סופרים וסופרות

סופרים וסופרות

סופרים וסופרות בספרייה הלאומית

לאורך ההיסטוריה סופרים וסופרות תרמו תרומה עצומה לגיבוש השקפות עולם, עיצוב מגמות חברתיות, קבלת החלטות מדיניות ולעיתים אף להאצה של תהליכי מלחמה ושלום. יתרה מכך, יצירה ספרותית משקפת את התפתחותם של עמים ותרבויות. הספרות על ענפיה השונים עומדת ביסודה של כל תרבות, ותוצריה באים לידי ביטוי גם בתחומי תרבות ופנאי נוספים כמו קולנוע, תיאטרון, אופרה וטלוויזיה.

ביצירתם, סופרים וסופרות מספקים לקורא חוויה משמעותית ועולם תוכן עשיר המאפשרים בריחה אל מציאות שונה, מרחיבים את ידיעותיו, דמיונו, שפתו וקשת רגשותיו וכן מעוררים השראה, תקווה וכיווני מחשבה. הסופר היהודי-צ'כי פרנץ קפקא, שהיה מגדולי הסופרים במאה ה-20 וחלקים מארכיונו האישי שמורים בספרייה הלאומית, האמין שספר אמור לטלטל את הקורא. "על הספר להיות כמו גרזן המבקע את הים הקפוא שבתוכנו", כתב קפקא באחד ממכתביו.

הספרות העברית

לספרות העברית יש חלק מהותי בזהות התרבותית-לאומית של העם היהודי. הספרות העברית החדשה צמחה באירופה על רקע תקופת ההשכלה במאות ה-18 וה-19, והתפתחה בד בבד עם המחשבה הציונית ותחיית השפה העברית. מרכזי הספרות העברית בלטו בתקופות שונות במקומות שונים, ובעיקר בגרמניה, גליציה ורוסיה, ומסוף המאה ה-19 בארצות הברית. מטבע הדברים הושפעו סופרים עבריים מהספרות העולמית והמקומית, ובמיוחד מסופרים גרמנים, סופרים רוסים וסופרים אמריקאים. בארץ ישראל התפתחה הספרות העברית בעיקר מתחילת המאה ה-20.

בספרייה הלאומית שמורים מיליוני ספרים שנכתבו בעברית ובשפות אחרות, בישראל וברחבי העולם. נוסף לכך, על פי החוק נמסרים לספרייה עותקים מכל פרסום היוצא לאור בישראל, וכך מתהווה אוסף היצירה המקיף בעולם של סופרים ישראלים וסופרות ישראליות.

בספרייה שמורים גם ארכיונים אישיים של סופרים וסופרות, כמה מהם הפקידו את ארכיוניהם עוד בחייהם ומעדכנים אותם באופן שוטף. הארכיונים מכילים טיוטות, כתבי יד, מסמכים מגוונים, תכתובות, יומנים אישיים, קטעי עיתונות ומקורות השראה למיניהם. עם הסופרים שארכיוניהם שמורים בספרייה נמנים ש"י עגנון, סטפן צווייג, א"ב יהושע, עמליה כהנא-כרמון, דויד גרוסמן, חיים באר, מאיר שלו, דבורה עומר ותמר בורנשטיין-לזר. מלבד זאת, שיתוף הפעולה בין הספרייה למכון "גנזים" של אגודת הסופרים העבריים בארץ ישראל מאפשר לעיין דיגיטלית בארכיון המכון, שבו שמורים כ-800 אוספים ארכיוניים של סופרים וסופרות.