שותפים לפרויקט עיתונות יהודית היסטורית

שותפים לפרויקט עיתונות יהודית היסטורית

מפעל התיעוד

מפעל התיעוד-יהודי ארצות האסלאם (מה-יא"ה) הוקם בפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת תל-אביב בשנת 2002 במטרה להעשיר את אוספי המקורות לתולדות היהודים בארצות האסלאם. מראשיתו התמקד מה-יא"ה בתחום הדיגיטיזציה והאינטרנט ופיתח אתר המספק למתעניינים בנושא מקורות מגוונים לתולדות הקהילות באסיה ובצפון-אפריקה, ובמיוחד מאמרים מדעיים. האפשרות להעשיר את אוסף המקורות בתחום באמצעות אוסף כללי של עיתונות יהודית הובילה את החוקר הראשי במה-יא"ה, פרופ' ירון צור, ליזום את ייסודו של אתר שבו יועלו על הרשת עיתונים יהודים מארצות שונות ובשפות שונות ויתאפשר עליהם חיפוש טקסט חופשי. היוזמה, שראשיתה בשנת 2004, התאפשרה בשל תרומתה של חברת "אוליב-תוכנה", בנשיאותו של מר יוני שטרן, ובתיווכו של פרופ' רון צוויג, חלוץ הדיגיטיזציה של העיתונות באוניברסיטת תל-אביב. העיתונים הראשונים שנכללו באתר היו Palestine Post וביטאוני "כל ישראל חברים". על הפיתוח הטכנולוגי של הפרויקטים במה-יא"ה מראשיתם ועד שלהי 2010 הופקד מר שאול דוק.

לאתר מפעל התיעוד - יהודי ארצות האסלאם

הספרייה הלאומית

הספרייה הלאומית (לשעבר בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) שוכנת בגבעת רם בירושלים ולה שלושה תפקידים מסורתיים: הספרייה הלאומית-הממלכתית של מדינת ישראל, הספרייה הלאומית של העם היהודי וספריית המחקר הגבוהה של האוניברסיטה העברית במדעי היהדות, מדעי המזרח ומדעי הרוח הכלליים.

בתפקידה כספרייה הלאומית של ישראל מקבלת הספריה ושומרת, על פי חוק, את כל הספרים, העיתונים, התקליטים והקלטות הנדפסים בארץ בכל השפות. כספרייה הלאומית של העם היהודי היא מרכזת כל פרסום הקשור ליהדות וליהודים המתפרסם בכל מקום בעולם. מקום מכובד יש לחיבורים הכתובים באות עברית: עברית, אידיש, לדינו וערבית יהודית. אוספי ההבראיקה והיודאיקה של הספריה הם המקיפים בעולם. בשנים האחרונות נעשתה פעילות תרבותית וחינוכית חשובה שמטרתה להביא את אוצרות הספרייה בפני כל מתעניין בעזרת האינטרנט וללא תשלום. במסגרת מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל מועברים חומרים נדירים ככתבי יד, מפות עתיקות, תעודות ארכיוניות, עיתונים והקלטות קול לפורמט דיגיטלי ומועלים לאתר הספריה. בשנת 2003 הוקם במסגרת זו האתר "עיתונות עברית היסטורית" הכולל שישה כותרים מראשית העיתונות העברית במאה ה- 19: חבצלת, הלבנון, המגיד, המליץ הצבי והצפירה. את פיתוח המיזם בספריה הובילו פרופ' אלחנן אדלר וגב' אורלי סימון בסיוע עבודתו רבת השנים של מר וישראל ויזר.

בשנת 2005 הצטרפה הספרייה הלאומית ליוזמת מה-יא"ה והוחל בהקמת האתר "עיתונות יהודית היסטורית" במטרה לאחד כוחות ולאפשר תחת גג אחד גישה אינטרנטית קלה ומרוכזת למרב העיתונים היהודים שיצאו בעבר בארצות שונות. המיזם, הנושא מראשיתו אופי פדרטיבי, מעודד הצטרפות שותפים שונים שיקבלו על עצמם אחריות לפיתוח נושאים ומדורים בתחומי התעניינותם השונים.

ספריית "כל ישראל חברים" (כי"ח)

ספריית "כל ישראל חברים" (כי"ח) היא מן הספריות היהודיות המודרניות הותיקות ביותר, ונוסדה סמוך ללידת כי"ח בפריז בשנת 1860. כי"ח היה הארגון הכלל-יהודי הראשון והוא שם לו למטרה לקדם את מצבן של קהילות במצוקה באמצעים דיפלומטיים ומודרניזציה חינוכית. הייתה לו השפעה רבה, פוליטית ותרבותית על גורלן של קהילות רבות, בעיקר בבלקן, במזרח-התיכון וצפון אפריקה, שם פיתח רשת ענפה של בתי-ספר שהעניקו חינוך יסודי צרפתי לדור הצעיר, בנים ובנות.

ספריית כי"ח בפריז התפתחה כתוצאת לוואי של פעילותו העיקרית של הארגון וקלטה לתוכה אלפי חיבורים, כתבי עת ועיתונים יהודים בשעה שלא היו כמעט ספריות יהודיות מרכזיות בעולם, במאה ה-19 וראשית המאה ה-20. אחרי מלחמת העולם השנייה הפכה הספרייה למרכז מחקר ארכיוני חשוב, במיוחד לתולדות היהודים בבלקן ובארצות האסלאם, ובעשורים האחרונים התפתח סביבה אחד המרכזים החשובים ללימודים יהודיים בצרפת.
ספריית כי"ח, בניהולו של מר ז'אן-קלוד קופרמינץ, לקחה על עצמה לסייע בהכנסת ביטאוני כי"ח השונים לאתר וכן בפיתוח המדורים השונים הכוללים עיתונים יהודיים בלשון הצרפתית. את פעילותה זו עושה הספרייה במסגרת שותפותה בארגון הספריות היהודיות באירופה (RACHEL) ובתאום עם הספרייה הלאומית של צרפת (BNF).

לאתר 'כל ישראל חברים'