אמנות השיר: יאצל נא עליי
אתר הפיוט והתפילה

אמנות השיר: יאצל נא עליי

איתי מרינברג

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט "יאצל נא עליי".

יאצל נא עלי – מילים וביצועים

סימן:
יקיר (על שם דוד הפייטן, ר' יקיר גירון, לסיפורו מוקדש השיר). 

מבנה וחריזה:
שיר סטרופי [=סטרופה: מחרוזת. שיר סטרופי: שיר עשוי מחרוזות מחרוזות], החריזה מתחלפת ממחרוזת למחרוזת, אך שומרת על קביעות בתוך כל מחרוזת כשלעצמה (בניגוד לשיר המעין אזורי, המשלב בתוכו מרכיב קבוע ומרכיב משתנה בתוך כל מחרוזת). סכמת החריזה, לפיכך: "אאאא / בבבב / גגגג / דדדד". 

משקל:
משקל הברתי־פונטי [=משקל המבוסס על מניית שוואים נעים וחטפים במניין ההברות, כתנועות לכל דבר. רווח מאוד בשירה העברית בארצות המזרח במאות השנים האחרונות]. בכל טור 13–14 הברות.