אמנות השיר: ברוך אל חי
אתר הפיוט והתפילה

אמנות השיר: ברוך אל חי

איתי מרינברג

המבנה, המשקל והחריזה בפיוט "ברוך אל חי".

ברוך אל חי – מילים וביצועים

סימן:
ללא סימן.

מבנה וחריזה:
שיר סטרופי [=סטרופה: מחרוזת. שיר סטרופי: שיר עשוי מחרוזות מחרוזות], החריזה מתחלפת ממחרוזת למחרוזת, אך שומרת על קביעות בתוך כל מחרוזת כשלעצמה (בניגוד לשיר המעין אזורי, המשלב בתוכו מרכיב קבוע ומרכיב משתנה בתוך כל מחרוזת). כל מחרוזת בנויה שש צלעות שוות חרוז, בסכמה הבאה: אא-אא-אא / בב-בב-בב / גג-גג-גג / וכן הלאה; מדי כמה מחרוזות שב ומופיע רפרין [="פזמון חוזר"].

משקל:
משקל הברתי־פונטי [=משקל המבוסס על מניית שוואים-נעים וחטפים במניין ההברות, כתנועות לכל דבר. רווח מאוד בשירה העברית בארצות המזרח במאות השנים האחרונות]. בכל צלע 8 הברות. כך: