האוסף הבינלאומי של כתבי יד עבריים דיגיטליים
  • תצלומים
  • כתבי יד
  • אוספים
הושלם

אוספים שותפים

Hanan Cohen / NLI

שותפים מייסדים

הספרייה הלאומית מוקירה את השותפים לדרך:

  • הקדש ע"ש חיים וחנה סלומון בתרומתה של בתם נעמי סלומון ז"ל
  • משפחת קוהל
The Toledo Bible, Toledo 1276/7; Parma, Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 2668, fol. 8r (photo Lucio Rossi, Foto R.C.R. Parma).