1. עמוד הבית
  2. ללמד ולחקור
  3. חממה ליצירה
  4. פרדס: תוכנית לסופרים
פרדס: תוכנית לסופרים
צילום: חנן כהן

פרדס: תוכנית לסופרים

תוכנית פרדס מבקשת לחזק את הקשר בין היצירה הישראלית ובין האוצרות הקיימים בספרייה. בכל שנה נבחרים ארבעה סופרים צעירים ומבטיחים הזוכים למלגה חודשית, כדי לסייע להם להשלים יצירה ספרותית חדשה.

הסופרים הצעירים לוקחים חלק ביום לימוד והעשרה משותף, מדי שבוע ביום רביעי בספרייה.

על התוכנית

בפרויקט "פרדס" ייבחרו ארבעה סופרים צעירים, אשר כבר פרסמו ספר אחד בהוצאה לאור בישראל, אך טרם פרסמו ספר שני. ארבעת הסופרים ישתתפו בתוכנית שתתקיים במשכן הספרייה הלאומית בירושלים. הסופרים ישהו בספרייה הלאומית במשך 8 חודשים כדי לכתוב וליצור שיח עם חבריהם לתוכנית, עם אנשי תוכן בספרייה הלאומית ועם ציבור הקוראים.

התוכנית מיועדת לסופרים העונים על מספר קריטריונים

  1. הסופר הוציא ספר אחד בהוצאה לאור מוכרת בישראל בחמש השנים הקודמות לתקופת התוכנית, וטרם הוציא לאור ספר שני.
  2. הסופר פנוי להשתתף בתוכנית ומתחייב לשהות בספרייה הלאומית בירושלים יומיים בשבוע (ביום רביעי וביום נוסף לבחירתו), במהלך תקופת התוכנית.
  3. הסופר מוכן להשתתף בפעילויות תרבות והעשרה שונות מהלך תקופת התוכנית עם עמיתיו לתוכנית ואנשי ספר מגוונים בהיקף ובמועדים שיקבעו ע"י הספרייה הלאומית.
  4. הסופר ישתתף באחת מתכניות התרבות של הספרייה הלאומית במהלך תקופת התוכנית.

הסופרים שייבחרו לתוכנית "פרדס" ייהנו מן ההטבות הבאות

מלגה חודשית על סך 4,000 ₪, במהלך תקופת התוכנית.

נוסף על המלגה, הסופרים יהיו זכאים ללינה בירושלים על חשבון הספרייה הלאומית, אחת לשבוע, במקום שהספרייה תבחר.

לתקנון התוכנית

שיחות עם בוגרי "פרדס"

במסגרת פסטיבל "דוקו.טקסט" שהתקיים בשנת 2015 בספרייה הלאומית

צרו קשר