תוכניות תלמידים

תוכניות תלמידים

תוכניות תלמידים בספרייה הלאומית

צוות חינוך בספרייה הלאומית מציע מגוון רחב של תוכניות לתלמידים:

ספרייה בכיס: תוכנית חדשנית להנחלת אהבת הקריאה באמצעות ספרי שמע

שאר רוח: עתודה הומניסטית בחטיבות הביניים

ספרייה על ענן: למידה מרחוק בפעילות חווייתית מקוונת

אוצר ירושלמי: ​תוכנית לתלמידים סקרנים