אוסף ישראל
מתוך אלבום לתצלומי ארץ ישראל, 1938, מתוך ארכיון יעקב ורמן

אוסף ישראל

​הספרייה הלאומית משמשת ה"זיכרון הלאומי" של מדינת ישראל וארץ ישראל. אוסף ישראל מושתת על חוק עותקי חובה הקובע כי כל פריט שהודפס מעל חמישים עותקים ויצא לאור בישראל, שני עותקים ממנו חייבים להימסר לספרייה הלאומית. האוסף הלאומי כולל תחומים של העם היהודי, לשונותיו, תרבותו וארצו, באות עברית או בכל שפה אחרת. בסדר העדיפויות של הספרייה הלאומית ניתן לאוסף זה עדיפות עליונה, מתוך שאיפה ליצור אוסף כולל וממצה, משמע כל החיבורים, בכל השפות ובכל הרמות ומכל הסוגים. הספרייה הלאומית משמרת את כל הפרסומים המגיעים אליה במסגרת החוק ללא הבדל, וכך מתהווה אוסף הספרים הישראלי.

נושאי אוסף ישראל

אוסף ישראל מורכב ממספר נושאי משנה: ציונות; הסכסוך הערבי-ישראלי; נושאים חברתיים והיסטוריים; ספרות יפה למבוגרים; ספרות ילדים; אמנות; ארכיאולוגיה; תיירות וספרות מסע; יחסים בין ישראל לארצות אחרות; מיעוטים; ספרות על ישראל בשפות לועזיות; ספרות יפה עברית המתורגמת לשפות אחרות; עיתונות וכתבי עת; והוצאות רשמיות של ארגונים בין לאומיים, כגון האו"ם, נאט"ו והאיחוד האירופי הנוגעים לישראל.

חשיבותו ומשמעותו של אוסף ישראל

היות ואוסף הספרים הישראלי הוא למעשה איסוף של כל ספר וכתב עת היוצא לאור בישראל ביותר מחמישים עותקים, הרי שהוא מהווה תיעוד לתרבות והלך הרוח של החברה בישראל בכל שנותיה. במקביל להיווצרות האוסף ושימורו, מאפשרת הספרייה הלאומית גישה לספרים הישראליים, גם לאחר הוצאתם לאור. כתוצאה מכך רשאים כל הקוראים, על פי עקרון השוויון בגישה למדע במדינת ישראל, לחקור, לקרוא ולעיין בספרים ובכתבי העת היוצאים לאור בארץ. אוסף הספרים הישראלי נמצא בחלקו במדפים הפתוחים באולמות הקריאה, ואת חלקו הנוסף ניתן להזמין באמצעות הזמנה מקוונת אל אולמות הקריאה הראשיים.

אוסף ישראל כולל בתוכו עיתונים, כתבי עת, מפות, חומר אור-קולי, תקליטורים, כרזות, סרטים, תקליטורי DVD, וגם, בין היתר, מתווספים לאוסף זה אוספי אפמרה (חומרים בני-חלוף), תצלומים וארכיונים אישיים של יוצרים בולטים בתחומי התרבות, ההגות והאמנות.