על רשת ארכיוני ישראל

רשת ארכיוני ישראל (רא"י) היא מיזם לאומי להנגשת חומרי ארכיון ושימורם במדיה דיגיטלית. במדינת ישראל יש מאות ארכיונים ובהם חומרים בעלי עניין ציבורי, חשיבות היסטורית וערך לאומי. חומרי הארכיון מהווים עדות ייחודית להיסטוריה של מדינת ישראל, לתקופת הקמתה ולגופים ולאישים שפעלו בה. במסגרת אתר מיזם רא"י, לראשונה מתאפשר חיפוש אחוד בקטלוגים של כלל הארכיונים השותפים ברשת ארכיוני ישראל ועיון בחומרי הארכיון באמצעות קבצים דיגיטליים.

קראו עוד

שותפים

  • ציוני דרך
  • משרד ירושלים ומורשת
  • האיגוד הישראלי לארכיונאית ולמידע
  • ארכיון המדינה