audio items
חזרה לתוצאות החיפוש
כותרים נוספים הלל [ביצוע מוקלט] / פריטים (35-33)01854 YC
בביצוע ברנשטין, יהודה; פינשטין, דוד; ברנשטין, נעמי; קלר, אביב
תאריך היצירה 1981
השותפים ביצירה שומן, רוברט 1810-1856
ברנשטין, יהודה (זמר, מבצע)
פינשטין, דוד (זמר, מבצע)
ברנשטין, נעמי (זמר, מבצע)
סילמן, קדיש יהודה 1880-1937 (מחבר)
מנדלסון-ברתולדי, פליקס 1809-1847 (מלחין)
קצנלסון, יצחק 1885-1944 (מחבר)
גולדפדן, אברהם 1840-1908 (מחבר)
רוזנצויג, ירמיהו 1905-1996 (מלחין, מחבר)
ורשבסקי, מרק מ. 1848-1907 (מלחין)
פינס, יחיאל מיכל 1843-1913 (מחבר)
צונזר, אליקום 1836-1913 (מלחין, מחבר)
שפירא, נח 1863-1931 (מחבר)
ביאליק, חיים נחמן 1873-1934 (מחבר)
פינס, נח 1871-1939 (מחבר)
מינקובסקי, פינחס 1859-1924 (מלחין)
פירוז'ניקוב, יצחק 1859-1933 (מלחין)
שלם, מתתיהו 1904-1975 (מלחין, מחבר)
קלר, אביב 1919- (דובר, מבצע)
זכאי, שושי (מקליט)
הערת מקום וזמן 1981
March.
סוגה Cantillations,Lullabies,Humorous songs,Musical traditions (Jewish), Ashkenazi, Eastern-European
שפה heb
הערות הוקלט במסגרת עבודה סמינריונית בחוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
קיים תיק תעוד נספח הכולל את מילות השירים ואת העבודה הסמינריונית.
השיר "הם אנשי הנדודים צוענים המון" הוא תרגום של מתרגם לא ידוע לשיר "חיי הצוענים" של רוברט שומן.
מסורת: אשכנזים :מזרח / ישראל

הערת תוכן היחידה כוללת 50 פריטים, בשני סרטים
תפסו אותי נהיה לי רע [ביצוע מוקלט] פריט (1)01854 -----YC, קטע מתוך "בלדה לעציר" (שיר מתקופת המנדט הבריטי). חלק מהשיר מושר במנגינת "ואולי לא היו הדברים מעולם"
פה בגנה ובגיא על מורד הגבעה [ביצוע מוקלט] פריט 2, שיר מתורגם מבוכרית
סיפורי הווי וזכרונות אישיים --- פריט 3
שם שועלים יש [ביצוע מוקלט] פריט 4, מלים: ק"י סילמן
תחת עץ ושיח חל חל חל יצאתי לי לשוח [ביצוע מוקלט] פריט 5
פרייטיק צו נאכט נאך דעם עסן פריט 6
סתו מאפיל צפרים נדמו [ביצוע מוקלט] פריט 7
נשען אל תורן הספינה [ביצוע מוקלט] פריט 8, שירת הספנים. לחן: מנדלסון-ברתולדי
שירת הספנים [ביצוע מוקלט] כותר של פריט 8
מלל על החזן ברנשטיין מראש פינה --- פריט 9 (מספר אביב קלר)
שם ראיתי נערה אמה [ביצוע מוקלט] פריט 10, מושר בשתי מנגינות שונות (שרים: מנגינה א' - יהודה ואחרים, מנגינה ב' - אשה סולו)
הם אנשי הנדודים צוענים המון [ביצוע מוקלט] פריט 11, התחלה בלבד
הצועני ספר נא לי על אהבה [ביצוע מוקלט] פריט 12, התחלה בלבד (זמרת)
רוח עצוב רוח עגום [ביצוע מוקלט] פריט 13, מלים: יצחק כצנלסון
על יד הדלת הן עומד אני [ביצוע מוקלט] פריט 14, מושר במנגינת "על שפת הנחל עומדת אני". המלים: גולדפאדן מתוך ההצגה "המשורר"
על שפת הנחל עומדת אני ומחכה ומצפה [ביצוע מוקלט] - לחן פריט 14
שמעתי מעשיה בליל לבנה [ביצוע מוקלט] פריט 15, מלים ולחן: ירמיהו רוזנצויג
רבנו מה לך בני [ביצוע מוקלט] פריט 16, דקלום (תרגום מיידיש)
במרחב שדה וירק דשא [ביצוע מוקלט] פריט 17, לט"ו בשבט. מושר במנגינת "אויפן פריפעטשיק" (נעמי ויהודה)
אויפן פריפעטשיק ברענט א פייערל [ביצוע מוקלט] - לחן פריט 17. לחן: ורשבסקי
חושו אחים חושו נרימה פעמינו [ביצוע מוקלט] פריט 18, מלים: י"מ פינס (נעמי)
על אם הדרך שמה מתגוללת שושנה [ביצוע מוקלט] פריט 19, מלים ולחן: אליקום צונזער (נעמי)
רוח עצוב רוח עגום [ביצוע מוקלט] פריט 20 (נעמי ויהודה)
חזקו אמצו חתן כלה [ביצוע מוקלט] פריט 21, מושר במנגינת "חנוכה חנוכה חג יפה כל כך" (יהודה)
חנכה חנכה חג יפה כל כך [ביצוע מוקלט] - לחן פריט 21
שם ראיתי נערה אמה [ביצוע מוקלט] פריט 22 (יהודה)
יום זה מכובד מכל ימים [ביצוע מוקלט] פריט 23 (נעמי ויהודה - פיוט שלמדו בביה"ס)
אדון עולם אשר מלך [ביצוע מוקלט] פריט 24 (נעמי)
כל מקדש שביעי כראוי לו [ביצוע מוקלט] פריט 25, ליל שבת (יהודה)
נשען אל תורן הספינה [ביצוע מוקלט] פריט 26 (נעמי ויהודה)
יה חי לי לי הה עמלי [ביצוע מוקלט] פריט 27, מלים: נח שפירא (בר-נש)
שושנת יעקב צהלה ושמחה [ביצוע מוקלט] פריט 28 (נעמי ויהודה)
צור משלו אכלנו [ביצוע מוקלט] פריט 29 (נעמי ויהודה)
אדון עולם אשר מלך [ביצוע מוקלט] פריט 30 (נעמי)
הכניסיני תחת כנפך [ביצוע מוקלט] פריט 31, מלים: ביאליק (נעמי)
מלל: על אנשים שונים בראש-פינה, על הווי החיים במושבה ועל הרקע המוסיקלי של נעמי ברנשטיין --- פריט 32
השם זכרנו יברך יברך את בית ישראל [ביצוע מוקלט] פריט 33, הלל (יהודה)
אודך כי עניתני [ביצוע מוקלט] פריט 34, הלל (יהודה)
בצאת ישראל [ביצוע מוקלט] פריט 35, הלל (יהודה)
כל הלילה כרובי מעלה [ביצוע מוקלט] פריט 36, מושר במנגינת "נומה פרח". מלים: פינס, לחן: מינקובסקי
נומה פרח בני מחמדי [ביצוע מוקלט] - לחן פריט 36
אויפן פריפעטשיק ברענט א פייערל פריט 37, "חדר קטן". מלים ולחן: ורשבסקי
נחמו נחמו עמי [ביצוע מוקלט] פריט 38, במנגינת הפטרה (יהודה)
רני עקרה לא ילדה [ביצוע מוקלט] פריט 39, כנ"ל
שלום לך חיים אשר יקרו [ביצוע מוקלט] פריט 40, "השחפני" (דוד פינשטיין)
מרבדי אביב נפרשו [ביצוע מוקלט] פריט (1)03299 -----Y, השיר מתחיל בסוף הסרט הקודם (דוד)
יש ונדמה לי שכחתיה לעד [ביצוע מוקלט] פריט 2 (דוד)
יש לי רעה בנורדיה [ביצוע מוקלט] פריט 3 (דוד)
עלם גם עלמה ידעתי שניהם היו אהובים [ביצוע מוקלט] פריט 4 (דוד)
מכל חמודות היו לי [ביצוע מוקלט] פריט 5 (דוד)
ידידי החלוץ הלך אשתקד לצבא ילדה יפה [ביצוע מוקלט] פריט 6, מושר במנגינת "חד גדיא" העברי
אבינו הזקן הלך בשוק לפני שנה [ביצוע מוקלט] - לחן פריט 6, לחן: פירוז'ניקוב
לחינם תרוץ הוי מנדל ותבקש את ידה [ביצוע מוקלט] פריט 7 (יהודה)
הוי את ארץ הקדחת חשופת הסלע וקרחת [ביצוע מוקלט] פריט 8, מלים ולחן: מתתיהו שלם
בתשע יש לי ראיון עם ילדונת נחמדה [ביצוע מוקלט] פריט 9, במנגינת "מה לעשות שאני יפה כזאת" (דוד)
מה לעשות מה לעשות שאני יפה כזאת [ביצוע מוקלט] - לחן פריט 9
סיפורים מתולדות ראש-פינה - יחסי יהודים - ערבים, העבודה במחצבות ובמטעים והרחבות על השירים שבהקלטה --- פריט 10 (יהודה, משה בן-אריה ואחרים)

מספר מדף YC 01854-
Y 03299
מספר מערכת 990002295250205171

תנאי השימוש:

איסור העתקה

יתכן שאסור להעתיק את הפריט ולהשתמש בו עבור פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף.

לבירור אפשרות שימוש בפריט, יש למלא טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

מידע נוסף: הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?