ספר עברונות

ספר עברונות

על ספר עברונות

ספר עברונות הוא קובץ בענייני הלוח העברי, ערוך על פי החיבור "עברונות" של ר' אליעזר בן יעקב בלין, עם תוספות ממקורות שונים. נכתב, עוטר וצויר יל ידי פנחס בן אברהם הלוי (סג"ל) הלברשטאט.
כתב-יד. סכסוניה (גרמניה), 1757-1716. 198 דף. 160x180 מ"מ. כתב אשכנזי רהוט.

החיבור דן בעיבור השנים, קביעת המועדים, זמני התחלפות ה"תקופות" (ארבע עונות השנה) ומשמעותן לגורל האדם, חגי הנוצרים ועוד.

ברוב הדפים מצויים ציורים יפהפיים, בצבעי מים וגואש, חלקם איורי טקסט הקשורים לחודשים ולעונות השנה, וחלקם ללא קשר ברור לטקסט. ציורים רבים מתארים תמונות מעולם המסורת היהודית ומעולם התרבות האירופית, מהווי האצולה, כגון: בילוי הזמן ברכיבה, מהווי האיכרים כגון: העבודות החקלאיות בכל חודש מחדשי השנה על פי דגם של "לוח-האיכרים", ומחיי דלת-העם.

כתב היד משופע גם בסמלים סמליים, כגון מחלאכים וכרובים בדמויות ילדים ערומים מכונכים (putti) ונשים, ובעיטורים רבים של מלות-פתיחה בכתב אורנמנטלי בצבעים או באותיות זואומורפיות; לוחות וטבלאות שונות, בצבעים; עיטורים צמחיים מסוגננים, ציורי חיות ועופות.

לצפייה בכתב היד

כתב היד נסרק במסגרת מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל