מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל

מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל

על מפעל הדיגיטציה

בספרייה הלאומית מתקיים בשנים האחרונות מפעל דיגיטציה רחב היקף. המפעל מתאפשר הודות לתרומתם הנדיבה של משפחת דוד ופלה שאפל. כך אנו בונים ספרייה דיגיטלית המאפשרת גישה מרחוק לאוצרותיה באמצעות האתר והקטלוג, בגישה חופשית לקהל הרחב בארץ ובעולם.

במסגרת תרומתם של דוד ופלה שאפל נסרקו האוספים הבאים:

אוסף הכתובות | מפות עתיקות של ירושלים | מבחר הקלטות מתוך ארכיון הצליל הלאומי | אוסף כתביו של אייזק ניוטון | עיתונות עברית היסטורית | חיבורי הרמב"ם | ארכיון משה וילנסקי | מחזור נירנברג | מחזור וורמס | מאגר הספרים הסרוקים | רש"י | אוסף התצלומים של זאב אלכסנדרוביץ' | אוסף הפשקווילים