אמנות השיר: מחי ומסי
אתר הפיוט והתפילה

אמנות השיר: מחי ומסי

איתי מרינברג

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט "מחי ומסי".

מחי ומסי – מילים וביצועים

סימן:
ללא סימן.

מבנה וחריזה:
הפיוט אינו מחורז (אם כי לעתים מתגלים בו חריזות קצרות ומקומיות, שאינן מתפתחות לכדי חריזת הפיוט כולו). חלוקתו למחרוזות בנות שני טורים מבוססת בעיקרה על היבטים תוכניים, ולא על היבטים צורניים.

משקל:
משקל הטעמתי [=משקל המבוסס על מניית מילים מוטעמות עיקריות בכל צלע. רווח בפיוט הקדום]. המשקל אינו עקבי כל כך, אך שומר פחות או יותר על 4 מילים מוטעמות ברוב הצלעות; מיליות קצרות אינן נמנות, על פי רוב כך: