קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של הספרייה הלאומית

מטרת מסמך זה להסביר מהם נוהלי הספרייה הלאומית ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת הספרייה הלאומית במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת, למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בתנאי השימוש.

1.1 פרטיך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר הספרייה הלאומית מקבלת ממך בעת הרישום לשירותי הספרייה ואתריה, נועדו לצורך אספקת השירות המבוקש, כגון הזמנת ספר בשירותי השאלה, הזמנת שירותי צילום, עיון בפריטים מקוונים, השתתפות באירועי תרבות ועוד.

1.2 המידע האישי , יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א–1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות מדיניות זו ו/או על פי הוראות כל דין.

1.3 הספרייה הלאומית עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע האישי ואבטחת המידע האישי מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע האישי ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת – הספרייה הלאומית משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע האישי מפני גישה ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכוח ההסכם ו/או הדין.

1.4. סליקת כרטיסי האשראי או תשלומים דרך PayPal של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה. הספרייה הלאומית אינה מחזיקה או שומרת בשרתיה פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר. במקרים מסוימים, יופנו המשתמשים לאתר של צד שלישי על מנת לבצע רכישה של שירותים המוצעים על ידי הספרייה הלאומית, כגון רכישת כרטיסים לאירועי תרבות, ובמקרים אלה הספרייה הלאומית אינה שומרת מידע אישי של הרוכש. ספקי הספרייה הלאומית משתמשים באמצעי אבטחה והצפנה מתקדמים. האחריות לשמירת נתונים אלה הינה של הספק.

1.5 חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור מידע אישי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי המידע האישי אשר נמסר באתר במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

1.6 הספרייה הלאומית תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 ("חוק הספאם"). הספרייה הלאומית רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

1.7 הספרייה הלאומית משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. הספרייה הלאומית מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי הספרייה הלאומית ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, אין הספרייה הלאומית יכולה לאבטח את מחשבי הספרייה הלאומית ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע אישי. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הספרייה הלאומית ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכוח מדיניות זו ו/או על פי דין. אנו ממליצים לך לנקוט את כל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמה שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמה, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

יצוין ש"עוגיות" (Cookies) ו"משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics.המידע הנאסף אינו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב־Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Googleתוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלה ו/או בקישור זה.

הספרייה הלאומית עושה שימוש במספר תוכנות ואפליקציות נוספות אשר מכילות cookies. רשימה זו עלולה להשתנות מעת לעת. תוכנות ואפליקציות אלו אינן מזהות אותך באופן אישי. במידה ותרצה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות אלינו בקישור זה.

1.8 הספרייה הלאומית אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לספרייה הלאומית ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי. במסירת תכנים ומידע לפרסום באתר או באמצעים דיגיטליים אחרים המופעלים על ידי הספרייה הלאומית, הנך מקנה לספרייה הלאומית רישיון חינם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור הספרייה הלאומית ו/או תפרסם באתר.

1.9 המידע האישי הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות ו/או הוראות הדין. הספרייה הלאומית תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את אספקת השירותים שביקשת, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני אפשרות שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר, או הקשורות לפעולות כאמור. במקרה זה רשאית הספרייה הלאומית למסור את פרטיך בהתאם להוראות הצו השיפוטי או במסגרת ההליכים המשפטיים ללא כל הודעה מוקדמת.

1.10.באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. הספרייה הלאומית עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים בהם. יחד עם זאת, הספרייה הלאומית איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתוכניהם ולכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינו על אחריותך הבלעדית.

1.11. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי הספרייה הלאומית בהתאם לתנאי שימוש אלו על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981. כמו כן, אם המידע שבמאגרי הספרייה הלאומית משמש לצורך פנייה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פנייה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הספרייה הלאומית תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לספרייה הלאומית לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר הספרייה הלאומית – יוסיף להישמר בחברה בהיקף ולפרק הזמן הדרוש לספרייה הלאומית על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

1.12 הספרייה הלאומית רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.