אמנות השיר: חסדי ה' אמלל
אתר הפיוט והתפילה

אמנות השיר: חסדי ה' אמלל

איתי מרינברג

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט "חסדי ה' אמלל"

חסדי ה' אמלל – מילים וביצועים

סימן:
פרגי.

מבנה וחריזה:
שיר סטרופי [=שיר העשוי מחרוזות מחרוזות] במבנה מעין אזור [=מבנה הכולל בתוכו מערכת חריזה כפולה: חריזה קבועה בסופי המחרוזות, וחריזה פנימית מתחלפת ממחרוזת למחרוזת]. לפיוט "מדריך" [=טורי פתיחה] הקובע את חרוז הקבע שבסופי המחרוזות, שאינו אלא שם ה'; בצִדו מתקיים חרוז-קבע נוסף, בצלע הראשונה של ה"מדריך" כמו גם של הטורים החותמים את המחרוזות – "-לֵל". אם נסמן שני חרוזים אלה באותיות שי"ן ותי"ו, ואת שאר חרוזי הפיוט באותיות משתנות מסדר האל"ף־בי"ת, נמצא כי סכמת החריזה בפיוט היא "שת-שת // אב-אב-אב-שת // גד-גד-גד-שת // הו-הו-הו-שת //" וכן הלאה.

משקל:
משקל הברתי־פונטי [=משקל המבוסס על מניית שוואים נעים וחטפים במניין ההברות, כתנועות לכל דבר. רווח מאוד בשירה העברית בארצות המזרח במאות השנים האחרונות]. בכל צלע 8 הברות. כך: