הרב יצחק יעקב ריינס
יצחק יעקב ריינס, אוסף שבדרון, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר

הרב יצחק יעקב ריינס

אוסף ריינס כולל 88 כתבי יד שהופקדו בספרייה הלאומית לזכרה של הרבנית עלקה ציפרשטיין. לראשונה, מתאפשרת גישה לכתביו של הרב יצחק יעקב ריינס (1915-1839) שלא פורסמו. הרב ריינס היה תלמיד חכם מבריק ולו מגוון תחומי עניין והשפעה נרחבת. הוא נודע כאחד הרבנים הראשונים שתמכו תמיכה בלתי מסויגת בתנועה הציונית וכמייסד של תנועת "המזרחי" – ארגון בין-לאומי ציוני דתי שתיפקד כחלק מההסתדרות הציונית החילונית. הרב ריינס ייסד ישיבה ששילבה לימוד תלמוד מסורתי אינטנסיבי עם לימודי חול ותוכנית לימודי יהדות רחבה יותר, שכללה גם היסטוריה וספרות יהודית, ועמד בראשה.

אחד עשר הספרים שפרסם הרב ריינס בחייו היו רק מקצת מכתביו, שהיו כתבי יד בלבד. לאחר פטירתו, פרסם בנו ספר נוסף של הרב, ותכנן לפרסם חלק גדול מכתבי היד שלו. עם זאת, המו"ל לא הדפיס את כתבי היד כמובטח, והם נשארו מוסתרים מעין הציבור ונשכחו לעשרות שנים. לאחרונה, צאצאים של הרב ריינס למדו על אודות קיומם של כתבי היד, רכשו אותם ותרמו אותם לספרייה הלאומית, שם הם נסרקו וכעת זמינים בגישה דיגיטלית לציבור. כתבי היד משתרעים על מגוון נושאים רחב, כולל תלמוד והלכה, אגדה, ציונות, פילוסופיה ומחשבה יהודית.