קודיקולוגיה עברית
נביאים, כ"י קהיר, בית הכנסת הקראי

קודיקולוגיה עברית

ספרו של מלאכי בית-אריה, קודיקולוגיה עברית: טיפולוגיה של מלאכת הספר העברי ועיצובו בימי הביניים בהיבט היסטורי והשוואתי מתוך גישה כמותית המיוסדת על תיעוד כתבי-היד בציוני תאריך, נגיש גם באתר סְפר-דתא -- מסד הנתונים של מפעל הפלאוגרפיה העברית בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, המשולב באתר הספרייה הלאומית (sfardata.nli.org.il). חיבורו של הספר הושלם, התקנתו הלשונית הסתיימה, אך עריכתו הסופית טרם הושלמה (פרט לביבליוגרפיה ולתשעת פרקיו הראשונים). אף על פי כן, הוא כבר מונגש בשלמותו באתר הספרייה הלאומית לתועלת המשתמשים בכתבי יד. עם התקדמות ליטושו יוחלף פרק פרק בנוסחו הסופי. הספר עתיד גם להידפס על ידי הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, אך בגרסה המקוּונת מובאים בפרק הפלאוגרפי (פרק י"א) קישורים רבים לתמונות של עמודים לדוגמה הכלולים באתר סְפר-דתא.

רשימת הפרקים ותת-הפרקים העיקריים​

פרק א'

מבוא
​הקודקס​
​הקודיקולוגיה – התפתחותה, גישתה לחקר הספר המופק ביד, זרמיה
​​הקודיקולוגיה העברית
​ממצאי כתבי-היד, ההתפלגות האזורית של מלאכת הספר וטיפוסי כתב הספר
​​ייחודה של הפקת הספר העברי
​חיוניות ההיבט ההשוואתי לקודיקולוגיה העברית​

​​​פרק ב:

הקולופון ונוסחות המעתיקים
​השמות של מפיקי כתבי-היד וחלוקת העבודה ביניהם
​יעד ההעתקה
תאריכים ומניינים​
​ציוני מקום ההעתקה
​מידע אישי והיסטורי
​מידע על תנאי ההעתקה וטיב ה'העתק' ששימש מקור להעתקה
​משך זמן ההעתקה וקצבה
​איחולים
​ ​נוסחות מעתיקים: בסוף ההעתקה, בראשה ובתחתית העמודים

פרק ג:​

מצע הכתיבה
​קלף​
נייר מזרחי ומערבי
​​טיפוסי ההתפרסות של הקווים והמבריחים בכתבי-יד הכתובים על נייר ערבי-מזרחי
​צירוף קלף ונייר (קִנטרוס מעורב)

​פרק ד:

​הקִנטרוּס

פרק ה:​

​האמצעים לשמירת סדר הקודקס: סימון רצף הקונטרסים, הגיליונות או הדפים
​מילות אחיזה/קישור
​ספרור
​סימון מִפתחי אמצע הקונטרס

פרק ו:

​פיגומי ההעתקה: השרטוט – התכנית הארכיטקטונית של פריסת הטקסט וטכניקות
התווייתה​
​הניקוב
​השרטוט
​שרטוטי בֶלֶט
​שרטוט סמוי באמצעות לוחות שרטוט או אימומים
​​שרטוטים צבעוניים

פרק ז:​

​ניהול השורה והשפעתו על שטף ההעתקה ונוחות הקריאה
​​יישור שורות בדרכים שאינן פוגעות בשלמות המילה
​​יישור שורות באמצעים המבתרים את המילה

פרק ח:​

קריאוּת הטקסט, שקיפות מבנהו וההייררכיה הגרפית והוויזואלית של רכיביו

​פרק ט: ​

זיקת העתקת טקסט אל עיטורו, קישוטו או איורו

​פרק י:

​יחידות ביבליוגרפיות, קודיקולוגיות ופלאוגרפיות: קודקסים אחידים, הומוגניים, מורכבים, מאוחים ומוטלאים – ההבחנה ביניהם והאמצעים להפרדה בין ידיים אחדות שהעתיקו בכפיפה או לאיתור ידיים זהות

​פרק יא:

​פלאוגרפיה עברית: סוגי כתב הספר בימי-הביניים, תפוצותיהם ותפקודיהם, טיפוסיו וגלגוליהם
​ענפי הכתב​
סוגי הכתב – שלושה אופני ביצוע
​​בחירת סוג הכתב, גורמיו, מניעיו ותפקודיו
​​טיפוסי הכתב לסוגיו
​ענף הכתיבות בארצות האסלאם
​ענף הכתיבות בארצות הנצרות המערבית
​הענף הביזנטי

פרק יב:

​מבחר דוגמאות של כתבים קשי-פענוח ותעתיקיהן המוערים

​פרק יג:

ההיבט הטקסטואלי: העתקה ביקורתית בידי משכילים והכפלת הטקסט בידי סופרים שכירים – התערבות מודעת במסירה והשתבשות בלתי מודעת
​דרכי פרסום טקסט בימי-הביניים
​ההפקה הפרטית והשפעתה על המסירה: סופרים שכירים ומעתיקים לעצמם
​ההשלכות על ביקורת הטקסט וההדרתו

​אחרית דבר

הרהורים על מסתרי הלכידות של מלאכת הספר העברי וסגנונה בכל אזור גאו-תרבותי וחידת התהוותה ועל מידת זיקתן של המסורות האזוריות אלה לאלה ולמסורות הפונדקאיות
​ ​התפתחות דפוסי הפקת הספרים ותמורותיהם – קִדמה או נסיגה?