אוסף פרסומי האו"ם
קבוצת הסקר של האו"ם בארץ, 1949, צילום: בנו רותברג, מתוך אוסף מיתר

אוסף פרסומי האו"ם

האוסף כולל מסמכים של הארגון משנת 1947 ואילך, ובכלל זה הדיונים על הקמת המדינה, גבולותיה, דיונים בכל מוסדות האו"ם (כגון העצרת הכללית, מועצת הביטחון) ועוד. כמו כן ניתן למצוא את כל נאומי הנציגים וכל ההחלטות שהתקבלו באו"ם.

על האוסף

כספריית הפקדה, מקבלת הספרייה הלאומית את כל פרסומי האו"ם הנוגעים לאירופה, אזור ישראל לפי הגדרת האו"ם. כמו כן מתקבלים פרסומים העוסקים בנושאים מגוונים, כמו כלכלה, סטטיסטיקות, זכויות האדם, משפט בינלאומי, בעיות חברתיות ועוד.

הספרייה מקבלת פרסומים של הארגונים הבאים:

ארגון הסחר העולמי (WTO), אונסק"ו (UNESVO), התוכנית הסביבתית של האו"ם (UNEP), קבוצת הפיתוח של האו"ם (UNDP), ארגון המזון והחקלאות (FAO), United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

כל הפרסומים החל משנת 1995 נמצאים בקטלוג הספרייה.

אוסף פרסומי חבר הלאומים

בספרייה מצוי האוסף היחיד בארץ של מסמכי חבר הלאומים, הארגון הבינלאומי שהתקיים בין השנים 1946-1920. זהו אוסף מסמכים חשוב ביותר ויחיד בארץ. חלק ממנו הועבר לספרייה על ידי פרופ' נתן פיינברג ז"ל מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. האוסף מקוטלג במלואו.

ניתן להזמין את הפרסומים באמצעות קטלוג הספרייה או בדלפק באולם הקריאה.

ספריית האיחוד האירופי

ספריית ההפקדה של האיחוד האירופי כוללת את פרסומיו החל מסוף שנות ה-60 של המאה ה-20 ואילך.

האוסף כולל דירקטיבות והחלטות שהתקבלו בשנות פעילות הארגון. בנוסף כולל האוסף את כל ההסכמים שהביאו להקמת האיחוד והרחבתו, וכמובן פרסומים רבים נוספים, בעיקר בנושאים כלכליים וחברתיים.