על רשת ארכיוני ישראל

על רשת ארכיוני ישראל

על רשת ארכיוני ישראל

פרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) מקדם את שמירתם, חשיפתם והנגשתם של נכסי תרבות ומורשת במדיה דיגיטלית. הפרויקט מתמקד בתחום הארכיונים ובחשיפת חומרי ארכיון השמורים במאות הארכיונים הפזורים ברחבי הארץ לציבור הרחב. רשת זו מאפשרת טווית קשרים בין חומרי הארכיון השמורים במוסדות השונים ובכך בכוחה לספק מידע ייחודי ומהימן על ההיסטוריה של ארץ ישראל ולהעיד על מורשת האישים שפעלו בישראל ובמוסדותיה. הפרויקט נערך ברמה הלאומית ומהווה חלק מתכנית "ציוני דרך" בהובלת אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת. 

מטרתו של פרויקט רא"י ליצור את מאגר המידע המקיף ביותר של חומר ארכיוני מארץ ישראל. המאגר מתבסס על קטלוגים שנוצרו על ידי צוותים מארכיונים נבחרים הפזורים ברחבי הארץ ועל העתקים דיגיטליים של חומרי ארכיון שנוצרו בתהליכי דיגיטציה, סריקה וצילום. בשלב ראשון הפרויקט ערך מיפוי של כלל הארכיונים הפעילים בישראל, למידע נוסף ראו סיכום סקר פרויקט רא"י. בהמשך הושם דגש על תקן קיטלוג משותף המאפשר את קליטת הקטלוגים השונים משלל הארכיונים, עמידה בסטנדרטים בינלאומיים, ולראשונה את הצגתם במערכת מידע אחת. במקביל בוצעה דיגיטציה למאות אלפי מסמכים, תצלומים, תעודות וחומרי ארכיון נוספים. העותקים הדיגיטליים והמידע הקטלוגי שנצברו במהלך פעילות הפרויקט נשמרים במערכות הספרייה הלאומית ובכך מובטחת גישה אליהם גם לדורות הבאים. 

שותפים

פרויקט רא"י הינו חלק מתכנית 'ציוני דרך' העוסקת בכלל ההיבטים של שימור והעצמת תשתיות המורשת בישראל, בהובלת משרד ירושלים ומורשת. תקציב הפרויקט ממומן ב- 75 אחוזים על ידי משרד ירושלים ומורשת ו- 25 האחוזים הנותרים ממומנים על-ידי הספרייה הלאומית. נוסף על עשרות הארכיונים שהצטרפו למיזם, לפרויקט שני שותפים מרכזיים: ארכיון המדינה והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע שמייצג את הארכיונים ומעניק ייעוץ מקצועי לצוות הספרייה הלאומית. הוועדה המקצועית המלווה את הפרויקט כוללת את נציגות מתחום מורשת בלתי מוחשית במשרד ירושלים ומורשת, נציגי ארכיון המדינה, נציגי האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע וצוות הפרויקט בספרייה הלאומית.

היבטים משפטיים

פרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) מאפשר לכלל הארכיונים בישראל להנגיש באינטרנט את נכסי המורשת שבחזקתם. יחד עם זאת, הצטרפות לפרויקט אינה משנה במאומה את אחריותו של הארכיון על פרסום החומר הארכיוני ברשת האינטרנט. באחריותו של הארכיון, הבעלים של החומר הארכיוני, לערוך קיטלוג מהימן, לנהל את המידע לרבות הרשאות הצפייה בכפוף למצב זכויות היוצרים ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

הפרויקט מספק פלטפורמה לניהול, שימור והנגשה של מידע ועותקים דיגיטליים של חומרי ארכיון גרידא. פרויקט רא"י, משרד ירושלים ומורשת או הספרייה הלאומית אינם מהווים צד בנושאי פרטיות ו/או זכויות היוצרים.