קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

הנחיות וכללי התנהגות בספרייה

הנחיות וכללי התנהגות בספרייה

הנחיות וכללי התנהגות בספרייה

 • הכניסה לספרייה כפופה לתנאי הבידוק והביטחון של האוניברסיטה העברית.
 • כל מבקר חייב להפקיד חפציו בדלפק שמירת החפצים. ניתן לקחת חפצים אישיים לאולמות הקריאה, כגון מחשב אישי נישא, ארנק וכד', בתוך תיק שקוף. את התיק יש להשיב לדלפק המלתחה בסיום השימוש.
 • באי הספרייה מתבקשים לנהוג בכבוד כלפי עובדי הספרייה וכלפי כלל מבקרי הספרייה. אלימות על כל סוגיה אינה מקובלת בספרייה (פיזית, מילולית, השחתת רכוש או פגיעה בסביבה).
 • יש לשמור על השקט בכל תחומי הספרייה ואולמות הקריאה, למעט באזורים המותרים לכך (במבואה, אולם ארדון, בקפטריה וכד').
 • חל איסור מוחלט לשוחח במכשירי טלפון סלולריים בתוך אולמות הקריאה ובחדרי הלימוד.
 • אין להכניס מזון ומשקאות לאולמות הקריאה ולחדרי הלימוד. באולמות הקריאה הראשיים מותר השימוש בבקבוקי מים סגורים בלבד. הדבר אסור באולמות הקריאה המיוחדים.
 • חל איסור מוחלט לעשן בספרייה, כולל בחדרי השירותים והמנוחה ובאזורים המקורים שבכניסה לספרייה.
 • יש לשמור על הניקיון ועל הסדר בספרייה. אין להעביר כיסאות ושולחנות ממקום למקום.
 • אין לשבת כשהרגליים על שולחן או על כיסא.
 • חל איסור לחלוץ נעלים בספרייה.

כללי עיון

 • משאבי הספרייה עומדים לרשות הבאים בשעריה. אין להוציא ספרים וחומרים אחרים מהבניין ללא רישום בדלפק ההשאלה הראשי. השאלת ספרים הביתה מיועדת ללקוחות אשר רכשו מנוי להשאלה הביתה או זכאים למנוי השאלה ללא עלות. לפרטים על השאלה הביתה
 • יש לשמור על שלמות הספרים וניקיונם, ועל כל חומר ספרייתי אחר. הפגיעה בשלמות של חומר ספרייתי (תלישת דפים או קימוטם, כתיבת הערות או סימון על גבי הדפים) היא עבירה.
 • לרשות המבקרים עומדים חדרי לימוד לעבודה בקבוצות. השימוש בהם כפוף לכללי ההתנהגות בספרייה ומותנה בהזמנת החדר מראש.
 • אין להכניס לשירותים חומר ספרייתי כלשהו: ספרים, כתבי עת או כל חומר אחר.
 • העברת פריט לעיון מאולם לאולם או הוצאתו לעיון מחוץ לאולם הקריאה המיועד לכך, מחייבת רישום בדלפק השירות והפקדת תעודה מזהה.
 • ספרים וחומרים המצויים באולמות ומוגדרים בקטלוג הספרייה כ"שמורים", יימסרו למבקש תמורת הפקדת תעודה מזהה, שתוחזר עם השבת החומר בשלמותו.
 • במקרה שהפריט המבוקש מצוי על גבי מדף פתוח, יאתר וישלוף הלקוח את הפריט מן המדף עצמאית או בעזרת עובד ספרייה. בגמר העיון יוחזר הפריט אל עמדות ההחזרה הפזורות באולמות הקריאה.

דגשים לשימוש בספרים באולמות הקריאה

 • יש להוציא ספרים מהמדף באחיזה בצדי הספר ולא מלמעלה.
 • אין לכתוב בספרים ואין לסמן בהם או לקפל עמודים.
 • אין להחזיר את הספרים למדפים, אלא לעמדה המיועדת לכך.
 • כאשר מניחים ספרים בערימה, יש לסדר את הגדולים למטה והקטנים למעלה.

שימוש במחשבים

השימוש במחשבים המצויים בבניין הספרייה מותר ובלבד שהוא עולה בקנה אחד עם מטרות הספרייה ויעדיה.

 • הספרייה מעמידה לרשות המבקרים מחשבים לשימושם. המחשבים מחוברים לרשת המחשוב של הספרייה ולאינטרנט. המחשבים ניתנים לפיקוח בין השאר מעמדת העובד.
 • כדי לשמור על כבודם של המבקרים בספרייה, אין להשתמש באתרים בעלי תוכן אסור. הדבר כולל אך לא מוגבל לתכנים האסורים לצפייה מתחת לגיל 18 לפי חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א - 2001.
 • לעיתים יוגדרו עמדות מחשב מסוימות כייעודיות לשימוש מסוים, כגון גישה למאגרי מידע או לבעלי מוגבלויות. בעמדות אלה תינתן עדיפות לשימוש בצורך לשמו הן הוגדרו.
 • לרשות הלקוחות עומד שירות השאלת מחשבים ניידים לשימוש בבניין הספרייה. שירות זה ניתן ללקוחות רשומים ולאחר מתן פיקדון. לפירוט נוסף על השאלת מחשבים ניידים

כללי צילום והעתקה

לרשות הלקוחות מוצב בבניין ציוד לצילום ולסריקה. השירות בתשלום.

למידע נוסף על צילום וסריקה

פריטים מיוחדים, כגון ספרים שיצאו לאור לפני 1900, מפות ועיתונים בפורמט גדול וכן כל חומר במצב פיזי רעוע, לא ניתן לצלם במכונות הצילום בשירות עצמי. אפשר ליצור עותק מפריטים אלו באמצעות שירות אספקת עותקים (בתשלום) או בציוד צילום אישי.

 • צילום, העתקה וכד' של פריטי אוסף הספרייה, כפופים לחוק זכויות יוצרים תשס"ח - 2007.
 • על המבקרים ובאחריותם הבלעדית לוודא קיום הוראות החוק בכל הנוגע לשימוש שהם עושים בהעתק או בצילום של פריט מאוסף הספרייה.

ניתן לצלם פריטים בציוד צילום אישי, על פי העקרונות דלעיל וללא הפרעה ללקוחות האחרים באולם, תוך שמירה מרבית על הפריט בעת הצילום.

הפרת כללי ההתנהגות והרחקת לקוחות מבניין הספרייה

הספרייה הלאומית רשאית למנוע שימוש בשירותיה ואף למנוע את כניסתו לספרייה ממי שאינו נוהג על פי הכללים שקבעה.

לקוחות ומבקרים חייבים להזדהות ולמסור את פרטיהם האישיים למנהל הביטחון של הספרייה אם נדרשו לעשות כן.

הספרייה רשאית לפעול על פי הנוהל המדורג הבא במקרים שבהם מתרחשת הפרה של כללים או התנהגות בלתי הולמת:

 • במקרה של הפרה בפעם הראשונה עובדי הספרייה יעירו את תשומת ליבו של הלקוח ויבקשו ממנו לחדול מקיום ההתנהגות הבלתי הולמת ואף לעזוב את אולם הקריאה.
 • במקרים שבהם הלקוח אינו עוזב את האולם למרות בקשת העובד, פוגע ברכוש, מפריע לסדר הציבורי או מפריע ללקוחות אחרים, הטיפול יועבר למחלקת הביטחון בספרייה.
 • אם למרות הערות עובד הספרייה הלקוח לא חדל מהתנהגות זו, יזומן הלקוח לבירור מול מנהל הביטחון של הספרייה.
 • עד לסיום תהליך הבירור ולפי שיקול דעתו של מנהל הביטחון הספרייה רשאית למנוע מתן שירותים ללקוח.
 • במקרים שבהם תתגלה שוב התנהגות בלתי הולמת לאחר הבירור מול מנהל הביטחון רשאית הספרייה להרחיק את הלקוח מהספרייה לפרק זמן שייקבע על ידה.
 • לקוח רשאי לערער על החלטת הרחקה של מנהל הביטחון בפני מנהל אגף שירותי קהל.
 • במקרה של התנהגות בלתי הולמת אשר תתרחש לאחר הרחקה רשאית הספרייה להרחיק את הלקוח לצמיתות. החלטה על הרחקה לצמיתות תחייב אישור של מנכ"ל הספרייה.
 • במקרים חריגים של התנהגות בלתי הולמת רשאית הספרייה לנקוט צעדי הרחקה מיידים.

באמור אין כדי למנוע מהנהלת הספרייה מלמצות את הדין עם מי שפגע בעובדי הספרייה, בלקוחות של שירותיה, המבקרים בתחומה, ברכוש הספרייה או באוספיה.