תולדות ישראל: לוחמי דור תש"ח
מתוך אוסף תולדות ישראל

תולדות ישראל: לוחמי דור תש"ח

מאז שנת 2007 פועלת עמותת "תולדות ישראל" לתיעוד בווידיאו של עדויות של מי שפעלו בדור הקמת המדינה, דור תש"ח. מדובר במאגר יחיד במינו של עדויות בעל-פה, היסטוריה מדוברת על התקופה המכריעה בתקומת ישראל בעת החדשה.

הארכיון מתעד את ימי המאבק והסער, ימי התקווה והחלום של הקמת המדינה כפי שהם השתקפו בעיניהם של מי שנטלו חלק באירועים ההיסטוריים, ולאו דווקא על סמך דבריהם של מנהיגים או אישים מפורסמים או חוקרים מומחים. הארכיון מתעד זיכרונות ועדויות של אנשים מהשורה, חקלאים, תלמידים, בעלי מקצועות חופשיים ואפילו מי שהיו אז ילדים וחוו את האירועים מנקודת המבט המיוחדת של ילד. לצד כל אלו, יש בו גם עדויות של אישים מרכזיים ושל דמויות שהמשיכו לפעול בתחום הציבורי, הלאומי וההיסטורי, וזכו להיות מוכרות בארץ ובעולם. מומחים ערכו רשימות של דמויות ואישים שעדויותיהם עשויות להיות רבות ערך, ולאחר מכן נערכו עמם ראיונות ארוכים: אורכו של ראיון ממוצע הוא בין שתיים לשלוש שעות, אם כי יש עדויות ארוכות הרבה יותר. צברים וניצולי שואה, חיילים שלחמו במלחמת העולם השנייה, לוחמי תש"ח מכל הסוגים וגם אזרחים מן השורה – כולם מעידים, משתפים את המראיינים בזיכרונותיהם, ומעניקים לדורות הבאים הזדמנות יחידה במינה לשמוע, להכיר, ללמוד ולדעת ממקור ראשון מה התחולל בתקופה שהובילה להקמת מדינת ישראל.

הארכיון הגדול משמש חוקרים, אנשי חינוך וגם יוצרים בתחום הקולנוע התיעודי. הוא כולל חומר צילומי נדיר, ומטבע הדברים במקרים רבים הוא משמר עדויות של אנשים שאינם עוד בחיים.

על התקופה המתועדת

שנות ה-30 וה-40 של המאה שעבר היו השנים שהובילו להקמתה של מדינת ישראל. בשנים אלו הוכרע המאבק על הקמת הישות המדינית הלאומית של היהודים בארץ-ישראל. התקופה המתועדת בעדויות שנאספו בפרויקט "תולדות ישראל", ואשר מונגשות כעת בשיתוף הספרייה הלאומית, הייתה תקופה סוערת ומלאת תהפוכות, ובסופה קמה מדינת ישראל, בשנת 1948.

העדויות מתמקדות בתקופה של כעשרים שנה, בין מאורעות תרפ"ט (1929) והקמת המדינה. העדויות נוגעות להיבטים רבים בחיי העם והארץ באותן שנים: המאבק בין יהודים וערבים מסוף שנות העשרים, דרך שנות המרד הערבי הגדול (1939-1936) ועד סערת כ"ט בנובמבר 1947 ומלחמת העצמאות; ההתגייסות לצבא הבריטי, קליטת ניצולי השואה, פעילות ההעפלה, המאבק ב"ספר הלבן"; התגייסותם של יהודים מרחבי העולם לסייע למדינה שבדרך: ברכישת נשק ובייצורו, בהצטרפות לכוחות הלוחמים, בפעילות מחתרתית מגוונת. ובאותם ימים התחוללה גם השואה, המאורע הנורא ביותר בתולדות עם ישראל. הניסיונות לסייע, ההתגייסות לכוחות הלוחמים, הפעילות החשאית והגעתם של ראשוני הניצולים לארץ-ישראל, כל אלו חלק מהתקופה הייחודית המתועדת בארכיון "תולדות ישראל". זהו גם סיפורה של הכרזת האו"ם על אישור התכנית לחלוקת ארץ-ישראל והתגובה האדירה לה בארץ וברחבי העולם היהודי, וזהו גם סיפורה של המלחמה הקשה, העקובה מדם, שהתנהלה ברחבי הארץ כשכוח המגן העברי וצה"ל הצעיר עומדים מול פלישת צבאות ערב ומול כוחות של ערביי ארץ-ישראל.

העדויות מציירות את התקופות במעגלים רבים ומגוונים: מעגלים לאומיים ומעגלים אישיים, מעגלים של פעילות ביטחונית ושל חיים אזרחיים בצל המאורעות ובלב ההתרחשויות, אלו סיפוריהם של יחידים ומשפחות, של ילידי הארץ ושל יהודים מן העולם, של צעירים שהתגייסו למאבק ושל בעלי הון והשפעה שניסו לסייע כל אחד בדרכו, אלו עדויות המוסרות זיכרונות וחוויות מתקופה ייחודית, שנמצאת על התפר בין זיכרון אישי על אירועים שקרו בחייהם של עדים, ובין היסטוריה המתרחקת עם חלוף השנים, כעת, ששה, שבעה ושמונה עשורים לאחר ההתרחשויות.

המייסדים: הסיפור של לוחמי דור תש"ח