קדיש
קדיש יתום, תש"ך לערך, אוסף הכרזות

קדיש

קַדִּישׁ הוא נוסח תפילה יהודי נודע הנאמר בארמית בבלית. עיקרו של הקדיש הוא בקשה להתגדלות ולהתקדשות שמו של האל והתגלות מלכותו בעולם. במרבית הנוסחים מופיעה גם בקשה לקירוב הגאולה וביאת המשיח, אולם בקשה זו אינה מופיעה בנוסח אשכנז ובנוסח איטליה. על פי המקובלים הקדיש מעלה את התפילה בשלביה השונים לדרגות קדושה שונות. בתחילת ימי הביניים תפס הקדיש מקום בתפילות אבלים ובאזכרות למתים, ועם עליית המיסטיקה היהודית במאות ה-12 וה-13 הפך המנהג לקרוא קדיש למת נפוץ מאוד. 
(מתוך ויקיפדיה | לערך המלא)