audio items
snunit
חזרה לתוצאות החיפוש

כתובת התורה (לה כתובה די לה ליי)

להגדלת הטקסט להקטנת הטקסט
נגן שירים ברצף
עמוד שיר openModalIcon
prayersAlbomImg
 • 1.
  ספרדים מסורות המזרח - ספרד ירושלים אליעזר בן נסים טוקאטלי
 • 2.
  תורכיה - תורכיה כללי מאיר נחום
נגן שירים ברצף
playerSongImg
כותר כתובת התורה (לה כתובה די לה ליי)
מעגל השנה שבועות
שפה עברית

תנאי השימוש:

הפריט כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על כל שימוש בפריט, לרבות אך לא רק, העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות, דיגיטאלי, אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה בכתב מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף.

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חלה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

השימוש בפריט כפוף גם לתנאי השימוש של אתר הפיוט והתפילה.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]

תצוגת MARC
פירוש
 • • איס ראזון די אלאב'אר אאיל דייו גראנדי אי פודירוזו - יאה לשבח לאל הגדול והנורא.
  • קון טימורידאד די קוראסון אי אליגריאה אי גוזו - ביראה בשמחה ובגילה.
  • אין איל דיאה איל איסטי סאנטו אי פודירוזו - ביום הקדוש הזה, העטוף הילה.
  • אין איסטי דיאה אבאשו איל דייו אין סיני אי מילארייאס די מלאכים קון איל - ביום זה ירד ה' על הר סיני ועִמו רבבות מלאכיו.
  • אה דאר לה ליי אה סו פואיב'לו קאזה די ישראל - לתת את התורה לכל בית ישראל.
  • פור מאנו די משה רבנו פאסטור פ'יאיל - ביד משה רבנו, הרועה הנאמן.
  • נון קיז'ו אבאשאר סוב'רי נינגון מונטי אלטו - לא רצה לרדת על שום הר נישא ורם.
  • סאלב'ו אין מונטי די סיני קי סי אריבאשו טאנטו - אלא על הר סיני, שהשפיל את עצמו.
  • פור קי דיפרינדה איל אומברי אי טומי לה ענווה פור מאנטו - על מנת שהאדם יקח מוסר וילמד מכך ענווה.
  • ייאמו אי דישו איל דייו ברוך הוא אה לוס ג'ידייוס מי קומפאנייה אירמוזה - קרא הקב"ה לעם ישראל: רעייתי היפה
  • אזמי ב'יאיר אה טו ב'יסטה אינשימפלאדה אה לה רוזה - הראיני את מראך, את כוורד רענן
  • קי טו בוז סאב'רוזה אי טו ב'יסטה דונוזה - כי קולך ערב ומראך נאוה.
  • ישראל קי אויירון לה בוז דיל דייו בינדיג'ו - כאשר שמעו ישראל את קולו של האל
  • דישירון איסטארימוס סיימפרי אה סו קומאנדו אי אה סו דיג'ו - אמרו: נדבק במצוותיו ובדבריו
  • ארימוס אי אוליירימוס טודו סו בואין דיג'ו - נעשה ונשמע את דבריו הטובים
  • איזו פארטידו קון אילייוס די דארלי לה ליי קון קי לי דייראן פ'יאנסה - השתדך הקב"ה אתם והתחייב לתת להם את התורה, והם מצדם התחייבו -
  • אילייוס דיירון אה לוס איז'וס קי איס לה מאס אינפורטאנסה - לצוות ולמסור את התורה לילדיהם, דור דור.
  • די אפ'ירמאר לה ליי טאנטו קון פרוב'יזה קומו טיניר מונג'ה בונאנסה - לשמור את האמור בה בכל מצב.
  • ויינדו איל דייו ברוך הוא קי לו אמימוס אהבה רבה - כשנוכח הקב"ה באהבתנו הרבה אליו.
  • טאמביין איל מוס אפלאזו קומו נוב'ייו קון גראנדי חיבה - ייעד אותו כחתן לנו
  • איסטה איס לה כתובה: - וזה האמור בכתובה:
  • דיאה די שבת ריסיב''יירון לוס ג'ידייוס לה ליי דילה מאנו די איל דייו - ביום השבת קיבל עם ישראל את התורה מאת הקב"ה
  • אה סיש די סיון איל מיז טריסירו קי ישראל די מצרים סאלייו - בששי בסיון, בחודש השלישי לצאתם ממצרים
  • אין אנייו די דוס מיל אי קואטרו סיינטוס אי קוארינטה אי אוג'ו קי איל מונדו סי קריאו - בשנת 2448 לבריאת העולם
  • היזיירון איסטוס תנאים לוס ג'ידייוס קון לה ליי סאנטה - ואלו התנאים שהתנה עם ישראל עִם התורה:
  • טי טומארי קומו נוב'ייה קי סוס די ב'אנדה אלטה - לקחת את הכלה המיוחסת לאשה
  • טי איסטימארי קומו סי איסטימה איל ייארדאן אין לה גארגאנטה - לכבדה ולהתעטר בה כבתכשיט יקר
  • בסיעתא דשמיא סיימפרי אין טי מיס מיינטיס מיטירי - להיות מסור אליה
  • אי טודאס טוס דימאנדאס לייו קומפלירי - ולקיים את כל משאלותיה וצוויה
  • די דיאה אי די נוג'י קון טי מי אפיגארי - לשקוד עליה יומם ולילה ללא לאות
  • ריספונדייו לה ליי תמה תמימה - ענתה התורה תמה ותמימה:
  • ייו טאמביין טי אמי קי סוס נוב'ייו די משפחה רמה - גם אני אוהבך כי אתה בן למשפחה רמה
  • קי אין טי אינב'ילונטי מאס קי טודו לשון אי אומה - ובך בחרתי וחפצתי מכל לשון ואומה
  • לי דייו איל נוב'ייו תוספת סוב'רי איל עיקר די סו דיספוזאדה - הוסיף החתן עוד על הכתובה וקיבל על עצמו
  • די סיר מחדש פשטים אי חידושים די פרימה אי די מאדרוגאדה - לחדש חידושים כל העת
  • אי קון כעס אי פריזה נון סיאיר דישאדה - ולא לעזוב אותה גם בעת כעס וצרה
  • ייב'ו קון אילייה לה אשוגאר קי טרושו די קאזה די סו פאדרי - הביאה אתה נדוניה מבית אביה
  • שישינטוס אי טריג'י מצוות פארה קי לאס אפ'ירמי מאנייאנה אי טאדרי - תרי"ג (613) מצוות שיש לקיים
  • פארה קי איל נוב'ייו לאס אגה אי לאס גואדרי - ועל החתן לשמור את כולן
  • אינפורטו טודוס אינטרי אשוגאר אי תוספת אי קונטאדו - כל הנדוניה התוספת והמוהר
  • קי טרושו לה נוב'ייה אה סו נוב'ייו קירידו אמאדו - שהביאה אתה הכלה לחתנה
  • לאס מצוות אפ'ירמאר אי טימיר אין איל דייו אי אזיר סו מאנדאדו - המצוות לקיימן ולשמור את דבר ה'
  • ויינדו איל נוב'ייו לה אשוגאר קי טרושו לה סינייורה קון אילייה - כשראה החתן את הנדוניה
  • ריסיב'ייו איל אחריות די לו קי מאנקארה אין אילייה - קיבל עליו למלא את כל מחסורה
  • די ייב'אר פינה סי אין סו דיג'ו ריב'ילייה - ולהיענש אם יפנה לה עורף
  • ני קי פואידה ב'ינדיר ני אינפינייאר נינגון ליב'רו די לה ליי אמאדה - לא יוכל למכור או למשכן ספר מספרי התורה
  • סינון איסטימארלוס קומו ג'וייה פריסייאדה - אלא עליו לכבדם ולעטרם כתכשיט
  • סיימפרי איר מירקאנדו אי די אילייוס נון ב'ינדיר נאדה - עליו רק לקנותם ולא למוכרם לעולם
  • קומו לייה ריסיב'ייו איל נוב'ייו די אזיר סוס מצוות אי סוס חוקים - כיוון שקיבל עליו החתן את המצוות
  • לי פרומיטייו די דארלי סו ירושה קי איסטה בשחקים - הובטחה לו ירושה השמורה בשחקים
  • די איל ביין קי איסטה גואדראדו אין עולם הבא פארה לוס צדיקים - וכל הצפון בעולם הבא לצדיקים
  • לו אקאב'ידו מאס קי נון לה טרוקי פור אוטרה ליי ני קי סיירב'ה עבודה זרה - והוזהר גם לא לפנות לעבודה זרה
  • סאלב'ו קון אילייה סי אפיגארה - רק בה בה ידבק וישמח כל חייו
  • אילייה סיאה סו מוז'יר אי קון אילייה סי אינב'יזיסירה - והיא תהיה לו לאשה טובה עד זקנתו
  • ערך פארה אילייה נון איי קי איס איסטימאדה מאס קי איל אורו פ'ינו - היא יקרה מזהב טהור ואין ערוך לה
  • קי לה מילדי אי לה ייב'י אין סו פיג'ו דיקונטינו - עליו לזכור תמיד לשאתה בחיקו
  • קי נון לה דישי אאון קי ב'אייה פור קאמינו - גם בלכתו בדרך אתו תהיה ועליה ישמור
  • ייה סי קונפלייו איל קאזאמיינטו קי לוס ג'ידייוס קון לה ליי איזיירון - נשלמו נישואי עם ישראל עִם התורה
  • טודאס לאס אלמאס אין מונטי די סיני איסטוב''רון - למרגלות הר סיני, שם עמדו כל הנשמות במורא
  • קלארידאד די לה שכינה קון סוס אוז'וס ב'יירון - והשכינה נגלתה אז לעיניהם במלוא זהרה
  • זכות טינגאמוס נוס אי טודוס לוס קי אין איל דייו טימין - זכות תעמוד לנו ולכל המאמינים לעדות
  • קי לה אפ'רמימוס נוס אי טודו מואיסטרו סימין - כי נשמור את התורה אנו וזרענו אחרינו לעולם
  • ב'יאמוס ב'ינגאנסה אין לוס אינימיגוס קי פריסטו סי אטימין - ונראה במפלת אויבינו במהרה, ונשב בשלום ושלווה
  • לוס ג'ידייוס קי ריסיב'יירון לה ליי אה אוז'וס די טודוס לוס פואיב'לוס - היהודים שקיבלו את התורה מכל העמים
  • פ'ואירון אינפ'יאוזייאדוס די סיר איסקאפאדוס די מאליס אי די דואילוס - הובטח להם להיות ניצולים מצרות ורעות
  • לוס עדים פ'ואירון לה טיירה אי לוס סיילוס - ועדים על כך היו הארץ והשמיים
  • האפיאדי איל דייו סוב'רי נוס אי מוס די בואין פ'אדארייו - ירחם עלינו האל ברוב חסדיו
  • מוס מאנדי אה איל אונטאדו אי טינגאמוס בואין סאלארייו - יגמול עמנו טובה וישלח לנו את המשיח
  • אאינה אי פריסטו מוס פ'ראגואי איל סאנטוב'ארייו - ונזכה לראות במהרה בבניין מקדשו
  • היל סי ב'ינגי די טודוס לוס קי סירב'ין אידולו - ייפרע מכל עובדי האלילים
  • אי בינדיגה אה סו פואיב'לו עם גורלו - ויברך את ישראל, חלקו ונחלתו
  • אי דיראן טודוס אה אונאמינטי אשרי העם שככה לו - ונאמר אז כלנו: אשרי העם שככה לו
  R. Yeuda bar Leon Kalay
  La Ketuba de la Ley
  Es razon de alavar ael Dio grande i poderozo
  Kon temoridad de korason i alegria i gozo
  En el dia el este santo i poderozo:

  En este dia abasho el Dio en Sinay i milarias de mal'ahim kon el
  A dar la Ley a su puevlo kaza de Israel
  Pir mano de Moshe Rabenu pastor fiel:

  Non kijo abashar sivre ningun monte alto
  Sakvo en monte de Sinay ke se arrebasho tanto
  Por ke deprenda el ombre i tome la anava por manto:

  Yamo i disho el Dio Baruh Hu a los djidios mi kompanya ermoza
  Azmr veer a tu vista enshemplada a la roza
  Ke tu boz savroza i tu vista donoza:

  Israel ke oyeron la boz del Dio Bendicho
  Disheron estaremos siempre a su komando ia su dicho
  Aremos i oyeremos todo su buen dicho:

  Izo partido kon eyos de darle la Ley kon ke le dieran fiansa
  Eyos dieron a loa ijos ke es la mas inportansa
  de afirmar la Ley tanto kon proveza komo tener muncha bonansa:

  Viendo el Dio Baruh Hu ke lo amemos a'hava raba
  Tambien El mos aplazo komo novio kon grande hiba
  esta es la ketuba:

  Dia de Shabat resivieron los djidios la Ley dela mano de el Dio
  A sesh de Sivan el mez tresero ke Israel de Mitsrayim salio
  En anyo de dos mil i kuatro sientos i kuarenta i ocho ke el mundo se krio:

  Iszieron estos tenaim los djidios kon la Ley Santa
  Te tomare komo novia ke sos de vanda alta
  Te estimare komo estima tl yardan en la garganta:

  Besiata de shemaya siempre en ti mis mientes metere
  I todas tus demandas yo kumplire
  De dia i de noche kon ti me apegare:

  Respondio la Ley tama temima
  Yo tambien te ami ke sos novio de mishpaha rama
  Ke en ti envelunti mas ke todo lashon i uma:

  Le dio el novio tosefet sovre el ikar de su despozada
  de ser mehadesh peshatim i hidushim de prima i de madrugada
  I kon kaas i priza non seer deshada:

  Yevo kon eya la ashugar ke trusho de kaza de su padre
  Sheshentos i tredje mitsvot para ke las afirme manyana i tadre
  Para ke el novio las aga i las guadre:

  Enporto todos entre ashugar i tosefet i kontado
  Ke trusho la novia a su novio kerido amado
  Las mitsvot afirmar i temer en el Dio i azer su mandado:

  Viendo el novio la ashugar ke trusho la sinyora kon eya
  resivio el aharayut de lo ke mankara en eya
  de yevar pena si en su dicho reveya:

  Ni ke pueda vender ni enpenyar ningun livro de la Ley amada
  Sinon estimarlos komo djoya presiada
  Siempre ir merkando i de eyos non vender nada:

  Komo ya resivio el novio de azer sus mitsvot u sus hukim
  Le prometio de darle su yerusha ke esta ba-shehakim
  De el bien ke esta guadrado en olam 'ha-ba para los tsadikim:

  Lo akavido mas ke non la troke por otra ley ni ke sierva avoda zara
  Salvo kon eya se apegara
  Eya sea su mujer i kon eya se envejesera:

  Ereh para eya non ay ke es estimada mas ke el oro fino
  Ke la melde i la yeve en su pecho dekontino
  Ke non la deshe aun ke vaya por kamino:

  Ya se kunplio el kazamiento kr los djidios kon la Ley izieron
  todas las almas en monte de Sinay estuvieron
  Klaredad de la Shehina kon sus ojos vieron:

  Zahut tengamos nos i todos los ke en el Dio temen
  Ke la afirmemos nos i todo muestro semen
  Veamos vengansa en los enemigos ke presto se atemen:

  Los djudios ke resuvieron la Ley a ojos de todos los puevlos
  Fueron enfiuziados de ser eskapados de males i de duelos
  Los edim fueron la tierra i los sielos:

  Apiade el Dio sovre nos i mos de buen fadario
  Mos mande a el untado i tengamos buen salario
  Aina i presto mos frague el santuvario:

  El se venge de todos los ke sirven idolo
  I bendiga a su puevlo am goralo
  I diran todos a unamente ashre 'ha-am sh-kaha lo:יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?