פילוסופים יהודים. לאורך הדורות עסקו רבים מהם בבחינת הקשר שבין המחשבה הפילוסופית להגות היהודית, אולם נודעו גם הוגים יהודים שהתמקדו בהגות כללית בלבד או בספרות הלכתית בלבד.

כפי שהשפיעה על הפילוסופיה המערבית, סיפקה הפילוסופיה היוונית השראה גם להוגים יהודים. הראשון המוכר שבהם היה פילון האלכסנדרוני, שחי בתקופת הקיסרות הרומית. מאוחר יותר, בימי הביניים, הושפעו פילוסופים יהודים גם מהשקפות שמקורן בדתות אחרות. עם הפילוסופים היהודים שבלטו בתקופה זו נמנים בין היתר רבי סעדיה גאון, רבי יהודה הלוי והרמב"ם, שכתביהם נחשבים לספרי יסוד בפילוסופיה היהודית.

בעת החדשה, מהמאה ה־17 ועד ימינו, נודעו הוגי דעות יהודים רבים בין הפילוסופים שפעלו בעולם, ובהם ברוך שפינוזה, משה מנדלסון, מרטין בובר, עמנואל לוינס, חנה ארנדט (שסירבה להגדיר עצמה פילוסופית) ורבים נוספים. לנוכח התמורות הרבות שחלו בעולם לאורך התקופה, נגעה הגותם של הפילוסופים היהודים בין היתר לדת ואמונה, תנועת ההשכלה, עליית החסידות, הקבלה, מגמת החילון, המתח בין מסורת לקדמה, הציונות והשואה.

בספרייה הלאומית שמורים ספרי פילוסופיה רבים מאוד. מרביתם נוגעים לפילוסופיה יהודית ולפילוסופים יהודים, אך רבים אחרים קשורים לנצרות, לאסלאם ולענפים אחרים של הפילוסופיה מהעת העתיקה ועד ימינו. כמו כן נאספו בספרייה שפע פריטי ארכיון הנוגעים לפילוסופים או שהיו ברשותם. בספרייה שמורים ארכיוניהם האישיים של פילוסופים והוגי דעות יהודים רבים, ובהם מרטין בובר, שמואל הוגו ברגמן, ישעיהו ליבוביץ, ולטר בנימין, אחד העם ופליכס ולטש.