אמנות השיר: מי כמוך באלים מהולל
אתר הפיוט והתפילה

אמנות השיר: מי כמוך באלים מהולל

צוות האתר

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט: מי כמוך באלים מהולל

מי כמוך באלים מהולל – מילים וביצועים

סימן:
משה חזק

מבנה וחריזה:
שיר סטרופי 
[=שיר הבנוי מחרוזות מחרוזות], עם טורי פתיחה הקובעים את חרוז הקבע השב ברפרין [=הפזמון החוזר]. הרפרין עצמו מבוסס על מחרוזת הפתיחה הארוכה יותר מהאחרות. המחרוזות הבאות בנויות מחזרה כפולה על שני טורים שווי חרוז, שחריזתם משתנה ממחרוזת למחרוזת. סכמת החריזה: תת // תתתתתת // אא-אא / ת... // בב-בב / ת... // גג-גג / ת... // וכן הלאה.

משקל:
אין סדירוּת קבועה במשקל השיר. מספר ההברות בכל טור נע בדרך כלל בין 9 ל־13.