ר' משולם בר קלונימוס
אתר הפיוט והתפילה

ר' משולם בר קלונימוס

צוות האתר

על דמותו של ר' משולם בר קלונימוס, תלמיד חכם, פוסק ופייטן איטלקי שחי בסוף המאה העשירית לערך.

תלמיד חכם, פוסק (בידינו כיום כתשעים מתשובותיו, והחוקרים מניחים כי תשובות נוספות אבדו), פרשן (חיבר פירוש למסכת אבות), ופייטן איטלקי שחי בסוף המאה העשירית לערך (סביב 950 עד סביב 1010), והשפיע השפעה מכרעת על חכמי אשכנז בדורו ובדורות שלאחריו, בהלכה, בהנהגה ובפיוט; הבן הנחשב ביותר, כנראה, במשפחת קלונימוס, משפחה של בעלי הלכה ופיוט נודעת באשכנז. שנים עשר מפיוטיו שרדו עד לימינו, וחלקם משמשים בתפילה עד היום – ה"קרובה" לשחרית של יום הכיפורים במנהג אשכנז "אימיך נשאתי חין בערכי", וסדר העבודה למוסף של יום הכיפורים "אמיץ כח ורב אונים"; ניתן לראותו כאחת הדמויות המשפיעות ביותר על עיצוב דמותה של הפייטנות האיטלקית־אשכנזית. ר' משולם חי ופעל רוב ימיו בעיר לוקא שבאיטליה; החוקרים נחלקים בשאלה האם רק שהה לעיתים במגנצא שבאשכנז, או אף השתקע בה לזמן מה. ר' משולם זכה להערכה רבה בקרב חכמי אשכנז בדורו ולאחריו – הן מקרב בעלי הלכה כרבנו גרשום מאור הגולה, והן מקרב חסידי אשכנז בעלי הסוד.

על פי אברהם גרוסמן, חכמי אשכנז הראשונים, עמ' 45–78.