ר' שמעון ב"ר נסים שמעון
אתר הפיוט והתפילה

ר' שמעון ב"ר נסים שמעון

צוות האתר

פרטים אחדים מתולדות חייו ושירתו של ר' שמעון ב"ר נסים, שחי ופעל בבבל במאה ה־20 וחיבר את הפיוט הידוע, "מה נאוו עלי".

ר' שמעון ב"ר נסים שמעון היה מורה בבית הספר "רבקה נוריאל" בבגדד ולאחר מכן מנהלו של בית הספר "רחל שחמון". הוא היה אחד מחבורת מורים משוררים (שמואל שאמי, עזרא ומאיר זכרי ושלמה נסים) שחיברו ביחד כמה פיוטים שנכנסו לספר השבחות כ"שירי רנה". הוא שימש כחזן במשך עשרות שנים בכמה בתי כנסת בבגדד, ובהם בית הכנסת ע"ש אלברט ששון, והיה בקי גדול במקאמים. את דרכו בעולם החינוך התחיל כנער שהיה אוסף את הילדים מבתיהם אל החדר שאביו ניהל ואחר כך מחזיר אותם הביתה.

ר' שמעון לא רק נאה דרש, בשירו מלא הקסם "מה נאוו עלי", אלא גם קיים ועלה לארץ. אולם כאן ציפתה לו מציאות אחרת מהמתואר בשירו. המגורים באהלים בחורף הקשה של תחילת שנות החמישים, הפער בין התפקיד שמילא בבגדד ובין חיי המעברה, והעובדה כי ידידו מעל בכסף שהבריח על מנת לעזור לכלתו שהתאלמנה – כל אלו שברו את רוחו, וזמן קצר לאחר הגעתו לארץ הוא נפטר מן העולם.