;

האוסף הבינלאומי של כתבי יד עבריים דיגיטליים

  • תצלומים
  • כתבי יד
  • אוספים
הושלם

אוספים שותפים

Hanan Cohen / NLI
 
 

לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות ​המהירות שמאפשרות שימור, הצגה ונגישות לתוכן דיגיטלי, פתחה הספרייה הלאומית בתהליך של חידוש האוסף של צילומי כתבי היד העבריים. מיזם זה יאפשר גישה דיגיטלית מרוכזת ובינלאומית לקורפוס השלם של כתבי היד העבריים. התמונות יישמרו לטווח ארוך בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, וקהילות בינלאומיות של חוקרים ומשתמשים יוכלו לגשת לאוסף בקלות ממוסדותיהם או מביתם.

 

שותפים מייסדים

הספרייה הלאומית מוקירה את השותפים לדרך:

  • הקדש ע"ש חיים וחנה סלומון בתרומתה של בתם נעמי סלומון ז"ל
  • משפחת קוהל
The Toledo Bible, Toledo 1276/7; Parma, Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 2668, fol. 8r (photo Lucio Rossi, Foto R.C.R. Parma).