תנאי שימוש

אתר "כתיב" מציג עשרות אלפי כתבי יד המפוזרים במאות אוספים ברחבי העולם. כל אחד מכתבי יד אלה, משתייך לאוסף כלשהוא ברחבי העולם, והאוספים השונים מחזיקים בזכויות הפרסום של כתבי היד שלהם. המשמעות היא שעקרונית לא ניתן לשכפל, לפרסם או ליצור יצירה נגזרת מתמונות כתבי היד ללא אישור בעלי האוסף.

הספרייה הלאומית קיבלה הרשאה מאוספים מסוימים לצלם את כתבי היד שבבעלותם ולהציגם באתר (כתבי יד ששייכים לאוספים שאיתם טרם נחתם הסכם, לא נסרקו ואינם מוצגים באתר). אולם, העובדה שכתב היד מוצג באתר "כתיב" אינה מעידה בהכרח שניתן לעשות בכתב היד שימוש חופשי. לצורך הצגת כתבי היד באתר "כתיב", הגדיר כל אחד מבעלי האוספים את הרשאות השימוש שהוא מאפשר עבור כתבי היד שבבעלותו.

פירוט הרשאות השימוש עבור כל אחד מכתבי היד מופיע בשני מקומות באתר "כתיב":
1. בדף כתב היד, כחלק מתצוגת הרשומה הקטלוגית:


2. בצפיין, הן מתחת לתצוגת תמונות כתב היד, והן כחלק מהמידע המוצג בכפתור ה- (info) i שברכיב הפקדים (שימו לב: הכפתורים פעילים בהתאם להרשאות השימוש של כתב היד).

אם המשתמש מעוניין לעשות בתמונת כתב יד שימוש המחייב את אישור הבעלים, עליו לפנות אל הבעלים בבקשה בכתב. למידע על בעל האוסף ניתן להגיע בעזרת הקישור המופיע בתחתית טבלת הרשאות השימוש בדף כתב היד. בכל מקרה של שאלה או בקשה, אנא עיינו בתנאי השירות, ו פנו אלינו במידת הצורך, בעזרת הקישורים המופיעים בתחתית הטבלה:

למידע נוסף על תנאי השימוש באתרי הספרייה הלאומית, ובחומרים המוצגים בהם, ראו כאן .