פיוט נבחר מן המצר

מן המצר

פיוט נבחר מן המצר

אלג'יריה | דניאל יהודה ויואל אשכנזי
לשער תהלים באתר