קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

התקשרויות

התקשרויות

בקשה לקבלת הצעות

להפעלת מערך מזון בבניין הספרייה הלאומית החדש בירושלים

 

הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) מזמינה בזה להציע הצעה להפעלת מערך מזון בבניין הספרייה הלאומית החדש, המוקם בימים אלו בקריית הלאום בירושלים, והכל על פי התנאים המפורטים במסמכי הבקשה לקבלת הצעות (להלן "בל"מ").

המציע הזוכה בבל"מ יספק את כל השירותים המפורטים במסמכי הבל"מ אשר עיקרם: הפעלה מלאה וקבועה של מערך המזון וההסעדה בשני מתחמים במבנה הספרייה הלאומית החדש ומתן שירותי הספקת מזון לאירועי הספרייה על פי דרישה.

רשאי להציע כל גורם אשר מילא את מסמכי הבל"מ ועומד בכל תנאי הסף והדרישות המפורטות בהם.

את מסמכי הבל"מ ניתן להוריד בקישור הבא: מסמך להורדה , או לקבלם באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני אל רכז ועדת ההתקשרויות של הספרייה הלאומית,  דורון קרני – ראם, בכתובת: [email protected].

מפגש וסיור מציעים יתקיים בתאריך 7.3.2022, בשעה 12:00, ההשתתפות בסיור הינה תנאי חובה להגשת הצעה. ההשתתפות בסיור מותנית בהרשמה מראש אצל רכז ועדת ההתקשרויות בכתובת:  [email protected] עד ליום 6.3.2022 בשעה 14:00.

הסיור יתקיים באתר הבנייה של מבנה הספרייה הלאומית, מקום ההתכנסות למפגש יפורסם לנרשמים. לא תתאפשר השתתפות במפגש ובסיור ללא הרשמה מראש.

הודעה זו והקישור להורדת המסמכים יהיו  זמינים באתר הספרייה הלאומית www.nli.org.il עד למועד סיום ההרשמה לסיור המציעים.

הודעות ועדכונים שוטפים בקשר להליך הבחירה יפורסמו באתר זה וכן ישלחו בדוא"ל אל הנרשמים לסיור המציעים.

המפורט לעיל אינו ממצה את מסמכי הבקשה והתנאים המחייבים הם אלו המפורטים במסמכי הבל"מ.