בקשה להגבלת גישה לפריט/ים בארכיון האינטרנט של הספרייה הלאומית

בקשה להגבלת גישה לפריט/ים בארכיון האינטרנט של הספרייה הלאומית