ארבע התעניות בפיוט ובתפילה
גרמניה, אוסף משפחת גרוס תל-אביב

ארבע התעניות בפיוט ובתפילה

צום גדליה, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תענית אסתר 

"יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה... שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר: 'והתודו את עונם ואת עון אבתם'" (ויקרא כו מ, רמב"ם הלכות תעניות ה א).