יהדות קנדה
אוסף דן הדני, הספרייה הלאומית

יהדות קנדה

בקנדה מתקיימת הקהילה השנייה בגודלה בצפון אמריקה והשלישית בהיקפה בתפוצות (אחרי ארצות הברית וצרפת), בה חיים 390 אלף יהודים. למרות היותה התפוצה היהודית הגדולה ביותר, יהדות צפון אמריקה היא בין הצעירות בקהילות היהודיות בעולם. יהודים מצאצאי מגורשי ספרד הגיעו לצפון אמריקה ככל הנראה במאה ה-16, אולם הגרעין המרכזי של הקהילה הגיע בגלי ההגירה ההמוניים של יהודים ממרכז אירופה וממזרחה החל מאמצע המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20. בגלי הגירה אלה הגיעו לארצות הברית ולקנדה כ-2.5 מיליון יהודים.

פעילות קהילתית ענפה

בתוך תקופה קצרה יחסית התפתחו והתבססו הקהילות היהודיות בקנדה ועיצבו תרבות יהודית ענפה. הוקמו מערכות ארגוניות מסועפות של מוסדות קהילתיים העוסקים בתרבות, חינוך, רווחה, דת וציונות. התשתית הארגונית המפותחת סייעה לאורך השנים לשימור הקשר לקהילה והזיקה ליהדות ולמדינת ישראל וכן לסיוע למהגרים חדשים ולחברי קהילה ותיקים. כל זאת תוך המשך ההשתלבות של אנשי הקהילות בחברה הכללית ובחיי המסחר, הכלכלה, התרבות, התקשורת והפוליטיקה.

הפעילות הקהילתית הענפה היא אחד מהמאפיינים המשותפים ליהדות ארצות הברית ויהדות קנדה, לצד הבדלים מהותיים בין שתי הקהילות הנובעים מהרכב האוכלוסייה היהודית, נסיבות ההגירה והתרבות המקומית. הקהילות בכל אחת מהמדינות מגוונות מאוד ומורכבות מתמהיל משתנה של קבוצות השתייכות לזרמים ביהדות, כולל יהודים שאינם משייכים עצמם לזרמים המרכזיים. בין השנים 1948 ל-2020 עלו לישראל כ-150 אלף מיהודי צפון אמריקה.

מבחינה פוליטית, לא הגיעו יהודי קנדה לעוצמה שהגיעו אליה יהודי ארצות הברית. עוד נבדלו יהודי קנדה מיהודי ארצות הברית בכך שאחוז גבוה יותר מהם השתייכו לזרם האורתודוקסי ביהדות, וגם אלה שנטו לזרמים אחרים - כמו הקונסרבטיבים והרפורמים - היו בדרך כלל, יותר מסורתיים מעמיתיהם האמריקניים. בין השנים 1990–2000 גדלה יהדות קנדה ב-15%, ברובה מהגירה מחבר המדינות ומישראל. הקהילה היהודית בטורונטו היא הגדולה בקנדה וכוללת כ-200,000 יהודים (רובם מתגוררים בצפון העיר) ואחריה מונטריאול שבה כ-90,000 יהודים.

בספרייה הלאומית נאספו פריטים היסטוריים רבים המספקים הצצה מרתקת אל תולדות יהדות קנדה. שלל הצילומים, הגלויות, התכתובות, הספרים, המאמרים, תיקי הקהילות, מסמכי הארגונים וקטעי העיתונות מאירים זוויות מגוונות בחיי הקהילות. החומרים הארכיוניים מספרים את סיפוריהם של המהגרים היהודים לקנדה, מפגשם הראשון עם התרבות האמריקאית, קשיי הקליטה, חלום ההתעשרות, ההשתלבות בחברה וחיי הקהילה העשירים.