נתונים סטטיסטיים

נתונים סטטיסטיים

כותרים חדשים וגיליונות שוטפים

הספרייה הלאומית מופקדת על שמירת נכסי התרבות של מדינת ישראל עבור הדורות הבאים, ועבור חוקרים, מלומדים ואזרחים מן השורה. לשם כך נחקק חוק הספרים, המחייב את כל מי שמוציא לאור ספר בישראל למסור שני עותקים ממנו לספרייה.

רוב רובם של המו"לים הישראלים מוסרים את פרסומיהם לספרייה הלאומית, ומשתתפים ביצירת האוסף הגדול והמקיף ביותר בארץ של פרסומים ישראליים.

הפרסומים נרשמים במרחב, בביבליוגרפיה הלאומית "קרית ספר", ובקטלוג המאוחד של הספריות בישראל.