הזמנת פריטים נדירים

הזמנת פריטים נדירים

מהו פריט נדיר?

בספרייה הלאומית מצויים אוספים הכוללים פריטים נדירים ויקרי ערך בעלי חשיבות רבה למורשת העם והמדינה. ערכם של פריטים אלה לא יסולא בפז, שכן לרוב מדובר בפריטים יחידים מסוגם: כתבי יד בעלי ערך מיוחד, עותק יחיד של פריט שלא נשתמרו ממנו עותקים נוספים בארץ ובעולם וכד'.

 

מי רשאי להזמין פריט נדיר?

השירות ניתן לקוראים רשומים ובעלי הרשאה לעיון בפריט נדיר, ולאחר הזמנה ותיאום הגעה מראש.

כדי לשמור ככל האפשר על הפריטים הנדירים, תוצע קודם כל האפשרות להשתמש בעותק חלופי (כגון צילום או עותק דיגיטלי), אם קיים כזה.

אם הנכם רשומים לספרייה ובעלי הרשאה לעיון בפריט נדיר, תוכלו לבצע את ההזמנה באופן מקוון באמצעות קטלוג הספרייה.

אם הנכם רשומים לספרייה, וטרם הסדרתם הרשאה לעיון בפריט נדיר, עליכם לגשת לדלפק ההשאלה עם המסמכים המתאימים (ראו סעיף 3).

אם אינכם רשומים לספרייה, יש לפתוח כרטיס קורא, לקרוא את תנאי השימוש, ולמלא את טופס הבקשה. לאחר מכן עליכם לגשת לדלפק ההשאלה עם המסמכים המתאימים (ראו סעיף 3).

לתשומת לבכם: לספרנים שמור שיקול הדעת בדבר אישור הבקשה לעיון בפריט הנדיר המקורי.


כיצד מקבלים אישור לעיון בפריט נדיר?

עליכם לגשת לדלפק ההשאלה ולחתום על המסמכים הבאים:

1. תעודה מזהה רשמית. אנו נסרוק את התעודה למערכת המידע של הספרייה.​

​2. חתימה על טופס "בקשה לעיון בחומר נדיר וארכיוני

​3. סוגי אישורים ומסמכים נדרשים:

א. אישור שנתי - לתקופה של שנה מיום הענקת האישור:
יינתן ל: חוקרים, תלמידי מוסמך ותואר שלישי וחברי סגל אקדמי.
נדרש להציג: כרטיס ממוסד אקדמי מוכר – כרטיס סטודנט או מנוי תקף באוניברסיטה או במכללה.

ב. אישור תקופתי – לתקופה של עד 6 חודשים.
יינתן ל:
- סטודנטים לתואר ראשון.
נדרש להציג: תעודת סטודנט וכן מכתב ממזכירות החוג, המאשר את הצורך של הסטודנט בעיון בפריטים נדירים. על סטודנטים המכינים עבודות מחקר לדאוג לכך שהמנחה שלהם יעביר אישור מתאים למזכירות החוג.
- חוקרים במוסדות מחקר עצמאיים מוכרים.
נדרש להציג: אישור ממזכירות המוסד. אנו נברר שהמוסד עומד בהגדרה של מוסד מוכר וכן נוודא שהאישור תקף.
- חוקרים וסטודנטים מחו"ל. נדרש להציג: תעודת סגל או סטודנט במוסד אקדמי בחו"ל.

ג. אישור חד פעמי: לתקופה מצומצמת, עד שבוע.
יינתן ל:
- לומדים עצמאיים, תלמידי ישיבות, תלמידים והקהל הרחב, מהארץ ומחו"ל.
- אדם הנמצא בבניין ולא נערך מראש להצגת המסמכים הנדרשים לקבלת אישור תקופתי או שנתי ועומד בתנאים שפורטו. לצורך קבלת אישור חד פעמי נדרש למלא טופס בקשה המנמק את הסיבה לעיון בפריט הנדיר.

4.​ חתימה על תנאי השירות​


אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את פרטי הבקשה ולהעביר אותה לבדיקה של קב"ט הספרייה.

לתשומת לבכם: לספרנים שמור שיקול הדעת בדבר אישור הבקשה לעיון בפריט הנדיר המקורי.


כיצד מבצעים הזמנה?

עוד בטרם ביצוע ההזמנה עליכם להסדיר את הרשאתכם לעיון בפריט נדיר.

עליכם לאתר את הפריט בקטלוג וללחוץ על הזמנה.

הזמנת הפריט צריכה להתבצע טרם הגעתכם לספרייה. עם קליטת ההזמנה, עובדי הספרייה יבדקו את מצב הפריט וזמינותו ויתאמו איתכם ישירות מועד בו ניתן יהיה לעיין בפריט. במקרים מסוימים מצבו של פריט נדיר ומיוחד אינו מאפשר העברתו לעיון ללא בדיקה והכנה מראש. בשל כך, עיון בפריט באולם הקריאה יתאפשר כאמור, רק לאחר קבלת אישור ההזמנה ותיאום מועד הביקור.

אם נתקלתם בפריט שלא ניתן להזמין אותו דרך הקטלוג, ניתן לפנות לדלפק ההשאלה. אם ברצונכם לעיין בפריט הנדיר במשך תקופה ממושכת, יהיה עליכם להזמינו מחדש מדי יום.

לתשומת לבכם: לספרנים שמור שיקול הדעת בדבר אישור הבקשה לעיון בפריט הנדיר המקורי.

היכן מעיינים בפריט נדיר?

העיון בפריט נדיר נעשה באולם הקריאה לאוספים מיוחדים (אולם קריאה ארכיונים וכתבי יד), בקומת קרקע תחתונה (1-).

כדי לשמור ככל האפשר על הפריטים הנדירים, תוצע קודם כל האפשרות להשתמש בעותק חלופי (כגון צילום או עותק דיגיטלי), אם קיים כזה. במידה וישנו עותק כזה, יישלח קישור תוך יום עבודה.

העיון בפריט נדיר יתאפשר לאחר הזמנה ותיאום מראש.

כיצד עליי לנהוג בעת עיון בפריט נדיר?

עיון בפריט נדיר ומיוחד מחייב משנה זהירות. אנא קראו את ההנחיות לעיון בחומר נדיר וארכיוני, ונהגו לפיהם.

כיצד אפשר לצלם עותק?

• לא ניתן לצלם פריט במכונות הצילום הרגילות. לרשותך ציוד צילום ייעודי באולם הקריאה.
• מותר צילום במצלמה דיגיטלית באישור הספרן ובהנחייתו באשר לאופן הצילום כך שלא יזיק לפריט.
• באפשרותך להזמין סריקה מקצועית של הפריט באמצעות שירות אספקת עותקים. השירות כרוך בתשלום, בהתאם למחירון הספרייה.

הנחיות לעיון בכתבי יד, ספרים נדירים וחומר ארכיוני

• יש לצמצם למינימום את המגע בפריט.
• על הידיים להיות נקיות ויבשות לפני כל מגע בפריט.
• אין להחזיק דברי מזון או שתייה בקרבת הפריט, כולל בקבוקי מים סגורים.
• אין לגרום לקרע או לקפל בנייר.
• אין להצמיד לחומר סימניות, מהדקים או כל גוף זר אחר.
• אין למחוק כיתוב או סימנים כלשהם / לרשום הערות על הפריט המקורי.
• אין לגעת ואין לשפשף את הדיו / את האיורים. ניתן לדפדף בעדינות בקצוות הדפים.
• רשימות ניתן לעשות על גבי נייר שיונח על השולחן, תוך שימוש בעיפרון בלבד.
• אין להחזיק בעטים / בטושים בקרבת מקום.
• יש להשתמש תמיד בתמיכה (יתקבלו מהספרן האחראי) להנחת הספר.
• יש לפתוח את הספר בזווית הטבעית לו, בלי ללחוץ על פתיחתו.
• כשצריך להחזיק את הדף במצב פתוח, יש להשתמש רק במשקולות שניתנו לך, ללא אביזרי עזר (ניתן לבקש עוד משקולות בהתאם לצורך).
• כשפותחים ניירות מקופלים כגון איורים או מפות, יש לקפל אותם בחזרה באותה הצורה שבה הם היו מקופלים.
• אין לעזוב את הפריט ללא השגחה בלי ליידע את הספרנים.
• ניתן לעיין בתצלומים תוך שימוש בכפפות בלבד (יסופקו ע"י הספרן).

הקורא יישא באחריות על כל נזק שייגרם לפריט בשל אי הקפדה על הנחיות אלו. חלק מהפריטים מצולמים לפני העברתם לעיון.