עיון לפי כותר

שפה
שנת פרסום
אזור
לא נמצאו תוצאות מתאימות
שפה⁨ספרדית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1929-02-01⁩
עד תאריך⁨1932-01-15⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1931-01-01⁩
עד תאריך⁨1931-01-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1937-01-01⁩
עד תאריך⁨1939-01-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מרכז אירופה⁩
מדינה⁨אוסטריה⁩
זמין מתאריך⁨1918-01-01⁩
עד תאריך⁨1918-01-01⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1915-07-30⁩
עד תאריך⁨1976-12-31⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1912-01-26⁩
עד תאריך⁨1923-12-01⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1849-10-26⁩
עד תאריך⁨1858-05-14⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מצרים⁩
זמין מתאריך⁨1929-01-01⁩
עד תאריך⁨1932-04-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1924-01-01⁩
עד תאריך⁨1936-01-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨דרום אירופה⁩
מדינה⁨יוון⁩
זמין מתאריך⁨1909-01-01⁩
עד תאריך⁨1909-01-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨דרום אירופה⁩
מדינה⁨יוון⁩
זמין מתאריך⁨1907-01-01⁩
עד תאריך⁨1910-01-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1893-01-01⁩
עד תאריך⁨1910-01-02⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מצרים⁩
זמין מתאריך⁨1909-06-25⁩
עד תאריך⁨1941-09-18⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-11-01⁩
עד תאריך⁨1929-07-01⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1898-04-29⁩
עד תאריך⁨1977-12-30⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨מערב אירופה⁩
מדינה⁨צרפת⁩
זמין מתאריך⁨1860-01-02⁩
עד תאריך⁨1913-01-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨טורקיה⁩
זמין מתאריך⁨1910-09-01⁩
עד תאריך⁨1913-09-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨אלג'יריה⁩
זמין מתאריך⁨1924-01-01⁩
עד תאריך⁨1930-01-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨תוניסיה⁩
זמין מתאריך⁨1888-06-01⁩
עד תאריך⁨1921-06-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨תוניסיה⁩
זמין מתאריך⁨1904-01-01⁩
עד תאריך⁨1904-01-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨תוניסיה⁩
זמין מתאריך⁨1920-01-01⁩
עד תאריך⁨1923-10-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מצרים⁩
זמין מתאריך⁨1923-01-01⁩
עד תאריך⁨1934-03-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨תוניסיה⁩
זמין מתאריך⁨1905-07-01⁩
עד תאריך⁨1906-08-15⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨מערב אירופה⁩
מדינה⁨צרפת⁩
זמין מתאריך⁨1991-12-01⁩
עד תאריך⁨2006-05-01⁩
שפה⁨רוסית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1860-06-28⁩
עד תאריך⁨1869-07-13⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-03-01⁩
עד תאריך⁨1936-03-15⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1937-11-01⁩
עד תאריך⁨1939-07-02⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1934-12-01⁩
עד תאריך⁨1936-03-01⁩
שפה⁨פורטוגזית⁩
אזור⁨אמריקה הלטינית⁩
מדינה⁨ברזיל⁩
זמין מתאריך⁨1916-01-14⁩
עד תאריך⁨1917-09-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨דרום אירופה⁩
מדינה⁨יוון⁩
זמין מתאריך⁨1879-01-01⁩
עד תאריך⁨1895-01-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1933-11-17⁩
עד תאריך⁨1934-03-25⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1933-05-01⁩
עד תאריך⁨1939-06-16⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1932-01-01⁩
עד תאריך⁨1933-10-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1934-09-28⁩
עד תאריך⁨1934-11-30⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-09-15⁩
עד תאריך⁨1928-07-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1932-03-04⁩
עד תאריך⁨1934-03-30⁩
שפה⁨רומנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רומניה⁩
זמין מתאריך⁨1890-04-26⁩
עד תאריך⁨1913-12-26⁩
שפה⁨הונגרית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨הונגריה⁩
זמין מתאריך⁨1882-11-05⁩
עד תאריך⁨1944-10-12⁩
שפה⁨רומנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רומניה⁩
זמין מתאריך⁨1879-07-11⁩
עד תאריך⁨1890-01-31⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1934-01-01⁩
עד תאריך⁨1939-07-05⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1894-03-16⁩
עד תאריך⁨1895-05-01⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1900-05-18⁩
עד תאריך⁨1909-12-03⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1933-04-01⁩
עד תאריך⁨1933-04-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨מערב אירופה⁩
מדינה⁨צרפת⁩
זמין מתאריך⁨1948-10-15⁩
עד תאריך⁨1977-12-15⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1926-10-01⁩
עד תאריך⁨1937-07-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מצרים⁩
זמין מתאריך⁨1922-06-22⁩
עד תאריך⁨1939-06-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1937-09-01⁩
עד תאריך⁨1937-11-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1907-03-08⁩
עד תאריך⁨1910-12-30⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1938-09-11⁩
עד תאריך⁨1939-09-01⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1911-08-11⁩
עד תאריך⁨1917-12-21⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1888-01-06⁩
עד תאריך⁨1920-12-31⁩
שפה⁨שוודית⁩
אזור⁨מערב אירופה⁩
מדינה⁨שוודיה⁩
זמין מתאריך⁨1932-05-01⁩
עד תאריך⁨2020-06-01⁩
שפה⁨גרמנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-02-16⁩
עד תאריך⁨1939-03-31⁩
שפה⁨גרמנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1925-01-01⁩
עד תאריך⁨1939-08-11⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מצרים⁩
זמין מתאריך⁨1935-09-01⁩
עד תאריך⁨1937-05-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1932-10-01⁩
עד תאריך⁨1933-06-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1936-11-08⁩
עד תאריך⁨1939-08-21⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-05-06⁩
עד תאריך⁨1939-06-10⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1926-07-22⁩
עד תאריך⁨1940-05-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1915-06-18⁩
עד תאריך⁨1922-08-04⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1929-01-01⁩
עד תאריך⁨1945-01-01⁩
שפה⁨ערבית יהודית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨אלג'יריה⁩
זמין מתאריך⁨1895-02-08⁩
עד תאריך⁨1896-05-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1935-03-01⁩
עד תאריך⁨1935-11-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1938-02-01⁩
עד תאריך⁨1939-06-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מרכז אירופה⁩
מדינה⁨אוסטריה⁩
זמין מתאריך⁨1917-08-01⁩
עד תאריך⁨1918-09-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1926-10-01⁩
עד תאריך⁨1934-06-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1935-01-01⁩
עד תאריך⁨1936-03-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-11-01⁩
עד תאריך⁨1930-11-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1934-09-01⁩
עד תאריך⁨1934-12-30⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1921-10-31⁩
עד תאריך⁨1939-02-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1935-05-05⁩
עד תאריך⁨1936-01-05⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1931-11-01⁩
עד תאריך⁨1932-12-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-12-01⁩
עד תאריך⁨1932-03-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1935-06-01⁩
עד תאריך⁨1935-11-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1946-07-01⁩
עד תאריך⁨1952-09-15⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-01-01⁩
עד תאריך⁨1928-12-31⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1843-04-01⁩
עד תאריך⁨1869-03-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1881-05-19⁩
עד תאריך⁨1892-06-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1925-03-01⁩
עד תאריך⁨1926-01-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨מערב אירופה⁩
מדינה⁨צרפת⁩
זמין מתאריך⁨1921-01-01⁩
עד תאריך⁨1940-01-01⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1925-01-12⁩
עד תאריך⁨1932-12-30⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1932-12-02⁩
עד תאריך⁨1950-04-21⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1929-01-01⁩
עד תאריך⁨1934-12-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1937-07-16⁩
עד תאריך⁨1938-05-12⁩
שפה⁨רוסית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רוסיה⁩
זמין מתאריך⁨1879-01-24⁩
עד תאריך⁨1883-01-06⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1891-02-19⁩
עד תאריך⁨1946-04-12⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1923-01-27⁩
עד תאריך⁨1936-05-30⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1885-01-07⁩
עד תאריך⁨1886-12-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨תוניסיה⁩
זמין מתאריך⁨1925-03-25⁩
עד תאריך⁨1934-08-17⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מצרים⁩
זמין מתאריך⁨1920-01-01⁩
עד תאריך⁨1923-08-01⁩
שפה⁨איטלקית⁩
אזור⁨דרום אירופה⁩
מדינה⁨איטליה⁩
זמין מתאריך⁨1845-06-01⁩
עד תאריך⁨1847-10-15⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-01-01⁩
עד תאריך⁨1936-01-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1915-01-01⁩
עד תאריך⁨1918-12-01⁩
שפה⁨רוסית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רוסיה⁩
זמין מתאריך⁨1879-09-11⁩
עד תאריך⁨1885-01-12⁩
שפה⁨ספרדית⁩
אזור⁨אמריקה הלטינית⁩
מדינה⁨מקסיקו⁩
זמין מתאריך⁨1889-02-09⁩
עד תאריך⁨1889-08-01⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1895-01-01⁩
עד תאריך⁨1896-12-01⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1911-01-14⁩
עד תאריך⁨1977-12-29⁩
שפה⁨רוסית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1861-07-19⁩
עד תאריך⁨1862-05-09⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1925-06-01⁩
עד תאריך⁨1925-08-03⁩
שפה⁨גרמנית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1880-11-01⁩
עד תאריך⁨1881-02-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1933-01-01⁩
עד תאריך⁨1935-03-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מרכז אירופה⁩
מדינה⁨אוסטריה⁩
זמין מתאריך⁨1917-08-01⁩
עד תאריך⁨1918-12-04⁩
שפה⁨אנגלית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1909-10-01⁩
עד תאריך⁨1910-04-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מצרים⁩
זמין מתאריך⁨1936-06-15⁩
עד תאריך⁨1948-01-14⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1936-11-14⁩
עד תאריך⁨1939-06-09⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-01-01⁩
עד תאריך⁨1939-05-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-02-16⁩
עד תאריך⁨1939-08-25⁩
שפה⁨הונגרית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רומניה⁩
זמין מתאריך⁨1918-12-19⁩
עד תאריך⁨1948-09-30⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨תוניסיה⁩
זמין מתאריך⁨1920-01-01⁩
עד תאריך⁨1921-07-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1932-02-04⁩
עד תאריך⁨1940-05-31⁩
שפה⁨רוסית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רוסיה⁩
זמין מתאריך⁨1871-01-15⁩
עד תאריך⁨1873-07-10⁩
שפה⁨ספרדית⁩
אזור⁨אמריקה הלטינית⁩
מדינה⁨ארגנטינה⁩
זמין מתאריך⁨1917-07-01⁩
עד תאריך⁨1918-06-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1950-02-01⁩
עד תאריך⁨1963-10-01⁩
שפה⁨צרפתית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מצרים⁩
זמין מתאריך⁨1931-05-28⁩
עד תאריך⁨1933-05-25⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1926-05-01⁩
עד תאריך⁨1932-02-01⁩
שפה⁨פולנית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1935-05-01⁩
עד תאריך⁨1939-07-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1906-03-18⁩
עד תאריך⁨1906-05-12⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1921-06-01⁩
עד תאריך⁨1922-10-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨אמריקה הלטינית⁩
מדינה⁨קובה⁩
זמין מתאריך⁨1927-07-08⁩
עד תאריך⁨1934-05-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1915-07-30⁩
עד תאריך⁨1915-12-17⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-08-17⁩
עד תאריך⁨1938-04-03⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1915-08-16⁩
עד תאריך⁨1918-01-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1929-06-13⁩
עד תאריך⁨1929-11-10⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1932-03-08⁩
עד תאריך⁨1934-07-13⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-01-06⁩
עד תאריך⁨1931-06-26⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1934-09-09⁩
עד תאריך⁨1935-01-26⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1936-09-16⁩
עד תאריך⁨1939-08-18⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1921-09-01⁩
עד תאריך⁨1921-10-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1930-12-12⁩
עד תאריך⁨1931-06-12⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-01-01⁩
עד תאריך⁨1939-09-03⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1936-01-03⁩
עד תאריך⁨1939-04-14⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-02-15⁩
עד תאריך⁨1939-06-10⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-11-11⁩
עד תאריך⁨1937-05-10⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1912-01-01⁩
עד תאריך⁨1912-01-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1893-10-01⁩
עד תאריך⁨1894-01-01⁩
שפה⁨ערבית יהודית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1922-11-06⁩
עד תאריך⁨1924-10-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1936-12-01⁩
עד תאריך⁨1938-02-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1910-07-08⁩
עד תאריך⁨1914-12-30⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1933-04-01⁩
עד תאריך⁨1935-03-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1908-07-17⁩
עד תאריך⁨1917-10-05⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1909-11-19⁩
עד תאריך⁨1910-04-29⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1912-01-19⁩
עד תאריך⁨1912-04-19⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1902-06-27⁩
עד תאריך⁨1904-12-30⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1908-07-30⁩
עד תאריך⁨1913-07-02⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-05-23⁩
עד תאריך⁨1936-04-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1902-08-01⁩
עד תאריך⁨1903-01-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1909-02-26⁩
עד תאריך⁨1917-10-12⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨אמריקה הלטינית⁩
מדינה⁨ארגנטינה⁩
זמין מתאריך⁨1921-06-01⁩
עד תאריך⁨1923-03-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨אמריקה הלטינית⁩
מדינה⁨ארגנטינה⁩
זמין מתאריך⁨1923-10-07⁩
עד תאריך⁨1926-12-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1916-04-01⁩
עד תאריך⁨1917-03-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1912-02-01⁩
עד תאריך⁨1912-07-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1922-10-12⁩
עד תאריך⁨1922-11-16⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1909-01-01⁩
עד תאריך⁨1927-12-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1916-01-07⁩
עד תאריך⁨1916-03-17⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1926-02-19⁩
עד תאריך⁨1928-01-27⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1906-06-01⁩
עד תאריך⁨1906-06-01⁩
שפה⁨לאדינו⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨טורקיה⁩
זמין מתאריך⁨1872-10-01⁩
עד תאריך⁨1904-09-08⁩
שפה⁨לאדינו⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1915-10-10⁩
עד תאריך⁨1920-01-13⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1938-08-14⁩
עד תאריך⁨1939-06-16⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רומניה⁩
זמין מתאריך⁨1935-09-01⁩
עד תאריך⁨1938-09-01⁩
שפה⁨לאדינו⁩
אזור⁨דרום אירופה⁩
מדינה⁨יוון⁩
זמין מתאריך⁨1875-11-01⁩
עד תאריך⁨1907-08-16⁩
שפה⁨לאדינו⁩
אזור⁨דרום אירופה⁩
מדינה⁨בוסניה והרצגובינה⁩
זמין מתאריך⁨1898-09-01⁩
עד תאריך⁨1901-08-16⁩
שפה⁨ערבית יהודית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1915-06-18⁩
עד תאריך⁨1922-08-04⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1936-11-28⁩
עד תאריך⁨1942-01-14⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1895-05-03⁩
עד תאריך⁨1896-01-17⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-08-17⁩
עד תאריך⁨1929-06-15⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-12-01⁩
עד תאריך⁨1938-04-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1907-01-16⁩
עד תאריך⁨1907-04-15⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1922-01-01⁩
עד תאריך⁨1923-01-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1932-01-15⁩
עד תאריך⁨1932-10-14⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨אמריקה הלטינית⁩
מדינה⁨ארגנטינה⁩
זמין מתאריך⁨1921-07-01⁩
עד תאריך⁨1921-09-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1918-04-04⁩
עד תאריך⁨1982-12-31⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1921-01-24⁩
עד תאריך⁨1921-08-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨2000-10-01⁩
עד תאריך⁨2012-04-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1924-07-04⁩
עד תאריך⁨1925-10-23⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1951-01-31⁩
עד תאריך⁨1951-09-26⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1941-08-24⁩
עד תאריך⁨1947-05-09⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1960-04-01⁩
עד תאריך⁨1967-04-13⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1913-10-01⁩
עד תאריך⁨1916-12-29⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1908-03-06⁩
עד תאריך⁨1909-04-30⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1930-08-01⁩
עד תאריך⁨1939-07-28⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1932-02-09⁩
עד תאריך⁨1932-03-15⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-06-12⁩
עד תאריך⁨1939-07-18⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-01-01⁩
עד תאריך⁨1928-07-18⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1929-05-10⁩
עד תאריך⁨1930-05-16⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1916-12-29⁩
עד תאריך⁨1918-03-29⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1908-10-09⁩
עד תאריך⁨1908-11-12⁩
שפה⁨ערבית יהודית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨אלג'יריה⁩
זמין מתאריך⁨1892-01-14⁩
עד תאריך⁨1892-01-14⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1918-06-09⁩
עד תאריך⁨1920-09-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1933-06-16⁩
עד תאריך⁨1934-08-10⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1933-05-01⁩
עד תאריך⁨1933-05-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1961-07-14⁩
עד תאריך⁨1965-12-07⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1925-11-11⁩
עד תאריך⁨1926-05-18⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1924-10-01⁩
עד תאריך⁨1925-01-27⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1935-10-11⁩
עד תאריך⁨1965-12-31⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-09-14⁩
עד תאריך⁨1948-03-25⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1917-01-05⁩
עד תאריך⁨1917-12-28⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1906-11-11⁩
עד תאריך⁨1906-12-20⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1926-05-28⁩
עד תאריך⁨1930-03-07⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1930-10-31⁩
עד תאריך⁨1936-07-10⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1936-07-31⁩
עד תאריך⁨1939-06-09⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1929-02-01⁩
עד תאריך⁨1930-03-16⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1899-01-01⁩
עד תאריך⁨1900-09-30⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨אמריקה הלטינית⁩
מדינה⁨ארגנטינה⁩
זמין מתאריך⁨1917-07-29⁩
עד תאריך⁨1918-06-28⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1938-10-20⁩
עד תאריך⁨1939-08-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1927-12-07⁩
עד תאריך⁨1933-08-27⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1929-03-29⁩
עד תאריך⁨1929-05-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1914-02-01⁩
עד תאריך⁨1939-06-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1919-08-08⁩
עד תאריך⁨1940-02-16⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1911-11-01⁩
עד תאריך⁨1912-08-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1925-06-01⁩
עד תאריך⁨1983-12-30⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1931-10-02⁩
עד תאריך⁨1949-05-11⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1931-11-30⁩
עד תאריך⁨1934-12-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1909-03-01⁩
עד תאריך⁨1909-03-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1911-08-31⁩
עד תאריך⁨1911-12-22⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-02-02⁩
עד תאריך⁨1937-12-23⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1915-02-15⁩
עד תאריך⁨1915-08-11⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1942-06-10⁩
עד תאריך⁨1951-07-20⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1932-02-10⁩
עד תאריך⁨1932-11-02⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1908-07-14⁩
עד תאריך⁨1939-09-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1929-12-17⁩
עד תאריך⁨1939-09-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-07-01⁩
עד תאריך⁨1928-05-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1896-06-12⁩
עד תאריך⁨1914-09-04⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1897-03-17⁩
עד תאריך⁨1897-04-11⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1896-12-04⁩
עד תאריך⁨1908-09-25⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1922-08-01⁩
עד תאריך⁨1922-10-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1914-03-20⁩
עד תאריך⁨1915-02-26⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1934-03-02⁩
עד תאריך⁨1934-06-22⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1905-11-11⁩
עד תאריך⁨1919-02-28⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1921-06-01⁩
עד תאריך⁨1922-09-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-06-08⁩
עד תאריך⁨1939-03-24⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-01-01⁩
עד תאריך⁨1938-11-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רוסיה⁩
זמין מתאריך⁨1903-01-22⁩
עד תאריך⁨1915-01-22⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1895-08-16⁩
עד תאריך⁨1896-01-02⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1953-09-09⁩
עד תאריך⁨1955-11-04⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1932-01-01⁩
עד תאריך⁨1937-11-19⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1863-07-30⁩
עד תאריך⁨1911-03-09⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1920-09-01⁩
עד תאריך⁨1939-05-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1966-10-16⁩
עד תאריך⁨1971-08-15⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1932-01-29⁩
עד תאריך⁨1934-06-12⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מערב אירופה⁩
מדינה⁨איטליה⁩
זמין מתאריך⁨1944-09-17⁩
עד תאריך⁨1946-06-21⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1948-10-03⁩
עד תאריך⁨1965-12-31⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1909-05-11⁩
עד תאריך⁨1917-04-04⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1942-03-10⁩
עד תאריך⁨1948-09-09⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1914-11-05⁩
עד תאריך⁨1924-03-02⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1938-10-09⁩
עד תאריך⁨1939-08-25⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1936-07-17⁩
עד תאריך⁨1938-04-29⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-08-31⁩
עד תאריך⁨1932-09-16⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-04-13⁩
עד תאריך⁨1934-10-05⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1905-07-01⁩
עד תאריך⁨1909-01-15⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1894-08-23⁩
עד תאריך⁨1905-11-10⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1925-09-01⁩
עד תאריך⁨1955-03-15⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1877-02-15⁩
עד תאריך⁨1878-07-12⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1899-02-01⁩
עד תאריך⁨1902-12-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-08-17⁩
עד תאריך⁨1936-04-03⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-12-30⁩
עד תאריך⁨1929-11-22⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1931-05-03⁩
עד תאריך⁨1939-06-23⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1891-11-01⁩
עד תאריך⁨1892-10-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1925-01-01⁩
עד תאריך⁨1926-05-09⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רוסיה⁩
זמין מתאריך⁨1886-02-12⁩
עד תאריך⁨1888-03-12⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1938-03-01⁩
עד תאריך⁨1939-06-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1906-01-01⁩
עד תאריך⁨1923-03-09⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1906-10-15⁩
עד תאריך⁨1906-11-06⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1898-05-13⁩
עד תאריך⁨1898-10-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1933-04-02⁩
עד תאריך⁨1939-06-02⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1911-02-10⁩
עד תאריך⁨1913-12-24⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1934-04-24⁩
עד תאריך⁨1941-07-02⁩
שפה⁨ערבית יהודית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨מרוקו⁩
זמין מתאריך⁨1947-01-04⁩
עד תאריך⁨1956-04-28⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1982-12-01⁩
עד תאריך⁨1988-12-14⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-09-14⁩
עד תאריך⁨1930-07-11⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1860-06-28⁩
עד תאריך⁨1871-01-12⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1926-07-23⁩
עד תאריך⁨1933-06-23⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-01-06⁩
עד תאריך⁨1934-04-13⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1902-12-01⁩
עד תאריך⁨1908-10-30⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-01-04⁩
עד תאריך⁨1929-12-03⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1893-10-17⁩
עד תאריך⁨1894-10-15⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1863-03-05⁩
עד תאריך⁨1886-09-01⁩
שפה⁨לאדינו⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1910-11-11⁩
עד תאריך⁨1922-12-29⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1931-10-07⁩
עד תאריך⁨1931-10-11⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-01-01⁩
עד תאריך⁨1938-12-30⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1928-11-11⁩
עד תאריך⁨1929-03-15⁩
שפה⁨לאדינו⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1921-09-25⁩
עד תאריך⁨1922-10-08⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1910-01-27⁩
עד תאריך⁨1910-03-10⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1938-09-02⁩
עד תאריך⁨1939-08-11⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1936-11-20⁩
עד תאריך⁨1937-07-09⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1924-05-09⁩
עד תאריך⁨1939-06-30⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1954-12-06⁩
עד תאריך⁨1971-05-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1951-05-01⁩
עד תאריך⁨2014-04-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1916-06-30⁩
עד תאריך⁨1917-03-30⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-11-15⁩
עד תאריך⁨1939-05-02⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1931-10-07⁩
עד תאריך⁨1932-03-04⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1928-03-16⁩
עד תאריך⁨1929-03-22⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1908-09-04⁩
עד תאריך⁨1908-11-20⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1934-07-05⁩
עד תאריך⁨1938-12-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1910-11-18⁩
עד תאריך⁨1939-08-24⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1932-07-01⁩
עד תאריך⁨1933-12-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1783-10-01⁩
עד תאריך⁨1811-03-17⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1906-01-12⁩
עד תאריך⁨1922-12-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1906-01-15⁩
עד תאריך⁨1906-03-25⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨גרמניה⁩
זמין מתאריך⁨1856-06-04⁩
עד תאריך⁨1903-10-30⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1948-07-13⁩
עד תאריך⁨1948-08-27⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1910-04-06⁩
עד תאריך⁨1915-03-29⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1900-10-01⁩
עד תאריך⁨1902-03-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1894-01-01⁩
עד תאריך⁨1894-01-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1910-05-06⁩
עד תאריך⁨1915-01-11⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨סוריה⁩
זמין מתאריך⁨1920-07-05⁩
עד תאריך⁨1920-07-12⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1918-12-18⁩
עד תאריך⁨1924-05-29⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-09-28⁩
עד תאריך⁨1936-07-10⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1879-06-11⁩
עד תאריך⁨1913-01-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1937-05-15⁩
עד תאריך⁨1938-11-10⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מרכז אירופה⁩
מדינה⁨גרמניה⁩
זמין מתאריך⁨1922-09-10⁩
עד תאריך⁨1924-06-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1902-07-06⁩
עד תאריך⁨1931-10-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1860-10-11⁩
עד תאריך⁨1904-01-13⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1920-01-01⁩
עד תאריך⁨1920-07-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1936-04-01⁩
עד תאריך⁨1936-10-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1939-01-01⁩
עד תאריך⁨1939-01-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-07-20⁩
עד תאריך⁨1932-06-17⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1930-01-10⁩
עד תאריך⁨1930-10-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1933-11-17⁩
עד תאריך⁨1937-09-05⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1889-12-06⁩
עד תאריך⁨1891-11-13⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1948-02-15⁩
עד תאריך⁨2020-04-23⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1904-04-15⁩
עד תאריך⁨1921-03-25⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1910-06-12⁩
עד תאריך⁨1911-06-15⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1923-06-29⁩
עד תאריך⁨1925-04-05⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-09-14⁩
עד תאריך⁨1949-05-12⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1938-12-20⁩
עד תאריך⁨1948-12-31⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1946-07-01⁩
עד תאריך⁨1947-12-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1932-07-22⁩
עד תאריך⁨1932-11-25⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1930-11-28⁩
עד תאריך⁨1931-12-25⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1926-08-01⁩
עד תאריך⁨1927-09-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1920-01-01⁩
עד תאריך⁨1921-05-20⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1909-10-01⁩
עד תאריך⁨1910-01-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1937-02-19⁩
עד תאריך⁨1939-07-21⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1908-12-01⁩
עד תאריך⁨1923-09-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1919-01-31⁩
עד תאריך⁨1931-03-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1931-08-16⁩
עד תאריך⁨1931-09-25⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1898-05-01⁩
עד תאריך⁨1899-05-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1938-11-01⁩
עד תאריך⁨1939-07-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1936-07-16⁩
עד תאריך⁨1939-08-28⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1895-01-01⁩
עד תאריך⁨1897-12-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1931-12-27⁩
עד תאריך⁨1939-05-15⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1949-05-01⁩
עד תאריך⁨1963-10-02⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1933-03-03⁩
עד תאריך⁨1933-06-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1929-04-24⁩
עד תאריך⁨1929-06-13⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1916-01-07⁩
עד תאריך⁨1921-11-18⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1892-04-11⁩
עד תאריך⁨1898-07-29⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1865-04-07⁩
עד תאריך⁨1890-06-20⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1924-04-02⁩
עד תאריך⁨1925-10-02⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨גרמניה⁩
זמין מתאריך⁨1907-01-01⁩
עד תאריך⁨1950-02-28⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1893-01-02⁩
עד תאריך⁨1893-10-20⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1936-03-08⁩
עד תאריך⁨1939-06-09⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1943-06-06⁩
עד תאריך⁨1969-12-31⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בולגריה⁩
זמין מתאריך⁨1923-01-31⁩
עד תאריך⁨1924-03-07⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רוסיה⁩
זמין מתאריך⁨1916-11-26⁩
עד תאריך⁨1918-06-03⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1915-12-31⁩
עד תאריך⁨1916-04-28⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1931-03-24⁩
עד תאריך⁨1931-08-07⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1974-09-01⁩
עד תאריך⁨1979-06-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1914-03-01⁩
עד תאריך⁨1914-04-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ישראל⁩
זמין מתאריך⁨1948-05-14⁩
עד תאריך⁨1948-05-14⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1932-05-20⁩
עד תאריך⁨1935-05-10⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1937-12-10⁩
עד תאריך⁨1939-05-12⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1934-01-01⁩
עד תאריך⁨1934-02-04⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1907-11-15⁩
עד תאריך⁨1908-03-15⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1921-11-04⁩
עד תאריך⁨1935-12-13⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1937-01-15⁩
עד תאריך⁨1937-11-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1930-02-14⁩
עד תאריך⁨1940-11-20⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1931-01-01⁩
עד תאריך⁨1939-04-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1888-07-27⁩
עד תאריך⁨1889-07-19⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1928-01-01⁩
עד תאריך⁨1936-12-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1911-03-01⁩
עד תאריך⁨1912-10-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1937-09-24⁩
עד תאריך⁨1938-03-11⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1907-01-01⁩
עד תאריך⁨1908-12-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1897-08-30⁩
עד תאריך⁨1979-12-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1937-03-01⁩
עד תאריך⁨1938-11-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1907-08-24⁩
עד תאריך⁨1925-12-04⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1936-10-01⁩
עד תאריך⁨1938-05-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1931-02-13⁩
עד תאריך⁨1938-12-30⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1934-11-09⁩
עד תאריך⁨1935-12-27⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-03-25⁩
עד תאריך⁨1939-08-04⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨אמריקה הלטינית⁩
מדינה⁨ארגנטינה⁩
זמין מתאריך⁨1924-01-04⁩
עד תאריך⁨1926-10-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1888-09-14⁩
עד תאריך⁨1899-08-04⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1934-01-26⁩
עד תאריך⁨1939-05-05⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1934-01-26⁩
עד תאריך⁨1939-08-11⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1913-04-01⁩
עד תאריך⁨1914-03-15⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨בלארוס⁩
זמין מתאריך⁨1934-10-19⁩
עד תאריך⁨1936-03-13⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1931-04-02⁩
עד תאריך⁨1935-07-12⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1904-01-01⁩
עד תאריך⁨1904-08-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רוסיה⁩
זמין מתאריך⁨1903-01-14⁩
עד תאריך⁨1913-10-26⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1884-10-24⁩
עד תאריך⁨1914-12-24⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1932-04-24⁩
עד תאריך⁨1932-09-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1937-08-03⁩
עד תאריך⁨1969-12-31⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-09-18⁩
עד תאריך⁨1949-05-12⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1898-08-03⁩
עד תאריך⁨1905-06-08⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1903-01-06⁩
עד תאריך⁨1905-05-12⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1926-02-19⁩
עד תאריך⁨1927-08-14⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1862-02-04⁩
עד תאריך⁨1931-08-12⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1919-11-01⁩
עד תאריך⁨1920-08-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1929-06-13⁩
עד תאריך⁨1939-05-05⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-07-22⁩
עד תאריך⁨1936-12-31⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨קנדה⁩
זמין מתאריך⁨1922-12-01⁩
עד תאריך⁨1922-12-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1937-08-01⁩
עד תאריך⁨1965-12-30⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1862-10-23⁩
עד תאריך⁨1872-11-28⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1885-02-16⁩
עד תאריך⁨1914-07-17⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1921-01-02⁩
עד תאריך⁨1921-12-02⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1908-04-15⁩
עד תאריך⁨1914-11-27⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-11-01⁩
עד תאריך⁨1933-02-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1931-11-01⁩
עד תאריך⁨1935-07-01⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1932-04-20⁩
עד תאריך⁨1939-05-05⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨אוקראינה⁩
זמין מתאריך⁨1933-07-14⁩
עד תאריך⁨1939-07-21⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1930-05-23⁩
עד תאריך⁨1932-03-12⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1922-09-08⁩
עד תאריך⁨1925-05-28⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1928-01-06⁩
עד תאריך⁨1939-08-25⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מרכז אירופה⁩
מדינה⁨גרמניה⁩
זמין מתאריך⁨1922-09-10⁩
עד תאריך⁨1924-01-06⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1906-01-05⁩
עד תאריך⁨1909-12-10⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1889-05-31⁩
עד תאריך⁨1890-02-07⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨ליטא⁩
זמין מתאריך⁨1936-01-01⁩
עד תאריך⁨1939-01-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1927-07-20⁩
עד תאריך⁨1939-05-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1916-04-04⁩
עד תאריך⁨1921-04-09⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1906-12-01⁩
עד תאריך⁨1907-08-11⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1909-01-30⁩
עד תאריך⁨1909-06-20⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1922-03-30⁩
עד תאריך⁨1922-12-28⁩
שפה⁨יידיש⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨פולין⁩
זמין מתאריך⁨1936-01-01⁩
עד תאריך⁨1938-12-01⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1934-09-02⁩
עד תאריך⁨1960-12-30⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨מזרח אירופה⁩
מדינה⁨רוסיה⁩
זמין מתאריך⁨1917-07-15⁩
עד תאריך⁨1918-03-15⁩
שפה⁨עברית⁩
אזור⁨צפון אמריקה⁩
מדינה⁨ארצות הברית⁩
זמין מתאריך⁨1913-05-15⁩
עד תאריך⁨1913-11-15⁩
שפה⁨ערבית יהודית⁩
אזור⁨צפון אפריקה⁩
מדינה⁨תוניסיה⁩
זמין מתאריך⁨1889-08-30⁩
עד תאריך⁨1890-05-16⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1937-08-01⁩
עד תאריך⁨1939-07-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1913-11-15⁩
עד תאריך⁨1942-05-23⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-09-01⁩
עד תאריך⁨1947-09-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1932-01-01⁩
עד תאריך⁨1933-10-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1935-03-02⁩
עד תאריך⁨1935-05-19⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1944-05-14⁩
עד תאריך⁨1991-12-31⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1926-09-23⁩
עד תאריך⁨1927-09-21⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1929-08-08⁩
עד תאריך⁨1930-09-18⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1925-09-01⁩
עד תאריך⁨1929-07-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1925-05-09⁩
עד תאריך⁨1927-03-07⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1925-04-01⁩
עד תאריך⁨1928-01-07⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1935-01-01⁩
עד תאריך⁨1937-01-27⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨לבנון⁩
זמין מתאריך⁨1921-09-01⁩
עד תאריך⁨1946-06-10⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1932-08-27⁩
עד תאריך⁨1934-04-28⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1922-01-01⁩
עד תאריך⁨1925-07-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1920-05-11⁩
עד תאריך⁨1920-09-17⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1932-03-01⁩
עד תאריך⁨1934-04-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1935-01-01⁩
עד תאריך⁨1950-12-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1948-12-19⁩
עד תאריך⁨1951-04-20⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1939-01-01⁩
עד תאריך⁨1944-12-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1920-07-03⁩
עד תאריך⁨1924-05-11⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1920-03-01⁩
עד תאריך⁨1921-05-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1937-01-01⁩
עד תאריך⁨1939-01-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1932-07-16⁩
עד תאריך⁨1939-07-28⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1927-01-20⁩
עד תאריך⁨1935-12-27⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1925-02-02⁩
עד תאריך⁨1927-09-29⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1932-07-01⁩
עד תאריך⁨1936-05-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1935-07-01⁩
עד תאריך⁨1939-09-10⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1946-07-01⁩
עד תאריך⁨1947-12-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1940-08-01⁩
עד תאריך⁨1940-09-08⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1940-03-19⁩
עד תאריך⁨1943-01-10⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1923-12-01⁩
עד תאריך⁨1928-02-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1937-03-24⁩
עד תאריך⁨1949-02-16⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1927-10-01⁩
עד תאריך⁨1931-12-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1930-04-01⁩
עד תאריך⁨1931-09-04⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1924-10-21⁩
עד תאריך⁨1925-11-26⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1937-08-01⁩
עד תאריך⁨1939-07-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1922-01-01⁩
עד תאריך⁨1926-02-28⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1910-12-06⁩
עד תאריך⁨1913-11-26⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1934-04-20⁩
עד תאריך⁨1948-12-29⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1946-10-06⁩
עד תאריך⁨1946-12-15⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-01-01⁩
עד תאריך⁨1950-01-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1924-04-06⁩
עד תאריך⁨1940-05-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1922-05-01⁩
עד תאריך⁨1926-05-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1921-05-01⁩
עד תאריך⁨1922-04-16⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1927-01-01⁩
עד תאריך⁨1930-12-04⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1924-10-01⁩
עד תאריך⁨1924-10-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1920-05-31⁩
עד תאריך⁨1931-01-06⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1937-01-01⁩
עד תאריך⁨1947-12-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1940-02-25⁩
עד תאריך⁨1940-05-05⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1934-09-08⁩
עד תאריך⁨1935-02-25⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1946-12-04⁩
עד תאריך⁨1948-01-24⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1928-11-04⁩
עד תאריך⁨1947-09-03⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1936-10-29⁩
עד תאריך⁨1937-12-05⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-12-30⁩
עד תאריך⁨1951-12-29⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1927-06-22⁩
עד תאריך⁨1928-08-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1929-01-05⁩
עד תאריך⁨1935-03-02⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-08-02⁩
עד תאריך⁨1947-10-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1921-03-26⁩
עד תאריך⁨1924-12-19⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1946-03-01⁩
עד תאריך⁨1949-01-22⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1940-01-01⁩
עד תאריך⁨1940-02-14⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1945-07-06⁩
עד תאריך⁨1947-05-23⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1938-05-01⁩
עד תאריך⁨1941-10-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1935-06-21⁩
עד תאריך⁨1935-07-15⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1911-07-15⁩
עד תאריך⁨1948-04-24⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-04-04⁩
עד תאריך⁨1947-11-21⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1908-09-05⁩
עד תאריך⁨1913-12-13⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1920-04-13⁩
עד תאריך⁨1920-07-29⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1920-10-05⁩
עד תאריך⁨1941-08-02⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1936-03-01⁩
עד תאריך⁨1937-04-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1931-03-01⁩
עד תאריך⁨1931-05-15⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1935-12-15⁩
עד תאריך⁨1937-12-24⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1928-12-01⁩
עד תאריך⁨1938-07-10⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1921-08-17⁩
עד תאריך⁨1925-04-30⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1938-02-12⁩
עד תאריך⁨1939-01-20⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1935-12-02⁩
עד תאריך⁨1936-11-30⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1933-04-01⁩
עד תאריך⁨1941-01-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1925-07-01⁩
עד תאריך⁨1925-07-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-04-01⁩
עד תאריך⁨1948-01-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1945-06-01⁩
עד תאריך⁨1946-12-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1932-01-01⁩
עד תאריך⁨1932-04-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1922-03-01⁩
עד תאריך⁨1936-03-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1919-09-17⁩
עד תאריך⁨1938-08-31⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1945-12-21⁩
עד תאריך⁨1947-11-30⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1938-01-01⁩
עד תאריך⁨1940-11-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1936-03-30⁩
עד תאריך⁨1941-03-09⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1933-03-15⁩
עד תאריך⁨1933-10-28⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1928-10-12⁩
עד תאריך⁨1928-11-30⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1912-02-06⁩
עד תאריך⁨1913-01-14⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1947-01-01⁩
עד תאריך⁨1948-01-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1943-04-01⁩
עד תאריך⁨1947-03-28⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל העות'מאנית⁩
זמין מתאריך⁨1913-09-01⁩
עד תאריך⁨1913-09-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1946-02-10⁩
עד תאריך⁨1946-08-18⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1935-05-01⁩
עד תאריך⁨1946-07-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1948-02-28⁩
עד תאריך⁨1948-02-28⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1924-04-01⁩
עד תאריך⁨1924-04-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1939-10-01⁩
עד תאריך⁨1941-07-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1933-04-01⁩
עד תאריך⁨1934-02-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1945-04-01⁩
עד תאריך⁨1947-10-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1940-06-01⁩
עד תאריך⁨1943-05-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1908-01-01⁩
עד תאריך⁨1923-11-01⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1911-09-02⁩
עד תאריך⁨1931-12-20⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1929-09-07⁩
עד תאריך⁨1930-04-19⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1945-11-21⁩
עד תאריך⁨1945-11-21⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1940-07-21⁩
עד תאריך⁨1942-12-31⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1945-10-20⁩
עד תאריך⁨1947-12-12⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1934-12-01⁩
עד תאריך⁨1935-01-26⁩
שפה⁨ערבית⁩
אזור⁨המזרח התיכון⁩
מדינה⁨ארץ ישראל המנדטורית⁩
זמין מתאריך⁨1924-09-21⁩
עד תאריך⁨1930-12-17⁩