audio items
חזרה לתוצאות החיפוש
בביצוע לויטין, מרים
תאריך היצירה 1990
השותפים ביצירה לויטין, מרים 1908-1998 (זמר, מבצע)
שרת, יהודה 1901-1979 (מלחין)
רחל 1890-1931 (מחבר)
רייזען, אברהם 1875-1953 (מחבר)
כהן, יעקב 1881-1960 (מחבר)
פיכמן, יעקב 1881-1958 (מחבר)
ברגשטיין, פניה 1908-1950 (מחבר)
שלם, מתתיהו 1904-1975 (מלחין, מחבר)
ביאליק, חיים נחמן 1873-1934 (מחבר)
אנגל, יואל 1868-1927 (מלחין)
הלפרין, יחיאל 1880-1942 (מחבר)
מוצרט, וולפגנג אמדאוס 1756-1791 (מלחין)
קצנלסון, יצחק 1885-1944 (מחבר)
עמירן, עמנואל 1909-1993 (מלחין)
בס, שמואל 1899-1949 (מחבר)
קרצ'בסקי, חנינא 1877-1925 (מלחין)
קיפניס, לוין 1894-1990 (מחבר)
אידלסון, אברהם צבי 1882-1938 (מלחין)
שוברט, פרנץ 1797-1828 (מלחין)
רבינא, מנשה 1899-1968 (מלחין)
קצ'רגינסקי, שמריהו 1908-1954 (מחבר)
תמיר, אלכסנדר 1931-2019 (מלחין)
זהבי, דוד 1910-1977 (מלחין)
סנש, חנה 1921-1944 (מחבר)
זעירא, מרדכי 1905-1968 (מלחין)
אורלנד, יעקב 1914-2002 (מחבר)
פריד, רותי 1942- (מקליט, מראיין)
הערת מקום וזמן כפר-גלעדי
1990
March 29
סוגה Songs, Hebrew,Children's songs,Lullabies,Shepherd songs,Musical traditions (Jewish),Musical settings,Composed biblical verses
שפה heb;ara
הערות קיים תיק תעוד נספח ובו מידע אודות המידענית, מילות השירים ורישום תוים (התחלות בלבד)
הראיון נערך ע"י רותי פריד ב-29 למרץ 1990
השירים הועתקו משתי קלטות שבארכיון כפר-גלעדי, הקלטות נערכו בשנות ה-70 (ראה העתקים נוספים בסרטים 06140 Y ו-006600 Y)
ההקלטה מתחילה בדקה 00:53:30 בקלטת ה-PCM (Y/05766).
הערה מנושא: שירים. נושאים מקראיים. עקדת יצחק, פריט 38
מסורת: ישראלים

הערת תוכן היחידה כוללת 35 פריטים
1 יחידה נוספת של סרט זה ניתנת לשליפה לפי מספר הסרט
שלום עליכם מלאכי השלום [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 24
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 25
קול תיבת הזמר מתהלך בכפר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 26, נוסח עברי של שיר מ"מסע החורף" לשוברט
ניבים דוברים אלי זרעינו [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 27, מלים: רחל, לחן: יהודה שרת. שיר שנהגה לשיר בסדר פסח בקיבוץ
עם צאת החמה יצאה כבשה תמה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 28, מלים ולחן: מתתיהו שלם. למדה את השיר מפי המחבר בכנס של רועי צאן
שירת החליל [ביצוע מוקלט] (ישראלים) כותר של פריט 28
סוכת אמתיים עשויה לוחותים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 29, שיר שלמדה ברחובות מהגננת אסתר דונדיקוב (זמן התחלה: 01:03:45) נוסח עברי של "אין סוכה" (א סוכהלע א קליינע) מאת אברהם ריזן
עוברים ימים חולפים ימים יפי הולך ויפי בא [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 30, מלים: יעקב כהן
ים הדממה פולט סודות [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 31, מלים: ביאליק
טיף טיף טיף מן החצר אל הביב [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 32, שיר מתורגם מיידיש
ככה ככה נרקדה ככה ככה נרקדה (ישראלים) פריט 33
שובי נפשי למנוחיכי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 34
כשתינוק נרדם בערש צחורה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 35, שיר ערש. מקור גרמני
הצהרים כבר הגיע רוח צח יפוח [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 36, משירי העליה השניה
שיר הרועים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) כותר של פריט 36
יד מי נגעה באפריון [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 37. מלים: יעקב פיכמן
ותראה לפניך עקדת יצחק שעקד אברהם [ביצוע מוקלט] (ישראלים) (זמן התחלה: 01:20:55) פריט 38
פרשה אוזה שתי הכנפים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 39, שיר ילדים. לחן: יואל אנגל, מלים: יחיאל הילפרין
ספר לי ספר לי מבדח להפליא [ביצוע מוקלט] (ישראלים) (זמן התחלה: 01:24:10) פריט 40, שיר ילדים
אחו זה הוא חדרי כסאי זה ההר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 41, מלים: יצחק כצנלסון. למדה את השיר מכצנלסון לפני כ-50 שנה
הרועה ועדרו [ביצוע מוקלט] (ישראלים) כותר של פריט 41
ואחד מן ידרי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 42, למדה לפני כארבעים שנה. כולל הסבר על השיר
אחד מי יודע [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - ערבית פריט 42
שוף שופתיה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 43, שיר אהבה בערבית. מושר בלחן: מה יפים הלילות בכנען
מה יפים הלילות בכנען [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - לחן פריט 43
יא מאן זאלי גאוול בוסתני [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 45, שיר בערבית בלחן: מולדתי ארץ כנען
מולדתי ארץ כנען [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - לחן פריט 45
הקיץ עבר החם הגדול שנה חדשה באה לכל [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 45, לחן: עמירן, מלים: שמואל בס
נרות דולקים נרות דקים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 46, לחנוכה. לחן: קרצ'בסקי, מלים: קיפניס
רוחות קרות עוד טרם חדלו [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 47, שיר לט"ו בשבט. לחן: מוצארט
הנה הנה הדוארן הולך ובא מהר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 48, שיר הדוור
חושו נא חושו נא דרך ים המים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 49, לפסח. לחן: אידלסון, מלים: קיפניס
קריעת ים סוף [ביצוע מוקלט] (ישראלים) כותר של פריט 49 (זמן התחלה: 01:38:44)
נאות אתן נאות כל שבולי שדות [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 50
בערגת הגנה מסביב לחבית [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 51, לחן: רבינא, מלים: ביאליק
בואי אמא [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 52, מקור רוסי. נוסח עברי: לאה נאור
שקט שקט בני נחרישה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 53, שיר ליום השואה. לחן: א. תמיר, מלים: קצ'רגינסקי
פונר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) כותר של פריט 53
אלי אלי שלא יגמר לעולם [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 54, לחן: דוד זהבי, מלים: חנה סנש
עודני ילד ילד קט וכבר אני לומד [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 55
ליובל לאחי ליובלי פעוטון [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 56, לחן: זעירא, מלים: אורלנד
שה וגדי גדי ושה יחדיו יצאו אל השדה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 57, מלים ולחן: מתתיהו שלם
לי בובה קטנה לי בובה יפה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 58, שיר מימי הגן ברחובות
יד ענגה היתה לה - לחן [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 59, שיר בערבית. הלחן שימש מקור לשיר "יד ענוגה". שרה אשה משפרעם. הקלטה של סוהל רדואן מספטמבר 1993.

מספר מדף Y 05766(24-58)
Y 06140(11-31)
Y 06600(1-14)
מספר מערכת 990002327480205171

תנאי השימוש:

איסור העתקה

יתכן שאסור להעתיק את הפריט ולהשתמש בו עבור פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף.

לבירור אפשרות שימוש בפריט, יש למלא טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

מידע נוסף: הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?