חנוכה בפיוט ובתפילה
משפחת "קלנטרוב" מבוכרה מדליקה נרות חנוכה, בביתם בשכונת "פלורנטין", תל אביב 1959

חנוכה בפיוט ובתפילה

בשער זה מובא בפניכם מבחר מתוך פיוטי ותפילות החג, הממחיש את הגיוון והעושר הגדול שהביאו עִמן קהילות ישראל השונות. חנוכה הוא חג האור, והמצווה המרכזית בו היא הדלקת הנרות, המאירים דרך חלונות הבתים והפתחים אל העולם.

חנוכה מתחיל בכ"ה בכסלו ונמשך שמונה ימים לזכר ניצחונם של החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן. בעקבותיהם קבעו חכמים ימים אלה כימי הלל והודאה שבהם יש להדליק נר בכל ערב. עיקר החגיגה הוא בהדלקת הנרות בפתחי הבתים ובחלונות כדי לפרסם את הנס, ובתוספות בתפילה: תפילת "על הנִסים", המספרת את הנסים וההודאה עליהם, הלל שלם וקריאת תיאור חנוכת המשכן שבתורה בכל שמונת הימים.

במסורת הציונית שלפני הקמת המדינה גדלה ההזדהות עם החשמונאים, וניצחון המכבים ויצירת ממלכה יהודית עלו על נס כסמל וכביטוי לשאיפות הלאומיות. עם השנים חנוכה הפך לחג ישראלי שבו חוגגים את החירות המדינית, ורוב רובו של הציבור מציין אותו בהדלקת נרות. שירים רבים נכתבו, הולחנו והפכו לרפרטואר קבוע בגני הילדים ובבתי הספר, ונוספו לפיוט "מעוז צור" מהמסורת האשכנזית, המושר בלחן של שיר לכת גרמני ישן, ולברכות הדלקת הנרות, המושרות בלחן חדש שהתפשט ומושר בכל הבתים. הפיוטים והלחנים העתיקים של חנוכה הלכו ונשכחו. אנחנו מייחלים שבעזרת ההקלטות שבאתר ישובו הלחנים והמנהגים העתיקים לבתים רבים.

הדלקת נרות בנוסח קרליבך – משפחת סולומון

משה חבושה שר ומספר על פיוטי חנוכה במסורת בבל

חנוכה באוצרות הספרייה הלאומית