אוסף היהדות
צילום: דניס שור

אוסף היהדות

אוסף היהדות שבספרייה הלאומית הוא בין החשובים ביותר בעולם, וכולל בתוכו מידע על יהדות ויהודים בארץ וברחבי העולם, בשפה העברית ובשפות אחרות.

נושאי אוסף מדעי היהדות

וסף היהדות מורכב משלושה תחומים עיקריים:

יהדות ופרשנות יהודית
הספרייה הלאומית אוספת באופן מקיף את כלל הפרסומים המחקריים שנכתבו על ידי יהודים ולא-יהודים בנושאי המקרא, ספרות התלמוד והמדרשים, ספרות רבנית ולא-רבנית בתחומי ההלכה, הפילוסופיה היהודית, המיסטיקה היהודית, התפילה, וכיוצא באלה. ספרים אלו מגיעים לספרייה הלאומית מתוקף חוק עותקי חובה ובאמצעות רכישת הספרים בשפת המקור או בתרגום.

עם ישראל
הספרייה הלאומית אוספת ספרים, כתבי עת, עיתונים, חומרי שמע וצילום בנושא תולדות עם ישראל. לתת-נושא זה מתווספים אספקטים נוספים, כגון חינוך יהודי, משפט עברי, אמנות יהודית, יהדות ואקולוגיה וכן יהודים במקצועות שונים, כדוגמת הרפואה והמדעים.

ספרות יפה יהודית
הספרייה הלאומית אוספת באופן מקיף ספרות עברית, יידיש, לדינו וכדומה בשפת המקור ובתרגום. איסוף סלקטיבי מתקיים לפי קריטריונים לספרות יפה של יהודים בשפות כלליות שונות, תוך עדיפות לסופרים הידועים בהשפעתם ובריבוי המוטיבים היהודיים ביצירותיהם.

האוסף המקיף במדעי היהדות כולל פורמטים שונים, כגון כתבי יד, ספרים, כתבי עת, ארכיונים, אפמרה ועוד. חלק גדול מהאוסף נגיש באופן דיגיטלי בקטלוג הספרייה.