אמנות השיר: אקדמות מילין
אתר הפיוט והתפילה

אמנות השיר: אקדמות מילין

איתי מרינברג

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט "אקדמות מילין".

אקדמות מילין – מילים וביצועים

ייעוד מקורי:
פיוט תרגום [פיוט שנועד לעטר את תרגום קריאת התורה] לקריאת התורה של שבועות. פיוטנו נועד במקורו להקדים את תרגום הפסוק הראשון של הפרשה.

סימן:
אקרוסטיכון א"ב כפול (כל אות חוזרת על עצמה פעמיים בכל דו־טור), ולאחריו החתימה "מאיר בר רבי יצחק יגדל בתורה ובמעשים טובים אמן וחזק ואמץ" (נוסחת החתימה אינה כפולה, אלא בנויה כמעט על כל ראשי הטורים שלאחר האקרוסטיכון האל"ף־בי"תי).

מבנה וחריזה:
מחרוזות הפיוט בנויות דו-טורים הנחתמים תמיד בחרוז האחיד (האופייני ללשון הארמית) "-תָא".

משקל:
משקל תיבות
 [צורת שקילה קדומה המבוססת על מניית מספר שווה פחות או יותר של מילים בכל טור או צלע]ברוב הטורים – 5 מלים, אם כי הסדירוּת אינה מוחלטת וישנם גם טורים רבים בני 4 מלים; מילים קצרות על פי רוב אינן נחשבות. כך: