השאלת מחשבים ניידים

השאלת מחשבים ניידים

שירות השאלת מחשבים ניידים לקוראים

לרשות לקוחות הספרייה עומד שירות השאלת מחשבים ניידים לשימוש בבניין הספרייה. שירות זה ניתן ללקוחות רשומים ולאחר מתן פיקדון.

מי יכול לשאול מחשב נייד?
כל אזרח או תושב ישראלי, מעל גיל 18 , הרשום כקורא (משתמש) הספרייה.

מה עליי לעשות על מנת לשאול מחשב נייד?
לאחר הרישום באתר יש לגשת לדלפק ההשאלה, בקומת הכניסה, עם תעודה מזהה רשמית ולחתום על כתב התחייבות​ להשאלת מחשב נייד בספרייה הלאומית.

השאלת המחשב
השאלת המחשבים תתבצע בדלפק השירות במחלקת ההשאלה, בהצגת כרטיס קורא או תעודה מזהה.

שעות פעילות השירות בין הימים א' ה', בשעות 17:45-9:00.

 

דגשים לשימוש במחשב

• ערכת המחשב הנייד כוללת: מחשב נייד מתוצרת Dell Inspiron דגם Inspiron 3583, תיק נשיאה למחשב, עכבר וחיבור לחשמל.

•​ השימוש במחשב הינו לאותו יום עבודה בלבד. יש להחזיר את המחשבים אך ורק לדלפק ההשאלה, עד השעה 17:45.

•​ השימוש במחשב יהיה על פי נהלי הספרייה, נוהל שירותי עיון ובפרט סעיף "השימוש במחשב ובחיבור לרשת האינטרנט האלחוטית", המופיע בנספח.

•​ יש לשים לב במיוחד לכך שחל איסור להוציא את המחשב מהספרייה. הוצאת המחשב תיחשב לגנבתו, ותהיה עילה לתביעה.

•​ קבלת המחשבים היא על בסיס מחשב פנוי.

•​ על המשתמש לשמור בכונן אישי, בדואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת את קבציו, מסמכיו וכל חומר שאסף על המחשב. עם החזרת המחשב מתבצעת מחיקת הקבצים. הספרייה אינה אחראית לאובדן מידע או לכל נזק שייגרם למשתמש בעת השימוש במחשב.


החזרת המחשב
המחשב יוחזר לידי עובד דלפק בדלפק ההשאלה. בעת ההחזרה תבוצע בדיקת תקינות של המחשב על ידי עובד הדלפק.