הפיוט והתפילה במסורת סוריה – חלבּ ודמשק
בית כנסת עדס בירושלים. צילום: אביתר ליכטמן

הפיוט והתפילה במסורת סוריה – חלבּ ודמשק

בארם צובה (אר"ץ), היא חלבּ שבצפון סוריה, שכנה אחת הקהילות היהודיות העתיקות והמפוארות במזרח התיכון. בית הכנסת הגדול בחאלב נחשב עד היום לאחד המונומנטים היהודיים הגדולים, ובו שכן "כתר ארם צובה" המפורסם, כתב היד החשוב של התנ"ך, שנכתב כנראה בתחילת המאה ה־10 ונחשב בידי החוקרים לנוסח המדויק ביותר של התנ"ך.

הישוב היהודי בחלב נמשך ברציפות מימי השלטון הרומי ועד המאה ה־20. תחת השלטון המוסלמי הייתה חלב למטרופולין של צפון סוריה. מימי הביניים, וביתר שאת מהמאה ה-15, הייתה בחלב פעילות פייטנית עשירה, מגוונת ורציפה.