קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

קרית ספר – כל המאמרים

קרית ספר – כל המאמרים

רשימת המאמרים המלאה

1930-1920

תרפ"ד

/ מגמתנו., תרפד, 1-82
/ מגמתנו., תרפד, 1-7
דינור, בנציון, / אברהם יעקב ברור, "לקורות ישוב החסידים בא"י" (תרפד)., תרפד, 15-7
שלום, גרשם, / מרדכי לוריא, "ספר מלחמת יעבץ" (תרפד)., תרפד, 17-
שלום, גרשם, / שמואל קליין, "על אדות קמיע אחד וכתבתו" (תרפד)., תרפד, 35-18
שלום, גרשם, / האם חבר ר' משה די ליאון את ספר השם?, תרפד, 45-
קוק, שאול חנא, / שו"ת הר"ן :מהדורות רומי וקושטנטינה., תרפד, 52-52
ילין, אבינעם, / מכתב מירושלים לראשי עדת הקראים במצרים., תרפד, 55-54
אסף, שמחה, / פרוש ר' יהונתן הכהן מלוניל למס' חולין., תרפד, 61-61
טויבר, אריה / ס' אמרי נואש לר' שלמה דאפירה., תרפד, 139-
טויבר, אריה / לתולדות היהודים במרוקו., תרפד, 66-141
אסף, שמחה, / כתבים מאת משה מנדלסון ובני דורו., תרפד, 68-67
דינור, בנציון, / מארכיונו של פרץ סמולנסקין., תרפד, 77-76
דינור, בנציון, / יוסף קלוזנר, "תולדות בית חשמונאי"., תרפד, 101-84
שלום, גרשם, / חיים בלוך, "קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו" (תרפד)., תרפד, 104-103
איגר, י. / Maurice Maeterlick, "Das grosse Rätsel" (1924)., תרפד, 106-106
דינור, בנציון, / שמחה אסף, "באיזו ארץ נתחברו 'חקי התורה'?" (תרפד)., תרפד, 107-
ברגמן, שמואל הוגו, / Carl Willing, "Hebräisch; brieflicher Sprach- und Sprech- Unterricht für das Selbststudium Erwachsener" (1924)., תרפד, 109-
ברגמן, שמואל הוגו, / Walter Kinkel, "Hermann Cohen; eine Einführung in sein Werk" (1924)., תרפד, 109-
דינור, בנציון, / Albert von Aachen, "Geschichte des ersten Kreuzzuges" (1923)., תרפד, 111-110
ברגמן, שמואל הוגו, / C. R. Ashbee, "A Palestine notebook 1918-1923" (1923)., תרפד, 111-
דינור, בנציון, / מיכה יוסף לבנזון, שיריו, תרגומיו, אגרותיו בצירוף מבוא וציונים מאת יעקב פיכמן., תרפד, 113-
אסף, שמחה, / תשובות גאונים., תרפד, 117-114
שלום, גרשם, / "שערי צדק", מאמר בקבלה, מאסכולת ר' אברהם אבולעפיה, מיוחס לר' שם טוב (ן' גאון?)., תרפד, 127-126
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / על המחלוקת בין הרש"ז מלאדי ור' אברהם הכהן מקאליסק :מכתבים מר' אברהם., תרפד, 142-139
דינור, בנציון, / מארכיונו של שי"ר (א), תרפד, 150-150;
קוק, שאול חנא, / הערות בענין שריפת ספרי הרמב"ם ומחבר ספר החינוך., תרפד, 160-159
טויבר, אריה / כנפי רוח לר"א אזולאי כ"י., תרפד, 161-161
קלין, שמואל, / למחלוקת על ס' בשמים ראש., תרפד, 162-
דריאנוב, א. / מחברת של כתבי חובבי-ציון., תרפד, 162-
שלום, גרשם, / הערות., תרפד, 163-163
/ ידיעות בית הספרים, תרפד, 85-168
/ ידיעות בית הספרים, תרפד, 85-87
פרס, ישעיהו, / יהושע ילין, "זכרונות לבן-ירושלם" (תרפד)., תרפד, 90-87
שלום, גרשם, / עקיבה שליזינגר, "לב העיברי" (תרפד)., תרפד, 93-
דינור, בנציון, / ע. נ. פרנק, "דער 'יום-טוב' און זיין היסטארישערהינטערגרונד" (1924)., תרפד, 96-
דינור, בנציון, / Gustav Pfannmüller, "Handbuch der Islam-Literatur" (1923)., תרפד, 96-
דינור, בנציון, / יוסף קלוזנר, "מחברו של ספר קהלת"., תרפד, 97-97
שלום, גרשם, / Friedrich Nötscher, "'Das Angesicht Gottes schauen' nach biblischer und babylonischer Auffassung" (1924)., תרפד, 98-

תרפ"ה

/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 169-172
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 169-172
ליפשיץ, א. מ. / שמחה אסף, "בתי הדין וסדריהם אחרי חתימת התלמוד" (תרפד)., תרפה, 174-175
ברגמן, שמואל הוגו, / Carlo Bernheimer, "Paleografia Ebraica" (1924)., תרפה, 185-186
ברגמן, שמואל הוגו, / Georg Schneider, "Handbuch der Bibliographie" (1924)., תרפה, 186-187
ברגמן, שמואל הוגו, / James Baikie, "The Life of the Ancient East" (1923)., תרפה, 187-188
ברגמן, שמואל הוגו, / Chas. W. Cooper, "The precious stones of the bible" (1924)., תרפה, 188-
וינר, הרולד מרקוס, / Hans Schmidt (ed.), "Studien zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments" (1923)., תרפה, 189-
ברגמן, שמואל הוגו, / Paul Jensen, "Gilgamesch-Epos, judäische Nationalsagen, Ilias und Odysse" (1924)., תרפה, 190-
וינר, הרולד מרקוס, / Max Löhr, "Untersuchungen zum Hexateuchproblem" (1924)., תרפה, 191-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Richard Riess, "Atlas Scripturae Sacrae" (1924)., תרפה, 192-
וינר, הרולד מרקוס, / D. C. Simpson, "Pentateuchal criticism" (1924)., תרפה, 193-
פיק, חיים / Moses Gaster, "The exempla of the Rabbis" (1924)., תרפה, 195-197
שלום, גרשם, / Hermann Raschke, "Die Werkstatt des Markusevangelisten" (1924)., תרפה, 198-199
וינר, הרולד מרקוס, / Alfred Jeremias, "Allgemeine Religionsgeschichte" (1924)., תרפה, 200-
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / D. S. Margoliouth, "The relations between Arabs and Israelites prior to the rise of Islam" (1924)., תרפה, 200-201
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Joseph Vogt, "Die Alexandrinischen Münzen" (1924)., תרפה, 202-203
שלום, גרשם, / שמואל אבא הורודצקי, "תורת הקבלה של רבי משה קורדובירו" (תרפד)., תרפה, 203-205
שלום, גרשם, / "ספר חסידים" ., תרפה, 205-206
שלום, גרשם, / Hans Leisegang, "Die Gnosis" (1924)., תרפה, 206-207
ה. / Franz Rosenzweig, "Sechzig Hymnen und Gedichte des Jehuda Halevi deutsch" (1924)., תרפה, 207-
ילון, חנוך, / Jakob Levi and Lazarus Goldschmidt, "Nachträge und Berichtigungen zu Jakob Levy's Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim von Jakob Levy" (1924)., תרפה, 208-209
מרגליות, מרדכי יום טוב / Wm. D. Stevenson, "Grammar of Palestinian Jewish Aramaic" (1924)., תרפה, 209-210
שלום, גרשם, / Mose ben Maimon, "Führer der Unschlüssigen" (1923)., תרפה, 211-
ברגמן, שמואל הוגו, / Leon Roth, "Spinoza, Descartes & Maimonides" (1924)., תרפה, 211-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Hermann Schroetter, "Das Tote Meer" (1924)., תרפה, 213-214
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Mrs. Steuart Erskine, "Trans-Jordan" (1924)., תרפה, 214-
דינור, בנציון, / מיכל בערקאוויטש, "נייע מאטעריאלען וועגען אהרן ליבערמאן" (תרפד)., תרפה, 217-
אסף, שמחה, / Emanuel Gamoran, "Changing conceptions in Jewish education" (1924)., תרפה, 220-221
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / על המחלוקת בין הרש"ז מלאדי ור' אברהם הכהן מקאליסק :מכתבים מר' אברהם., תרפה, 226-238
ילין, אבינעם, / שאלה שנשלחה לרבי אברהם הנגיד., תרפה, 238-239
וילנסקי, מיכאל, / הערה. , תרפה, 240-
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 241-243
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 241-243
ח. / A.W.F. Blunt, "Israel before Christ" (1924)., תרפה, 250-
ברגמן, שמואל הוגו, / Edna M. Bosner, "How the early Hebrews lived and learned" (1924); Friedrich Wolf, "Das Heldenepos des Alten Bundes" (1925)., תרפה, 250-
ה. / "Lehrbuch der Religionsgeschichte", herausgegeben von Alfred Bertholet und Edvard Lehmann (1924)., תרפה, 251-
דינור, בנציון, / James George Frazer, "Folk-Lore in the Old Testament" (1923)., תרפה, 251-252
וינר, הרולד מרקוס, / Martin Kegel, "Away from Wellhausen" (1924)., תרפה, 252-
הרטצברג, ה. ו. / Eduard König, "Die messianischen Weissagungen des alten Testaments" (1924)., תרפה, 252-253
פרי, חירם, / P. Saintyves, "Essais de folklore biblique" (1923)., תרפה, 254-
הרצטברג, ה. ו. / Ernst Sellin, "Geschichte des israelitisch-jüdischen Volkes" (1924)., תרפה, 254-255
שלום, גרשם, / Asher Feldman, "The parables and similes of the rabbis" (1924)., תרפה, 256-257
ברגמן, שמואל הוגו, / St. John D. Seymour, "Tales of king Solomon" (1924)., תרפה, 257-
דינור, בנציון, / Julius D. Bruzkus, "Pismo chazarskavo Jevreja ot X bjeka" (1924)., תרפה, 258-259
דינור, בנציון, / Rafael Sabatini, "Torquemada and the Spanish Inquisition" (תרפד)., תרפה, 259-260
ברגמן, שמואל הוגו, / "These eventful years", the Encyclopaedia Britannica (1924)., תרפה, 261-
שלום, גרשם, / חיים אליעזר הכהן ביחובסקי, "מ' גנזי נסתרות" (תרפד)., תרפה, 261-
שלום, גרשם, / Elias Gewürz, "Beautiful thoughts of the ancient Hebrews" (1924)., תרפה, 262-
בנעט, דוד צבי, / Julius Ruska, "Arabische Alchemisten" (1924)., תרפה, 262-263
דינור, בנציון, / Nina Salaman, "Rahel Morpurgo and contemporary Hebrew poets in Italy" (1924)., תרפה, 263-
הרצטברג, ה. ו. / Johannes Herrmann, "Hebräisches Wörterbuch zu den Psalmen" (1924)., תרפה, 264-
ילון, חנוך, / Friedrich Schulthess, "Grammatik des Christlich-Palästinensischen Aramäisch" (1924)., תרפה, 264-265
דינור, בנציון, / Anonymi, "Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum" (1924)., תרפה, 267-
פרס, ישעיהו, / "Cook's traveller's handbook for Palestine and Syria", revised by Harry Charles Luke (1924)., תרפה, 268-270
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / E. Gómez-Carillo, "Jerusalén y la Tierra Santa" (1924)., תרפה, 270-
קרוליק, שלמה / Fritz Grobba, "Die Getriedewirtschaft Syriens und Palästinas seit Beginn des Weltkrieges" (1923)., תרפה, 271-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Aubrey Herbert, "Ben Kendim" (1924)., תרפה, 271-272
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Joachim Jeremias, "Jerusalem zur Zeit Jesu" (1923-24)., תרפה, 272-
שלום, גרשם, / Fritz Mordechai Kaufmann, "Gesammelte Schriften" (1923)., תרפה, 274-
ברגמן, שמואל הוגו, / Bruno Weil, "Die jüdische Internationale" (1924)., תרפה, 275-
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / Arthur Levy, "Jüdische Grabmalkunst in Osteuropa" (חשד)., תרפה, 276-277
וילנסקי, מיכאל, / אפיזודה ספרותית., תרפה, 279-283
שלום, גרשם, / הערות ותקונים לרשימת כתבי היד שבמינכן., תרפה, 284-293
ריבקינד, יצחק, / ספרי סלוניקו., תרפה, 294-302
טויבר, אריה / דפוסי פולניה ורוסיה., תרפה, 302-306
טויבר, אריה / דפוסי קארעץ , תרפה, 302-306
אסף, שמחה, / מפנקס זבלודובה., תרפה, 307-317
דינור, בנציון, / מארכיונו של שי"ר (ב)., תרפה, 318-324

תרפ"ה-תרפ"ו

וינר, הרולד מרקוס, / Lorenz Dürr, "Die Stellung des Propheten Ezechiel in der israelitisch-jüdischen Apokalyptik" (1923)., תרפה-תרפו, 14-
בר, יצחק, / Martin von Gerlach, "Deutscher Führer durch den hebräischen Psalter und dessen Lieder" (1924)., תרפה-תרפו, 14-
ה. ב. / Haller, Max, Das Judentum (1925)., תרפה-תרפו, 14-15
ב. / Troeltsch, Ernst, Gesammelte Schriften (1924)., תרפה-תרפו, 16-
וינר, הרולד מרקוס, / Welch, Adam C, The code of Deuteronomy (1924)., תרפה-תרפו, 16-
ב. / Neutestamentliche Apokryphen, In Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher Übersetzung und mit Einleitungen herausgegeben von Edgar Hennecke., תרפה-תרפו, 17-
ה. / Violet, Bruno, Die Apokalypsen des Esra und des Baruch in deutscher Gestalt herausgegeben im auftrage der Kirchenväter-Commission der preuss (1924)., תרפה-תרפו, 18-
ה. ב. / Zielinski, Th, La Sibylle (1924)., תרפה-תרפו, 18-19
ב. ד. / Барацъ, Г. М., О Составиляхъ "Повѣсти временныхъ лѣтъ" и ея источникахъ, преимущствено еврейскихъ (1924)., תרפה-תרפו, 19-20
ה. ב. / Jerusalem, Wilhelm, Gedanken und Denker (1925)., תרפה-תרפו, 21-
דינור, בנציון, / Anton Jirku, "Die Wanderungen der Hebräer im 3 u. 2 Jahrtausend" (1924)., תרפה-תרפו, 21-22
ה. ב. / Rudolf Kittel, "Geschichte des Volkes Israel" (1923-1925)., תרפה-תרפו, 22-
ליפשיץ, א. מ. / כתבי רבי נחמן קרוכמל, בעריכת שמעון רבידוביץ., תרפה-תרפו, 26-27
הורודצקי, שמואל אבא, / תשובת הורודצקי. לביקורת של גרשם שלום ותשובת שלום, תרפה-תרפו, 28-31
שלום, גרשם, / Max Löhr, "Begriff und Wesen des Chassidismus" (1925)., תרפה-תרפו, 32-
ילון, חנוך, / אשר ברוך גברונסקי, "אוצר לשון המקרא והתלמוד" (תרפד)., תרפה-תרפו, 32-33
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Henri Baraude, "Aux Pays du Mirage" (1924)., תרפה-תרפו, 35-
דינור, בנציון, / Louis Bréhier, "Histoire anonyme de la première croisade" (1924)., תרפה-תרפו, 35-36
א. י. ב. / Weiss, Leopold, Unromantisches Morgenland (1924)., תרפה-תרפו, 37-
בנעט, דוד צבי, / Ignaz Goldziher, "Vorlesungen über den Islam" (1925)., תרפה-תרפו, 42-43
קוק, שאול חנא, / ספרי ר' יעקב סקילי., תרפה-תרפו, 48-51
אסף, שמחה, / שלמה אהרן ווערטהיימער, "ס' גאון הגאונים" (תרפה)., תרפה-תרפו, 5-6
לוין, בנימין מנשה, / ספר הזכרון, כתב יד תימני., תרפה-תרפו, 52-53
ריבקינד, יצחק, / דקדוקי ספרים: לחקר התפתחות הדפוס העברי., תרפה-תרפו, 54-63
שלום, גרשם, / הערה ל"מספר הנאהב"., תרפה-תרפו, 63-
טויבר, אריה / דפוסי קארעץ , תרפה-תרפו, 64-69
דינור, בנציון, / מארכיונו של שי"ר (ג). , תרפה-תרפו, 69-78
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 1-3
שלום, גרשם, / המקובל ר' אברהם בן אליעזר הלוי :עם הוספות מתוך כ"י שונים., תרפה-תרפו, 101-141
טויבר, אריה / מי הוא מחבר הקונקורדנציה התנכ"ית?, תרפה-תרפו, 141-144
אסף, שמחה, / פיוטים וסליחות מתקופת הגאונים., תרפה-תרפו, 145-149
בנעט, דוד צבי, / קטע מתוך מכתב-פולמוס לרבי שמואל הנגיד., תרפה-תרפו, 150-154
דינור, בנציון, / מנדלסון והמחלוקת בדבר ספרו של וייזל, "דברי שלום ואמת"., תרפה-תרפו, 155-157
מרקס, אלכסנדר, / הערות :רשימה חדשה מספרים וכתבי יד., תרפה-תרפו, 157-159
דינור, בנציון, / שמחה אסף, "מקורות לתחילת החנוך בישראל" (תרפה)., תרפה-תרפו, 81-82
דינור, בנציון, / א' דריאנוב, "כתבים לתולדות חבת ציון וישוב ארץ ישראל" (תרפה)., תרפה-תרפו, 83-
ה, פ / Gadd, C. J., A Sumerian reading-book (1924)., תרפה-תרפו, 87-
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפה-תרפו, 89-90
וינר, הרולד מרקוס, / W. Staerk, "Das Problem des Deuteronomiums" (1924)., תרפה-תרפו, 90-91
ד / Cohen, George, The Jews in the making of America (1925)., תרפה-תרפו, 92-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Leo Haefeli, "Ein Jahr im Heiligen Land" (1924)., תרפה-תרפו, 95-
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / רשימה ביבליוגרפית של מאמרים העוסקים בחקירת ארץ-ישראל שנתפרסמו בכתבי העת בשנת 1924., תרפה-תרפו, 99-100
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 79-80
טויבר, אריה. / למאמרו של ריבקינד. , תרפו, 159-160
וינר, הרולד מרקוס, / W. H. Boulton, "Babylon, Assyria and Israel"., תרפו, 174-
וינר, הרולד מרקוס, / D. Devimeux, "Essai sur les procédés littéraires dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse" (1922)., תרפו, 175-
וינר, הרולד מרקוס, / Max Löhr, "Das Deuteronomium" (1925)., תרפו, 176-
/ ידיעות בית הספרים, תרפה, 161-164
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפו, 178-179
אסף, שמחה, / "גנזי קדם; מאסף מדעי לתקופת הגאונים", ערוך ע"י ד"ר בנימין מנשה לוין (תרפה)., תרפו, 182-184
בלובשטיין, יעקב, / Augusto Guzzo, "Il pensiero di B. Spinoza" (1924)., תרפו, 186-187
ה. ר. / Martin S. Briggs, "Muhammadan architecture in Egypt and Palestine" (1924)., תרפו, 190-
ה. ר. / Ernest Tatham Richmond, "The Dome of the Rock in Jerusalem" (1924)., תרפו, 192-
ה. ר. / Peter Thomsen, "Die neueren Forschungen in Palästina-Syrien und ihre Bedeutung für den Religionsunterricht" (1925)., תרפו, 193-
בנעט, דוד צבי, / Richard Hartmann, "Eine islamische Apokalypse aus der Kreuzzugszeit" (1924)., תרפו, 197-
קרויס, שמואל, / סדור כ"י על דרך המקובל האר"י ז"ל., תרפו, 198-203
דובנוב, שמעון, / אגרות הבעש"ט ותלמידיו :אמת או זיוף?, תרפו, 204-211
פרובסט, מנדל / חומר מספרי (סטטיסטי) לתולדות התפתחותה של העתונות הישראלית לארצותיה, לשנותיה וזמניה החל מיום הוסדה (1667) עד סוף 1920., תרפו, 212-214
טויבר, אריה / דפוסי קארעץ , תרפו, 215-230
אסף, שמחה. / תוספת., תרפו, 291-
/ ידיעות בית הספרים, תרפו, 231-233
דינור, בנציון, / "רשומות; מאסף לדברי זכרונות, לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל, ד'" ערוך ע"י ח. נ. ביאליק, א. דרויאנוב וי. ח. רבניצקי (תרפו)., תרפו, 239-240
פיק, חיים / E. A. Wallis Budge, "Babylonian life and history" (1925)., תרפו, 242-243
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Walter F. McEntire, "Was Christopher Columbus a Jew" (1925)., תרפו, 245-
פרי, חירם, / J.S. da Silva Rosa, "Geschiedenis der portugeesche Joden te Amsterdam, 1593-1925" (1925)., תרפו, 245-
שלום, גרשם, / Abraham Meyer, "Légendes juives apocryphes sur la Vie de Moïse" (1925)., תרפו, 247-
שלום, גרשם, / Carl Schmidt, "Pistis Sophia" (1924)., תרפו, 247-248
פרי, חירם, / J. Alexander Gunn, "Benedict Spinoza" (1925)., תרפו, 248-
פרי, חירם, / Harald Höffding, "Spinozas Ethica" (1924)., תרפו, 248-249
פיק, חיים / J. Scheftelowitz, "Alt-Palästinensischer Bauernglaube in religionsvergleichender Beleuchtung" (1925)., תרפו, 250-
בנעט, דוד צבי, / Ernst Harder, "Deutsch-arabisches und arabisch-deutsches Tachenwörterbuch" (1925)., תרפו, 251-
פרי, חירם, / J.L. Cardozo, "The Contemporary Jew in the Elizabethan Drama" (1925)., תרפו, 255-
פרי, חירם, / M.J. Landa, "The Jew in Drama" (1926)., תרפו, 255-256
בנעט, דוד צבי, / Paul Casanova, "Mohammed et la fin du monde" (1924)., תרפו, 257-
ששון, סלימאן דוד / עקידת יצחק אבינו., תרפו, 258-267
קוק, שאול חנא, / מדרש מי השילוח., תרפו, 267-269
שלום, גרשם, / המקובל ר' אברהם בן אליעזר הלוי (תוספת), תרפו, 269-273
טויבר, אריה / הערות ובאורים לתמונות וציורים., תרפו, 274-277
ספיבק, חיים, / אין שכרות לישראל :מוקדש להמושבה הראשונה בארץ ישראל - ראשון לציון., תרפו, 278-291
ילין, אבינעם, / אסף כתבי ה"גניזה", אשר בבית עקד הספרים הלאומי בירושלם., תרפו, 292-297
אסף, שמחה, / ספר בית יעקב ליעקב החצרוני למלך פולין., תרפו, 298-300
שלום, גרשם, / ספר שערי בינה., תרפו, 300-301
לוין, בנימין מנשה, / הערה ל"נטרי תרעי". , תרפו, 300-
אסף, שמחה, / על ר' מצליח בן אלבצק. , תרפו, 300-
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפז, 123-124
/ ידיעות בית הספרים, תרפו, 1-4
פיק, חיים / Theo Bauer, "Die Ostkananäer" (1926)., תרפו, 23-25
וינר, הרולד מרקוס, / Lorenz Dürr, "Wollen und Wirken der alttestamentlichen Propheten" (1926)., תרפו, 26-
וינר, הרולד מרקוס, / George Buchanan Gray, "Sacrifice in the Old Testament" (1925)., תרפו, 27-
פרי, חירם, / Arturo Farinelli, "Marrano" (1925)., תרפו, 38-39
פרי, חירם, / H. Michelson, "The Jew in early English literature" (1926)., תרפו, 40-41
פרי, חירם, / Samuel Schwarz, "Os Cristiaos-Novos em Potugal no século XX" (1926)., תרפו, 41-42
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / G. Schuhmacher und Carl D. Steurnagel, "Der Adschlun" (1925)., תרפו, 54-55
שובה, משה, / "Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft" (1925)., תרפו, 71-
שובה, משה, / Erwin Rohde, "Psyche" (1925)., תרפו, 71-72
וילנסקי, מיכאל, / על דבר ספר היסוד וספר שפת יתר לר' אברהם אבן עזרא., תרפו, 73-79
הברמן, אברהם מאיר, / הערה ל"כתבי רנ"ק"., תרפו, 80-
דינור, בנציון, / הערה על המאסף רשומות., תרפו, 80-

תרפ"ז


שובה, משה, / Fritz Heichelheim, "Die auswärtige Bevölkerung im Ptolemäerreich" (1926)., תרפז, 126-
שובה, משה, / S. Eitrem, "Papyri Osloenses" (1925)., תרפז, 128-130
בנעט, דוד צבי, / Isaak Heinemann, "Die Lehre von der Zweckbestimmung des Menschen im griechisch-römischen Altertum und im jüdischen Mittelalter" (1926)., תרפז, 135-137
ילין, אבינעם, / מחמד בדר, "המטמון" (1926)., תרפז, 157-158
פליישר, יהודה ליב. / ע"ד ספר היסוד ושפת יתר לראב"ע., תרפז, 165-168
ששון, סלימאן דוד / סעדיה בן יוסף השני., תרפז, 168-171
ריבקינד, יצחק, / ספרי סיולניקו., תרפז, 171-173
זונה, ישעיה, / שתי מהדורות ממחזור כמנהג האשכנזים שנדפס בסביוניטה-קרימונה, שי"ז-שכ"א., תרפז, 173-176
לוין, בנימין. / אין שכרות לישראל!, תרפז, 176-177
ארנסט, שמעון / הערות למאמר "אין שכרות בישראל"., תרפז, 177-178
נייהויזען, חיים שמעון, / הערה. , תרפז, 178-181
שלום, גרשם, / ספר התמר לאבו אפלח הסרקסטי, יו"ל עפ"י שלושה כתבי יד., תרפז, 181-218
דינור, בנציון, / אגרות שי"ר :י"ל על ידי בן ציון דינבורג., תרפז, 222-235
ראטה, בצלאל / ס' דרך חיים לר' יוסף ן' יחייא., תרפז, 236-240
/ ידיעות בית הספרים, תרפז, 81-84
אסף, שמחה, / בנימין לוין, "ארץ ישראל בתשובות הגאונים ופרושיהם" (תרפו)., תרפז, 97-98
/ ידיעות בית הספרים, תרפז, 241-244
אסף, שמחה, / בן ציון דינבורג, "תולדות ישראל בגולה" (תרפז)., תרפז, 249-253
שובה, משה, / Adolf Deissman, "Paulus" (1925)., תרפז, 272-273
אסף, שמחה, / ספר משפטי שבועות לר' דוד ב"ר סעדיה., תרפז, 295-297
פליישר, יהודה ליב, / שלושת אלפים עמודים כ"י מהרב ר' וואלף בוסקוביץ ז"ל., תרפז, 297-300
בן צבי, יצחק, / ליישוב האשכנזים בכפר פקיעין., תרפז, 300-305
דינור, בנציון, / אגרות שי"ר :י"ל על ידי בן ציון דינבורג., תרפז, 306-319
/ ידיעות בית הספרים, תרפז, 1-4
בודנהיימר, פריץ / רשימה ביבליוגרפית :מעבודות מדעיות, העוסקות בחקירת החי של ארץ ישראל ושהופיעו בדפוס בחוץ לארץ., תרפז, 51-55
זונה, ישעיה, / שמות המגיהים ובניהם בסדורי תפלה ומחזורים., תרפז, 55-58
ריבקינד, יצחק, / על דפוסי קארעץ. , תרפז, 58-65
אונגר, מנשה. / הערות אחדות למאמרו של י. בן צבי. , תרפז, 65-66
הלוי, מאיר בן אברהם, / הערה קטנה ל"הספרות היפה בעברית"., תרפז, 66-67
דינור, בנציון, / אגרות שי"ר :י"ל על ידי בן ציון דינבורג., תרפז, 67-76
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפז, 118-119
שוחטמן, ברוך, / אב קאהן, "בלעטער פון מיין לעבען" (1926)., תרפז, 121-
שובה, משה, / H. I. Bell, "Juden und Griechen im römischen Alexandria" (1926)., תרפז, 123-124
טויבר, אריה / נתן בן יחיאל, "ספר הערוך" (תרפז)., תרפז, 129-130
ילון, חנוך, / Hans Bauer, "Grammatik des Biblisch-Aramäischen" (1926?)., תרפז, 133-134
ילון, חנוך, / Izydor Bernfeld, "Zupelny slownik jezyka hebrajskiego i polskiego" (1926)., תרפז, 134-
ילון, חנוך, / Gustaf Dalman, "Aramäische Dialektproben unter dem Gesichtspunkt neutestamenlicher Studien" (1927)., תרפז, 135-
ילון, חנוך, / M.H. Segal, "A Grammar of Mishnaic Hebrew" (1927)., תרפז, 136-
שונמי, שלמה / Jozsef Patai, "A föltàmado Szentföld" (1926)., תרפז, 142-
אסף, שמחה, / Peter Thomsen, "Die Palästina-Literatur" (1927)., תרפז, 143-
אפשטין, יעקב נחום, / חידושי הריטב"א לשבת., תרפז, 160-165
דינור, בנציון, / אגרות שי"ר :י"ל על ידי בן ציון דינבורג., תרפז, 166-174
לויער, חיים דר. / הערה. , תרפז, 175-
/ ידיעות בית הספרים, תרפז, 81-86
אסף, שמחה, / "רשומות; מאסף לדברי זכרונות, לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל, ה'" ערוך ע"י ח. נ. ביאליק וי. ח. רבניצקי (תרפז)., תרפז, 89-
ריבקינד, יצחק, / נוספות למאמרי על דפוסי קארעץ. , תרפז, 281-286
טויבר, אריה / נוספות למאמרי על דפוסי קארעץ., תרפז, 281-286

תרפ"ח


/ ידיעות בית הספרים, תרפח, 177-184
/ ידיעות בית הספרים, תרפח, 177-184
קוק, שאול חנא, / יצחק בן צבי, "שאר ישוב" (תרפז)., תרפח, 190-191
דינור, בנציון, / יוסף קלוזנר, "הרעיון המשיחי בישראל מראשיתו ועד חתימת המשנה" (תרפז)., תרפח, 199-202
פרי, חירם, / "Jüdisches Lexikon", hrsg. von Georg Herlitz und Bruno Kirschner (1927)., תרפח, 214-
פרי, חירם, / S. Wininger, "Grosse jüdische National-Biographie" (1927)., תרפח, 215-
פרי, חירם, / Hans Vollmer, "Ein deutscher glossierter Auszug des 15. Jahrhunderts aus den alttestamentlichen Propheten" (1927)., תרפח, 223-
שבדרון, אברהם, / גרשם באדער, "דרייסיג דורות אידען אין פוילען" (1927)., תרפח, 226-
דינור, בנציון, / Simon Dubnow, "Die Geschichte des jüdischen Volkes in der Neuzeit, das XVI. und die erste Hälfte des XVII. Jahrhunderts" (1927)., תרפח, 227-228
שובה, משה, / Josephus Flavius, "Flavius Josephus' Lebensbeschreibung" (1925)., תרפח, 229-231
וילנסקי, מיכאל, / על דבר העתק כה"י של ספר התרשיש לר' משה בן עזרא., תרפח, 267-269
זונה, ישעיה, / דברים אחדים על הדפוס העברי בסביוניטה., תרפח, 269-273
ריבקינד, יצחק, / דקדוקי-ספרים: לחקר התפתחות הדפוס העברי., תרפח, 272-280
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרפח, 286-327
דינור, בנציון, / שלשה מכתבים משניאור זק"ש לרפאל קירכהיים :יו"ל מכת"י אשר בבית הספרים הלאומי ע"י בן ציון דינבורג., תרפח, 328-340
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung, "Living Judaism" (1927)., תרפח, 101-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Gustaf Dalman, "Arbeit und Sitte in Palästina" (1928)., תרפח, 106-107
פרי, חירם, / E. Sabatier, "Chansons hébraico-provençales des Juifs comtadins" (1927)., תרפח, 116-
ילון, חנוך, / Michel Schlesinger, "Satzlehre der aramäischen Sprache des Babilonischen Talmuds" (1928)., תרפח, 116-117
גויטיין, שלמה דב, / Henri Lammens, "L'islam, croyances et institutions" (1926)., תרפח, 122-123
פרי, חירם, / Luigi Schiaparelli, "Avviamento allo studio delle abbreviature latine nel Medioevo" (1926)., תרפח, 124-125
פליישר, יהודה ליב, / איפה מת רבנו אברהם אבן עזרא ז"ל?, תרפח, 126-141
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / "ציון, מאסף החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה" (תרפז)., תרפח, 14-15
רוזנברג, חגי / חבורי רב חיד"א וכתביו שלא ראו עדיין אור הדפוס., תרפח, 142-162
ריבקינד, יצחק. / למאמרו של מר ישעיה זנה. , תרפח, 162-164
שוחטמן, ברוך, / מארכיונו של אחד העם., תרפח, 165-175
וילנסקי, מיכאל, / הערה. , תרפח, 176-
שוואגר, ליפא, / מכתב למערכת. , תרפח, 176-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / חבור בלתי נודע על פחות ירושלים באמצע מאה הי"ט., תרפח, 177-
ילון, חנוך, / הערה. , תרפח, 177-
שלם, נתן, / אברהם יעקב ברור, "הארץ" (תרפח)., תרפח, 20-24
/ ידיעות בית הספרים, תרפח, 3-11
איזנשטדט, ש. / תרכיה, "חוקים" (תרפ"ח)., תרפח, 36-
שוחטמן, ברוך, / "איים - קובצים לעניני החיים, ספרות ומדע" (תרפח)., תרפח, 44-45
מ. ס. / שמואל אברהם פוזננסקי, "ספר זכרון" (תרפז)., תרפח, 45-49
שוחטמן, ברוך, / Еврйский вестник., תרפח, 50-52
דינור, בנציון, / Еврейская Старина., תרפח, 52-54
פרי, חירם, / Encyclopaedia judaica, "Das Judentum in Geschichte und Gegenwart" (1928)., תרפח, 57-59
שובה, משה, / A.V. Billen, "The Old Latin Texts of the Heptateuch" (1927)., תרפח, 64-
פרי, חירם, / Wilhelm Bolin, "Spinoza - Zeit-Leben-Werk" (1927)., תרפח, 75-76
קלוזנר, יוסף, / Archibald Duff, "A history of the religion of Judaism, 500 to 200 B.C." (1927)., תרפח, 76-78
פרי, חירם, / "Die Religion in Geschichte und Gegenwart", hrsg. von Hermann Gunkel und Leopold Zscharnack (1927-1928)., תרפח, 81-82
נייהויזען, חיים שמעון, / יעקב מארק, "גדולים פון אונזער צייט" (תרפז)., תרפח, 87-
עמינדב, דוד בן צבי, / Еврейская земледельческая колонизация в старой России :политика-идеология-хозяйство-быт; по архивным материалам., תרפח, 89-91
קלוזנר, יוסף, / Rudolf Kittel, "Die Zeit der Wegführung nach Babel und die Aufrichtung der neuen Gemeinde" (1927)., תרפח, 93-95
בר, יצחק, / J. Millas i Vallicrosa, "Documents hebraics de jueus catalans" (1927)., תרפח, 95-96

תרפ"ט


/ ידיעות בית הספרים, תרפט, 183-188
ברגמן, שמואל הוגו, / אהרן דוד גורדון, "כתבי א. ד. גורדון, ד'" (תרפח)., תרפט, 192-193
ברגמן, שמואל הוגו, / תיאודור הרצל, "ספרי הימים 1895-1904" (תרפח)., תרפט, 194-195
דינור, בנציון, / אהרן ניר, "שניאור זק"ש" (תרפח)., תרפט, 197-
טויבר, אריה / חיים דבריש פריעדבערג, "בית עקד ספרים" (תרפח)., תרפט, 206-208
שנידר, לוי / Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки, выпуск 4 :народность и родной язык населения СССР., תרפט, 217-219
נרקיס, מרדכי, / Tassilo Hoffman, "Jacob Abraham and Abraham Abramson" (1927)., תרפט, 222-224
ילון, חנוך, / ברוך קרופניק, "מלון שימושי לתלמוד, למדרש ולתרגום" (תרפז)., תרפט, 224-225
פרי, חירם, / D. S. Blondheim, "Les parlers judéo-romans et la Vetus Latina" (1925)., תרפט, 225-228
נייהויזען, חיים שמעון, / מ. ליפסאן [מרדכי יאוואראווסקי], "די וועלט דערציילט" (תרפח)., תרפט, 232-233
ב. / הדפוס העברי בס.ס.ס.ר. (רוסיה). :חומר לביבליוגרפיה., תרפט, 250-254
שפנייר, ארתור, / הערה. , תרפט, 278-
/ ידיעות בית הספרים, תרפט, 279-285
לוין, בנימין מנשה, / שמחה אסף, "תשובות הגאונים מתוך ה'גניזה'" (תרפט)., תרפט, 290-292
שוחטמן, ברוך, / י. ח. ברנר, "כל כתבי י. ח. ברנר, ז'" (תרפח)., תרפט, 293-295
קוק, שאול חנא, / ב. מ. לוין, "אוצר הגאונים" (תרפח)., תרפט, 299-300
ברגמן, שמואל הוגו, / זיגמונד פרויד, "הפסיכולוגיה של ההמון והאנליזה של האני" (תרפח)., תרפט, 302-
סגל, מ.צ. / ס' איוב, ס' משלי מפורש ע"י אברהם כהנא (תרפח)., תרפט, 305-306
בן משה, מ. / ספר תהלים מבאר על-ידי שמואל ליב גורדון (תרפח)., תרפט, 307-
איזנשטט, שמואל, / Frederic M. Goadby, "International and religious private law in Palestine" (1926)., תרפט, 308-309
שוחטמן, ברוך, / "היינט" 1908-1928, תרסח-תרפח., תרפט, 315-
דינור, בנציון, / Збирнiк праць Жидiвськоi iсторично-археографiчноi комiсii., תרפט, 317-318
פרי, חירם, / "Encyclopaedia judaica - das Judentum in Geschichte und Gegenwart" (1928)., תרפט, 319-320
יערי, אברהם, / "Jüdisches Lexikon; ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens" (1928)., תרפט, 321-322
יערי, אברהם, / Salomon Wininger, "Grosse jüdische National-Biogrpahie, III"., תרפט, 323-324
קלוזנר, יוסף, / Личность Христа в совеременной науке и литературе., תרפט, 332-333
גויטיין, שלמה דב, / הן יוסף יוזפא, "ס' יוסף אומץ" (תרפח)., תרפט, 334-335
אסף, שמחה, / אברהם מרמורשטין, "תשובות הגאונים" (תרפח)., תרפט, 335-336
דיזנדרוק, צבי, / יעקב קלצקין, "אוצר המונחים הפילוסופיים" (תרפח)., תרפט, 338-344
קלוזנר, יוסף, / V. Aptowitzer, "Parteipolitik der Hasmonäerzeit im rabbinischen und pseudoepigraphischen Schrifttum" (1927)., תרפט, 348-355
שוחטמן, ברוך, / Слово о полку; исторiя еврейскаго легiона по воспоминанiям его иницiатора., תרפט, 362-363
שבדרון, אברהם, / Piotr X. Stach, "Wrażenia z podróży do Ziemi Świętej" (1927)., תרפט, 364-365
נרקיס, מרדכי, / ישראל רוחמובסקי, "מיין לעבן און מיין ארבייט" (1928)., תרפט, 367-368
הראובני, אפרים, / Immanuel Löw, "Die Flora der Juden" (1928)., תרפט, 369-373
דינור, בנציון, / משה קליינמאן, "דמויות וקומות - רשימות לתולדות והתפתחות הספרות העברית החדשה" (1928)., תרפט, 374-376
שוחטמן, ברוך, / מארכיונו של אחד העם., תרפט, 396-399
הלוי, מאיר בן אברהם, / מלואים ל"הספרות היפה בעברית". , תרפט, 400-
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרפט, 109-118
איזנשטדט, ש. / "המשפט העברי" בעריכת פלטיאל דיקשטין (תרפח)., תרפט, 11-12
יערי, אברהם. / מלואים לביבליוגרפיה של הספרות היפה בעברית. , תרפט, 119-138
ילין, דוד בן יהושע, / מקור הקדמת "כתאב אלרסאיל" לר' מאיר בר טודרוס הלוי והתחלת הספר., תרפט, 139-144
ילון, חנוך, / שתי הערות., תרפט, 145-146
טויבר, אריה / משה דוד גאון, "יהודי המזרח בארץ ישראל בעבר ובהוה, א'" (תרפח)., תרפט, 15-16
ברגמן, שמואל הוגו, / בנימין זאב הרצל, "ספרי הימים 1904-1895" (תרפט)., תרפט, 18-
שוחטמן, ברוך, / מרדכי בן הלל כהן, "עולמי" (תרפט)., תרפט, 21-
ריידר, יוסף / משה צבי סגל, "יסודי הפוניטיקה העברית" (תרפח)., תרפט, 24-26
רופין, ארתור, / עדה פישמן, "תנועת הפועלות בארץ-ישראל, תרסד-תרפט" (תרפט)., תרפט, 27-
/ השלמה לביבליוגרפיה של דפוסי ארץ ישראל., תרפט, 27-35
טויבר, אריה / אריה ליב פרומקין, "ספר תולדות חכמי ירושלם" (תרפט)., תרפט, 28-29
/ ידיעות בית הספרים, תרפט, 3-8
רזניק, א. / "ציונים; קובץ לזכרונו של יעקב נפתלי שמחוני ז"ל" (תרפט)., תרפט, 37-
יערי, אברהם, / Salomon Wininger, "Grosse jüdische National-Biogrpahie, III"., תרפט, 41-42
בנעט, דוד צבי, / Ali ibn Sulaiman, "The Arabic commentary of 'Ali ben Suleiman the Karaite on the book of Genesis" (1928)., תרפט, 43-46
שובה, משה, / Erwin Preuschen, "Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchrislichen Literatur" (1925)., תרפט, 54-55
לויאס, קספר, / יהודה ליב קצנלסון, "התלמוד וחכמת הרפואה" (תרפח)., תרפט, 57-58
גויטיין, שלמה דב, / Samuel Bialoblocki, "Materialien zum islamischen und jüdischen Eherecht" (1928)., תרפט, 58-59
שלום, גרשם, / <> Hebrew book of Enoch, edited by Hugo Odeberg (1928)., תרפט, 62-64
אסף, שמחה, / אברהם קלויזנר, "ספר מנהגים לרבי אברהם קלויזנער" (תרפט)., תרפט, 66-
שובה, משה, / Жебелев, "Евреи и спартанцы"; Р. Л. Эрлих, "Ольвинская надпись" (1928)., תרפט, 69-70
צ'ריקובר, אביגדור, / Michel S. Ginsburg, "Rome et la Judée" (1928)., תרפט, 72-
נרקיס, מרדכי, / Stephan Hirzel, "Grab und Friedhof der Gegenwart" (1927)., תרפט, 88-89
נרקיס, מרדכי, / Karl Schwarz, "Die Juden in der Kunst" (1928)., תרפט, 89-91
/ ידיעות בית הספרים, תרפט, 147-152
סמבורסקי, שמואל, / אלברט אינשטין, "על תורת היחסיות הפרטית והכללית" (תרפט)., תרפט, 157-158
אפשטין, יצחק, / יצחק מירקין, "פסיכולוגיה - (קצור) בכוון פדגוגי" (תרפט)., תרפט, 163-165
בנעט, דוד צבי, / "Preussische Staatsbibliothek" (1929)., תרפט, 180-182
פרי, חירם, / "Bible tr. Spanish", ed. by Américo Castro (1927)., תרפט, 186-
נייהויזען, חיים שמעון, / David I. Macht, "The holy incense" (1928)., תרפט, 190-191
שובה, משה, / Alfred Rahlfs, "Septuaginta" (1926)., תרפט, 192-193
אולבריט, וילים פוקסול, / Abraham Shalom Yahuda, "Die Sprache des Pentateuch in ihren Beziehungen zum Aegyptischen" (1929)., תרפט, 194-196
שובה, משה, / George Holley Gilbert, "Greek thought in the New Testament" (1928)., תרפט, 196-197
ברגמן, שמואל הוגו, / Hermann Cohen, "Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums" (1929)., תרפט, 204-
נייהויזען, חיים שמעון, / "The Jewish Library", edited by Leo Jung (1928)., תרפט, 205-
שלום, גרשם, / חיים שמעון ניהויזן, "זהרי זהר - אסף אמרות מספר הזהר והנלוים עליו" (תרפט)., תרפט, 208-209
דינור, בנציון, / Simon Dubnow, "Weltgeschichte des jüdischen Volkes von seinen Uranfängen bis zur Gegenwart" (1928-1929)., תרפט, 218-221
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Filip Friedmann, "Die galizischen Juden im Kampfe um ihre Gleichberrechtigung (1848-1868)" (1929)., תרפט, 221-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Gustaf Dalman, "Arbeit und Sitte in Palästina" (1928)., תרפט, 231-233
ילון, חנוך, / יונה ן' ג'נאח, "ספר הרקמה" (תרפט)., תרפט, 236-237
זונה, ישעיה, / לגורלו של א"ב מקושט., תרפט, 248-258
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרפט, 259-276
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרפט, 259-276
יערי, אברהם. / מלואים לביבליוגרפיה של הספרות היפה בעברית. , תרפט, 277-290

תר"ץ


/ ידיעות בית הספרים., תרץ, 291-293
פרי, חירם, / "Bible - Psalms; Psalterium ex hebraeo latinum" auctore Francisco Zorell (1928)., תרץ, 315-316
מורמלשטיין, בנימין, / "גנזי שכטר, א" (תרפח)., תרץ, 318-328
אסף, שמחה, / "גנזי שכטר, ב" (תרפט)., תרץ, 328-334
צפרוני, אברהם, / Adolf Büchler, "Studies in Sin and Atonement in the Rabbinic Literature of the First Century" (1928)., תרץ, 336-338
ברגמן, שמואל הוגו, / Margery Bentwich, "Michael Lange - a memoir" (1928)., תרץ, 345-346
פרי, חירם, / Mordekai Cohen, "Gli Ebrei in Libia" (192-?)., תרץ, 346-
פרי, חירם, / Jacob Zwarts, "Hoofstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland" (1929)., תרץ, 349-
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / Camille Enlart, "Les monuments des croisés dans le royaume de Jérusalem" (1928)., תרץ, 356-357
נרקיס, מרדכי, / Иоффе, И[еремия], "С. Юдовин; гравюры не дереве" (1928)., תרץ, 364-365
ריבקינד, יצחק, / ספרי סלוניקו., תרץ, 383-385
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרץ, 385-419
שוחטמן, ברוך, / מארכיונו של אחד העם., תרץ, 420-423
/ ידיעות בית הספרים, תרץ, 425-428
שוחטמן, ברוך, / יוסף ספיר, "חלוצי התחיה" (תרץ)., תרץ, 441-
טויבר, אריה / חיים דבריש פריעדבערג, "בית עקד ספרים" (תרפח)., תרץ, 451-456
שוחטמן, ברוך, / Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, "Деятели революционного движения в России; био-библиографический словарь от предшественников декабристов до падения царизма" (1929)., תרץ, 456-457
שובה, משה, / Robert Helbing, "Die Kasussyntax der Verba bei den Septuaginta" (1928)., תרץ, 462-463
איזנשטדט, ש. / Louis M. Epstein, "The Jewish marriage contract" (1927)., תרץ, 469-470
פרי, חירם, / W. J. de Wilde, "De Messiaansche opvattingen der middeleeuwsche exegeten (1929)., תרץ, 472-
פרס, ישעיהו, / Roy Elston, "The traveller's handbook for Palestine and Syria" (1929)., תרץ, 490-492
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Ladislaus Szczepanski, "Geographia historica Palaestinae antiquae" (1926)., תרץ, 498-499
דרויאנוב, אלתר, / Сборник памяти А[брама] Д[авидовича] Идельсона., תרץ, 501-502
נרקיס, מרדכי, / Teresa Feodorowna Ries, "Die Sprache des Steines" (1928)., תרץ, 504-
ילון, חנוך, / Hans Bauer and Pontus Leander, "Kurzgefasste biblisch-aramäische Grammatik" (1929)., תרץ, 504-505
בנעט, יחזקאל בן גרשון וולף, / "גנזי שכטר, ג" (תרפח)., תרץ, 505-509
בראון, נח, / Moses b. Maimon, "Fi tadbir as-sihhat" (1925)., תרץ, 522-524
טויבר, אריה / ישנים גם חדושים., תרץ, 525-530
יערי, אברהם, / הגדות של פסח שנדפסו עד שנת תרס :מלואים לרשימת ווינער., תרץ, 531-564
שלום, גרשם, / לביבליוגרפיה של ספרות חסידי ברסלב :הוספות ותקונים., תרץ, 565-570
דינור, בנציון, / מכתבי אברהם מפו לאברהם קפלן., תרץ, 571-577
צובל, משה נחום / הערה על אודות ר' יוסף בייאלי., תרץ, 578-
נייהויזען, חיים שמעון, / כתבי יד בקבלה", הערה, תרצא, 590-
קלין, שמואל, / Robert Koeppel, "Palästina - die Landschaft in Karten und Bilden" (1930)., תרץ, 104-105
ברגמן, שמואל הוגו, / Hans Kohn, "Martin Buber, sein Werk und seine Zeit" (1930)., תרץ, 105-106
הראובני, אפרים, / Augusta Anna Temple, "Flowers and trees of Palestine" (1929)., תרץ, 109-
פרי, חירם, / Pere Voltas, "El Sionismo o la questió nacional hebraica" (1928-1929)., תרץ, 109-
יערי, אברהם, / "גאלדפאדען-בוך" (1926)., תרץ, 111-112
ילון, חנוך, / Gotthelf Bergsträsser, "Hebräische Grammatik" (1929)., תרץ, 115-116
גויטיין, שלמה דב, / مراد فرج, "ملتقى اللغتين العربية والعبرية" (1930)., תרץ, 117-118
לוין, בנימין מנשה, / ישראל דודסון, "אוצר השירה והפיוט מזמן חתימת כתבי הקדש עד ראשית תקופת ההשכלה" (תרפט)., תרץ, 118-121
הלפרין, ישראל, / חבורי רבי יום-טוב ליפמן הלר וכתביו: רשימה ביבליוגרפית., תרץ, 140-148
שלום, גרשם, / פרקים מתולדות ספרות הקבלה., תרץ, 149-165
זונה, ישעיה, / הערות., תרץ, 166-170
הברמן, אברהם מאיר, / הערות., תרץ, 166-
טויבר, אריה / תשובה לתשובה., תרץ, 171-172
קלין, שמואל, / Palestine (department of antiquities), "Provisional schedule of historical sites and monuments" (1929)., תרץ, 24-
/ ידיעות בית הספרים, תרץ, 3-9
ברגמן, שמואל הוגו, / Moses Mendelssohn, "Gesammelte Schriften" (1929)., תרץ, 42-44
טויבר, אריה / "אשכול; אנציקלופדיה ישראלית" (1929)., תרץ, 46-47
שוחטמן, ברוך, / Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, "Деятели революционного движения в России; био-библиографический словарь от предшественников декабристов до падения царизма" (1929)., תרץ, 49-50
אסף, שמחה, / Jacob Obermeyer, "Die Landschaft Babylonien im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats" (1929)., תרץ, 60-62
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung, "Toward Sinai!" (1929)., תרץ, 69-70
זולאי, מנחם, / Mahzor Yannai, "Zum Machsor Jannai" (1929)., תרץ, 70-
שוחטמן, ברוך, / יצחק ניסנבוים, "עלי חלדי" (תרפט)., תרץ, 72-
קלוזנר, יוסף, / "Encyclopaedia Judaica; Moses Mendelssohn" (1929)., תרץ, 74-76
הימן, ג. מ. / Jacob de Haas, "Louis D. Brandeis; a Biographical Sketch" (1929)., תרץ, 77-
פרי, חירם, / "Calendar of the Plea rolls of the Exchequer of the Jews, III", edited by Hilary Jenkinson (1929)., תרץ, 77-
קלוזנר, יוסף, / Rudolf Kittel, "Die Zeit der Wegführhung nach Babel und die Aufrichtung der neuen Gemeinde" (1929)., תרץ, 78-81
פרי, חירם, / Laurie Magnus, "The Jews in the Christian Era from the First to the Eighteenth Century and Their Contribution to Its Civilization" (1929)., תרץ, 82-
בראון, נח, / Max Meyerhof, "Notes sur quelques médicins juifs égyptiens qui se sont illustrés à l'époque arabe" (1929)., תרץ, 82-83
פרי, חירם, / Philotheo Eliau Montalto, "Quatre lettres d'Ellie de Montalto" (1929)., תרץ, 83-84
ברגמן, שמואל הוגו, / Abraham Aron Roback, "Jewish influence in modern thought" (1929)., תרץ, 84-85
צ'ריקובר, אביגדור, / Henry St. John Thackeray, "Josephus, the man and the historian" (1929)., תרץ, 85-88
פרי, חירם, / Daniel Völter, "Glozel und die Einwanderung von Semiten" (1929)., תרץ, 88-
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / "The Casale pilgrim, a sixteenth century illustrated guide to the Holy places", edited by Cecil Roth (1929)., תרץ, 99-101
יערי, אברהם, / תקון טעות. , תרצא, 172-
אסף, שמחה, / "גנזי קדם; מאסף מדעי לתקופת הגאונים, ד'", ערוך ע"י ד"ר בנימין מנשה לוין (תרץ)., תרץ, 188-189
בנעט, דוד צבי, / אברהם אלמליח, "מלון עברי ערבי" (תרפט)., תרץ, 192-194
שוחטמן, ברוך, / י. ח. ברנר, "כל כתבי י. ח. ברנר, ח'" (תרץ)., תרץ, 197-198
קלין, שמואל, / יצחק יהודה, "הכתל המערבי" (תרפט)., תרץ, 202-203
שנידר, לוי / דוד גורביץ, "קרן היסוד; ספר סטטיסטי לארץ ישראל, תרפט 1929" (1930)., תרץ, 208-210
פרי, חירם, / Georg Aicher, "Hebräische Wortspiele im Matthäusevangelium" (1929)., תרץ, 236-235
פרי, חירם, / Moses König, "Die Philosophie des Jehuda Halevi und des Abraham Ibn Daud" (1929)., תרץ, 240-
וילנסקי, מיכאל, / Соколов, М. Н., "Арабский оригинал сочинения "Mibhar ha-peninim", приписываемого Соломону ибн-Гебиролю" (1929)., תרץ, 241-243
נרקיס, מרדכי, / Majer Balaban, "Zabytki historyczne żydów w Polsce" (1929)., תרץ, 248-249
פרי, חירם, / Julius Höxter, "Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur" (1930)., תרץ, 251-
פרי, חירם, / Ludwig Marcus, "Revolutionär und Patriot" (1929)., תרץ, 252-
בראון, נח, / Max Meyerhof, "L'oeuvre médicale de Maimonide" (1929)., תרץ, 252-
פרי, חירם, / Arno Schirokauer, "Lassalle - die Macht der Illusion, die Illusion der Macht" (1928)., תרץ, 253-
שוחטמן, ברוך, / Грулев, М., "Записки генерала-еврея" (1930)., תרץ, 254-
עמינדב, דוד בן צבי, / Лозинский, С[амуил] Г[орациевич], "Социальные корни антисемитизма в средние века и в новое время" (1929)., תרץ, 255-256
וילנסקי, מיכאל, / Соколов, М. Н., "Фрагмент "Книги законов" Анана га-Насию", Ленинград] :Академия наук СССР, 1928., תרץ, 256-257
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Benjamin Maisler, "Untersuchungen zur alten Geschichte und Ethnographie Syriens und Palästinas" (1930)., תרץ, 269-

תרץ


כהן, הנס, / Georg Schwarzenberger, "Das Völkerbunds-Mandat für Palästina" (1929)., תרץ, 274-282
זונה, ישעיה, / תוך כדי קריאה., תרץ, 282-289
בית הלוי, ישראל דוד, / נוספות לביבליוגרפיה של הספרות היפה בעברית., תרץ, 290-309
יערי, אברהם. / עוד דפוסי שאלוניקי. , תרץ, 294-309
רבינוביץ, מיכל יצחק בן יעקב גרשון, / לתולדות הדפוס העברי בירושלים: הערה ביבליוגרפית., תרץ, 310-

1940-1930

 

תרצ"א


פרי, חירם, / Baruch Spinoza, "Spinoza" (1927)., תרצא, 340-341
/ ידיעות בית הספרים, תרצא, 342-344
דיקן, פלטיאל, / אשר גולק, "לחקר תולדות המשפט העברי בתקופת התלמוד" (תרפט)., תרצא, 356-361
דיקן, פלטיאל, / אשר גולק, "לחקר תולדות המשפט העברי בתקופת התלמוד" (תרפט)., תרצא, 368-370
קוק, שאול חנא, / האי בן שרירא גאון, "ספר השטרות" (תרץ)., תרצא, 371-372
דינור, בנציון, / יוסף קלוזנר, "היסטוריה של הספרות העברית החדשה" (תרץ)., תרצא, 372-375
טויבר, אריה / שלמה רוזניס, "דברי ימי ישראל" (תרץ)., תרצא, 384-387
יערי, אברהם, / זלמן רייזען, "לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור פרעסע און פילאלאגיע" (1929)., תרצא, 390-393
קלוזנר, יוסף, / Arthur Drews, "Das Markus-Evangelium als Zeugnis gegen dir Geschichtlickeit Jesu" (1928)., תרצא, 394-395
קלוזנר, יוסף, / P. I. Painter, "The man of Nazareth" (1928)., תרצא, 403-
קרויס, שמואל, / יחיאל מיכל גוטמן, "מפתח התלמוד" (תרפה-תרץ)., תרצא, 407-
צ'ריקובר, אביגדור, / Isaak Heinemann, "Antisemitismus" (1929)., תרצא, 412-413
בר, יצחק, / Selma Stern, "Jud Süss" (1929)., תרצא, 414-
פרי, חירם, / Erich Bischoff, "Das Blut in jüdischen Schrifttum und Brauch" (1929)., תרצא, 416-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Alessandro Besozzi, "Italia e Palestina" (1930)., תרצא, 416-417
פרי, חירם, / Silvia, "Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio ad loca sancta" (1929)., תרצא, 417-418
רוזובסקי, שלמה, / Abraham Zwi Idelsohn, "Jewish music in its historical development" (1929)., תרצא, 418-419
פרי, חירם, / Honel Meiss, "Traditions populaires alsaciennes" (1928)., תרצא, 420-
נרקיס, מרדכי, / И. И. Бродский; сборник статей (1929)., תרצא, 466-482
נרקיס, מרדכי, / С. Я. Кишиньовский, "Матерiяли до монографii з приводу сорокорiчного ювiлею <1889-1929>" (1929)., תרצא, 482-483
גויטיין, שלמה דב, / Charles Autran, "De quelques vestiges probables, méconnus jusqu'ici, du lexique méditerranéen dans le sémitique d'Asie Mineure, et, notamment, de Canaan" (1926)., תרצא, 482-
פרי, חירם, / Kurt Levy, "Historisch-geographische Untersuchungen zum Judenspanischen" (1929)., תרצא, 483-484
ילון, חנוך, / Hermann L. Strack, "Hebräische Grammatik mit Übungsbuch" (1930)., תרצא, 484-485
שוחטמן, ברוך, / מארכיונו של אחד העם., תרצא, 486-
הברמן, אברהם מאיר / הוספות לביבליוגרפיה של ספרות חסידי ברסלב. , תרצא, 491-494
הברמן, אברהם מאיר, / הערה למאמרו של ישראל היילפרין. "חבורי רבי יום-טוב ליפמן הלר וכתביו" , תרצא, 502-503
אסף, שמחה, / הערות אחדות על הקטלוג של "כתבי יד בקבלה הנמצאים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלם"., תרצא, 507-511
זונה, ישעיה, / זנה, ישעיה. למאמרו של ריבקינד והוספות לרשימתו., תרצא, 522-523
ריבקינד, יצחק. / תוספת הערה ומלואים. , תרצא, 532-533
/ ידיעות בית הספרים, תרצא, 554-555
שוחטמן, ברוך, / יעקב יערי, "זאב ז'בוטינסקי" (תרצא)., תרצא, 568-569
ילין, דוד בן יהושע, / יהודה קויפמן (עורך), "מלון אנגלי-עברי" (1929)., תרצא, 570-573
ברגמן, שמואל הוגו, / Moses Mendelssohn, "Gesammelte Schriften" (1930)., תרצא, 574-584
שובה, משה, / Harvey Eugene Dana and Julius R. Mantey, "A manual grammar of the Greek New Testament" (1928)., תרצא, 585-589
בן צבי, יצחק, / Elizabeth Anne Finn, "Reminiscences of Mrs. Finn" (1929)., תרצא, 589-590
זונה, ישעיה, / אפלטון, "גורגיאס או על הדברנות" (תרפט)., תרצא, 590-
בן צבי, יצחק, / פנחסיה., תרצא, 590-
דוקר, אברהם גורדון, / אגד הגדות :מלואים לרשימות ווינער ויערי., תרצא, 3-7
וילנסקי, מיכאל, / לא שמואל הנגיד אלא אבן ג'נאח., תרצא, 16-17
יערי, אברהם. / על ר' יצחק בן מרדכי גרשון. , תרצא, 17-18
נייהויזען, חיים שמעון, / הערה. , תרצא, 18-19
א. י. ב. / לנער., תרצא-תרצב, 21-22
מ. ס. / שרמן, אליעזר, הירשלה אוסטרופולר (תרצא)., תרצא-תרצב, 24-25
דוקר, אברהם גורדון, / אגד הגדות :מלואים לרשימות ווינער ויערי., תרצא, 25-
יערי, אברהם, / לקוטי בתר לקוטי. , תרצא, 28-
זונה, ישעיה, / תוך כדי קריאה., תרצא, 39-
קון, פינחס, / האכסמפלר היחידי של "ספר הקונדס"., תרצא, 40-42
זונה, ישעיה, / תקוני טעות והערות אחדות על רשימת "כתבי יד בקבלה וכו'". , תרצא, 47-48
זונה, ישעיה, / תיקוני טעות והערות אחדות על רשימת "כתבי יד בקבלה וכו'"., תרצא, 49-50
קוק, שאול חנא, / בנימין מנשה לוין, "אוצר הגאונים, ג"., תרצא, 52-55
גויטיין, שלמה דב, / משה בן מימון, "دلالۀ الحائرين - דלאלה אלחאירין - ספר מורה נבוכים" (תרצא)., תרצא, 66-
דינור, בנציון, / ליב צנציפר, "עשר שנות רדיפות" (תרץ)., תרצא, 68-
מיטרשטין, צ. / יוסף שפירא, "המלריה בארץ ישראל" (תרץ)., תרצא, 69-70
גויטיין, שלמה דב, / ابينعم يلين, "مختارات القرائة في اللغة العربية للمدارس والطلبة" (1930)., תרצא, 71-72
/ ידיעות בית הספרים, תרצא, 75-76
כהנא, א. / "Das Buch Hiob eingeleitet, übersetzt und erklärt" von Eduard König (1929)., תרצא, 76-77
קלוזנר, יוסף, / Marcus Ehrenpreis, "Propheten und Gottesmänner" (1930)., תרצא, 80-81
גוטמן, יחיאל מיכל בן אלכסנדר, / מיכאל היגר, "שבע מסכתות קטנות" (תרץ)., תרצא, 83-
איזנשטט, שמואל, / Esriel Erich Hildesheimer, "Das jüdische Gesellschaftsrecht" (1930)., תרצא, 100-121
בנעט, דוד צבי, / Samuel Rosenblatt, "The high ways to perfection of Abraham Maimonides" (1927)., תרצא, 122-126
שוחטמן, ברוך, / אברהם גולדברג, "כתבי אברהם גולדברג, א" (תרץ)., תרצא, 126-129
כהן, ה. / Norman Bentwich, "The mandates system" (1930)., תרצא, 129-133
קליין, ש. / Wilhelm Borée, "Die alten Orstnamen Palästinas" (1930)., תרצא, 134-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Gustaf Dalman, "Jerusalem und sein Gelände" (1930)., תרצא, 134-
מיטרשטין, צ. / Israel J. Kligler, "The Epidemiology and Control of Malaria in Palestine" (1930)., תרצא, 139-144
פרס, ישעיהו, / Harry Charles Luke (ed.), "The handbook of Palestine and Transjordan" (1930)., תרצא, 148-150
יערי, אברהם, / אידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט, "ארכיון פאר דער געשיכטע פון יידישן טעאטער און דראמע" (תרץ)., תרצא, 171-
נרקיס, מרדכי, / Siegfried Silberstein, "Eine in Kupfer gestochene Estherrolle" (1930)., תרצא, 181-
/ ידיעות בית הספרים, תרצא, 187-188
גויטיין, שלמה דב, / אברהם צבי אידלזון,"שירי תימן" (תרצא)., תרצא, 198-202
שונמי, שלמה / דובער וכשטין, "מפתח ההספדים הנמצאים והנזכרים בספרי בית אוצר הספרים דקהל וינא" (תרץ)., תרצא, 211-
איזנשטט, שמואל, / Harmut Schmökel, "Das angewandte Recht im Alten Testament" (1930)., תרצא, 223-226
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung (ed.), "The Jewish Library" (1930)., תרצא, 248-262
יערי, אברהם, / Simon Ginzburg, "The life and works of Moses Hayyim Luzzatto" (1931)., תרצא, 262-265
בונה, א. / Heinrich Silbergleit, "Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen Reich" (1930)., תרצא, 266-274
נרקיס, מרדכי, / Ernst Cohn-Wiener, "Die jüdische Kunst" (1929)., תרצא, 275-277

תרצא


פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / ביבליוגרפיה של מאמרי יהודה ליב גורדון :למלאת מאה שנה להולדתו., תרצא, 283-287
שלום, גרשם, / מחברו של המאמר המזוייף בלשון ס' הזהר בדורו של ר' אברהם הלוי :ר' יוסף ן' שרגא או ר' דוד מארזינטו., תרצא, 294-298
יערי, אברהם, / שני שירי חתונה לרמח"ל :יו"ל עפ"י אכסמפלרים יחידים בעולם הנמצאים בבית הספרים הלאמי והאוניברסיטאי בירושלם., תרצא, 300-302
טויבר, אריה / הערות ביבליוגרפיות., תרצא, 304-

תרצ"ב


/ ידיעות בית הספרים, תרצב, 306-307
זונה, ישעיה, / אפלטון, מתורגם מיוונית לעברית, בעריכת יוסף קלוזנר (תרפט)., תרצב, 308-309
טויבר, אריה / שמעון דובנוב, "תולדות החסידות" (תרצא)., תרצב, 308-309
גויטיין, שלמה דב, / ישראל וולפנזון, "היהודים בערב" (תרצא)., תרצב, 309-315
שוחטמן, ברוך, / מנשה מאירוביץ, "חבלי תחיה" (תרצא)., תרצב, 326-327
אולבריט, וילים פוקסול, / אלעזר ליפא סוקניק, "חפירות החומה השלישית של ירושלים העתיקה" (תרצא)., תרצב, 332-336
אולבריט, וילים פוקסול, / אלעזר ליפא סוקניק, "חפירות החומה השלישית של ירושלים העתיקה" (תרצא)., תרצב, 339-340
בר, יצחק, / יחזקאל קויפמן, "גולה ונכר" (תרץ)., תרצב, 343-346
שוחטמן, ברוך, / Рубинштейн, С[ергей] Л[еонидович], "Одеська перiодична преса рокiв революцii та громадянськоi вiйни 1917-1921"., תרצב, 350-352
קלוזנר, יוסף, / נחום סוקולוב, "ברוך שפינוזה וזמנו; מדרש בפילוסופיה ובקורות העתים" (תרפט)., תרצב, 355-
שלום, גרשם, / Harry Waton, "The Kabbalah and Spinoza's philosophy as a basis for an idea of universal history" (1931)., תרצב, 363-
שוחטמן, ברוך, / ישראל סאסיס, "די געשיכטע פון די יידישע געזעלשאפטלעכע שטרעמונגען אין רוסלאנד אין XIX י'" (1929)., תרצב, 366-368
שוחטמן, ברוך, / Рафес, М[оисей] Г., "Очерки истории еврейского рабочего движения", (1929)., תרצב, 372-373
בונה, א. / Alfred Marcus, "Die wirtschaftliche Krise des deutschen Juden" (1931)., תרצב, 386-396
גויטיין, שלמה דב, / Albert Kammerer, "Pétra et la Nabatène" (1929-1930)., תרצב, 397-408
מזר, בנימין, / Peter Thomsen, "Palästina und seine Kultur in fünf Jahrtausenden" (1931)., תרצב, 409-410
סגל, מ.צ. / Mayer Lambert, "Traité de grammaire hébraïque" (1931)., תרצב, 410-
שטקליס, משה, / המחקר הפרי-היסטורי בארץ-ישראל :ביבליוגרפיה., תרצב, 415-417
שלום, גרשם, / שרידי ספרו של ר' שם טוב אבן גאון על יסודות תורת הספירות., תרצב, 419-420
ריבקינד, יצחק. / הערות אחדות. , תרצב, 420-421
נייהויזען, חיים שמעון, / הערה ביבליוגרפית. , תרצב, 428-
ש / Beyer, Hermann Wolfgang, Die jüdische Katakombe der Villa Torlonia in Rom bearb (1930)., תרצא-תרצב, 442-443
ידיעות בית הספרים / מגמתנו, תרצב, 444-
רוקח, יהודה ליב / אריה אלוטין, "עזרה ראשונה במקרי אסון" (תרצא)., תרצב, 446-447
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / טוביה ב. אשכנזי, "דאר, קיסריה וודי-חורת" (תרצא)., תרצב, 447-450
ברגמן, שמואל הוגו, / הנרי פואנקרה, "המדע וההיפותזה" (תרצא)., תרצב, 459-461
שוחטמן, ברוך, / Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Cекция по изучению революционного движения среди евреев, "Революционное движение среди евреев" (1930)., תרצב, 470-471
שלום, גרשם, / Arthur Zacharias Schwarz, "Die hebräischen Handschriften in Österreich" (1931)., תרצב, 471-472
שונמי, שלמה / Bernhard Wachstein, "Literatur über die jüdische Frau" (1931)., תרצב, 488-489
שוחטמן, ברוך, / Salomon Winiger, "Grosse jüdische National-Biographie" (1931)., תרצב, 493-
אסף, שמחה, / ישראל בן יוסף אלנקאוה, "ספר מנורת המאור" (תרץ)., תרצב, 495-
שוחטמן, ברוך, / י. יאכינסאן, "סאציאל עקאנאמישער שטייגער בא יידן אין רוסלאנד אין XIX י" (1929)., תרצב, 496-498
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / Stanley Arthur Cook, "The religion of ancient Palestine in the light of archaeology" (1930)., תרצב, 499-501
בונה, א. / Mohammed Sabry, "L'empire égyptien sous Mohamed-Ali et la question d'Orient (1811-1849)" (1930)., תרצב, 501-502
גויטיין, שלמה דב, / جورج مرعى حداد, "فتح العرب للشام" (1931)., תרצב, 503-
יערי, אברהם, / "לעקסיקאן פון יידישן טעאטער" (1931)., תרצב, 503-504
פרי, חירם, / Umberto Cassuto, "Un' antichissima elegia in dialetto giudeo-italiano" (1929)., תרצב, 513-520
בראון, נח, / Henry Keller, "Modern Hebrew orthopedic terminology and Jewish medical essays" (c. 1931)., תרצב, 520-533
פרי, חירם, / Max Leopold Wagner, "Caracteres generales del judeo-espanol de oriente" (1930)., תרצב, 534-542
שובה, משה, / Heinz Wuthnow, "Die semitischen Menschennamen in griechischen Inschriften und Papyri des vorderen Orients" (1930)., תרצב, 542-
זונה, ישעיה, / ר' משה ן' שושן ומדפיסי סביוניטה., תרצב, 13-17
שטקליס, משה, / המחקר הפרי-היסטורי בארץ-ישראל :ביבליוגרפיה., תרצב, 20-22
שלום, גרשם, / שרידי ספרו של ר' שם טוב אבן גאון על יסודות תורת הספירות., תרצב, 39-40
יערי, אברהם, / עוד הוצאות של "מסלת ישרים" לרמח"ל. , תרצב, 42-43
יערי, אברהם, / פירוש המשנה להרמב"ם במקורו :ביבליוגרפיה של חלקי הפירוש שהוצאו מתוך כ"י., תרצב, 44-46
שטקליס, משה, / המחקר הפרי-היסטורי בארץ-ישראל :ביבליוגרפיה., תרצב, 50-
שלום, גרשם, / שרידי ספרו של ר' שם טוב אבן גאון על יסודות תורת הספירות., תרצב, 51-52
הראובני, אפרים, / אלכסנדר איג, "מגדיר לצמחי ארץ-ישראל" (תרצא)., תרצב, 53-56
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / הערות נוספות לפסידונימי יל"ג. , תרצב, 64-65
שוחטמן, ברוך, / הסתדרות "החלוץ" העולמית, "החלוץ ברוסיה; לתולדות החלוץ הבלתי לגלי (הלאמי עמלני)" (תרצב)., תרצב, 66-67
שונמי, שלמה / Edward D. Coleman, "The bible in English drama" (1931)., תרצב, 77-78
כהנא, א. / "Die Heilige Schrift des Alten Testamentes", hrsg. von Franz Feldmann und Heinr. Herkenne (1931)., תרצב, 85-88
סגל, מ.צ. / John Garstang, "Joshua, Judges" (1931)., תרצב, 88-89
גויטיין, שלמה דב, / John Walker, "Bible Characters in the Koran" (1931)., תרצב, 89-91
כהן, מ. ד. / דוד צבי הופמן, "ספר מלמד להועיל" (תרצב)., תרצב, 101-109
ליברמן, שאול בן משה, / מיכאל היגער, "מסכת שמחות" (תרצא)., תרצב, 124-125
בר, יצחק, / Herbert Fischer, "Die verfassungsrechtliche Stellung der Juden in den deutschen Städten während des dreizehnten Jahrhunderts" (1931)., תרצב, 126-133
ברגמן, שמואל הוגו, / Josef Kastein, "Eine Geschichte der Juden" (1931)., תרצב, 134-
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Clarence Stanley Fisher, "The excavation of Armageddon" (1929)., תרצב, 146-147
פרי, חירם, / Arsène Darmesteter et David Simon Blondheim, "Les gloses françaises dans les commentaires talmudiques de Raschi" (1929)., תרצב, 147-148
בנעט, דוד צבי, / Paul Dhorme, "Langues et écritures sémitiques" (1930)., תרצב, 149-150
בנעט, דוד צבי, / Pontus Leander, "Laut-und Formenlehre des Ägyptisch-Aramäischen" (1928)., תרצב, 150-151
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / טוביה ב. אשכנזי, "אהלי קדר למן הירקון עד הכרמל" (תרצב)., תרצב, 152-153
קלין, שמואל, / אברהם יעקב ברור, "מפת ארץ ישראל" (תרצא)., תרצב, 155-158
ילין, דוד בן יהושע, / זאב ז'בוטינסקי, "המבטא העברי"., תרצב, 158-165
פרנקל, אברהם הלוי / צבי הירש יפה, "קורות חשבון העבור; חקירות לברור סוד העבור האמיתי" (תרצא)., תרצב, 175-176
קלוזנר, יוסף, / אפרים ירושלמי, "מחקרים בהסטוריה ובדת הישראלית" (תרצא)., תרצב, 197-199
זונה, ישעיה, / פילון האלכסנדרוני, "כתבי פילון האלכסנדרוני מתורגמים מיוונית לעברית" (תרצא)., תרצב, 207-
קלוזנר, יוסף, / אביגדור צ'ריקובר, "היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית; חקירה היסטורית" (תרצא)., תרצב, 211-212
פריס-חורב, יהודה / דוד גולומב, "תרגומנא - לחקרי התרגומים אשר על התנ"ך..." (תרצב)., תרצב, 215-216
קוק, שאול חנא, / Jacob Mann, "Texts and Studies in Jewish History and Literature" (1931)., תרצב, 236-239
רופין, ארתור, / Alfred Bonne, "Palästina; Land und Wirtschaft" (1932)., תרצב, 239-250
בראון, נח, / Frank Scholten, "Palästina, Bibel, Talmud, Koran" (c. 1930)., תרצב, 250-257
בראון, נח, / اسرائيل ولفنسون, "تاريخ اللغات السامية" (1929)., תרצב, 258-

תרצב


דוקר, אברהם גורדון, / הדפוס העברי באזאר., תרצב, 274-277
כהן, בעז, / הוספות לביבליוגרפיה חדשה על האשה העבריה., תרצב, 279-281
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / נוספות ל"ביבליוגרפיה של מאמרי י. ל. גורדון". , תרצב, 282-285
שלום, גרשם, / ס' מגן דוד הנזכר בס' פרדס רמונים מהו?, תרצב, 298-301

תרצ"ג


שובה, משה, / "ספר המקבים א'", מתורגם ומפורש ועם מאבוא לספרי המקבים מאת אברהם כהנא (תרצב)., תרצג, 302-304
בר, יצחק, / נחום סלושץ, "האנוסים בפורטוגאל" (תרצב)., תרצג, 311-312
יערי, אברהם, / זלמן פבזנר, "שבעים שנה לעתונות הישראלית בארץ ישראל" (תרצב)., תרצג, 315-316
שונמי, שלמה / Frankfort on Main, Statdbibliothek, "Katalog der Judaica und Hebraica" (1932)., תרצג, 318-320
סגל, מ.צ. / יוסף בן אליעזר טוב עלם, "ספר צפנת פענח והוא פירוש על הראב"ע על התורה" (תרץ)., תרצג, 321-322
כהן, מ. ד. / חיים הלר, "ספר לחקרי הלכות, ב" (תרצב)., תרצג, 329-330
יואל, יששכר, / <> babylonische Talmud nach der ersten zensurfreien Ausgabe... übertragen durch Lazarus Goldschmidt (1932)., תרצג, 332-340
בנטויץ', נורמן, / Isaak Heinemann, "Philons griechische und jüdische Bildung; kulturvergleichende Untersuchungen zu Philons Darstellung der jüdische Gesetze" (1932)., תרצג, 345-347
ברגמן, שמואל הוגו, / Hans Joachim Schoeps, "Jüdischer Glaube in dieser Zeit; Prolegomena zur Grundlegung einer systematischen Theologie des Judentums" (1932)., תרצג, 347-348
צ'ריקובר, אביגדור, / Josephus Flavius, "Josephus with an English Translation" (1927-1928)., תרצג, 349-351
קלוזנר, יוסף, / Hugo Willrich, "Das Haus des Herodes zwischen Jerusalem und Rom" (1929)., תרצג, 379-387
ייבין, שמואל, / William Foxwell Albright, "The archaeology of Palestine and the bible" (c. 1932)., תרצג, 388-393
כהן, ה. / Fannie Fern (Phillips) Andrews, "The Holy Land under mandate"., תרצג, 407-408
שוחטמן, ברוך, / Manfred Georg, "Theodor Herzl; sein Leben und sein Vermächtnis" (1932)., תרצג, 409-411
מרמורשטין, אברהם, / הוספות ומלואים ל"אוצר השירה והפיוט" של י. דודזון., תרצג, 417-420
יערי, אברהם, / ס' פסח ליי לר' חיים בן מאיר ן' גבאי., תרצג, 429-430
בן צבי, יצחק, / מיכאל איש-שלום, "מקומות קדושים ומקומות היסטוריים בארץ ישראל" (תרצב)., תרצג, 432-439
רבידוביץ, שמעון, / הוגו ברגמן, "הפילוסופיה של שלמה מימון" (תרצב)., תרצג, 442-
מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, / בנימין מנשה לוין, "אוצר הגאונים; תשובות גאוני בבל ופירושיהם על פי סדר התלמוד, ה" (תרצג)., תרצג, 443-
ברגמן, שמואל הוגו, / Moses Mendelssohn, "Gesammelte Schriften" (1932)., תרצג, 447-
יערי, אברהם, / חיים דב בריש פרידברג, "תולדות הדפוס העברי בפולניא מראשית התפתחותו בשנת רצ"ד, השתלמותו, דברי ימיו והשתלשלותו עד היום" (תרצב)., תרצג, 451-452
קרויס, שמואל, / "Die Schrift; zu verdeutschen unternommen von Martin Buber..." (1932?)., תרצג, 460-463
ברגמן, שמואל הוגו, / Joseph Carlebach, "Die drei grossen Propheten Jesajas, Jirmija und Jecheskel; eine Studie" (1932)., תרצג, 464-465
ס. / Rashi, "Rashi's commentary on Ezekiel 40-48", edited by Abraham J. Levy (1931)., תרצג, 466-
בנטויץ', יוסף, / Jesse Scott Boughton, "The Idea of Progress in Philo Judaeus" (1932)., תרצג, 476-478
מזר, בנימין, / Elias Auerbach, "Wüste und Gelobtes Land; Geschichte Israels von den Anfängen bis zum Tode Salomos" (1932)., תרצג, 480-
מילאס, י. / Fritz Baer, "Die Juden im christlichen Spanien" (1929)., תרצג, 483-484
בר, יצחק, / Rudolf Geyer (ed.), "Urkunden aus Wiener Grundbüchern zur Geschichte der Wiener Juden im Mittelalter" (1931)., תרצג, 485-486
אבי יונה, מיכאל, / William Henry Paine Hatch, "Greek and Syrian miniatures in Jerusalem" (1931)., תרצג, 500-504
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Alan Rowe, "The topography and history of Beth-Shan..." (1930)., תרצג, 505-506
נרקיס, מרדכי, / Württemberg Israelitische Religionsgemeinschaft, "Jüdische Gotteshäuser und Friedhöfe in Württemberg" (1932)., תרצג, 507-521
זידמן, ישראל איסר / ברוך קרופניק, "צרופי לשון; שלשת אלפים בטויים עברית-גרמנית גרמנית-עברית" (תרצב)., תרצג, 522-524
לוין, יהודה ליב, / מילואים לספר "מפתח ההספדים" של דובער וואכשטיין., תרצג, 525-527
זונה, ישעיה, / שלמה קריסינטי., תרצג, 3-7
גויטיין, שלמה דב, / כתאב דמת אלנבי :ספר חסות ליהודים מיוחס למחמד., תרצג, 19-20

תרצג


פישל, ולטר יוסף / כתב יד יהודי-פרסי חדש לס' שמואל מאת המשורר עמראני., תרצג, 315-316
ריבקינד, יצחק. / על הדפוס באזאר. , תרצג, 323-325
יערי, אברהם, / הדפוס העברי בארם-צובה., תרצג, 335-337
בראואר, אריך, / יהודי תימן :ביבליוגרפיה., תרצג, 343-347
בראון, נח, / משה זידל, "חקרי לשון" (תרצב)., תרצג, 349-357
אולבריט, וילים פוקסול, / אלעזר ליפא סוקניק, "בית הכנסת העתיק בבית אלפא" (תרצב)., תרצג, 372-383
אולבריט, וילים פוקסול, / אהרן ראובני, "שם חם ויפת" (1932)., תרצג, 384-395
/ ידיעות בית הספרים, תרצג, 396-400
אלטמן, משה, / אשר פריצקר, "אלו מציאות - בפרק שני מבבא מציעא בתלמוד בבלי, עם פירוש על יסודות מדעיים" (תרצב)., תרצג, 401-402

תרצג


קרויס, שמואל, / Lipót Kecskeméti, "Jeremiás (Jeremiás próféta és kora)" (1932)., תרצג, 416-418
סגל, מ.צ. / Hugo Odeberg, "Trito-Isaiah (Isaiah 56-66); a literary and linguistic analysis" (1931)., תרצג, 422-423
ילון, חנוך, / נחום אליהו ראבינאוויץ (עורך), "מדרש הגדול על חמשת חומשי תורה; ספר ויקרא" (תרץ)., תרצג, 441-442
קרויס, שמואל, / Dudley Wright, "The Talmud" (1932)., תרצג, 443-444
קויפמן, יחזקאל, / Martin Buber, "Das Kommende; Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte des messianischen Glaubens, I" (1932)., תרצג, 445-
שלום, גרשם, / Hans Alexander Winkler, "Salomo und die Karina; eine orientalische Legende von der Bezwingung einer Kindbettdämonin durch einen heiligen Helden" (1931)., תרצג, 447-449
שובה, משה, / Michael Fraenkel (ed.), "Jacob Bernays; ein Lebensbild in Briefen" (1932)., תרצג, 451-452
בר, יצחק, / Gonçalo de Reparaz, "Mestre Jacome de Malhorca" (1930)., תרצג, 456-458
בנטויץ', נורמן, / David Menahem Shohet, "The Jewish court in the middle ages; studies in Jewish jurisprudence according to the Talmud" (1931)., תרצג, 458-462
ברגמן, שמואל הוגו, / Martin Buber, "Kampf um Israel, Reden und Schriften (1921-1932)" (1933)., תרצג, 462-464
כהן, ה. / Amedeo Giannini, "La costituzioni degli stati del vicino Oriente..." (1931)., תרצג, 471-472
סדן, דב, / יהודה אריה בן יצחק מודינא, "דיואן" (?)., תרצג, 474-475
ידיעות בית הספרים / מגמתנו, תרצג, 477-479
שוחטמן, ברוך, / מרדכי בן עמי, "אישי דורנו; דברי זכרונות והערכה" (תרצג)., תרצג, 486-488
ברגמן, שמואל הוגו, / American University of Beirut, "A post-war bibliography of the Near Eastern mandates..." (1933)., תרצג, 492-496
יערי, אברהם, / א. מ. הברמן, "נשים עבריות בתור מדפיסות, מסדרות, מוציאות לאור ותומכות במחברים" (תרצג)., תרצג, 499-506
שלום, גרשם, / David Solomon Sassoon, "List of manuscript numbers with corresponding page numbers" (1932)., תרצג, 506-
אשכולי, אהרן זאב, / "Bible; Minor prophets", edited by Oscar Löfgren (1930)., תרצג, 507-514
גויטיין, שלמה דב, / David Sidersky, "Les origines des légendes musulmanes dans le Coran et dans les vies des prophétes" (1933)., תרצג, 515-520
בר, יצחק, / Cecil Roth, "Venice" (1930)., תרצג, 520-524
כרמלי, פרץ / Jakob Lestschinsky, "Das wirtschaftliche Schicksal des deutschen Judentums" (1932)., תרצג, 524-
מזר, בנימין, / American schools of oriental reseatch, "The annual... vol. XII" (1930-1931)., תרצג, 530-
שוחטמן, ברוך, / Ber Borochow, "Sozialismus und Zionismus, eine Synthese" (1932)., תרצג, 530-
אבי יונה, מיכאל, / Leo Ary Mayer, "Saracenic Heraldry; a Survey" (1933)., תרצג, 530-
בראואר, אריך, / המשך. , תרצג, 12-
/ הערות., תרצג, 16-18
/ ידיעות בית הספרים, תרצג, 19-28
יערי, אברהם, / משה דוד גאון, "משכיות לבב על מעם לועז; גלגולו וגורלו של ספר קורא הדורות בלשון האשפניולית" (תרצג)., תרצג, 29-30
נרקיס, מרדכי, / ועד הלשון העברית, "מלון למנחי הדפוס" (תרצג)., תרצג, 35-
קליין, ש. / "תנ"ך - כתובים; ספר איוב", מבואר על ידי שמואל ליב גרדון (תרצג)., תרצג, 45-46
היילפרין, י. / Izak Lewin, "Klątwa żydowska na Litwie w XVII i XVIII wieku" (1932)., תרצג, 54-65
שובה, משה, / Philo Judaeus, "Neue Philontexte in der Überarbeitung des Ambrosius" (1932)., תרצג, 75-76
זידמן, ישראל איסר / Menahem Zulay, "Zur Liturgie der babylonischen Juden" (1933)., תרצג, 77-79
שוחטמן, ברוך, / הנריך סליוזברג, "הבארון הוראץ גינצבורג; פרשת חייו ופעולותיו" (תרצג)., תרצג, 97-
אסף, שמחה, / "פנקס פון דער שטאט פרוזשענע" (1930)., תרצג, 98-108
בר, יצחק, / John Life La Monte, "Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 1100 to 1291" (1932)., תרצג, 108-
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Ovid Rogers Sellers, "The citadel of Beth-Zur; a preliminary report of the first excavation conducted by the Presbyterian theological seminar, Chicago, and the American School of Oriental Research, Jerusalem, in 1931 at Khirbat et Tubeiqa" (1933)., תרצג, 116-124
נרקיס, מרדכי, / Rudolf Hallo, "Jüdische Kunst aus Hessen und Nassau" (1933)., תרצג, 125-128
ילין, דוד בן יהושע, / ישראל דוידזון, "אוצר השירה והפיוט; מזמן חתימת כתבי הקדש עד ראשית תקופת ההשכלה" (תרצג)., תרצג, 129-132
אסף, שמחה, / "Israelitisch-theologische Lehranstalt; zum vierzigjährigen Bestehen der israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien" (1933)., תרצג, 135-140
זונה, ישעיה, / הבדותה ע דבר הספר "מלחמות ה'" בענין המקוה מרוויגו., תרצג, 146-150
כהן, בעז, / כתבי נויבוער ומאמריו :הוספה לביבליוגרפיה., תרצג, 171-
יערי, אברהם, / לקוטים ביבליוגרפיים. לתולדות הדפוס בנאווי-דוואר., תרצג, 174-175
אסף, שמחה, / פירוש ששה סדרי משנה לרבינו נתן אב הישיבה., תרצג, 184-
/ ידיעות בית הספרים, תרצג, 203-206
רות, בצלאל, / "ציון; מאסף החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה, ספר חמישי" (תרצג)., תרצג, 207-208
שוחטמן, ברוך, / א. דרויאנוב, "כתב לתולדות חבת ציון וישוב ארץ ישראל, ג'" (תרצב)., תרצג, 208-209
גויטיין, שלמה דב, / Leonhard Bauer, "Wörterbuch des palästinischen Arabisch" (1933)., תרצג, 226-228
שוחטמן, ברוך, / <> Brandeis Avukah annual of 1932, "a collection of essays on contemporary Zionist thought" (c 1932)., תרצג, 230-237
יערי, אברהם, / אברהם מאיר הברמן, "המדפיסים בני שונצינו; תולדותיהם ורשימת הספרים שנדפסו על ידיהם" (תרצג)., תרצג, 238-247
פרי, חירם, / Umberto Cassuto, "Letteratura [ebraica] postbiblica" (1932)., תרצג, 248-249
מאיר, לאון אריה בן ברוך, / Thomas Arnold, "The Old and New Testaments in Muslim religious art" (1932)., תרצג, 254-265
נרקיס, מרדכי, / Donald Drew Egbert, "The Tickhill Psalter" (1932)., תרצג, 266-
אשכולי, אהרן זאב, / ~רוסית~., תרצג, 282-
הראובני, אפרים, / Grace Mary Crowfoot, "From cedar to hyssop; a study in the folklore of plants in Palestine" (1932)., תרצג, 283-284
נרקיס, מרדכי, / Arthur Szyk, "Jus Polonicum, jura Judaeis per Boleslaum..." (1930)., תרצג, 286-
פרי, חירם, / Raphael Levy, "Recherches lexicographiques zur d'anciens textes français d'origine juive" (1932)., תרצג, 287-289
זולאי, מנחם, / יוסף מרקוס (מו"ל), "גנזי שירה ופיוט; מראשי הפייטנים והמשוררים הקדמונים" (תרצג)., תרצג, 290-292
ריבקינד, יצחק, / דקדוקי ספרים לחקר התפתחות הדפוס העברי., תרצג, 293-296
שלום, גרשם, / מפתח לפירושים של עשר ספירות., תרצג, 301-302
בראואר, אריך, / המשך., תרצג, 311-312
אסף, שמחה, / המשך., תרצג, 313-
יואל, יששכר, / קונטרס הראיות להריא"ז., תרצג, 327-

תרצ"ד


הלפרין, ישראל, / הסכמות ועד ארבע ארצות בפולין., תרצד, 333-334
יערי, אברהם. / רשימת הספרים הספרדיים ב"בית עקד ספרים"., תרצד, 341-343
שוחטמן, ברוך, / י. ל. פינסקר - ביבליוגרפיה., תרצד, 346-347
שוחטמן, ברוך, / בר בורוכוב, "כתבי ב. בורוכוב" (1934)., תרצד, 348-349
ויינריב, דוב. / הערות נוספות ל"קרית ספר" שנה י' עמ' 374-376., תרצד, 350-
ליברמן, חיים, / על הסדור "תפלת נהורא השלם", תרצד, 360-367
זונה, ישעיה, / סדור תפלה עם דינים בלע"ז ספרדי, שאלוניקי שכ"ט., תרצד, 367-378
פריס-חורב, יהודה / אהרן הימן, "אוצר דברי חכמים ופתגמיהם" (תרצד)., תרצד, 368-369
אסף, שמחה, / "מתיבות; תלמוד קטן לסדר מועד, נשים ונזיקין" (תרצד)., תרצד, 370-383
שלום, גרשם, / Biblioteca Ambrosiana, "Codices hebraici Bybliothecae Ambrosianae" (1933)., תרצד, 384-383
אלון, ג / Julius Kaplan, "The Redaction of the Babylonian Talmud" (1933)., תרצד, 389-396
פרידמן, פיליפ, / Ignacy Schiper, "Żydzi Królestwa Polskiego w dobie powstania listopadowego" (1932)., תרצד, 397-
שוחטמן, ברוך, / Памяти Акима Львовича Волынского., תרצד, 398-

תרצד


מרמורשטין, אברהם, / יוסף קלוזנר, "ישו הנוצרי; זמנו, חייו ותורתו" (תרצג)., תרצד, 401-406
נרקיס, מרדכי, / Eleazar Lipa Sukenik, "Ancient synagogues in Palestine and Greece" (1934)., תרצד, 410-411
וכשטין, דובר, / מפתח הצואות., תרצד, 418-420
גוטמן, יחיאל מיכל בן אלכסנדר, / חיים יהושע קסובסקי, "אוצר לשון התוספתא; ספר המתאימות (קונקורדאנציא) לששה סדרי התוספתא" (תרצג)., תרצד, 439-450
שוחטמן, ברוך, / אליעזר שטינמן, "שער הוכוח" (תרצג)., תרצד, 455-456
גורביץ, דוד, / Eric Mills, "Census of Palestine, 1931" (1933)., תרצד, 458-459
נרקיס, מרדכי, / Zofja Ameisenowa, "Bestiarius w Biblji hebrajskiek z XIII wieku" (1933)., תרצד, 460-461
אשכולי, אהרן זאב, / Torsten Ysander, "Studien zur b'eštchen Hasidismus in seiner religionsgeschichtlichen Sonderart" (1933)., תרצד, 461-467
בר, יצחק, / Solomon Grayzel, "The church and the Jews in the XIIIth century; a study of their relations during the years 1198-1254" (1933)., תרצד, 475-476
נרקיס, מרדכי, / Mojżses Waldman, "Maurycy Gottlieb 1856-1879... Biografja artystyczna" (1932)., תרצד, 482-483
קוק, שאול חנא, / Forschungsinstitut für hebräische Dichtung, "Mitteilungen des Forschungsinstituts für hebräische Dichtung" (1933)., תרצד, 484-487
ריבקינד, יצחק, / לתולדות הדפוס העברי בפולין., תרצד, 494-497
יערי, אברהם. / מלואים ל"אוצר השירה והפיוט"., תרצד, 498-505
הלפרין, ישראל, / המשך., תרצד, 506-514
קון, פינחס, / האם ידע אמ"ד את "ספר הקונדס"?, תרצד, 515-523
יערי, אברהם, / שאול חיות, "אוצר בדויי השם" (תרצג)., תרצד, 524-526
רוזמרין, אהרן, / "Pentateuch with Targum Onkelos, Haphtaroth and prayers for Sabbath and Rshi's commentary" (1933)., תרצד, 524-526
פריס-חורב, יהודה / מיכאל היגר (מו"ל), "הלכות ואגדות" (תרצג)., תרצד, 528-
קרויס, שמואל, / א. ע. הירשוביץ, "אוצר כל מנהגי ישרון" (?)., תרצד, 3-6
קוק, שאול חנא, / רבי אליעזר, "משנת רבי אליעזר או מדרש שלשים ושתים מדות" (תרצד)., תרצד, 12-13
מרמורשטין, אברהם, / "Mishnah", translated by Herbert Danby (1933)., תרצד, 14-15
שוחטמן, ברוך, / א. יודיצקי, "יידישע בורזשואזיע אונ יידישער פראלעטאריאט אינ ערשטער העלפט XIX י"ה" (1930)., תרצד, 15-16
פרס, ישעיהו, / Norman Bentwich, "Palestine" (1934)., תרצד, 18-
נרקיס, מרדכי, / Alois Breier, "Holzsynagogen in Polen" (1934)., תרצד, 22-
בנעט, דוד צבי, / Nissim b. Jacob, "The Arabic original of Ibn Shâhîn's Book of comfort" (1933)., תרצד, 26-
וכשטין, דובר, / המשך, תרצד, 33-34
ריבקינד, יצחק, / המשך. , תרצד, 35-36
אסף, שמחה, / על כתבי יד שונים., תרצד, 41-43
יערי, אברהם. / מלואים ל"הדפוס העברי בארם-צובה". , תרצד, 62-64

תרצ"ה


שוחטמן, ברוך, / חיים ארלוזורוב, "כתבי חיים ארלוזורוב, 4-6" (תרצד)., תרצה, 65-66
בראון, נח, / יצחק יהודה, "משלי ערב; אסופת מבחר משלי בני קדם" (תרצד)., תרצה, 68-69
קוק, שאול חנא, / סלמון בן ירוחם הקראי, "ספר מלחמות ה'" (תרצד)., תרצה, 70-75
ברגמן, שמואל הוגו, / Stanislaus Dunin-Borkowsi, "Aus den Tagen Spinozas; Geschehnisse, Gestalten, Gedankenwelt" (1933)., תרצה, 91-92
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung (ed.), "The Jewish Library - the Jewish Women" (1934)., תרצה, 105-114
ברגמן, שמואל הוגו, / Harry Austryn Wolfson, "The philosophy of Spinoza" (1934)., תרצה, 114-120
הברמן, אברהם מאיר, / Rafael Edelmann, "Zur Frühgeschichte des Mahzor" (1934)., תרצה, 121-130
צ'ריקובר, אביגדור, / Solomon Zeitlin, "The history of the second Jewish commonwealth" (1933)., תרצה, 131-137
קלוזנר, יוסף, / Solomon Zeitlin, "Josephus on Jesus" (1931)., תרצה, 143-146
שוחטמן, ברוך, / Дела минувших дней :записки русского еврея., תרצה, 176-177
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Gustaf Dalman, "Arbeit und Sitte in Palästina, III" (1933)., תרצה, 181-
בן צבי, יצחק, / Jesaias Press, "Neues Palästina-Handbuch" (1934)., תרצה, 181-
גויטיין, שלמה דב, / Erich Brauer, "Ethnologie der jemenitischen Juden" (1934)., תרצה, 185-187
בר, יצחק, / שמחה אסף, "מקורות לתולדות החנוך בישראל, ב" (תרצא)., תרצה, 192-193
אסף, שמחה, / שו"ת ר' יוסף ן' צייאח., תרצה, 198-202
זונה, ישעיה, / יעקב לומברוזו וה"חשק שלמה"., תרצה, 204-206
נרקיס, מרדכי, / "ביאור על המנורה" של אברהם אלנקר., תרצה, 220-223
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / אחד העם : ביבליוגרפיה של מה שנכתב עליו בעברית., תרצה, 226-228
יערי, אברהם. / לביבליוגרפיה של א. מ. דיק., תרצה, 238-242
יערי, אברהם. / מלואים לביבליוגרפיה על יהודי תימן., תרצה, 243-249
בראואר, אריך, / מלואים לביבליוגרפיה שלי על יהודי תימן. , תרצה, 250-265
זונה, ישעיה, / ההשלים ריקאנטי את פירושו על התורה?, תרצה, 266-271
גויטיין, שלמה דב, / תקון לכתאב דמת אלנבי ., תרצה, 272-
יבלונסקי, דניאל ארנסט / מקום הדפוס סקראליבקא., תרצה, 277-280
אשכולי, אהרן זאב, / הוספה לביבליוגרפיה על יהודי תימן, תרצה, 292-293
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / אחד העם: ביבליוגרפיה של מה שנכתב עליו בעברית., תרצה, 299-308
שוחטמן, ברוך, / זלמן אפשטין, "משה ליב ליליינבלום; שיטתו והלך מחשבותיו בשאלות הדת ובדבר תחית עם ישראל בארץ אבותיו" (תרצה)., תרצה, 329-332
הברמן, אברהם מאיר, / המדפיסים יצחק, יום טוב ויעקב בני אביגדור הלוי קצב מפדואה :רומה 1518 טרין 1525., תרצה, 338-339
יערי, אברהם. / שלשה תרגומים של "שבחי הבעש"ט" ליודית., תרצה, 342-346
גויטיין, שלמה דב, / מאיר וכסמן, "משלי ישראל" (1933)., תרצה, 347-348
מונטנר, זיסמן, / אהרן מאיר מזיא, "ספר המונחים רפואה ולמדעי הטבע" (תרצד)., תרצה, 373-382
כהן, מרדכי דוד / משה בן מימון, "תשובות הרמב"ם" (תרצד)., תרצה, 383-393
בנטויץ', נורמן, / "Laws of Palestine 1918-1925" (1933-1934)., תרצה, 394-398
סגל, מ.צ. / רש"י, "פרשנ-דתא, פירוש רש"י על נ"ך על פי דפוסים וכתבי יד שונים" (תרצג)., תרצה, 398-401
ליברמן, שאול בן משה, / "מכילתא דרבי ישמעאל" (תרצה)., תרצה, 402-404

תרצה


ויינריב, דב, / Franz Kobler (ed.), "Juden und Judentum in deutschen Briefen aus drei Jahrhunderten" (1935)., תרצה, 409-413
שוחטמן, ברוך, / Shmarya Levin, "Jugend in Aufruhr" (1933)., תרצה, 418-419
יערי, אברהם, / דובער וואכשטיין ז"ל., תרצה, 419-424
וכשטין, דובר, / סוף., תרצה, 426-427
/ ידיעות בית הספרים, תרצה, 435-436
רוזנברג, חיים בן שלמה / חיים יוסף דוד אזולאי, "ספר מעגל טוב השלם" (תרצד)., תרצה, 450-452
איזנשטדט, ש. / Jacob Marcus Mittelmann, "Der altisraelitische Levirat" (1934)., תרצה, 460-
פריס-חורב, יהודה / "מסכתות דרך ארץ" (תרצה)., תרצה, 468-470
שוחטמן, ברוך, / שלום שווארצבארד, "אינ'ס לויף פון יארן" (1934)., תרצה, 482-484
מזר, בנימין, / Carl Watzinger, "Denkmäler Palästinas" (1933)., תרצה, 484-485
גויטיין, שלמה דב, / Sa'id 'Abbúd, "5000 arabische Sprichwörter aus Palästina" (1933)., תרצה, 489-490
יערי, אברהם, / זלמן זילבערצווייג, "לעקסיקאן פון יידישן טעאטער" (1934)., תרצה, 491-492
גוטמן, יהושע, / הרודוטוס, "כתבי הירודוטוס מתרגמים מיונית" (תרצה)., תרצה, 493-
ריבקינד, יצחק, / ספרות ההגדה של פסח: רשימה ביבליוגרפית., תרצה, 502-505
יערי, אברהם / הדפוס העברי בלאשצוב, תרצה, 506-512
יערי, אברהם, / כללי כתיב ללשון יודית משנת תקע"ט. , תרצה, 513-523
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים :ביבליוגרפיה., תרצה, 524-528
אורבך, אפרים אלימלך, / טעות קורא בכ"י "הלכות גדולות"., תרצה, 528-537
פיק, חיים / יצחק בן צבי, "ספר השמרונים; תולדותיהם, מושבותיהם, דתם וספרותם" (תרצה)., תרצה, 538-
פרס, ישעיהו, / חיים בר דרומא, "הנגב; גיאוגרפיה מפורטת של הנגב וסיני מבאר שבע עד תעלת סויס והים האדום" (תרצה)., תרצה, 1-7
נייהויזען, חיים שמעון, / צבי גרץ, "הרמב"ם ודורו" (תרצה)., תרצה, 16-20
ברסלבי, יוסף, / זאב וילנאי, "מדריך ארץ ישראל" (תרצה)., תרצה, 31-32
אפשטין, יצחק, / חיים אריה זוטא, "דרכי הלמוד של התנ"ך" (תרצה)., תרצה, 37-38
אלון, גדליה, / מרדכי דב יודילוביץ, "ישיבת פומבדיתא בימי האמוראים" (תרצה)., תרצה, 41-43
יערי, אברהם, / אליעזר ריגר, "אוצר מילות היסוד של הלשון העברית השמושית; מחקר בעריכת תכנית לימודים" (תרצה)., תרצה, 47-52
שוחטמן, ברוך, / "אלגעמיינע ענציקלאפעדיע, 1" (1934)., תרצה, 73-75
שוחטמן, ברוך, / Israel Schapiro, "Bibliography of Hebrew Translations of German Works" (1934)., תרצה, 78-84
זולאי, מנחם, / Gustav Ormann, "Das Sündenbekenntnis des Versöhnungstages, sein Aufbau und seine Entwicklung" (1934)., תרצה, 84-86
בר, יצחק, / Cecil Roth, "A life of Menasseh ben Israel, rabbi, printer, and diplomat" (1934)., תרצה, 86-87
שוחטמן, ברוך, / Alex Bein, "Theodor Herzl; Biographie" (1934)., תרצה, 97-104
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / Pontificum institutum biblicum, "Teleilat Ghassul" (1934)., תרצה, 105-111
נרקיס, מרדכי, / "The Illustrations of the Utrecht Psalter" (1932)., תרצה, 112-117
נרקיס, מרדכי, / Maksymiljan Goldstein, Karol Dresdner, "Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich" (1935)., תרצה, 118-121
ריבקינד, יצחק, / ספרות ההגדה של פסח :רשימה ביבליוגרפית., תרצה, 122-126
הלפרין, ישראל, / ועד ארבע ארצות בפולין והספר העברי., תרצה, 127-128
פינקלשטין, אליעזר אריה, / ר' ישועה בר' יוסף הלוי ופירושו לב"ק., תרצה, 133-138
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים: ביבליוגרפיה., תרצה, 151-152
יערי, אברהם. / הוצאות המחזה "גדולת דוד ומלוכת שאול", תרצה, 155-162
שירמן, חיים, / אסף פיוטים מתורקיה בספריה הלאומית., תרצה, 168-170
זונה, ישעיה, / הערה., תרצה, 182-183
קוק, שאול חנא, / משה או דוד מן האדומים?, תרצה, 187-188

תרצ"ו


/ ידיעות בית הספרים, תרצו, 197-199
שוחטמן, ברוך, / הפועל הצעיר, "פרקי הפועל הצעיר" (תרצה)., תרצו, 218-228
צ'ריקובר, אביגדור, / קורנליוס טקיטוס, "גרמניה" (תרצה)., תרצו, 238-255
קלוזנר, יוסף, / Robert Travers Herford, "Talmud and apocrypha" (1933)., תרצו, 256-270
שטראוס, רפאל / Ismar Elbogen, "Geschichte der Juden in Deutschland" (1935)., תרצו, 271-272
שובה, משה, / Belle D. Mazur, "Studies on Jewry in Greece" (1935)., תרצו, 271-
פרי, חירם, / Isaiah Sonne, "Intorno alla vita di Leone Ebreo" (1934)., תרצו, 272-
בר, יצחק, / Raphael Straus, "Die Judengemeinde Regensburg im ausgehenden Mittelalter" (1932)., תרצו, 277-280
סוקניק, אלעזר ליפה בן משה, / David Diringer, "Le iscrizioni antico-ebraiche palestinesi" (1934)., תרצו, 283-284
בראפמאן, משה מאיר בן שמואל / Louis Herbert Gray, "Introduction to Semitic Comparative Linguistics" (1934)., תרצו, 294-295
זונה, ישעיה, / חיים שירמן, "מבחר השירה העברית באיטליה" (תרצד)., תרצו, 300-305
וילהלם, קורט / הדוכס והתלמוד., תרצו, 323-336
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים: ביבליוגרפיה., תרצו, 340-341
יערי, אברהם, / נשים במלאכת הדפוס העברית. , תרצו, 342-344
שירמן, חיים, / אסף פיוטים מתורקיה בספריה הלאומית., תרצו, 345-346
הלפרין, ישראל, / מקורות ועד גליל לבוב (תקו-תקח)., תרצו, 358-359
ריבקינד, יצחק, / עוד על האשה העברית והספר העברי., תרצו, 364-365
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / הוספות לביבליוגרפיה., תרצו, 368-378
ליברמן, שאול בן משה, / על שני כתבי יד., תרצו, 379-387
הברמן, אברהם מאיר, / נשים מעתיקות., תרצו, 388-
קוק, שאול חנא, / אלעזר בן יעקב הבבלי, "דיואן, קובץ שירים" (תרצה)., תרצו, 389-391
יערי, אברהם. / מצאצאי שונצין., תרצו, 392-399
דה סילוא רוזה, יעקב / מלואים לס' "רשימת ספרי לאדינו" מאת אברהם יערי., תרצו, 400-416

תרצו


שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "דברים שבעל פה" (תרצה)., תרצו, 421-424
שוחטמן, ברוך, / יצחק בן צבי, "כתבי יצחק בן צבי, א-ב" (תרצו)., תרצו, 441-442
אולסבנגר, עמנואל, / אשר אברהם אבא אלתר דרויאנוב, "ספר הבדיחה והחדוד" (תרצה)., תרצו, 444-447
נואק, פ. / אברהם יהודה לוי, "בריאות הצבור" (תרצה)., תרצו, 453-455
ריפנברג, אברהם אדולף, / מרדכי נרקיס, "מטבעות ארץ ישראל, א" (תרצו)., תרצו, 459-460
/ ידיעות בית הספרים, תרצו, 475-476
אוסישקין, שמואל, / Frederic M. Goadby, "The land law of Palestine" (1935)., תרצו, 477-479
ברגמן, שמואל הוגו, / Shlomo Shunami, "Bibliography of Jewish Bibliographies" (1936)., תרצו, 484-485
רוזן, חיים, / Umberto Cassuto, "I manoscritti Palatini ebraici della Biblioteca apostolica Vaticane e la loro storia" (1935)., תרצו, 498-513
שטראוס, רפאל / Ismar Elbogen (ed.), "Germania Judaica" (1934)., תרצו, 524-539
סנדלר, אהרן / Guido Kisch, "Die Prager Universität und die Juden, 1348-1848" (1935)., תרצו, 540-552
גויטיין, שלמה דב, / Franz Rosenzweig, "Briefe" (1935)., תרצו, 553-
נרקיס, מרדכי, / Alfred Rubens, "Anglo-Jewish portraits" (1935)., תרצו, 1-6
קוק, שאול חנא, / משה בן יעקב ן' עזרא, "שירי החול" (תרצה)., תרצו, 1-6
/ ידיעות בית הספרים, תרצו, 10-13
יערי, אברהם, / Abraham Galanté, "La presse judéo-espagnole mondiale" (1935)., תרצו, 14-
גויטיין, שלמה דב, / D. B. Macdonald, "The Hebrew literary genius, an interpretation" (1933)., תרצו, 15-18
גויטיין, שלמה דב, / James Alan Montgomery, "Arabia and the Bible" (1934)., תרצו, 18-24
ליברמן, שאול בן משה, / "מסכת כלה" (תרצו)., תרצו, 24-25
מרכוס, שמעון / Abraham Galanté, "Nouveaux documents sur Sabbetai Sevi" (1935)., תרצו, 30-32
ויינריב, דב, / Filip Friedman, "Dzieje Żydów w Łodzi od początków osadnictwa Żydów do r. 1863" (1935)., תרצו, 38-40
שוחטמן, ברוך, / Sucher Ber Weinryb, "Neueste Wirtschaftsgeschichte der Juden in Russland und Polen" (1934)., תרצו, 56-60
נרקיס, מרדכי, / Rahel Wischnitzer, "Symbole und Gestalten der jüdischen Kunst" (1935)., תרצו, 64-66
שוחטמן, ברוך, / Ernst Simon, "Chajjim Nachman Bialik; eine einführung in sein Leben und sein Werk" (1935)., תרצו, 68-70
ריבקינד, יצחק, / שיורי ספר: בעיות, הערות ורשימות ביבליוגרפיות., תרצו, 97-112
יערי, אברהם. / גרים במלאכת הדפוס העברית., תרצו, 113-129
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים: ביבליוגרפיה., תרצו, 130-135
אסף, שמחה, / נוספות לתולדות היהודים בקורדיסטאן., תרצו, 136-
ליבוביץ, נחמיה שמואל, / מלואים למאמר "נשים מעתיקות". , תרצו, 159-
/ ידיעות בית הספרים, תרצו, 137-141
שוחטמן, ברוך, / זאב ז'בוטינסקי, "כתבים נבחרים; א - גולה והתבוללות" (תרצו)., תרצו, 146-147
ילון, חנוך, / משה צבי סגל, "דקדוק לשון המשנה" (תרצו)., תרצו, 148-149
בנעט, דוד צבי, / Moses ben Maimon, "Makala fi sana'at al'mantik" (1935)., תרצו, 155-156
בן מנחם, נפתלי, / נחמיה שמואל ליבוביץ, "רבי אברהם סבע וספריו" (תרצו)., תרצו, 160-170
פרי, חירם, / Manya Lifschitz-Golden, "Les Juifs dans la littérature française du moyen âge" (1935)., תרצו, 170-173
שטראוס, רפאל / Leopold Moses, "Die Juden in Niederösterreich" (1935)., תרצו, 183-185
שירמן, חיים, / שמואל הנגיד: רשימה ביבליוגרפית., תרצו, 185-188
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים: ביבליוגרפיה., תרצו, 200-201
יערי, אברהם. / שלשה תרגומים של "אגרת בעלי חיים" ליודית., תרצו, 201-202
יערי, אברהם. / תרגום יודי בלתי ידוע של "חובות הלבבות"., תרצו, 202-203
אסף, שמחה, / על כתב יד אחד מקוג'ין., תרצו, 206-210
/ , תרצ"ז, -
/ ידיעות בית הספרים, תרצז, 237-239
יערי, אברהם, / "ספר האישים; לכסיקון ארצישראלי" (תרצז)., תרצז, 240-257
סימון, אריה, / אפלטון, "המדינה" בתרגום צ. דיזנדרוק (תרצו)., תרצז, 258-263
אולבריט, וילים פוקסול, / ח. א. גינזברג, "כתבי אוגרית" (תרצו)., תרצז, 264-267
שוחטמן, ברוך, / מנחם שינקין, "כתבי מנחם שיינקין" (תרצה)., תרצז, 269-271
גויטיין, שלמה דב, / Abraham Heschel, "Die Prophetie" (1936)., תרצז, 277-279
ברגמן, שמואל הוגו, / Mordecai Menahem Kaplan, "Judaism in transition" (1936)., תרצז, 287-293
שטראוס, רפאל / Werner Heise, "Die Juden in der Mark Brandenburg bis zum Jahre 1571" (1932)., תרצז, 302-303
הרליץ, גאורג, / Adolf Böhm, "Die zionistische Bewegung" (1935)., תרצז, 341-343
בראון, נח, / Hilma Granqvist, "Marriage conditions in a Palestinian village" (1935)., תרצז, 344-348
קלנר, דוד / Geroge Adam Smith, "Historical atlas of the Holy Land" (1936)., תרצז, 360-372
נרקיס, מרדכי, / Franz Landsberger, "Einführung in die jüdische Kunst" (1935)., תרצז, 368-369
נרקיס, מרדכי, / Adolf Reifenberg, "Portrait coins of the Herodian kings" (1935)., תרצז, 370-372
ריבקינד, יצחק, / למפתח הצואות., תרצז, 377-388
אשכולי, אהרן זאב, / הפלשים :ביבליוגרפיה., תרצז, 389-
יואל, יששכר, / אוסף כתבי יד מבית דפוס ראם., תרצז, 390-
יערי, אברהם. / תלונות המגיהים על הדפסה בשבת ע"י גויים., תרצז, 391-392

תרצז


יערי, אברהם. / הדפוס העברי בברסלב. , תרצז, 404-
פריד, נפתלי. / ל"הפלשים". , תרצז, 405-406
/ ידיעות בית הספרים, תרצז, 423-424
ריבקינד, יצחק, / ספרות לאדינו., תרצז, 427-428
ויינריב, דב, / קטעי כתבי יד עבריים של יהודי שלזיה בסוף ימי הבינים., תרצז, 442-444
קון, פינחס, / מילדות כמחברות ספרים לפני מאה שנה בווילנא., תרצז, 452-455
יערי, אברהם. / לתולדות בית דפוסו של אליעזר שלמה מאיטליה במנטובה., תרצז, 489-490
הברמן, אברהם מאיר, / למאמרו של א. יערי "הדפוס העברי בברסלב". , תרצז, 491-496
פריס-חורב, יהודה / מנחם בן שלמה מאירי, "פירוש לספר תהלים" (תרצו)., תרצז, 497-499
גולדשמידט, דניאל, / "Septuaginta", edited by Alfred Rahlfs (1935)., תרצז, 500-501
כהן, מ. ד. / יעקב ליב קרוך, "חזקה רבא" (תרצו)., תרצז, 501-511
שלום, גרשם, / חיים יצחק בונין, "משנה חב"ד, א" (תרצו)., תרצז, 511-513
מרכוס, שמעון / שלמה א. רוזנס, "קורות היהודית בתורקיה וארצות הקדם" (תרצז-תרצח)., תרצז, 515-516
הד, אוריאל, / اسد رستم, "الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا" (1930-1934)., תרצז, 146-147
קלאר, בנימין, / המכון לחקר השירה העברית, "ידיעות המכון..." (תרצו-תרצז)., תרצז, 1-6
סדן, דב, / א. מ. הברמן, "מחברת הוכוחים לפני המלך מיששכר שמחה"., תרצז, 12-13
שוחטמן, ברוך, / Benjamin Klar, "Chajim-Nachman Bialik; Leben für ein Volk" (1936)., תרצז, 23-36
רות, בצלאל, / הדפוס העברי בלונדון :ניסיון ביבליוגרפי., תרצז, 37-40
/ ידיעות בית הספרים, תרצז, 41-44
שוחטמן, ברוך, / חיים וייצמן, "דברים; נאומים, מאמרים ומכתבים" (תרצז)., תרצז, 46-47
גוטמן, יהושע, / משה בן מימון, "מורה הנבוכים" (תרצה)., תרצז, 67-69
קליין, ש. / Michael Avi-Yonah, "Map of Roman Palestine" (1936)., תרצז, 84-85
גולדשמידט, דניאל, / Ludwig Köhler, "Theologie des Alten Testaments" (1936)., תרצז, 108-113
גולדשמידט, דניאל, / A. Brody, "Der Mišna-Traktat Tamid" (1936)., תרצז, 114-133
שטראוס, רפאל / Max Grunwald, "Vienna" (1936)., תרצז, 134-139
ליברמן, שאול בן משה, / שמואל קרויס, "תוספות הערוך השלם להרב חנוך יהודה קהוט" (תרצז)., תרצז, 151-152
יערי, אברהם, / שלשה דורות של מדפיסים אשכנזים בקושטא :יונה בן יעקב אשכנזי, בניו ובני בניו., תרצז, 154-156
גויטיין, שלמה דב, / כ"י עברי-ערבי על קורות היהודים בתימן., תרצז, 178-182
קוק, שאול חנא. / הערות למאמר "תלונות המגיהים על הדפסה בשבת ע"י גויים", תרצז, 199-200
קוק, שאול חנא. / הערות. למאמרו של י' יואל , תרצז, 206-207
ליברמן, חיים, / הערות לתרגומים של "אגרת בעלי חיים" ליודית., תרצז, 224-225
/ ידיעות בית הספרים, תרצז, 230-232
שוחטמן, ברוך, / שמואל איזנשטדט (עורך), "יחיאל צ'לינוב; פרקי חייו ופעולתו, זכרונות, כתבים, נאומים, מכתבים" (תרצז)., תרצז, 270-271
שוחטמן, ברוך, / משה מדזיני, "המדיניות הציונית; מראשיתה ועד מותו של הרצל" (תרצז)., תרצז, -
אבי יונה, מיכאל, / אברהם שליט, "המשטר הרומאי בארץ-ישראל" (תרצז)., תרצז, 273-277
ליברמן, שאול בן משה, / "Siphre zu Deuteronomium", edited by Louis Finkelstein (1937)., תרצז, 286-
בר, יצחק, / Baruch Braunstein, "The Chuetas of Majorca; conversos and the inquisition of Majorca" (1936)., תרצז, 296-297
גולדשמידט, דניאל, / Constantin Hohenlohe, "Einfluss des Christentums auf das Corpus juris civilis" (1937)., תרצז, 310-312
שוחטמן, ברוך, / Mendel Mark, "Le peuple juif à la poursuite d'un équilibre économique" (1936)., תרצז, 320-338
בר, יצחק, / René Grousset, "Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem"., תרצז, 348-351
נרקיס, מרדכי, / Jacob Zwarts, "De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora" (1935)., תרצז, 352-354
זונה, ישעיה, / לראשיתו של הדפוס העברי בספרד., תרצז, 358-361
רות, בצלאל, / הדפוס העברי בלונדון :ניסיון ביבליוגרפי., תרצז, 382-390
יערי, אברהם. / מלואים למאמר הקודם., תרצז, 391-
יערי, אברהם. / ספרי דפוס על קלף בגנזי ששון., תרצז, 399-400
ויינריב, דב, / שד"ר מחברון בשנות תקע"ד-ע"ו בגמרניה והולנד., תרצז, 401-402
אלון, גדליה, / חיים טשרנוביץ, "תולדות ההלכה" (תרצו)., תרצז, 408-414

תרצ"ח


/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 416-420
דוכן, משה, / אברהם פלמן, "דיני חברות בארץ ישראל להלכה ולמעשה" (תרצז)., תרצח, 450-451
פריס-חורב, יהודה / שלמה בן יצחק, "פרשנ-דתא, ג" (תרצו)., תרצח, 459-463
אשבל, דב, / Theodor Zlocisti, "Klimatologie und Pathologie Palaestinas" (1937)., תרצח, 489-492
שוחטמן, ברוך, / Иваск, Удо Георгиевич, "Еврейская периодическая печать в России" (1935)., תרצח, 493-495
נרקיס, מרדכי, / Isaac da Costa, "Noble Families among the Sephardic Jews" (1936)., תרצח, 496-500
בר, יצחק, / "Homenatge a Antoni Rubió i Lluch" (1936)., תרצח, 501-512
שוחטמן, ברוך, / Salomon Goldelman, "Löst der Kommunismus die Judenfrage? Rote Assimilation und Sowjet-Zionismus" (1937)., תרצח, 520-
שובה, משה, / Jean-Baptiste Frey, "Corpus inscriptionum iudaicarum" (1936)., תרצח, 13-14
יערי, אברהם, / שלשה דורות של מדפיסים אשכנזים בקושטא :יונה בן יעקב אשכנזי, בניו ובני בניו., תרצח, 21-26
אסף, שמחה, / שו"ת ר' עזריאל דאיינה., תרצח, 25-
זונה, ישעיה. / לרשימת יערי בדבר ספרי דפוס על קלף בגנזי ששון. , תרצח, 28-29
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 30-
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 46-47
קלאר, בנימין, / טדרוס אבולעפיה, "גן המשלים והחידות" (תרצז)., תרצח, 47-48
אסף, שמחה, / שו"ת ר' עזריאל דאיינה., תרצח, 51-58
הרלינג, ישראל אליהו בן משה דוד, / הערות נחמיה חייא חיון בכתב ידו לספר אש דת לר' דוד ניטו., תרצח, 61-
קוק, שאול חנא, / הערה לדברי הר"ע דאיינה. , תרצח, 62-66
ריבלין, אליעזר בן בנימין, / משה דוד גאון, "יהודי המזרח בארץ ישראל, ב" (תרצח)., תרצח, 68-73
מ.ס. / ספר שות מבית מאיר., תרצח, 77-80
מזר, בנימין, / בן ציון דינבורג, "ישראל בארצו, א" (תרצח)., תרצח, 82-
דוכן, משה, / פלטיאל דיקשטין, "דיני עונשין, בשימת לב מיוחדת למשפט העברי ולמשפט הנוהג בארץ ישראל בזמן הזה" (1938)., תרצח, 83-
שוחטמן, ברוך, / פישל לחובר, "חיים נחמן ביאליק; חייו ויצירותיו, א" (תרצז)., תרצח, 89-
פלסנר, מאיר מרטין, / "אלקראן" בתרגום יוסף יואל ריבלין (תרצו)., תרצח, 90-
ליברמן, שאול בן משה, / "מסכת סופרים" בהוצאת מיכאל היגער (תרצז)., תרצח, 94-99
שוחטמן, ברוך, / שאול גינזבורג, "היסטארישע ווערק, 1-2" (תרצז)., תרצח, 100-118
אולבריט, וילים פוקסול, / Elias Auerbach, "Wueste und Gelobtes Land" (1936)., תרצח, 119-130
יערי, אברהם, / שלשה דורות של מדפיסים אשכנזים בקושטא :יונה בן יעקב אשכנזי, בניו ובני בניו., תרצח, 135-142
שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "אגרות חיים נחמן ביאליק" (תרצח)., תרצט, 148-149
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 157-159
שוחטמן, ברוך, / פישל לחובר, "חיים נחמן ביאליק; חייו ויצירותיו, ב" (תרצח)., תרצח, 167-168
שוחטמן, ברוך, / אהרן דוד גורדון, "קיצור כתבי א. ד. גורדון בכרך אחד" (תרצו)., תרצח, 169-171
שוחטמן, ברוך, / יעקב בן ישעיהו מזא"ה, "זכרונות, א-ד" (תרצו)., תרצח, 174-175
אלון, גדליה, / עזרא ד', "ס' חזונות אסר שאלתיאל" (תרצו)., תרצח, 178-
קלאר, בנימין, / אפרים פורת, "לשון חכמים, לפי מסורות בבליות שבכתבי יד ישנים" (תרצח)., תרצח, 192-193
גולדשמידט, דניאל, / "Biblica hebraica", edited by Rud. Kittel (1937)., תרצח, 199-201
שובה, משה, / Frederic G. Kenyon, "Bible and N.T. tr. Greek" (1933-1937)., תרצח, 207-210
רות, בצלאל, / Fritz Baer, "Die Juden im christlichen Spanien"., תרצח, 211-212
בר, יצחק, / Salo Wittmayer Baron, "A social and religious history of the Jews" (1937)., תרצח, 214-217
פרי, חירם, / Umberto Cassuto, "Storia della letteratura ebraica postbiblica" (1938)., תרצח, 236-248
הלפרין, ישראל, / Ignacy Schiper, "Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich" (1937)., תרצח, 249-252
אורבך, אפרים אלימלך, / רשימת ספרים עבריים מראשית ימי הדפוס., תרצח, 257-265
יערי, אברהם, / שלשה דורות של מדפיסים אשכנזים בקושטא :יונה בן יעקב אשכנזי, בניו ובני בניו., תרצח, 271-274
ליברמן, חיים, / מלואים לביבליוגרפיה של הגדות פסח. , תרצח, 277-283
זונה, ישעיה. / למאמרו של הרב אסף על קובץ תשובותיו של ר"ע דאיינה., תרצח, 288-289
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ח, 310-311
פלסנר, מאיר מרטין, / אברהם בן משה בן מימון, "תשובות רבנו אברהם" (תרצח)., תרצח, 315-
קלאר, בנימין, / יניי, "פיוטי יניי, מלוקטים מתוך כתבי הגניזה ומקורות אחרים ע"י מנחם זולאי" (תרצח)., תרצח, 319-
פולוצקי, יעקב, / Alan Rowe, "A catalogue of Egyptian scarabs, scaraboids, seals and amulets in the Palestine Archaeological Museum" (1936)., תרצח, 320-321
גויטיין, שלמה דב, / Roubène Abrahamian, "Dialectes des Israélites de Hamadan et d'Ispahan et dialecte de Baba Tahir" (1936)., תרצח, 323-
שוחטמן, ברוך, / ישראל צינבערג, "די געשיכטע פון דער ליטעראטור ביי יידן" (1936-1937)., תרצח, 337-339
שירמן, חיים, / תרגומי "ציון הלא תשאלי" ליהודה הלוי., תרצח, 340-341
זונה, ישעיה, / דפוסים אחדים בלתי ידועים נזכרים ברשימת ספרים בכתב יד מתחלת המאה הי"ח., תרצח, 343-345
נרקיס, מרדכי, / חותמת דגם של רבי נפתלי כהן., תרצח, 346-348
יערי, אברהם. / ציורי ירושלם ומקום המקדש כקישוט בספרים עבריים. , תרצח, 355-357
אסף, שמחה, / לשו"ת ר' עזריאל דאיינה. , תרצח, 360-364
נייהויזען, חיים שמעון, / ספר חנוך בספר הזהר., תרצח, 365-371
קלוזנר, יהודה אריה, / לתנועתו של שלמה מלכו., תרצח, 372-379

תרצ"ט


שוחטמן, ברוך, / אהרן שמואל ליברמן (עורך), "האמת; העתון הסוציאליסטי הראשון בעברית" (תרצח)., תרצט, 381-388
שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "אגרות חיים נחמן ביאליק" (תרצח)., תרצט, 394-398
שוחטמן, ברוך, / דב שטוק, "ממחוז הילדות; עשרים פרקים" (תרצח)., תרצט, 402-403
גרונולד, קורט / David Horowitz and Rita Hinden, "Economic survey of Palestine" (1938)., תרצט, 405-409
גויטיין, שלמה דב, / Abraham b. Moses b. Maimon, "The high ways to perfection of Abraham Maimonides, 2" (1938)., תרצט, 416-418
אשתור, אלי, / Walter Joseph Fischel, "Jews in the economic and political life of mediaeval Islam" (1937)., תרצט, 424-426
נרקיס, מרדכי, / ה. י. אבוהב, מפתח נחושת יהודי שלא היה ולא נברא., תרצט, 427-428
וילנסקי, מיכאל, / הערות ביבליוגרפיות., תרצט, 428-429
ריבקינד, יצחק, / עוד תוצאות מ"מסילת ישרים"., תרצט, 430-431
יערי, אברהם. / עוד תלונות המגיהים על הדפסה בשבת ע"י גויים. , תרצט, 432-
יערי, אברהם. / דקדוקי ספרים., תרצט, 447-455
יערי, אברהם. / חותמת מו"ל נגד גניבה., תרצט, 474-477
כץ, שמחה / הוספות לרשימת דפוסי טארנאפאל., תרצט, 478-479
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ט, 480-484
נרקיס, מרדכי, / "זכור יום המוות" :על אודות memento mori יהודי באוסף נויהיים., תרצט, 498-497
כץ, שמחה / תרגומי תנ"ך מאת מנחם מנדיל לפין מסטאנוב., תרצט, 498-515
שוחטמן, ברוך, / אלכס ביין (עורך), "ספר מוצקין; כתבים ונאומים נבחרים, ביאוגרפיה ודברי הערכה" (תרצט)., תרצט, 515-524
זונה, ישעיה. / הספרות השדרי"ת וציורי ביהמ"ק בדפוסים העבריים., תרצט, 525-545
אלון, גדליה, / "הספרים החיצונים" בהוצאת אברהם כהנא (תרצז)., תרצט, 545-552
גליק, נלסון בן משה יצחק, / B. Maisler, "History of Palestine, I" (1938)., תרצט, 12-13
שוחטמן, ברוך, / יעקב פיכמן, "אנשי בשורה; שבע מסות" (תרצח)., תרצט, 14-17
ברגמן, שמואל הוגו, / צבי רודי, "לכסיקון לפילוסופיה והמדעים הקרובים לה" (תרצט)., תרצט, 22-28
סגל, משה צבי, / Jacob Hoschander, "The Priests and Prophets" (1938)., תרצט, 29-30
גולדשמידט, דניאל, / Arthur Lukyn Williams, "Adversus Judaeis; a bird's-eye view of Christian apologiae until the renaissance" (1935)., תרצט, 31-32
קלאר, בנימין, / ארבעה שמות ספרים., תרצט, 34-36
שוחטמן, ברוך, / נתן מיכאל גלבר, "הצהרת בלפור ותולדותיה" (תרצט)., תרצט, 45-46
הלפרין, ישראל, / דב ויינריב, "מחקרים בתולדות הכלכלה והחברה של יהודי פולין" (1939)., תרצט, 54-55
קלאר, בנימין, / שמעון בן יצחק, "פיוטי רבי שמעון ב"ר יצחק" (תרצח)., תרצט, 59-
הינמן, יצחק, / Erwin R. Goodenough, "The politics of Philo Judaeus; practice and theory" (1938)., תרצט, 74-75
צ'ריקובר, אביגדור, / "The Adler Papyri; the Greek Text", edited by Elkan Nathan Adler, John Gavin Tait and Fritz M. Heichelheim (1939)., תרצט, 76-79
שוחטמן, ברוך, / Peter Thomsen, "Die Palaestina-Literatur, eine internationale Bibliographie, 5" (1938)., תרצט, 95-104
בראפמאן, משה מאיר בן שמואל / G. R. Driver, "Problems of the Hebrew verbal system" (1936)., תרצט, 105-110
קון, פינחס, / תעודות של מכירת ספרים בין הקראים בליטא., תרצט, 111-116
/ ידיעות בית הספרים, תרצ"ט, 117-130
קליגלר, ישראל יעקב בן אהרן, / משה בריל, "הילד כבד האזן וחנוכו" (תרצט)., תרצט, 131-
שוחטמן, ברוך, / גצל קרסל, "מדעי החברה בעברית; ביבליוגרפיה" (תרצט)., תרצט, 132-133
אולבריט, וילים פוקסול, / Harry Torczyner, "The Lachish letters" (1938)., תרצט, 134-
שלום, גרשם, / Mortimer J. Cohen, "Jacob Emden; a man of controversy" (1937)., תרצט, 161-166
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Louis Félix Abel, "Géographie de la Palestine" (1938)., תרצט, 184-190
שוחטמן, ברוך, / Emil Bernhard Cohn, "David Wolffsohn, Herzls Nachfolger" (1939)., תרצט, 197-203
פרי, חירם, / Abraham b. Meir ibn Ezra, "The beginning of wisdom; an astrological treatise" (1939)., תרצט, 210-212
זונה, ישעיה, / טיולים ביבליוגרפיים., תרצט, 213-
בן מנחם, נפתלי, / על ספריו של ר' מנשה מאיליה., תרצט, 227-233

1950-1940

 

ת"ש


שוחטמן, ברוך, / אחד העם, "לקט; לקוטים מתוך מאמריו ואגרותיו של אחד העם" (תרצח)., תש, 245-251
שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "אגרות חיים נחמן ביאליק, ה" (תרצט)., תש, 252-264
מזר, בנימין, / שמואל קליין (עורך), "ספר הישוב, א" (תרצט)., תש, 265-266
סגל, משה צבי, / דוד ילין, "חקרי מקרא; באורים חדשים במקראות" (תרצט)., תש, 297-300
נייהויזען, חיים שמעון, / Leo Jung (ed.), "Judaism in a Changing World" (1939)., תש, 303-305
אבי יונה, מיכאל, / Joshua Starr, "The Jews in the Byzantine Empire 641-1204" (1939)., תש, 309-311
קלאר, בנימין, / ישראל דודזון ז"ל., תש, 311-312
אסף, שמחה, / הפצת ספרים בתימן ע"י שליחי ארץ ישראל., תש, 312-314
הברמן, אברהם מאיר, / ההתנגדות להדפסת חומשים וסידורים על ידי גויים., תש, 95-108
יערי, אברהם. / סימני לויה בדגלי המדפיסים והמחברים העברים. , תש, 123-129
קוק, שאול חנא, / הערות ל"הקינה על הגזרות על פלונייא". טז,ד (תש) 520., תש, 281-284
קלאר, בנימין, / אברהם בן עזריאל, "ספר ערוגת הבשם" (תרצט)., תש, 420-421
בראואר, אריך, / חיים בן יחיא חבשוש, "מסעות חבשוש; ספורו של ר' חיים בן יחיא חבשוש על מסעותיו עם יוסף הלוי בתימן המזרחית ועל חיי היהודים והערבים שם" (תרצט)., תש, 421-422
שוחטמן, ברוך, / צבי קרול וצדוק לינמן, "ספר בית הקברות הישן בתל אביב" (תש)., תש, 424-
גויטיין, שלמה דב, / Leo Haefeli, "Spruchweisheit und Volksleben in Palaestina" (1939)., תש, 1-2
הורביץ, יעקב, / Albert M. Hyamson, "The British consulate in Jerusalem in relations to the Jews of Palestine 1838-1914" (1939)., תש, 7-
קוק, שאול חנא, / בדבר שם מחבר "ספר החינוך"., תש, 33-35
קרסל, גצל, / כתבי אליקים המילזאהגי., תש, 63-64
יערי, אברהם. / בית דפוסה של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב. , תש, 65-68
שטראוס, א. / אסף כתבי הגניזה אשר בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלם., תש, 83-86
קרסל, גצל, / מיהו מחבר הספרים "ילקוט הרועים" ו"דער יודישער פאר פסח"?, תש, 87-94
מרגליות, ראובן, / עוללות ביבליוגרפיות., תש, 109-116
ורסס, שמואל, / גלגוליו של הספר "חמת דמשק" :במלאת מאה שנה לעלילת דמשק., תש, 464-467
קלאר, בנימין, / המכון לחקר השירה העברית, "ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים, ד-ה" (תרצח-תרצט)., תש, 111-112
אלון, גדליה, / אשר גולק, "תולדות המשפט בישראל בתקופת התלמוד" (תרצט)., תש, 117-
שוחטמן, ברוך, / חיים נחמן ביאליק, "אגרות חיים נחמן ביאליק" (תרצח)., תש, 119-120
שוחטמן, ברוך, / הסתדרות העובדים העברים הכללית בא"י, "חומר ביבליוגרפי בשאלות ההסתדרות הכללית ועניני האיגוד המקצועי, א" (תרצט)., תש, 137-147
וירשובסקי, חיים, / אהרן קמינקא, "טרגדיות נבחרות של איסכילוס, סופוקלס ואורפידס" (תש)., תש, 148-149
שלם, נתן, / שמואל קלין, "ארץ יהודה; מימי העליה מבבל עד חתימת התלמוד" (תרצט)., תש, 152-160
מערכת קריית ספר / ד"ר שמחה כץ ז"ל., תש, 168-174
שוחטמן, ברוך, / כתבי פרופיסור אשר גולאק ז"ל., תש, 210-
גונסברג, ד. / חבורי ר' אברהם ביכלר ז"ל., תש, 211-214
יערי, אברהם, / המדפיסים בני פואה., תש, 215-221
הברמן, אברהם מאיר, / הדפוס העברי בקורפו., תש, 222-237
אברמסון, שרגא, / הערות בעניני פיוט., תש, 238-241
רצהבי, יהודה, / מי הוא מחברו של "מדרש חמדת ימים"?, תש, 242-244
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / דב אשבל, "מפת הגשמים למזרח הקרוב; ממוצע שנתי במ"מ" (תש)., תש, 245-247
שוחטמן, ברוך, / בנימין זאב הרצל, "מכתבים 1904-1896" (1937)., תש, 262-266
דירינגר, דוד / שמואל יבין, "תולדות הכתב העברי" (תרצט)., תש, 273-274
אברמסון, שרגא, / דוד ילין, "כתבים נבחרים, ב" (תרצט)., תש, 279-280
אלוני, נחמיה, / דוד ילין, "תורת השירה הספרדית" (תש)., תש, 284-289
פוזנר, עקיבא ברוך, / לוציוס אנאוס סנקא, "מכתבי מוסר; מכתבים א-ע"ו" (תש)., תש, 295-296
בר, יצחק, / דוד ראובני, "סיפור דוד הראובני" (תש)., תש, 302-312
בראפמאן, משה מאיר בן שמואל / Zellig S. Harris, "Development of the Canaanite dialects; an investigation in linguistic history" (1939)., תש, 370-381
שוחטמן, ברוך, / Шолом-Алейхем, 1859-1939 :биографический очерк и критические этюды., תש, 384-
קרסל, גצל, / הערות :על השם "מורה נבוכי הזמן" לספרו של רנ"ק., תש, 9-10
ברילינג, דב / הערות :אסור הדפסת ספרים על פקודת גירוש פראג מטעם קהלת המבורג בשנת 1745., תש, 15-19
קוק, שאול חנא, / עוד לענין "מדרש מי השלוח"., תש, 320-328

תש"א


יערי, אברהם. / דגלי שתי משפחות יהודיות באיטליה על כריכת כסף., תשא, 336-342
/ ידיעות בית הספרים, תשא, 107-111
קאסוטו, משה דוד, / דבורה ומתתיהו אבידב, "נתיבות בבקורת המקרא" (1940)., תשא, 261-262
גויטיין, שלמה דב, / משה בריל, "אוצר מלות היסוד בעתונות היומית הערבית" (תש)., תשא, 272-281
נוימן, דב / זיסמן מונטנר, "לקורות השפה העברית כשפת הלימוד בחכמת הרפואה" (תש)., תשא, 282-297
ילון, חנוך, / Solomon Fisch (ed.), "Midrash haggadol on the Pentateuch, Numbers" (1940)., תשא, 298-312
שוחטמן, ברוך, / Oscar Wolfsberg, "Zur Zeit- und Geistesgeschichte des Judentums" (1938)., תשא, 33-40
לווין, יהודה / Michael M. Zarchin, "Jews in the province of Posen; studies in the communal records of the eighteenth and nineteenth centuries" (1939)., תשא, 41-
אסף, שמחה, / פירוש לסדור רב סעדיה גאון מר' יוסף ראש הסדר ב"ר יעקב ראש בי רבנן., תשא, 45-48
קוק, שאול חנא, / הלכות קטנות להרא"ש., תשא, 61-66
אברמסון, שרגא, / הערות בעניני פיוט., תשא, 105-106
שוחטמן, ברוך, / שלמה גפשטין, "זאב ז'בוטינסקי; חייו, מלחמתו, הישגיו" (תשא)., תשא, 121-122
צובל, משה נחום / פרץ סנדלר, "הבאור לתורה של משה מנדלסון וסיעתו, התהוותו והשפעתו" (תשא)., תשא, 126-132
שובה, משה, / Michael Avi-Yonah, "Abbreviations in Greek inscriptions; the Near East, 200 B.C.-A.D. 1100" (1940)., תשא, 137-142
אסף, שמחה, / משה בן מימון, "קטעים מספר יד החזקה לרבנו משה בן מיימון" (תש)., תשא, 150-155
שוחטמן, ברוך, / נחמן דרוזדוב, "אחד העם; שטריכן פון זיין לעבן, כאראקטער און שאפונג" (1940)., תשא, 158-160
מערכת קריית ספר / מנחם מנדל פרובסט ז"ל., תשא, 178-
יערי, אברהם. / ציור שבע חומות יריחו בכתבי-יד עבריים., תשא, 179-181
יערי, אברהם. / צבי ודגים בדגלי המדפיסים והמחברים העבריים. , תשא, 182-189
אלוני, נחמיה, / מי חיבר את שקל הקודש?, תשא, 190-191
שטראוס, א. / מכתב פרטי מתקופת הממלוכנים., תשא, 192-198
נוימן, דב / דפוס לייפציג ודפוס קושטנטינא של ספר "האמונות והדעות"., תשא, 199-206
בן חורין, א. / מיכאל אסף, "תולדות הערבים בארץ ישראל, ב; הערבים תחת הצלבנים, הממלוכים והתורכים" (תשא)., תשא, 207-208
קרסל, גצל, / יוסף קלוזנר, "היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ד" (תשא)., תשא, 215-220
ילון, חנוך, / שלמה בן יצחק, "פיוטי רש"י" (תשא)., תשא, 231-236
שוחטמן, ברוך, / Margery and Norman Bentwich, "Herbert Bentwich, the pilgrim father" (1940)., תשא, 239-241
שוחטמן, ברוך, / א. י. פריידענבערג, "זכרונות פון א ציוניסטישן סאלדאט" (1938)., תשא, 243-244
אסף, שמחה, / רשימות ספרים עתיקות., תשא, 353-356
יערי, אברהם, / ספרי יהודי בוכארה., תשא, 1-
שלום, גרשם, / סדר תפלות של ה"דונמה" מאיזמיר., תשא, 7-9

תש"ב


אסף, שמחה, / א. אפטוביצר, "מחקרים בספרות הגאונים" (תשא)., תשב, 10-12
גולדשמידט, דניאל, / סעדיה בן יוסף אלפיומי, "סדור רב סעדיה גאון" (תשא)., תשב, 183-
מנדילוב, אדם אברהם, / ויליאם שקספיר, "המלט, נסיך דנמרק" (תשב)., תשב, 14-16
ידיעות בית הספרים / מגמתנו, תשב, 73-76
בן חורין, א. / אוריאל היט, "ד'אהר אלעמר, שליט הגליל במאה הי"ח; פרשת חייו ופעולותיו" (תשב)., תשב, 140-143
קאסוטו, משה דוד, / פ. א. טילהבר, "אטלס היסטורי של עם ישראל" (תשב)., תשב, 144-
קלאר, בנימין, / משה בן יעקב ן' עזרא, "שירי החל, ב" (תשב)., תשב, 177-181
תשבי, ישעיה, / מאמרים מס' מערכת האלהות בס' הציוני., תשב, 184-199
שלום, גרשם, / סדר תפלות של ה"דונמה" מאיזמיר., תשב, 200-215
רצהבי, יהודה, / מן הפיוט התימני., תשב, 220-
ויל, גוטהולד, / לאחר חמשים שנה :הרצאה ברדיו ירושלים במלאת יובל שנים לייסוד בית הספרים., תשב, 229-231
הרטום, אליהו שמואל, / ספר "הלכות קצובות" מיוחס לרב יהודאי גאון (תשב)., תשב, 239-244
אברמסון, שרגא, / ב. מ. לוין, "אוצר הגאונים; תשובות גאוני בבל ופירושיהם על פי סדר הלמוד, יא" (תשב)., תשב, 55-57
שוחטמן, ברוך, / מ. י. פריד, "ימים ושנים; זכרונות וציורים מתקופה של חמשים שנה" (תרצט)., תשב, 58-64
הלפרין, ישראל, / ישראל קלויזנר, "וילנא בתקופת הגאון; המלחמה הרוחנית והחברתית בקהלת וילנא בתקופת הגר"א" (תשב)., תשב, 65-72
שוחטמן, ברוך, / Norman Bentwich, "Wanderer between two worlds" (1941)., תשב, 84-86
קלאר, בנימין, / חיים בראדי ז"ל :תרכח-תשב., תשב, 89-91
הלפרין, ישראל, / חיבורי יהודה לוין לקורות היהודים בפולין ושלזיה., תשב, 94-95
יואל, יששכר, / נוסח מקובל ונוסח מוגה בספר "משנה תורה" לרמב"ם., תשב, 95-97
גרונולד, מאיר, / דוד קארו ויהודה ליב מיזס., תשב, 104-105
קוטשר, יחזקאל, / F. Rosenthal, "Die aramaistische Forschung seit Th. Nöldekes Veröffentlichungen" (1939)., תשב, 112-114
יערי, אברהם, / ר' דוד ב"ר סלימאן ששון ז"ל., תשב, 114-116
שלום, גרשם, / כתביו האמתיים של האר"י בקבלה., תשב, 259-266
יערי, אברהם / האריה בדגלי המדפיסים העבריים., תשב, 267-276
אלוני, נחמיה, / הערות לחיי רנ"ק., תשב, 277-279

תש"ג


אסף, שמחה, / חננאל בן חושיאל מקירואן, "פרוש רבנו חננאל למסכת זבחים" (תשב)., תשג, 279-
וירשובסקי, חיים, / ישעיה תשבי, "תורת הרע והקליפה בקבלת האר"י" (תשב)., תשג, 280-
לוונשטיין, חנוך / מנגינות היהודים בתוי מוסיקה עד שנת 1800., תשג, 513-519
יערי, אברהם / הדפוס העברי במינקאוויץ. , תשג, 1-2
יערי, אברהם / הדפוס העברי בזסלב.., תשג, 7-8
הרכבי, צדקיהו / לא ראינו אינה ראיה., תשג, 9-
גרונולד, מאיר, / מחירי ספרים לפני מאה וחמשים שנה., תשג, 177-179
נרקיס, מרדכי, / יש מזל לישראל. , תשג, 194-196
/ ידיעות בית הספרים. , תשג, 133-134
גויטיין, שלמה דב, / שמחה אסף, "מקורות לתולדות החנוך בישראל; מתחילת ימי הבינים עד תקופת ההשכלה, ד" (תשג)., תשג, 137-139
שוחטמן, ברוך, / ברוך בן יהודה, "תולדות הציונות; תנועת התחיה והגאלה בישראל, א" (תשג)., תשג, 153-162
פריימן, אברהם חיים, / אברהם בן דוד מפוסקיר, "ספר חידושי הראב"ד על מסכת בבא קמא" (תש)., תשג, 171-176
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / Albert M. Hyamson, "The British Consulate in Jerusalem in relation to the Jews of Palestine 1838-1914, II" (1941)., תשג, 191-194
אלוני, נחמיה, / י. ל. זלוטניק, "מחברות מני קדם, א"., תשג, 25-28
אסף, שמחה, / זוטות., תשג, 35-36
אלון, גדליה, / Saul Lieberman, "Greek in Jewish Palestine; studies in the life and manners of Jewish Palestine in the II-IV centuries C.E." (1942)., תשג, 38-
ברור, אברהם יעקב בן מיכאל, / אברהם יערי, "אגרות ארץ ישראל שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה, מימי גלות בבל ועד שיבת ציון שבימינו" (תשג)., תשג, 41-42
שוחטמן, ברוך, / יעקב לשצינסקי, "היהודים ברוסיה הסוביטית ממהפכת אוקטובר עד מלחמת העולם השניה" (תשג)., תשג, 76-95
מרגליות, מרדכי, / יהודה קופמן, "מדרשי גאולה; פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי" (תשג)., תשג, 128-131
שלום, גרשם, / ספרו הערבי של ר' יוסף ן' וקאר על הקבלה והפילוסופיה., תשג, 200-201
גולדשמידט, דניאל, / סדור תפלות כ"י מהמאה החמש-עשרה., תשג, 206-209
מיזל, יוסף, / מכתב מאת שמעון דובנוב ז"ל מהשנה האחרונה לחייו., תשג, 217-218

תש"ד


אלקושי, גדליה, / יוסף מיזל, "ר' שאול פינחס רבינוביץ (שפ"ר); האיש ופועלו" (1943)., תשד, 219-228
שובה, משה, / לוציוס א. סנקא, "מכתבי מוסר; מכתבים ע"ז-קכ"ד" (תשב)., תשד, 229-230
צידרוביץ, גרשון / Roberto Bachi, "Inquiry into poverty and malnutrition among the Jews of Jerusalem" (1943)., תשד, 231-246
גרזון-קיוי, אסתר, / Henry George Farmer, "Sa'adyah Gaon on the influence of music" (1943)., תשד, 247-248
ילון, חנוך, / שקל הקודש :הנספח ללשון למודים לר"ד אבן יחיא., תשד, 12-17
יערי, אברהם. / הדפוס העברי בהרובשוב. , תשד, 18-19
זקש, מרדכי יהודה ליב בן שניאור זלמן זאב, / פרישת רבינו אליהו מלונדריש לברכות., תשד, 100-124
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשד, 179-186
סגל, משה צבי, / ספר אלעזר בן עיריי., תשד, 192-203
תשבי, ישעיה, / נתן בנימין מעזה, "בעקבות משיח; אוסף מקורות מראשית התפתחות האמונה השבתאית" (תשד)., תשד, 217-220
שוחטמן, ברוך, / שמואל יבנאלי (עורך), "ספר הציונות; מבחר הספרות הציונית ורשומי התנועה ומפעליה בגילוייהם ובהשתלשלותם ההיסטורית, ב" (תשב-תשד)., תשד, 238-242
לנדאו, מנחם / אברהם נ. פולק, "כזריה; תולדות ממלכה יהודית באירופה" (תשג)., תשד, 61-64
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשד, 49-72
אלקושי, גדליה / נוספות ותיקונים לביבליוגרפיה של מאמרי יל"ג בעברית. , תשד, 19-24
יערי, אברהם. / הדפוס העברי בברדיטשוב., תשד, 125-136
בן מנחם, נפתלי / הערה, קרית ספר , תשד, 144-150
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשד, 152-154
ברסלבי, יוסף, / שמחה אסף ול. א. מאיר (עורכים), "ספר הישוב, ב" (תשד)., תשד, 187-192
שוחטמן, ברוך, / אברהם לוינסון, "ביבליוגרפיה ציונית; מבחר הספרות הציונית להשתלמות והדרכה" (תשג)., תשד, 204-213
שלום, גרשם, / האם חיבר הרמב"ן את ס' אגרת הקודש?, תשד, 46-60
לוונשטיין, חנוך / חכמת המוסיקה במקורות יהודיים מהמאה הי' ועד המאה הי"ז., תשד, 214-
יערי, אברהם, / קטלוג מקורי מבית דפוסו של מנשה בן ישראל באמשטרדם., תשד, 215-216
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשד, 253-254
רבינוביץ, מיכל יצחק בן יעקב גרשון, / לקוטי צבי מדפוס שדה לבן., תשד, 259-261
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / הערות ל"נוספות ותיקונים לביבליוגרפיה של מאמרי יל"ג בעברית". , תשד, 265-269

תש"ה


/ ידיעות בית הספרים, תשה, 284-295
אברמסון, שרגא, / ב. מ. לוין, "אוצר הגאונים; תשובות גאוני בבל ופירושיהם על פי סדר התלמוד, יב" (תשג)., תשה, 296-301
הרטום, אליהו שמואל, / משה אביגדור שולוס, "רומא וירושלים; תולדות היחס של יהודי איטליה לארץ ישראל" (תשד)., תשה, 302-312
שלם, נתן, / Leo Picard, "Structure and Evolution of Palestine, with Comparative Notes on Neighbouring Countries" (1943)., תשה, 313-315
אסף, שמחה, / שלמה בן יצחק, "תשובות רש"י" (תשג)., תשה, 316-
שלום, גרשם, / לבעיות ספר מערכת האלהות ומפרשיו., תשה, 316-
יערי, אברהם. / תוספות לביבליוגרפיה של דפוסי פולין-רוסיה., תשה, 136-
יואל, יששכר, / מאוסף הכתובות שבבית הספרים., תשה, 21-26
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / רבי אברהם ן' חנניה., תשה, 123-129
קוק, שאול חנא. / בדבר השם "שערי צדק" לאגרת המיוחסת להרמב"ן. , תשה, 82-83
בן מנחם, נפתלי / הערות - דפוס לונדון. , תשה, 262-265
אילון, דוד, / אליהו שטראוס, "תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים, א" (תשד)., תשה, 266-304
יערי, אברהם. / הדפוס העברי בשקלאוו. , תשה, 305-306
בן צבי, יצחק, / ספר שירות ותשבחות של השבתאים., תשה, 307-308
בן יעקב, אברהם, / מלואים ל"הדפוס העברי בארצות המזרח"., תשה, 308-310
לוונשטיין, חנוך / האם היה בעל ה"לוכיימר לידרבוך" יהודי?, תשה, 7-8
שלום, גרשם. / הערה בענין "אגרת הקדש" המיוחסת להרמב"ן. , תשה, 14-
יערי, אברהם. / הערה על רשימת וונדרבר. , תשה, 83-84
גליק, נלסון בן משה יצחק, / בנימין מייזלר, "בית שערים; פרשת החפירות בשנות תרצו-תש, א" (תשה)., תשה, 84-
שוחטמן, ברוך, / פישל לחובר, "ביאליק, חיי ויצירותיו, א-ב" (תשד)., תשה, 84-
יערי, אברהם, / Mitchell M. Kaplan, "Panorama of ancient letters; four and a half centuries of Hebraica and Judaica" (1942)., תשה, 94-95
מונטנר, זיסמן, / Harry Friedenwald, "The Jews and medicine; essays" (1944)., תשה, 73-82
אשתור, אלי, / עזרא י. חדאד (מתרגם), "מסעות רבי בנימין מטודילה" (תשה)., תשה, 97-99
שירמן, חיים, / Joseph Maria Millas Vallicrosa, "La poesia sagrada hebraicoespaniola" (1940)., תשה, 110-
יערי, אברהם. / הדפוס העברי בשקלאוו. , תשה, 113-114
שלום, גרשם, / פרקים מס' סולם העליה לר' יהודה אלבוטיני., תשה, 116-117
קלוזנר, יהודה אריה, / "Salvatio Romae" בספר מקאמות תימני., תשה, 135-160
/ ידיעות בית הספרים, תשה, 161-171
קוק, שאול חנא, / שלמה בן אברהם אדרת, "ספר פסקי חלה" (תשה)., תשה, 172-
שוחטמן, ברוך, / יצחק לייבוש פרץ, "בריוו און רעדעס" (1944)., תשה, 173-179
יערי, אברהם, / דפוסים קדומים., תשה, 184-185
אסף, שמחה, / מפירושו של סעדיה בן דוד (=סעיד ן' דאוד) אלעדני על הרמב"ם., תשה, 213-
הכהן, פנחס יעקב / שני ספרים בלתי ידועים מדפוס קושטנדינא., תשה, 223-239
רצהבי, יהודה, / פיוטי תימן :ביבליוגרפיה., תשה, 240-244
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / ספרי תקנות ומנהגים של ירושלים., תשה, 245-246
יואל, יששכר, / כתובות מאיטליה בגנזי בית הספרים., תשה, 247-261
וילנסקי, מיכאל, / לפרט, לפרט קטן ולפרט גדול., תשה, 249-250
שלום, גרשם, / ר' מאיר אנאשיכון., תשה, 32-
שלום, גרשם, / "ספר מוסר" - לר' יעקב צמח?, תשה, 73-74

תש"ו


שוחטמן, ברוך, / אלכס בין, "תולדות ההתישבות הציונית מתקופת הרצל ועד ימינו" (תשה)., תשו, 131-139
קוק, שאול חנא, / המכון לחקר השירה העברית, "ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים, ו" (תשו)., תשו, 231-232
הירשברג, חיים זאב, / אברהם נ. פולק, "דברי ימי הערבים משחר קיומם ועד לדורותינו" (תשו)., תשו, 233-238
שוחטמן, ברוך, / מאיר קוטיק, "גולה במאבקה; מערכת הסבל והגבורה של יהדות רומניה" (תשה)., תשו, 239-242
אשתור, אלי, / Niccolò da Poggibonsi, "A voyage beynd the seas; 1346-1350" (1945)., תשו, 243-248
אלון, גדליה, / William Gordon Braude, "Jewish proselyting in the first five centuries of the common era; the age of the Tannaim and Amoraim" (1940)., תשו, 249-
אסף, שמחה, / שו"ת יפה נוף לר' יצחק מזיא., תשו, 250-251
מונטנר, זיסמן, / אבן רשד וספריו הרפואיים ביחוד "הכליאת"., תשו, 251-252
שולוואס, משה אביגדור, / על רשימת המסע האיטלקית., תשו, 253-258
זנה, ישעיהו. / פירורי ידיעות., תשו, 265-266
הכהן, פנחס יעקב. / מלואים ל"הדפוס העברי בלונדון"., תשו, 20-24
גויטיין, שלמה דב, / חיים זאב הירשברג, "ישראל בערב; קורות היהודים בחמיר וחג'אז מחורבן בית שני ועד מסעי הצלב" (תשו)., תשו, 25-26
שוחטמן, ברוך, / ישראל היילפרין, "פנקס ועד ארבע ארצות; לקוטי תקנות, כתבים ורשומות" (תשה)., תשו, 37-42
פריימן, אברהם חיים, / Louis M. Epstein, "Marriage laws in the Bible and the Talmud" (1942)., תשו, 56-61
וילנסקי, מיכאל, / מי הוא ר' נתנאל הלוי? :לתולדות רבני מודינא., תשו, 62-72
יערי, אברהם, / שני קונטרסים מארץ ישראל., תשו, 73-
כהנא, יצחק זאב, / ספר "ארבעה פנים" לר' אפרים בן יצחק מרגנשבורג., תשו, 75-
וילנסקי, מיכאל, / דוד פרענקיל (עורך), "ספר היובל לכבוד הפרופיסור אלכסנדר מארכס" (תשג)., תשו, 88-89
אברמסון, שרגא, / "דיני שבועת היסת" המיוחס לרב סעדיה גאון., תשו, 90-91
אסף, שמחה, / קובץ פירושים לתלמוד ולהלכות הרי"ף., תשו, 291-292
נרקיס, מרדכי, / חותמו של המדפיס משה בן בצלאל כץ ממשפחת הגרשוני., תשו, 108-113
יערי, אברהם. / הדפוס העברי הראשון בזיטאמיר. , תשו, 140-159
פריימן, אברהם חיים, / על פירוש הראב"ד לבבא קמא, תשו, 160-
שלום, גרשם, / כמה שלמה מלכו איכא בשוקא?, תשו, 189-211
יערי, אברהם. / לקביעת זמנו של חותם המדפיס משה בן בצלאל כ"ץ., תשו, 309-323
גויטיין, שלמה דב, / פרסומים עבריים של יצחק יהודה (איגנץ) גולדציהר., תשו, 324-330
/ ידיעות בית הספרים, תשו, 331-

תש"ז


מדן, מאיר, / חיים ברודי, "מבחר השירה העברית למיום חתום כתבי הקדש עד גלות ישראל מעל אדמת ספרד בשנת ה"א רנ"ב" (1946)., תשז, 6-10
שוחטמן, ברוך, / Louis Greenberg, "The Jews in Russia, 1" (1945)., תשז, 10-12
יערי, אברהם. / הדפוס העברי במאהלוב על נהר דנייסטר. , תשז, 129-
גולדשמידט, דניאל, / מנהגי ר' חיים פלטיאל :העתיק מכ"י שבבית הספרים הלאמי והאוניברסיטאי., תשז, 16-19
קוק, שאול חנא, / פתרון הר"ת "מ"ך" בשטרות., תשז, 84-85
בנדיקט, בנימין זאב, / מרדכי מרגליות, "אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל, א-ב" (תשו)., תשז, 92-94
אסף, שמחה, / מאיר ברלין ושלמה זוין, "אנציקלופדיה תלמודית לעניני הלכה, א" (תשז)., תשז, 108-114
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / דונש בן לברט, "שירים" (תשז)., תשז, 118-120
נרקיס, מרדכי, / ליאון אריה מאיר, "רשימת מחקרים על מטבעות היהודים" (תשז)., תשז, 134-135
שוחטמן, ברוך, / מ. ש. סלונים, "תולדות משפחת הרב מלאדי" (תשו)., תשז, 148-152
הירשברג, חיים זאב, / Ibrahim ibn Ya'kub, "Relacja Ibrahim ibn Ja'kuba z podróży do krajów słowiańskich..." (1946)., תשז, 153-159
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / הבדלים בטפסים שונים של ספרים בני מהדורה אחת., תשז, 173-178
יערי, אברהם, / תוספות ל"הדפוס העברי בארצות המזרח"., תשז, 183-185
גולדשמידט, דניאל, / סוף. , תשז, 26-27
קוק, שאול חנא, / על אגודת מקובלי ירושלים :ידיעות ביבליוגרפיות., תשז, 30-31
הירשברג, חיים זאב, / מיכאל אבי יונה, "בימי רומא וביזאנטיון; היסטוריה מדינית של יהודי ארץ ישראל למן מרד בר כוכבא ועד ראשית הכיבוש הערבי" (תש"ו)., תשז, 44-46
בן חורין, אורי / יהושע פרור, "ממלכת ירושלים הצלבנית; 1099-1291" (תש"ז)., תשז, 62-64
בלומנטל, פ. / ויליאם שקספיר, "מקבת" (תש"ז)., תשז, 65-72
אסף, שמחה, / זאב וואלף לייטער, "תשובות הגאונים שערי תשובה; שנ"ג תשובות" (תש"ו)., תשז, 73-83
שוחטמן, ברוך, / Max Weinrich, "Hitler's professors; the part of scholarship in Germany's crimes against the Jewish people" (1946)., תשז, 208-212
מונטנר, זיסמן, / אסף הרופא :ביבליוגרפיה., תשז, 243-247
יערי, אברהם, / עיונים באינקונבולים עבריים., תשז, 248-249

תש"ח


פריס-חורב, יהודה / עזריאל שוחט, "ספר שבט יהודה לרבי שלמה ן' וירגה" (תשז)., תשח, 250-257
פריס-חורב, יהודה / מרדכי מרגליות, "מדרש הגדול על חמשה חומשי תורה; בראשית" (תשז)., תשח, 258-262
הינמן, יצחק, / Harry Austryn Wolfson, "Philo; foundations of religios philosophy in Judaism, Christianity and Islam, 1-2" (1947)., תשח, 263-275
זולאי, מנחם, / ד"ר בנימין קלאר הי"ד :מקדושי שיירת הר הצופים, ד' ניסן תש"ח., תשח, 276-280
אסף, שמחה, / רשימת ספרים מראשית המאה הט"ו., תשח, 282-287
שלום, גרשם, / תיקונים והערות לרשימת כתבי היד העברים בפאריס., תשח, 10-16
יערי, אברהם, / מכירת ספרים בתימן על ידי שליחי ארץ ישראל., תשח, 28-29
בנדיקט, בנימין זאב, / כתבי ר' מאיר איש שלום (פרידמאן) :רשימה ביבליוגרפית למלאות ארבעים שנה לפטירתו; כ"ט מרחשון תרס"ט - כ"ט מרחשון תש"ח., תשח, 39-47
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / הדפוס העברי בהונגריה., תשח, 229-230
/ ידיעות בית הספרים, תשח, 280-281
גושן-גוטשטיין, משה, / משה בן מימון, "ספר המאור, פירוש המשנה להנשר הגדול" (תשח)., תשח, 285-
שוחטמן, ברוך, / בנימין זאב הרצל, "אגרות הרצל, א" (תשח)., תשח, 51-52
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / ישראל נגרה, "זמירות ישראל" (תשו)., תשח, 105-108
שוחטמן, ברוך, / פישל לחובר, "ביאליק - חייו ויצירותיו, ג" (תשח)., תשח, 109-112
אורבך, אפרים אלימלך, / ד"ר אברהם חיים פריימן הי"ד :מקדושי שיירת הר הצופים, ד' ניסן תש"ח., תשח, 113-125
גויטיין, שלמה דב, / אהרן פריימאן ז"ל., תשח, 126-131
יערי, אברהם, / שתי תעודות לתולדות הישוב בחברון., תשח, 164-176
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / השיטה "לא נודע למי"., תשח, 203-205
בנדיקט, בנימין זאב, / חיים טשרנוביץ, "תולדות הפוסקים" (תשו-תשח)., תשח, 206-228
זולאי, מנחם, / רשימת ספרים ובה חיבור לא נודע לרס"ג., תשח, 248-254
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / הדפוס העברי במונקאטש. , תשח, 305-310
בנדיקט, בנימין זאב, / על מקום הולדתו ועל שם משפחתו של רבנו אפרים תלמיד הריף., תשח, 311-314
יערי, אברהם. / נוספות ל"הדפוס העברי בשקלאוו". , תשח, 315-320

תש"ט


שוחטמן, ברוך, / חיים ויצמן, "מסה ומעש; זכרונות חייו של נשיא ישראל" (תשט)., תשט, 321-328
שטראוס, אלי / Joshua Starr, "Romania; the Jewries of the Levant after the Fourth Crusade" (1949)., תשט, 29-30
שוחטמן, ברוך, / J. Fink, "Ahad-Haam; une étape de la pensée juive" (1946?)., תשט, 45-
יערי, אברהם, / מוכר ספרים בצפת במאה השש עשרה., תשט, 195-200
וילנסקי, מיכאל, / לתולדותיו של ר' (רפאל) עמנואל חי ריקי., תשט, 201-215
/ ידיעות בית הספרים, תשט, 216-
שובה, משה, / אריסטו, "על אמנות הפיוט" (תשז)., תשט, 223-228
שוחטמן, ברוך, / חיים צ'רנוביץ, "מסכת זכרונות; פרצופים והערכות" (תשה)., תשט, 239-248
אשתור, אלי, / Gunnar Thorstensson Pihl, "Germany; the last phase..." (1944)., תשט, 49-51
אברמסון, שרגא, / רב יוסף ראש הסדר., תשט, 72-95
תמר, דוד בן יששכר, / על ספר "כבוד חכמים" לר' דוד מיסר ליאון., תשט, 96-100
יערי, אברהם. / נוספות ל"הדפוס העברי בשקלאוו"; המשך. , תשט, 101-111
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / מלואים והוספות ל"הדפוס העברי במונקאטש". , תשט, 111-112
אשתור, אלי, / רפאל מלר, "הקראים; תנועת גאולה יהודית בימי הביניים" (1949)., תשט, 121-125
פריס-חורב, יהודה / עמנואל הרומי, "מחברות עמנואל" (תשו)., תשט, 135-138
רוזנטל, יהודה, / יעקב שאצקי, "געשיכטע פון יידן אין ווארשע" (1947-1948)., תשט, 156-158
וילהלם, יעקב דוד, / שתי תשובות של ר' יצחק בר ששת., תשט, 182-184
שלום, גרשם, / לתולדות המקובל ר' יעקב צמח ופעולתו הספרותית., תשט, 185-194
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנים 1948 ו-1949., תשט, 279-280
בן מנחם, נפתלי. / הדפוס העברי במונקאטש. , תשט, 308-312
אבידע, יהודה ליב, / הערות ביבליוגרפיות., תשט, 313-314

תש"י


אורבך, אפרים אלימלך, / יצחק הינמן, "דרכי האגדה" (תשי)., תשי, 315-321
ילון, חנוך, / אלעזר ליפא סוקניק, "מגלות גנוזות, מתוך גניזה קדומה שנמצאה במדבר יהודה" (1950)., תשי, 322-338
שוחטמן, ברוך, / Mark L'vovich Vishnitser, "To dwell in safety; the story of Jewish migration since 1800" (1948)., תשי, 339-342
דזימיטרובסקי, זלמן / גדליה אלון ז"ל., תשי, 23-25
ספראי, שמואל, / ביבליוגרפיה של כתבי ג. אלון ז"ל., תשי, 54-55
ריבקינד, יצחק, / במסכת ספרים, תשי, 60-64
בנדיקט, בנימין זאב, / על ספר התשלום להלכות הרי"ף של רבנו אפרים., תשי, 82-96
פוליבה, אברהם / עתוני היהודים שהופיעו באפריקה הדרומית בראשית שנת 1950., תשי, 97-106
שלום, גרשם / . הערות אחדות למאמרו של ד"ר זנה על ר' יעקב צמח., תשי, 107-110
וילנסקי, מיכאל, / לתולדותיו של ר' ישעיה בסאן., תשי, 111-114
יערי, אברהם. / ליברמן, ח. לתולדות הדפוס העברי בסלאוויטא. , תשי, 117-119
שוחטמן, ברוך, / אברהם לוינסון, "בראשית התנועה; פרקים בתולדות 'צעירי ציון-התאחדות'" (תשז)., תשי, 137-138
ילון, חנוך, / Millars Burrows (ed.), "The Dead Sea Scrolls of St. Mark's monastery; the Isaiah manuscript and the Habakkuk commentary" (1950)., תשי, 163-176
לנדאו, יעקב מ., / Abraham Galanté, "L'adoption des caractères latins dans la langue hébraïque, signifie sa dislocation" (1950)., תשי, 211-212
שוחטמן, ברוך, / שלמה הלל'ס, "כתבים" (תשי)., תשי, 237-248
בנדיקט, בנימין זאב, / למכלול לחכמי פרובנס., תשי, 249-256
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1950., תשי, 257-260
וילהלם, יעקב דוד, / הדפוס העברי הראשון בארץ שוודיה., תשי, 261-279
ליברמן, חיים, / הדפוס העברי במונקאטש. , תשי, 280-283

תשי


גולדשמידט, דניאל, / ליקוטי מנהגים מהמאה הי"ג :העתיקם מכ"י שבבית הספרים הלאמי והאוניברסיטאי., תשי, 300-308
אשתור, אלי, / David Solomon Sassoon, "A history of the Jews in Baghdad" (1949)., תשי, 329-349
אטיאש, משה, / Michael Molho, "Usos y costumbres de los sefardies de Salónica" (1950)., תשי, 378-381
זולאי, מנחם, / רשימת פיוטי הגניזה באוסף ששון., תשי, 382-388
זונה, ישעיה, / לקלסתר פניו של ר' יעקב צמח., תשי, 390-

1960-1950

 

תשי"א


מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / יצחק בן אברהם אבן עזרא, "שירים" (תשי)., תשיא, 390-391
בנדיקט, בנימין זאב, / משה בן מימון, "הלכות הירושלמי" (תשח)., תשיא, 12-13
רצהבי, יהודה, / מלואים., תשיא, 16-35
ליברמן, חיים, / הדפוס העברי במונקאטש. , תשיא, 61-62
להמן, א. ה. / מי חיבר ספר "מילין דרבנן"?, תשיא, 101-109
גרונולד, מאיר, / כתובות בספרים (אין ליבריס) שברכושי., תשיא, 110-120
אסף, שמחה, / קטע מחבורו של אבן אלגסוס (או אלגסום) בעניני תפלה., תשיא, 126-127
פוגרבינסקי, יוחנן בן אפרים, / יהודה גור-גרזובסקי ז"ל :ביבליוגרפיה של כתביו., תשיא, 134-136
שוחטמן, ברוך, / יעקב לשצ'ינסקי, "תפוצת ישראל לאחר המלחמה" (תשח)., תשיא, 166-167
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / אברהם יערי, "שלוחי ארץ ישראל; תולדות השליחות מהארץ לגולה מחורבן בית שני עד המאה התשע עשרה" (תשיא)., תשיא, 171-173
שוחטמן, ברוך, / משה דויס, "יהדות אמריקה בהתפתחותה; תולדות האסכולה ההיסטורית במאה התשע עשרה" (תשיא)., תשיא, 174-176

תשי"ב


אשתור, אלי, / יום טוב צהלון, "תשובות לקהלת עאנה" (תשיא)., תשיב, 206-209
שוחטמן, ברוך, / אריה צנציפר רפאלי, "פעמי הגאולה; ספר הציונות הרוסית" (תשי"ב)., תשיב, 210-232
לנדאו, יעקב מ., / José Bénech, "Un des aspects du Judaïsme; essai d'explication d'un Mellah" (1940)., תשיב, 233-241
קצבורג, נתנאל בן מנחם, / Julian Amery, "The Life of Joseph Chamberlain," vol. 4 (1951)., תשיב, 242-250
אשתור, אלי, / Jacobus de Verona, "Liber peregrinationis di Jacopo da Verona" (1950)., תשיב, 251-254
קוק, שאול חנא, / מדרש אגור., תשיב, 255-278
בנדיקט, בנימין זאב, / ספרים וקטעי ספרים על הלכות הרי"ף ועל דרך הרי"ף., תשיב, 279-280
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1951., תשיב, 287-288
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / הדפוס העברי בפאקש. , תשיב, 296-298
בן צבי, יצחק, / ספרותם של יהודי קרים., תשיב, 317-324
רצהבי, יהודה, / ספרות יהודי תימן :ביבליוגרפיה., תשיב, 353-354
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / לזיהוייו של ר' שמואל ב"ר משה בעל ההגהות בפירוש המשנה שבכתב ידו של הרמב"ם :., תשיב, 387-389

תשי"ג


שוחטמן, ברוך, / לאה גולדברג, "ספרות יפה עולמית בתרגומיה לעברית" (תשיא)., תשיג, 390-393
כץ, יעקב, / ישראל היילפרין, "תקנות מדינת מעהרין" (תשיב)., תשיג, 410-415
ירדן, דב, / יהודה בן שלמה חריזי, "תחכמוני" (תשיב)., תשיג, 415-
שוחטמן, ברוך, / יעקב שאצקי, "קולטור-געשיכטע פון דער השכלה אין ליטע; פון די עלטסטע צייטן ביז חיבת ציון" (1950)., תשיג, 26-28
צבי, דוד / "תוספות ישנים" למסכת יבמות., תשיג, 51-52
רות, בצלאל, / הדפוס העברי באיזמיר., תשיג, 64-65
פרידמן, פיליפ, / ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות על תקופת השואה., תשיג, 67-68
שייבר, אלכסנדר, / הוספה לביבליוגרפיה של כתבי שמואל קליין ז"ל., תשיג, 71-75
אברמסון, שרגא, / מכתב רב יהודה הלוי על עלייתו לארץ ישראל., תשיג, 79-
וילהלם, יעקב דוד, / כתב יד משנה תורה להרמב"ם בשטוקהולם., תשיג, 81-82
אברמסקי, מנחם עזרא, / התוספתא בדפוס., תשיג, 133-144
פרידמן, פיליפ, / ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות על תקופת השואה, תשיג, 145-148
ששון, סלימאן דוד / לגירסא "גואל - גאל" ישראל., תשיג, 149-161
ששון, סלימאן דוד / לגירסא "גואל - גאל" ישראל., תשיג, 162-171
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / מהיכן בא ר' מנחם בבלי לחברון?, תשיג, 172-
הלפרין, ישראל / על "הקורות הנוספות" ל"קורות העתים" של ר' אברהם טריבטש., תשיג, 172-173
ליברמן, חיים, / טעות צנזור., תשיג, 173-174
מערכת קריית ספר / ד"ר דוד ורנר סנטור ז"ל., תשיג, 174-175
הברמן, אברהם מאיר, / יצחק בן שלמה סהולה, "משל הקדמוני" (תשיג)., תשיג, 175-176
לוינגר, דוד שמואל, / Rud. Kittel (ed.), "Biblia Hebraica" (1952)., תשיג, 177-
הינמן, יצחק, / Thorleif Boman, "Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen" (1952)., תשיג, 199-203
אשתור, אלי, / A. Sebastianus Marmardji (ed.), "Textes géographiques arabes sur la Palestine" (1951)., תשיג, 218-220
מרגליות, מרדכי, / הרב פרופ' שמחה אסף ז"ל., תשיג, 225-228
בלאו, יהושע, / אבא בנדויד פאירשטין, "לשון המקרא או לשון חכמים?" (תשיא)., תשיג, 234-236
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / הפירוש לפיוטי גשם המיוחס לרש"י., תשיג, 257-261
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1952. :רשימה ביבליוגראפית., תשיג, 262-269
יערי, אברהם, / חתימות מחברים ומו"לים על ספריהם., תשיג, 270-277
קוק, שאול חנא, / לקביעת תאריך שריפת התלמוד בצרפת., תשיג, 278-280
הלפרין, ישראל, / קובץ שבכתב יד על גזירות ת"ח-תט"ז., תשיג, 281-
ליברמן, חיים, / השמטה בספר "עוז לאלקים" לנחמיא חייא חיון., תשיג, 282-283
אברמסקי, מנחם עזרא, / הוספות לרשימת ספרי לאדינו., תשיג, 284-
הברמן, אברהם מאיר / מכתב רב יהודה הלוי על עלייתו לארץ ישראל, תשיג, 284-285
קוק, שאול חנא. / עוד ל"הקורות הנוספות". , תשיג, 286-
שוחטמן, ברוך, / Alfred Sendrey, "Bibliography of Jewish music" (1951)., תשיג, 286-
אסף, שמחה, / S. Löwinger, "Gaonic interpretations of the tractates Gittin and Qiddushin" in Hebrew Union College Annual 23,1 (1950-1951)., תשיג, 304-305
ליבוביץ, יהושע, / Moses b. Maimon, "Über die Lebensdauer"., תשיג, 308-309
גולדשמידט, דניאל, / Amram Gaon, "Seder R. Amram Gaon" (1951)., תשיג, 313-314
שוחטמן, ברוך, / Louis Greenberg, "The Jews in Russia, II" (1951)., תשיג, 353-354
אשתור, אלי, / Leo Ary Mayer, "Mamluk Costume; a Survey" (1952)., תשיג, 389-390

תשי"ד


שוחטמן, ברוך, / אשר דרויאנוב, "פינסקר וזמנו" (תשיג)., תשיד, 391-429
שוחטמן, ברוך, / חיה ויצמן ליכטנשטין, "בצל קורתנו; פרקי זכרונות מבית אבא" (תשיג)., תשיד, 430-
אשתור, אלי, / נסים בן יעקב מקירואן, "חיבור יפה מהישועה" (תשיד)., תשיד, 430-431
פרי, חיים / Ben Zion Netanyahu, "Don Isaac Abravanel, statesman and philosopher" (1953)., תשיד, 431-432
יערי, אברהם, / אלכסנדר מארכס ז"ל., תשיד, 10-
בנדיקט, בנימין זאב, / פירוש תלמיד הרמב"ן ז"ל למסכת תענית., תשיד, 36-46
שייבר, אלכסנדר, / ר"י אודין בורגו., תשיד, 54-55
תמר, דוד / עוד לקביעת תאריך שריפת התלמוד בצרפת.., תשיד, 93-98
יערי, אברהם, / עוד חתימות מחברים ומו"לים על ספריהם., תשיד, 99-104

תשט"ו


רות, אברהם נפתלי צבי, / "הגדה של פסח הקרויה הגדה של גרשם הכהן" (תשיד)., תשטו, 107-112
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1953 :רשימה ביבליוגראפית., תשטו, 113-117
יערי, אברהם, / טופס מיוחד של הגדה של פסח, ויניציאה שס"ט, על קלף., תשטו, 118-136
גולדשמידט, דניאל, / לקט שכחה ופאה למחזור אפ"ם., תשטו, 136-
קוק, שאול חנא. / בדבר "צער בת רבים"., תשטו, 163-172
זליגמן, יוחנן / Karl Elliger, "Studien zum Habakuk-Kommentar vom Toten Meer" (1953)., תשטו, 200-205
שוחטמן, ברוך, / אהרן ליבערמאן, "אהרן ליבערמאנס בריוו" (1951)., תשטו, 212-
שייבר, אלכסנדר, / קטע נוסף ממגלת עובדיה הגר הנורמנדי., תשטו, 240-242
וילהלם, יעקב דוד, / כרוזי "חויא דרבנן" נגד כת שבתי צבי., תשטו, 243-253
בן חיים, זאב, / יחיאל גדליהו פריץ גומפרץ, "מבטאי שפתנו; מחקרים פוניטיים-היסטוריים" (תשיג)., תשטו, 254-256
אורבך, אפרים אלימלך, / אברהם יצחק איגוס (עורך), "תשובות בעלי התוספות; תשובות חדשות שנאספו מכתבי יד שונים" (תשיד)., תשטו, 257-263
שוחטמן, ברוך, / Peter Thomsen, "Die Palaestina-Literatur, eine internationale Bibliographie, 6" (1953-54)., תשטו, 264-278
הברמן, אברהם מאיר, / ד"ר מנחם זולאי ז"ל., תשטו, 279-
זולאי, מנחם, / מתוך יוצרותיו של ר' יוסף אבן אביתור לפרשיות התורה :זיהוי קטעים אנונימיים על פי החומר שבמכון לחקר השירה העברית., תשטו, 279-280
רות, אברהם נפתלי צבי, / כתב יד למבוא התלמוד., תשטו, 280-
ילון, חנוך, / פרשת שלח לך: כ"י ירושלים Heb. 8* 2238., תשטו, 300-302
גולדשמידט, דניאל, / סוף., תשטו, 313-315
ליברמן, חיים, / לתולדות הדפוס באמשרטדם., תשטו, 335-337
קוק, שאול חנא, / עוד בענין הר"ת "מ"ך" בשטרות. , תשטו, 360-361
תמר, דוד / עוד לפרשת חוקת ופרשת פרה, תשטו, 412-416
שוחטמן, ברוך, / יצחק גרינבוים, "התנועה הציונית בהתפתחותה, ד" (תשיד)., תשטו, 417-425
נדב, מרדכי, / חיים שירמן, "השירה העברית בספרד ובפרובאנס; מבחר שירים וסיפורים מחורזים" (תשטו)., תשטו, 426-433
רוזן, חיים ברוך בן גרשון / משה גוטשטין, זאב לבנה ושלמה שפן, "הדקדוק העברי השמושי" (תשיד)., תשטו, 434-439
אשתור, אלי, / Abraham Issac Katsh, "Judaism in Islam; biblical and talmudic backgrounds of the Koran and its commentaries" (1954)., תשטו, 440-444
שלום, גרשם, / לקוטות לביבליוגרפיה של הקבלה., תשטו, 445-446
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1954., תשטו, 447-448
ליברמן, חיים, / הדפוס העברי בפאקש., תשטו, 9-16
אשתור, אלי, / כתבי יד ערביים מארץ ישראל., תשטו, 25-26
קלוזנר, יהודה אריה, / תיאור המקומות הקדושים בארץ ישראל בכתב יד סרבי נוצרי., תשטו, 31-33
אלוני, נחמיה. / לרשימת הספרים של ר' יוסף ראש הסדר., תשטו, 41-46
רות, אברהם נפתלי צבי. / ספר "סופרים" המיוחס לרמב"ם - מהו?, תשטו, 103-104

תשט"ז


אשתור, אלי, / Nicola A. Ziadeh, "Urban life in Syria under the early Mamluks" (1953)., תשטז, 136-145
ברילינג, דב / משפחות מדפיסים בפראנקפורט ע"נ אודר., תשטז, 146-151
גולדשמידט, דניאל, / השלמה למחזור ליום הכפורים :בתוך עלון נדפס וכי"י., תשטז, 152-
שייבר, אלכסנדר. / הערה על המאמר "כתב יד משנה תורה להרמב"ם בשטוקהולם". , תשטז, 152-
בן חיים, זאב, / למאמרי., תשטז, 152-
מלמד, עזרא ציון / הערה למחקרו של ד"ר מ. זולאי ז"ל, תשטז, 155-159
אשתור, אלי, / ישראל דוד בית הלוי, "תולדות רבינו יום טוב ליפמן העלר; הגאון בעל תוספות יום טוב" (תשיד)., תשטז, 165-166
שוחטמן, ברוך, / יצחק בן צבי, "ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותמאני" (תשטו)., תשטז, 189-192
נרקיס, מרדכי, / יעקב פינקרפלד, "בתי כנסת באיטליה מתקופת הריניסאנס עד ימינו; פרק בתולדות האדיכלות היהודית" (תשיד)., תשטז, 199-200
כץ, יעקב, / אפרים א. אורבך, "בעלי התוספות; תולדותיהם, חיבוריהם ושיטתם" (תשטו)., תשטז, 201-206
מרגליות, מרדכי, / עזרא ציון מלמד, "מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי" (תשטו)., תשטז, 212-214
שוחטמן, ברוך, / מכס איזידור יצחק בודנהימר, "דרכי לציון; זכרונות יהודי גרמני" (תשיג)., תשטז, 233-251
גולדברג, אברהם, / אברהם ויס, "לחקר התלמוד" (תשטו)., תשטז, 252-254
שוחטמן, ברוך, / אלכסנדר ח. לוין, "במעגלות החינוך; פרקים מחייו של מורה עברי" (תשיד)., תשטז, 255-258
אשתור, אלי, / S. D. Goitein, "Jews and Arabs; their contacts through the ages" (1955)., תשטז, 259-264
נרקיס, מרדכי, / Alfred Rubens, "A Jewish iconography" (1954)., תשטז, 264-265
כהן, פינחס יעקב בן ראובן / הדפוס העברי בפרעסבורג., תשטז, 265-267
ברילינג, דב / המשך., תשטז, 267-
בן מנחם, נפתלי, / בשערי ספרים., תשטז, 268-
יואל, יששכר, / קטע ממסכת יומא מתוך כתב יד תימני (?) של הבבלי., תשטז, 277-281
בנדיקט, בנימין זאב, / על הגהה אחת של ר' יוסף הלוי אבן מיגאש בהלכות הרי"ף., תשטז, 289-291
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / מהדורה בלתי ידועה של ספר "ארץ החיים" לר' אברהם חיים הכהן :הובאה לדפוס בזאלקווא על ידי ר' יעקב אלישר., תשטז, 293-296
ליברמן, חיים, / הדפוס העברי במינסק. , תשטז, 317-319
כהן, י. יוסף / על ספר "אנונימי" אחד., תשטז, 325-328
ליכט, יעקב / יגאל ידין, "מגילת מלחמת בני אור בבני חושך ממגילות מדבר יהודה"., תשטז, 341-345
שוחטמן, ברוך, / גד פרומקין, "דרך שופט בירושלים" (תשטו)., תשטז, 368-370
מולכו, יצחק רפאל, / משה אטיאש, "רומנסירו ספרדי; רומנסות ושירי עם ביהודית-ספרדית" (תשטז)., תשטז, 371-378
גולדשמידט, דניאל, / Joseph Ziegler (ed.), "Septuaginta; Vetus Testamentum Graecum" (1952)., תשטז, 379-396
אורבך, אפרים אלימלך, / "תלמוד ירושלמי; מסכת שקלים עם שני פירושים מקדמוני הראשונים" (תשיד)., תשטז, 397-398
גושן-גוטשטיין, משה, / Barthélemy and J. T. Milik, "Discoveries in the Judaean desert" (1955)., תשטז, 399-
גויטיין, שלמה דב, / קולופון לפירוש מסכת חגיגה של ר' האי גאון ולספר הדינין לר' חננאל כתוב בידי אביתר גאון., תשטז, 399-400
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1955: רשימה ביבליוגראפית., תשטז, 403-409
שלום, גרשם, / פירושו של ר' יצחק דמן עכו לפרק ראשון של ס' יצירה., תשטז, 418-420
ליברמן, חיים, / מזייפי שערים. , תשטז, 442-444
רות, אברהם נפתלי צבי, / מנחם בבלי או רומי?, תשטז, 449-451
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / תשובה להערה הקודמת, תשטז, 472-482
פלוסר, דוד גוסטב, / אלעזר ליפא סוקניק, "אוצר מגלות גנוזות" (תשטו)., תשטז, 483-500
שוחטמן, ברוך, / אריה רפאלי צנציפר, "במאבק לגאולה; ספר הציונות הרוסית ממהפכת 1917 עד ימינו"., תשטז, 501-506
אורמן, גוסטב יעקב, / גרשם בן יהודה מאור הגולה, "תשובות" (תשטז)., תשטז, 507-516
אשתור, אלי, / D. M. Dunlop, "The history of the Jewish Khazars" (1954)., תשטז, 8-12
רות, אברהם נפתלי צבי, / כתבי יד לתלמוד בבלי בהונגריה., תשטז, 18-19
הברמן, אברהם מאיר, / המדפיס חיים שחור, בנו חצק וחתנו יוסף ב"ר יקר :פראג, אילזא, אויגשפורג, איכנהויזן, הידרנום, לובלין., תשטז, 34-
יערי, אברהם. / מלואים ל"דגלי המדפיסים העבריים". , תשטז, 38-39
נדב, מרדכי, / פנקס קהל פרנקפורט דמיין., תשטז, 55-57

תשי"ז


כהן, י. יוסף / . לזהותו של ר' ישראל מ"ש מנ"ש, מחבר ספר "מילין דרבנן".., תשיז, 76-92
שוחטמן, ברוך, / יצחק אשר נידיץ', "בחלום ובמעשה; יצחק אשר ניידיץ', ספר זכרון" (תשטז)., תשיז, 93-96
שייבר, אלכסנדר, / Sándor Kozocsa; György Radó, "A szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája 1944-ig" (1956)., תשיז, 97-111
אורמן, גוסטב יעקב, / Harald Hegermann, "Jesaja 53 in Hexapla, Targum and Peschitta" (1954)., תשיז, 112-
אלוני, נחמיה, / Solomon L. Skoss, "Saadia Gaon, the earliest Hebrew grammarian" (1955)., תשיז, 123-125
יערי, אברהם, / ספרי אייזיק מאיר דיק שבירושלים., תשיז, 139-145
גולדשמידט, דניאל, / מנחם מ. כשר, "הגדה של פסח; הגדה שלמה" (תשטו)., תשיז, 163-168
בן מנחם, נפתלי. / הדפוס העברי באויבערווישא. , תשיז, 169-171
ילון, חנוך, / תורה נביאים כתובים כתב יד ירושלים., תשיז, 205-210
קטן, משה, / אדמונד זילברנר, "הסוציאליזם המערבי ושאלת היהודים; מחקר בתולדות המחשבה הסוציאליסטית במאה התשע עשרה" (תשטו)., תשיז, 230-240
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / שמעון ברנשטיין, "על נהרות ספרד; קינות כמנהג ספרד" (תשטז)., תשיז, 248-250
גולדברג, אברהם, / P. R. Weis (ed.), "Mishnah Horayoth" (1952)., תשיז, 252-254
ליכט, יעקב שלום, / Friedrich Nötscher, "Zur theologischen Terminologie der Qumran-Texte" (1956)., תשיז, 268-272
שיקובסקי, זושא, / יהודים בארבע הקהילות של הפרובינציה האפיפיורית בדרום צרפת :ביבליוגרפיה של ספרים, חוברות ומסמכים מודפסים מהמאה ה-17 עד תחילת המאה ה-19., תשיז, 305-307
יואל, יששכר, / אוסף מגלות אסתר., תשיז, 312-313
לוינגר, יעקב בן אליעזר, / שרה וילנסקי הלר, "ר' יצחק עראמה ומשנתו" (תשטז)., תשיז, 357-365
שוחט, עזריאל, / יעקב ששפורטש, "ספר ציצת נובל צבי" (תשיד)., תשיז, 366-374
נדב, מרדכי, / חיים שירמן, "השירה העברית בספרד ובפרובאנס, ב" (תשיז)., תשיז, 375-376
סימונסון, שלמה / משה אביגדור שולוואס, "חיי היהודים באיטליה בתקופת הריניסאנס" (תשטו)., תשיז, 379-383
קטן, משה, / Maurice Paléologue, "Journal de l'Affaire Dreyfus, 1894-1899" (1955)., תשיז, 415-418
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1956: רשימה ביבליוגראפית., תשיז, 430-431
בן צבי, יצחק, / "מקדשיה" הירושלמי וכתרי התורה שבבתי הכנסת הקראיים בקושטא ובמצרים., תשיז, 440-443
אלוני, נחמיה / . לקולופון לפירוש מס' חגיגה של רב האי גאון. ., תשיז, 458-461
פלוסר, דוד גוסטב, / נחמן אביגד ויגאל ידין, "מגילה חיצונית לבראשית ממגילות מדבר יהודה" (תשיז)., תשיז, 481-494
מרגלית, דוד, / אשר גולדשטין ומשה שכטר, "אוצר הרפואה והבריאות; לכסיקון רפואי" (תשטו-תשטז)., תשיז, 495-499
אורמן, גוסטב יעקב, / S. Mowinckel, "He that cometh..." (1956)., תשיז, 500-510
טברסקי, יצחק, / אברהם בן דוד מפוסקיר, "דרשה לראש השנה" (תשטו)., תשיז, 511-
בלאו, יהושע, / Carl Brockelmann, "Hebräische Syntax" (1956)., תשיז, 511-
שייבר, אלכסנדר, / כתבי עת יהודים בלשון הונגרית בהונגריה., תשיז, 7-14
אלוני, נחמיה, / כינוש - כינושים., תשיז, 74-79
יערי, אברהם, / תקנות חינוך מוירונה, תשרי תע"ה., תשיז, 135-136
קטן, משה, / הערות אחדות על ישראל איסרל בן אליקים געץ מ"שטראסבורג"., תשיז, 182-185
תשבי, פרץ, / לזהותו של ספר., תשיז, 192-195

תשי"ח


גולדברג, אברהם, / יעקב נחום אפשטין, "מבואות לספרות התנאים; משנה, תוספתא ומדרשי הלכה" (1957)., תשיח, 80-88
בלאו, יהושע, / Georg Beer, "Hebräische Grammatik" (1955)., תשיח, 109-110
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / Meir Wallenstein (ed.), "Some unpublished piyyutim from the Cairo Genizah" (1956)., תשיח, 111-117
נדב, מרדכי, / אברהם שרון ז"ל., תשיח, 118-130
גרידי, שמעון / . הערות ומלואים. ., תשיח, 131-134
יערי, אברהם, / תפלות "מי שברך" :השתלשלותן, מנהגיהן ונוסחאותיהן., תשיח, 135-
גולדשמידט, דניאל, / תרגומי המקרא ליוונית מאת יהודים בני המאה הט"ז., תשיח, 227-232
שייבר, אלכסנדר, / מסע לארץ ישראל בשנת תר"ע., תשיח, 251-259
כהן, י. יוסף / ארבעה ספרים אנונימיים ומחבריהם., תשיח, 260-268
טאובנשלג, רפאל / J.J. Rabinowitz, "Jewish Law, Its Influence on the Development of Legal Institutions" (1956)., תשיח, 272-274
קיזלשטין, אשר / Carlile Aylmer Macartney, "October fifteenth; a history of modern Hungary 1929-1945" (1956-1957)., תשיח, 294-298
בן מנחם, נפתלי, / ר' יהודה ל' פליישער ז"ל (תרמו-תשטו)., תשיח, 318-322
שירמן, חיים, / חקר השירה העברית בשנת 1957 :רשימה ביבליוגראפית., תשיח, 341-344
נדב, מרדכי, / "פנקסי הכללי לשופט הקהלה דק"ק טרוקי"., תשיח, 360-375
פלוסר, דוד גוסטב, / יהושע מאיר גרינץ, "ספר יהודית, תחזורת הנוסח המקורי" (תשיז)., תשיח, 376-380
מורטונן, איימו / זאב בן חיים, "עברית וארמית נוסח שומרון, א-ב" (תשיז)., תשיח, 381-385
ליכט, יעקב שלום, / Gerhard von Rad, "Theologie des Alten Testaments, 1" (1957)., תשיח, 386-403
שנייד, נפתלי / Carl H. Kraeling, "The synagogue; the excavations at Dura-Europos" (1956)., תשיח, 404-
אורבך, אפרים אלימלך, / השגות הראב"ד ל"משנה תורה" לרמב"ם בדפוסים ובכתבי יד., תשיח, 416-422
תמר, דוד בן יששכר, / פרקים לתולדות חכמי ארץ ישראל ואיטליה ולתולדות ספרותם., תשיח, 455-460
ליברמן, חיים / . לביבליוגרפיא של א. מ. דיק.., תשיח, 468-470
כהן, י. יוסף / הדפוס העברי בטרנסילבניה., תשיח, 482-491
רוזנטאל, יהודה. / על ר' ישראל איסרל בן ר' אליקים געץ., תשיח, 509-520
שוחט, עזריאל, / גרשם שלום, "שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, א-ב" (תשיז)., תשיח, 521-528
פלוסר, דוד גוסטב, / J.T. Milik, "Dix ans de découvertes dans le Désert de Juda" (1957)., תשיח, 529-531
נדב, מרדכי, / בער מארק, "די געשיכטע פון יידן אין פולין" (1957)., תשיח, 532-540
בנדוד, אבא, / A. Murtonen, "Materials for a non-Masoretic Hebrew grammar, I" (1958)., תשיח, 513-522
הברמן, אברהם מאיר, / המדפיסים בני חיים העליץ :קראקא ר"צ - קושטא שכ"ב., תשיח, 36-38
יערי, אברהם, / ר' משה בן יצחק אדרעי וספריו., תשיח, 117-134
בן מנחם, נפתלי. / הדפוס העברי בפרעסבורג; השלמות ותיקונים. , תשיח, 135-136
שלום, גרשם, / תעודה חדשה מראשית התנועה השבתאית., תשיח, 136-

תשי"ט


אורמן, גוסטב יעקב, / Kurt Galling (ed.), "Die Religion in Geschichte und Gegenwart; Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft" (1957)., תשיט, 139-142
ליונשטם, שמואל אפרים, / Roland de Vaux, "Les institutions de l'Ancien Testament" (1958)., תשיט, 147-150
אלטמן, ש. צ. אלכסנדר / Georges Vajda, "L'amour de Dieu dans la théologie juive du moyen âge" (1957)., תשיט, 52-54
ליור, יעקב בן שלמה, / A.S. van der Woude, "Die messianischen Vorstellungen der Gemeinde von Qumrân" (1957)., תשיט, 55-58
נרקיס, בצלאל, / "הגדה של פסח; הגדת קויפמן" (תשיז)., תשיט, 71-79
אורבך, אפרים אלימלך, / השגות הראב"ד על פירוש רש"י לתורה?, תשיט, 101-108
רצהבי, יהודה. / מלואים ל"ספרות יהודי תימן". , תשיט, 109-116
אלקושי, גדליה, / צרור איגרות של פרץ סמולנסקין אל יהודה ליב גורדון :הובאו לדפוס ע"י גדליה אלקושי., תשיט, 153-158
זנה, ישעיהו / . ר' יצחק גרשון וספרו "שלום אסתר"., תשיט, 222-230
הרכבי, צבי. / הערה בשולי הביבליוגרפיה של א. מ. דיק לאברהם יערי. , תשיט, 231-240
כהן, י. יוסף / נפתלי בן מנחם, "מספרות ישראל באונגאריה" (תשיח)., תשיט, 241-262
נדב, יעל / פ. לחובר וישעיה תשבי, "משנת הזוהר; גופי מאמרי הזוהר" (תשיז)., תשיט, 263-264
ורסס, שמואל, / ישורון קשת, "מ. י. ברדיצ'בסקי; חייו פעלו" (תשיח)., תשיט, 268-271
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1958 :רשימה ביבליוגראפית., תשיט, 274-280
ויל, גוטהולד, / ארכיון צונץ., תשיט, 284-289
אלקושי, גדליה, / צרור איגרות של פרץ סמולנסקין אל יהודה ליב גורדון : הובאו לדפוס ע"י גדליה אלקושי., תשיט, 336-339
הלוי, מאיר בן אברהם. / הערות, תקונים ומלואים. , תשיט, 363-367
זילברשטין, צבי, / יהודה פליקס, "עולם הצומח המקראי; תיאורם וזיהויים של הצמחים שנזכרו בתנ"ך על רקע הכתובים, ספרות חז"ל ויוון, וטבע הארץ" (תשיז)., תשיט, 368-387
גולדברג, אברהם, / חנוך אלבק, "ששה סדרי משנה" (תשיב-תשיט)., תשיט, 388-396
שטרן, מנחם, / יהושע גוטמן, "הספרות היהודית-ההלניסטית; היהדות וההלניות לפני תקופת החשמונאים" (תשיח)., תשיט, 397-
ויל, גוטהולד, / N. N. Glatzer (ed.), "Leopold and Adelheid Zunz; an account in letters" (1958)., תשיט, 397-
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / ר' משה ברבי מצליח הפייטן., תשיט, 397-
יערי, אברהם, / צרור צוואות: יוצא לאור על פי כתבי יד בצרוף תוספת ל"מפתח הצוואות"., תשיט, 398-399
גולדשמידט, דניאל, / מחזור ק"ק וורמייזא., תשיט, 399-400
תמר, דוד בן יששכר, / עוד "למאמרו של מהר"ם מרוטנבורג בענין קידוש השם", תשיט, 458-463
גלבר, נתן מיכאל / בשולי "צרור אגרות פ. סמולנסקין ליל"ג", תשיט, 495-498
הרכבי, צבי / "צרור אגרות פ. סמולנסקין ליל"ג", תשיט, 499-512
יואל, יששכר, / מגלת אסתר בספרדית., תשיט, 523-524
ליברמן, חיים, / ספר יצירה דפוס פראג., תשיט, 524-525
פלוסר, דוד גוסטב, / Flavius Josephus, "The Latin Josephus" (1958)., תשיט, 45-49
הלפרין, ישראל, / הס' טהרות הקודש - מי חיברו ואימתי?, תשיט, 526-527
כהן, י. יוסף / המשך. , תשיט, 527-528
גולדשמידט, דניאל, / המשך. לד,ד , תשיט, 12-18
קפאח, יוסף. / הערות אחדות ל"ספרות יהודי תימן". , תשיט, 32-36
קטן, משה, / עוד על ישראל איסרל בן אליקים געץ, תשיט, 98-108
רפאל, יצחק / . למאמר "ר' משה בן יצחק אדרעי וספריו". , תשיט, 127-136
ליברמן, חיים. / על דפוס האלמנה והאחים ראם., תשיט, 157-162

תש"ך


אטינגר, שמואל, / יעקב כ"ץ, "מסורת ומשבר" (תשיח)., תשכ, 186-196
אורמן, גוסטב יעקב, / ז. מונטנר, "מבוא לספר אסף הרופא" (תשיח)., תשכ, 58-63
גרינץ, יהושע מאיר, / Frank Zimmermann, "The Book of Tobit; an English translation" (1958)., תשכ, 109-126
כהן, י. יוסף / המשך. , תשכ, 203-209
יערי, אברהם, / ספרי בדחנים., תשכ, 237-239
סימונסון, שלמה / פנקסי הקהילה בוירונה., תשכ, 240-249
אשכנזי, שמואל בן ברוך / עמנואל בן שלמה הרומי, "מחבורות עמנואל הרומי" (תשיז)., תשכ, 250-268
ורבלובסקי, רפאל יהודה צבי, / S. Hurwitz, "Die Gestalt des sterbenden Messias; religionspsychologische Aspekte der jüdischen Apokalyptik" (1958)., תשכ, 269-272
אלטבאואר, משה, / История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе., תשכ, 285-289
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / מוקדם ומאוחר בפיוטי ר' אלעזר הקליר., תשכ, 296-299
רובינשטין, אברהם, / שבר פושעים לר' דוד ממאקאוו - זאת תורת הקנאות לר' יחזקאל מראדזימין., תשכ, 320-323
סימונסון, שלמה / המשך, תשכ, 338-341
יערי, אברהם / . עוד על ר' משה בן יצחק אדרעי וספריו.., תשכ, 370-371
פרידמן, טוביה, / מאיר בניהו, "רבי חיים יוסף דוד אזולאי, א-ב" (תשיט)., תשכ, 372-381
קדרי, מנחם צבי, / אהרן בן אור, "לשון וסגנון; דרכי ההבעה העברית" (תשיט)., תשכ, 382-386
בלאו, יהושע, / אברהם בן משה מימון, "פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם על בראשית ושמות" (תשיח)., תשכ, 387-400
מרכוס, שמעון / Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи през XVI век., תשכ, 403-408
יואל, יששכר, / פרופסור אליקים גוטהולד וייל ז"ל., תשכ, 457-459
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1959: רשימה ביבליוגראפית., תשכ, 463-465
קטן, משה, / ספריתו של תלמיד חכם אלזסי במאה שעברה., תשכ, 495-498
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / פנקסים בכתב יד לחכם מדמשק :מקורות חשובים על קהילות ישראל במזרח., תשכ, 499-520
אופנהיימר, בנימין, / יעקב ליור, "תולדות בית דויד, מחורבן מלכות יהודה ועד לאחר החורבן השני" (תשיט)., תשכ, 521-531
פלסנר, מ. / Isaac b. Solomon Israeli, "Isaac Israeli; his works translated..." (1958)., תשכ, 532-
קומלוש, יהודה, / Ph. Grünvald and Alexander Scheiber (eds.), "Magyar-Zsidó Oklevéltár, 5" (1959)., תשכ, 532-

תשכ


שיקובסקי, זושא, / אוספים פרטיים של ספרי חול אצל יהודי צרפת במאה הי"ח., תשכ, 30-33
יערי, אברהם, / ר' אלעזר פאוויר ומפעלו הספרותי., תשכ, 65-66
בניהו, מאיר בן יצחק נסים / המשך. , תשכ, 150-155
שייבר, אלכסנדר, / תוספת לביבליוגרפיה של כתבי העת העבריים בהונגריה., תשכ, 191-193

1970-1960

 

תשכ"ב


רבינוביץ, זאב, / שנת הדפוס הראשון של הספר "אגרת הקודש"., תשכב, 103-122
ברויאר, מרדכי, / מרדכי אליאב, "החינוך היהודי בגרמניה בימי ההשכלה והאמנציפציה" (תשכא)., תשכב, 123-126
ליבוביץ, יהושע, / Immanuel Jakobovits, "Jewish Medical Ethics: a Comparative and Historical Study of the Jewish Religious Attitude to Medicine and Its Practice" (1959)., תשכב, 127-131
סימונסון, שלמה / ספרים וספריות של יהודי מנטובה, 1595., תשכב, 132-136
רובינשטין, אברהם, / ספרי החוזה מלובלין., תשכב, 197-200
קרסל, גדעון משלם, / לביבליוגרפיה של המחזה העברי., תשכב, 212-217
יואל, יששכר, / מגלת אנטיוכוס, דפוס ראשון., תשכב, 241-248
מברך, ברוך / עזריאל שוחט, "עם חילוי תקופות; ראשית ההשכלה ביהדות גרמניה" (תשכא)., תשכב, 249-265
ליונשטם, שמואל אפרים, / Werner Schmidt, "Königtum Gottes in Ugarit und Israel"., תשכב, 267-271
אלטמן, ש. צ. אלכסנדר / Georges Vajda, "Isaac Albalag, averroïse juif, traducteur et annotateur d'Al Ghazali" (1960)., תשכב, 272-
קצבורג, נתנאל בן מנחם, / Leonard Stein, "The Balfour Declaration" (1961)., תשכב, 286-294
אברמסון, שרגא, / עניינות ב"ספר הישר" לרבינו תם והקדמתו., תשכב, 332-341
כהן, י. יוסף / המשך. , תשכב, 380-398
ייבין, ישראל, / קטעי מקרא תימניים כתובים על קלף :בבית הספרים הלאמי והאוניברסיטאי., תשכב, 399-402
ליברמן, חיים, / ר' משה מסאטאנוב וספרו "שימוש חכמים"., תשכב, 403-412
רובינשטין, אברהם, / רפאל מלר, "החסידות וההשכלה בגאליציה ובפולין הקונגרסאית במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה; היסודות הסוציאליים והמדיניים" (1961)., תשכב, 413-414
שליט, א. / Paul Winter, "On the trial of Jesus" (1961)., תשכב, 414-415
יערי, אברהם, / אגרות יהודה ליב גורדון שלא נכללו בקובץ אגרותיו :ביבליוגרפיה., תשכב, 415-416
בן מנחם, נפתלי, / שבלים בשדה הספר., תשכב, 424-432
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1961., תשכב, 483-489
ליברמן, חיים, / בעל "חיי אדם" והגר"א מווילנא., תשכב, 511-514
ליברמן, חיים, / ספר "זרע יעקב" על מגילת "איכה"., תשכב, 515-522
שייבר, אלכסנדר, / האם ה-HIRNÖK (המבשר) הברטיסלבאי עתון יהודי?, תשכב, 523-531
שביד, אליעזר, / שמחה בונם אורבך, "עמודי המחשבה הישראלית, ג; משנתו הפילוסופית של רבי חסדאי קרשקש" (תשכא)., תשכב, 532-
קטן, משה, / Paul Lèvy, "Les noms des Israélites en France; histoire et dictionnaire" (1960)., תשכב, 16-19
פריד, נתן. / הערות למחקרי א. יערי על תפלות "מי שברך"., תשכב, 22-25
וילהלם, יעקב דוד, / סליחות פראג משנת של"ט אשר בשטוקהולם., תשכב, 74-76
מיכאל, ראובן / יומנו של גרץ., תשכב, 97-112

תשכ"ג


ליברמן, חיים, / הדפוס הראשון של ספר "ערבי נחל"., תשכג, 113-121
מישקינסקי, משה, / ישראל קלויזנר, "אופוזיציה להרצל" (תשך)., תשכג, 122-132
קוטשר, יחזקאל, / יעקב נחום אפשטין, "דקדוק ארמית בבלית" (1960)., תשכג, 141-148
שטרן, שמואל מיקלוש, / יצחק ן' כלפון, "שירי ר' יצחק אבן כלפון" (תשכא)., תשכג, 196-202
קרפי, דניאל, / R. de Felice, "Storia degli ebrei ialiani sotto il fascismo" (1961)., תשכג, 25-28
גרזון-קיוי, אסתר, / Eric Werner, "The sacred bridge; the interdependence of liturgy and music in synagogue and church during the first millenium" (1960)., תשכג, 63-66
יערי, אברהם, / ספרי תיקונים ותפילות לפי ספר "חמדת ימים"., תשכג, 216-218
אלוני, נחמיה, / לשמות שני ספרים מהספרות היהודית-ערבית., תשכג, 247-262
יואל, יששכר, / "כתר" משנת ה' אלפים ועשרים לבה"ע., תשכג, 263-272
גוטליב, אפרים, / ישעיה תשבי, "משנת הזהר; גופי מאמר הזהר, ב" (תשכא)., תשכג, 273-275
גולדברג, אברהם, / לוי גינצבורג, "פירושים וחדושים בירושלמי" (תשכא)., תשכג, 276-
משיח, יעקב / חביב לוי, "תולדות יהודי איראן, ב" (תשך); בפרסית., תשכג, 283-286
יערי, אברהם, / המשך, תשכג, 302-310
רובינשטין, אברהם / כתב היד "על מהות כת החסידים"., תשכג, 329-330
הברמן, אברהם מאיר, / דף נוסף להגדה המצויירת קושטא? רעה-1515?, תשכג, 380-400
ליברמן, חיים, / סידור התפלה המצורף לס' "שפתי ישנים"., תשכג, 401-414
הינמן, יוסף, / בנימין דה פריס, "תולדות ההלכה התלמודית; פרקים נבחרים" (תשכב)., תשכג, 415-424
פלסנר, מאיר / משה בן מימון, "כתבים רפואיים, ג; פירוש לפרקי אבוקראט" (תשכא)., תשכג, 446-449
וינפלד, משה, / O. Bächli, "Israel und die Volker" (1962)., תשכג, 484-488
יערי, אברהם, / סוף., תשכג, 506-508
ליברמן, חיים, / ספר "תקוני שבת"., תשכג, 531-557
רובינשטין, אברהם / המשך., תשכג, 558-566
קופף, ל. / יהושע בלאו, "דקדוק הערבית-היהודית של ימי הביניים" (תשכב)., תשכג, 567-574
פרנקל, יונה, / Louis Jacobs, "Studies in Talmudic logic and methodology" (1961)., תשכג, 575-576
ליכט, יעקב שלום, / J. Barr, "Biblical Words for Time" (1962)., תשכג, 48-53
אלוני, נחמיה, / שתי רשימות ספרים אוטוגרפים של רב יוסף ראש הסדר (המאה הי"ב)., תשכג, 55-57
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1962: רשימה ביבליוגראפית., תשכג, 59-63
בית אריה, מלאכי, / תרגומים בלתי ידועים של ספרי רפואה לרמב"ם., תשכג, 69-75

תשכ"ד


סדן, דב, / כתובת ראשונה ביידיש קדומה במחזור וורמייזא., תשכד, 105-108
ילון, חנוך, / אבידה לבעליה :שקל הקדש לר' שלמה אלמולי., תשכד, 109-116
ליברמן, חיים, / המשך, תשכד, 117-136
רובינשטין, אברהם / המשך. , תשכד, 144-148
ליונשטם, שמואל אפרים, / S. Mowinckel, "The Psalms in Israel's worship" (1962)., תשכד, 197-200
סימונסון, שלמה / יחיאל נסים פיסא, "מאמר חיי עולם על ענין הרבית" (תשכב)., תשכד, 204-207
רוזנטל, יהודה, / N. Wieder, "The Judean scrolls and Karaism" (1962)., תשכד, 212-215
ספראי, שמואל, / H. Mantel, "Studies in the history of the Sanhedrin" (1961)., תשכד, 249-272
מרחביה, חן-מלך, / יעקב בן ראובן, "מלחמות השם" (תשכג)., תשכד, 273-279
פריס, בנימין דה, / אברהם ויס, "על היצירה הספרותית של האמוראים" (תשכב)., תשכד, 279-
נגאל, גדליה, / S. H. Dresner, "The zaddik; the doctrine of the zaddik according to the writings of Rabi Yaakov Yosef of Polnoy" (1960)., תשכד, 280-
מכמן, יוסף, / Raul Hilberg, "The destruction of the European Jews" (1961)., תשכד, 280-
יערי, אברהם, / שתי מהדורות יסוד של "שבחי הבעש"ט"., תשכד, 341-344
קופף, ל. / ויכוח בין נוצרי לרב יהודי בטבריה במאה הי"ח :כתב יד ערבי מגנזי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי., תשכד, 346-357
הלוי, מאיר בן אברהם / . הערות למאמרים על "הדפוס העברי בטרנסילבניה". ., תשכד, 359-362
שייבר, אלכסנדר, / דפים נוספים מאינקונבולום אחד של המשנה תורה., תשכד, 376-377
פוקס, ליב / סידור התפלה המצורף לס' "שפתי ישנים"., תשכד, 394-407
דן, יוסף, / Georges Vajda, "Recherches sur la philosophie et la kabbale dans la pensée juive du Moyen Âge" (1962)., תשכד, 408-418
ביינארט, חיים, / Julio Caro Baroja, "Los judíos en la España moderna y contemporanea" (1962)., תשכד, 419-426
ירון, ברוך / Elek Karsai (ed.), "Fegyvertelen álltak az aknamezőkőn...; dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon" (1962)., תשכד, 429-432
אורמן, גוסטב יעקב, / Markah, "Memar Marqah; the teaching of Marqah" (1963)., תשכד, 485-495
יערי, אברהם, / המשך, תשכד, 501-505
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1963 : רשימה ביבליוגראפית., תשכד, 539-548
אדלר, ישראל, / "זמרת פורים" :כתב יד בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי., תשכד, 549-551
הברמן, אברהם מאיר, / שושנה יהלום הלוי, "הספרים העבריים שנדפסו בירושלים בחמשים השנים הראשונות תרא-תרנא" (תשכג)., תשכד, 552-562
בן שלמה, יוסף, / Gershom Scholem, "Von der mystischen Gestalt der Gottheit; Studien zu Grundbegriffen der Kabbalah" (1962)., תשכד, 563-572
אטינגר, שמואל, / Революционная юность; воспоминания 1903-1917., תשכד, 1-9
כהן, י. יוסף. / ספר "תקוני שבת". , תשכד, 51-56
ליברמן, חיים, / ספר "נחלת שמעוני"., תשכד, 65-71
יערי, אברהם, / סוף., תשכד, 104-117

תשכ"ה


ייבין, ישראל, / קטעי מקרא בבליים תימניים חדשים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי., תשכה, 118-123
גוטליב, אפרים, / משה בן נחמן, "כתבי רבינו משה בן נחמן" (תשכד)., תשכה, 124-132
כהן, י. יוסף / מסכת אבות, פירושיה ותרגומיה באספקלרית הדורות., תשכה, 133-135
קופפר, אפרים, / על תוכנו ומחברו של כתב יד פרמה 1283., תשכה, 136-
בית אריה, מלאכי, / שפתים דובבות :הגהות והשלמות בכתיבת יד לשפתי ישנים., תשכה, 139-146
אלוני, נחמיה. / תוספות ותיקונים לרשימה א מ"שתי רשימות ספרים"., תשכה, 153-156
קלוזנר, יהודה אריה, / שני שירים מתורגמים בידי ש"י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים)., תשכה, 159-163
מרחביה, חן-מלך, / H. Hailperin, "Rashi and the Christian scholars" (1963)., תשכה, 256-276
תמר, דוד בן יששכר, / R. J. Z. Werblowski, "Joseph Karo, lawyer and mystic" (1962)., תשכה, 286-292
גרינץ, יהושע מאיר, / יחזקאל קויפמן, "ספר שופטים" (1962)., תשכה, 303-309
אהרוני, יוחנן, / ארתור בירם, "דברי ימי ישראל בזמן המקרא במסדרת תולדות המזרח הקדום" (תשכב-תשכד)., תשכה, 394-404
קולת, ישראל, / יהודה באואר, "דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית 1939-1945" (1963)., תשכה, 413-420
אלטמן, אלכסנדר, / לשאלת בעלותו של ס' טעמי המצות המיוחס לר' יצחק ן' פרחי., תשכה, 542-559
יערי, אברהם, / סיפור מעשה להוכיח ריבוי היסודות העבריים בלשון אידיש., תשכה, 560-568
ירדן, דב, / מנחם זולאי, "האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון" (תשכד)., תשכה, 569-570
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1964 :רשימה ביבליוגראפית., תשכה, 571-
קלוזנר, יהודה אריה, / "הנקמה" - סיפורו הראשון של י"ל פרץ :בצירוף הקדמה והערות., תשכה, 572-
כהן, דניאל י. / . הערות ומלואים למחקרו של א. יערי על תפלות "מי שברך". ., תשכה, 9-17
ייבין, ישראל, / קטעי מקרא בבליים-תימניים במפעל חשיפת "גנזי-תימן" של יהודה לוי נחום בחולון., תשכה, 17-18
גלדשטיין-קסטנברג, רות, / מי היה מחבר ה"שיחה בין שנת תקס ובין שנת תקסא"?, תשכה, 138-144
שייבר, אלכסנדר, / נוסח שלם של קטע הגניזה על תולדות ימי סעדיה גאון., תשכה, 17-19

תשכ"ו


שייבר, אלכסנדר, / השלמות לביבליוגרפיה של כתבי העת העבריים בהונגריה. מ,ד (תשכה) 572., תשכו, 85-88
אורבך, אפרים אלימלך, / מילואים ותיקונים לס' ערוגת הבושם חלק גוד., תשכו, 107-116
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / ר' אברהם בן עזריאל, ס' ערוגת הבשם, מהד' א.א. אורבך, ח"ד, תשכג, תשכו, 117-132
ברזילי, יהושע בן מרדכי יצחק, / פרסומיו של יוסף קלוזנר, תרצ"ז-תשי"ט :רשימה ביבליוגרפית נבחרת, תשכו, 138-144
קופפר, אפרים, / על שלילת החברות והרבנות מן ר' יוסף איש ארלי והשבתו על כנו, תשכו, 203-206
תא שמע, ישראל משה, / [על] יעקב לוינגר, "דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם" (תשכה), תשכו, 234-244
תא שמע, ישראל משה, / יעקב לוינגר, "דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם; מחקר על המיתודה של משנה תורה" (תשכ"ה)., תשכו, 245-262
קפלן, יוסף, / Boleslao Lewin, "La Inquisición en Hispanoamérica" (1962), תשכו, 263-276
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1965 :רשימה ביבליוגראפית, תשכו, 305-308
ג'קובס, נח יונתן / הספרות על שלמה מימון :ביבליוגרפיה מוערת., תשכו, 336-338
גויטיין, שלמה דב, / שימושי בית דין מן הגניזה הקהירית, תשכו, 344-355
הברמן, אברהם מאיר, / חיים שירמן, "שירים חדשים מן הגניזה" (1965)., תשכו, 392-396
פלסנר, מ. / Roman Ecker, "Die arabische Job-Übersetzung des Gaon Saadja ben Josef al-Fajjûmi" (1962), תשכו, 397-410
גולדברג, אברהם, / [על] שאול ליברמן (מהדיר), "תוספתא ע"פ כתב-יד ווינה..., סדר מועד (תשכב); שאול ליברמן, "תוספתא כפשוטה; באור ארוך לתוספתא, חלק ג-ד: סדר מועד" (תשכב); הנ"ל, "קונטרס תיקונים והשלמות לתוספתא כפשוטה סדר מועד" (תשכב)., תשכו, 411-
מלאכי, צבי / פירושים לסמ"ג ולסמ"ק בכתב-יד מכאל כהן (בלבו מקנדיאה?), תשכו, 412-
יערי, אברהם, / גלגולו של שיר ביידיש על עשרת הדברות, תשכו, 424-426
דן, רוברט / ר' דוד בן יעקב הכהן, תושב בודא, תשכו, 468-469
בן מנחם, נפתלי, / הערות ל"ביבליוגראפיה של כתבי-העת העבריים בהונגריה"., תשכו, 498-499
קנטרה-בורגוס, פראנציסקו / חיים בינרט, "אנוסים בדין האינקויזיציה" (1965)., תשכו, 499-504
זר כבוד, מרדכי, / Oswald Loretz, "Qohelet und der alte Orient; Untersuchungen zu Stil und theologischer Thematik des Buches Qohelet" (1964)., תשכו, 529-532
אשתור, אלי, / Joshua Blau, "The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic" (1965), תשכו, 533-544
קדרי, מנחם צבי, / Irene Garbell, "The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Persian Azerbaijan" (1965)., תשכו, 545-556
אברמסון, שרגא, / השם העברי של תרגום ספר המעשיות לרב נסים גאון., תשכו, 557-563
דן, יוסף, / "ספרות הייחוד" של חסידי אשכנז, תשכו, 15-17
מרחביה, חן-מלך, / התרגומים הלאטיניים בשולי התלמוד כ"י פירנצי וכ"י פאריז 16558., תשכו, 108-128
וייס, יוסף, / סדר הדפסת ליקוטי מוהר"ן (קמא), דפוס ראשון., תשכו, 159-163
ירון, ברוך / Aron Moskovits, "Jewish Education in Hungary (1848-1948)" (1964), תשכו, 352-356

תשכ"ז


שורקי, א. / [על] חיים ז. הירשברג, "תולדות היהודים באפריקה הצפונית" (תשכה), תשכז, 87-90
קרפי, דניאל, / שלמה סימונסון, "תולדות היהודים בדוכסות מנטובה" (תשכ"ג-תשכ"ה)., תשכז, 32-36
שורצבום, חיים / ספר המוסר, מחברות ר' זכריה אלצ'אהרי, מהדיר י. רצהבי, תשכז, 78-86
מורג, שלמה, / Gene M. Schramm, "The Graphemes of Tiberian Hebrew" (1964), תשכז, 104-107
נרקיס, בצלאל, / סדר הציורים בהגדת קאופמן, תשכז, 132-139
ליבוביץ, יהושע, / "לקוטים מרפואות" לר' משה דא ריאטי, תשכז, 246-251
רוזנטל, אברהם / [על] "חדושי הרשב"א לרבנו שלמה בן אדרת על מסכת עבודה זרה", מהד' יהודה ליב זקס (תשכו)., תשכז, 257-252
רות, בצלאל, / Israel Adler, "La pratique musicale savante dans quelques communautés juives en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles" (1966), תשכז, 258-268
רוטנשטריך, נתן, / אברהם יערי ז"ל, תשכז, 269-271
בן מנחם, נפתלי, / חיבורי אברהם יערי, תשט-תשכו, תשכז, 297-303
יערי, אברהם, / הדפוס העברי במעזירוב., תשכז, 385-398
סטון, מיכאל א., / כתב יד ארמני בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים., תשכז, 399-402
מרחביה, חן-מלך, / ספר הרזים, מהד' מ. מרגליות, תשכז, 403-404
פלסנר, מאיר מרטין, / Moses ben Maimon, "Moses Maimonides’ two treatises on the regimen of health" (1964)., תשכז, 459-463
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1966 :רשימה ביבליוגראפית, תשכז, 471-473
קטן, משה, / ר' שלמה בן עמנואל דפירא לפטא, תשכז, 497-502
רובינשטין, אברהם, / "תפלת הודייה" למ. לעפין [במלאות לו 70 שנה], תשכז, 503-506
גולדברג, אברהם, / מסכת שמחות, תשכז, 507-508
סימונסון, שלמה / Léon Poliakov, "Les banchieri juifs et le Saint-Siège du XIIIe au XVIIe siècle" (1965)., תשכז, 509-510
דן, רוברט / ראשית הדפוס העברי בהונגריה., תשכז, 511-
כהן, גרשון / מכתב ששלח ר' יעקב יוסף מאירזיסטשיב לר' יקיר גירון, תשכז, 68-79
תא שמע, ישראל משה, / על פירוש אבות שבמחזור ויטרי., תשכז, 13-15
הבלין, שלמה זלמן בן שלום, / משהו לתולדות דפוסי הרמב"ם., תשכז, 29-
אליצור, ראובן / על הספר "שתי ידות" לר' מנחם לונזאנו, ויניציאה שע"ח., תשכז, 159-140

תשכ"ח


גולדברג, אברהם, / [על] דב מנדלבוים (מהדיר), "פסיקתא דרב כהנא" (תשכב), תשכח, 160-
קטן, משה, / François Piétri, "Napoléon et les Israélites" (1965)., תשכח, 166-163
אלוני, נחמיה, / ארבע רשימות ספרים מהמאה הי"ב., תשכח, 278-276
רצהבי, יהודה, / שירי ר' שלם שבזי :ביבליוגרפיה, תשכח, 284-279
קטן, משה. / למאמרי "ר' שלמה בן עמנואל דפירא לפטא". , תשכח, 300-285
הברמן, אברהם מאיר, / [על] אברהם יערי, "הדפוס העברי בקושטא" (תשכו)., תשכח, 308-305
תשבי, פרץ, / חילופי גרסאות בדפוסי ספרים., תשכח, 371-363
טורי, יעקב, / מבעיות "קהלת מוסר"., תשכח, 378-382
נרקיס, בצלאל, / כ"י מצוייר של משנה תורה בבית הספרים הלאומי האוניברסיטאי בירושלים, תשכח, 411-428
עודד, בוסתנאי, / [על] זכריה קלאי, "נחלות שבטי ישראל" (תשכז), תשכח, 429-441
פלורסהיים, יואל / חידושי הריטב"א על מס' שבת [מהד'] הרב ש.ז. רייכמאן (תשכז), תשכח, 452-442
טורי, יעקב, / Hans Liebeschütz, "Das Judentum im deutschen Geschichtsbild; von Hegel bis Max Weber" (1967)., תשכח, 520-526
בית אריה, מלאכי, / פאלימפססט מינכן :שרידי מגילה מלפני המאה השמינית (סדר תפילה ופיוטים ליום הכיפורים)., תשכח, 540-536
סמט, משה שרגא / ר' שאול ברלין וכתביו, תשכח, 568-560
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1967 :רשימה ביבליוגראפית., תשכח, 576-569
קטן, משה, / André Chouraqui, "Cent ans d’histoire; L'Alliance israélite universelle" (1965)., תשכח, 581-577
מורג, שלמה, / Alexander Sperber, "A Historical Grammar of Biblical Hebrew" (1966), תשכח, 582-
מרחביה, חן-מלך, / שתי מובאות מן המדרש הנעלם בכתב יד לאטיני, תשכח, 121-139
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של ר' מאיר הלוי אבולעפיה., תשכח, 583-584
מהלמן, ישראל, / הדפוס העברי בקושטא מאת אברהם יערי (הערות ותוספות)., תשכח, -
שצמילר, יוסף / . פירא לפטא=פיירלאט.., תשכח, 90-94
גולדשמידט-למן, רות פ., / "ספר עוז לאלקים" לנחמיה חייא חיון., תשכח, 238-243
אורמן, גוסטב יעקב / אורמן, גוסטב יעקב. הסימן X בפאלימפססט מינכן., תשכח, 49-51

תשכ"ט


מעוז, משה, / יעקב מ. לנדאו, "היהודים במצרים במאה התשע-עשרה" (תשכ"ז)., תשכט, 54-63
בלאו, יהושע, / [על] אבא בנדויד, "לשון מקרא ולשון חכמים" (תשכז), תשכט, 85-86
אשתור, אלי, / Shelomo Dov Goitein, "A Mediterranean society" (1967)., תשכט, 125-128
אליאב, מרדכי, / Jacob Toury, "Die politischen Orientierungen der Juden in Deutschland" (1966)., תשכט, 140-129
גויטין, שלמה דב. / כלי קודש ורופאים כמוכרי ספרים (בעקבות מאמרו של נ. אלוני, ק"ס מג 121)., תשכט, 141-
גולדשמידט, דניאל, / תפילות לערב ראש חודש., תשכט, 178-175
כהן, יצחק יוסף, / הספרות התורנית ברומניה עד סוף המאה הי"ט., תשכט, 180-182
הברמן, אברהם מאיר, / סדר הקינות לתשעה באב, מהד' ד. גולדשמידט, תשכח., תשכט, 225-223
רבינזון, יעקב, / יעקב כ"ץ, "בונים חופשים ויהודים; קשריהם האמיתיים והמדומים" (תשכ"ח)., תשכט, 297-279
בלאו, יהושע, / James Barr, "Comparative Philology and the Text of the Old Testament" (1968), תשכט, 307-308
טורי, יעקב, / Michael A. Meyer, "The origins of the modern Jew" (1967)., תשכט, 316-318
וייס, יוסף, / מגילת סתרים לר' נחמן מברסלב על סדר ביאת המשיח, תשכט, 379-385
וונדר, מאיר / . אגרת לא ידועה לפולמוס על "בשמים ראש". (למאמרו של מ. סמט, ק"ס מג 429)., תשכט, 394-395
פלק, זאב, / [על] יצחק ד. גילת, "משנתו של רבי אליעזר בן הורקנוס ומקומה בתולדות ההלכה" (תשכח)., תשכט, 428-418
ליפשיץ, ב. / Jan Nicolaas Sevenster, "Do You Know Greek?" (1968)., תשכט, 435-429
פלסנר, מאיר מרטין, / A.Z. Iskandar, "A Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and Science" (1967)., תשכט, 441-436
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1968 :רשימה ביבליוגראפית, תשכט, 442-
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של ר' מאיר הלוי אבולעפיה., תשכט, 443-
קלין-פרנקה, פליקס / תרגום עברי בלתי נודע של "כתאב אל-טב אל מנצורי" לאל ראזי, תשכט, 449-451
תא שמע, ישראל משה, / תרגום רס"ג לתורה, מהדורת ליסבון?, תשכט, 501-503
שמרוק, חנא, / על "מגילת סתרים" הגנוזה לרבי נחמן מברסלב., תשכט, 514-515
זר כבוד, מרדכי, / יעקב ליור, "פרקים בתולדות הכהונה והלוייה" (תשכ"ט)., תשכט, 548-546
אורמן, גוסטב יעקב, / Hans von Campenhausen, "Die Entstehung der christlichen Bibel" (1968)., תשכט, 552-549
מכמן, יוסף, / Wilhelmina Chr. Pieterse, "Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver..." (1968)., תשכט, 559-553
שייבר, אלכסנדר, / רשימת ספרים נוספת ליוסף ראש הסדר, מגנזי קויפמן., תשכט, 562-560
בית אריה, מלאכי, / נוסחות מעתיקים בתחתית עמודים., תשכט, 485-491
דוד, אברהם, / ר' יצחק די מולינא (עם תשובה משלו, מתוך כ"י)., תשכט, 590-606
בן מנחם, נפתלי, / קול שחל, שירי אפרים לוצאטו, אזמיר [ברלין] תק"ן., תשכט, 15-22

תש"ל


לוינגר, דוד שמואל, / Sandor Scheiber, "Héber kódexmaradványok" (1969)., תשל, 126-119
ויס, רפאל, / John Marco Allegro, "Qumran Cave 4. I (4Q158-4Q186)" (1968), תשל, 127-154
ביר, בתיה, / Dieter Wohlenberg, "Kultmusik in Israel" (1967), תשל, 155-
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של ר' מאיר הלוי אבולעפיה., תשל, 155-
תשבי, ישעיה, / דרכי הפצתם של כתבי קבלה לרמח"ל בפולין ובליטא., תשל, 173-177
בית אריה, מלאכי, / השלמה ל"נוסחות מעתיקים בתחתית עמודים"., תשל, 177-187
רוזנטל, אברהם בן אליעזר שמשון / איפה נדפס סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב, דפוס ראשון?, תשל, 253-270
פלסנר, מ. / [על] גד בן-עמי צרפתי, "מונחי המתימטיקה בספרות המדעית העברית של ימי הביניים" (תשכט), תשל, 271-
פליישר, עזרא, / יעקב פרנסיס, "כל שירי יעקב פראנסיש; ההדירה, הקדימה מבוא ופירשה פנינה נוה" (תשכ"ט)., תשל, 287-298
וייס, יוסף, / הספר הנשרף לר' נחמן מברסלב., תשל, 299-
מרחביה, חן-מלך, / כ"י ספרדי-לאטיני על המאבק נגד התלמוד בתחילת המאה ה- 15., תשל, 300-
קרה, איציק / הדפוס העברי ברומניה עד שנת תר"ס., תשל, 323-327
דוד, אברהם, / ר' מרדכי כומיטינו מורו של ר' אליהו מזרחי, תשל, 379-
תשבי, ישעיה, / ס' מסילת ישרים, מהדורת זאלקווא תקכ"ו., תשל, 385-392
גולדברג, אברהם, / [על] זאב פלק, "מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני" (תשכט), תשל, 424-434
טורי, יעקב, / David Alexander Winter, "Geschichte der jüdischen Gemeinde in Moisling, Lübeck" (1968)., תשל, 435-446
יהלום, יוסף, / Manfried Dietrich, "Neue palästinisch punktierte Bibelfragmente" (1968), תשל, 447-450
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1969: רשימה ביבליוגראפית, תשל, 451-
בית אריה, מלאכי, / תכונות קודיקולוגיות כבחנים פאליאוגראפיים בכ"י עבריים מימי הביניים., תשל, 94-99
סד-רינה, גבריאל / סידור תפילות כ"י ליסבון מן המאה הט"ו., תשל, 452-
יודלוב, יצחק, / על שתי הוצאות של "נקודות הכסף"., תשל, 529-531
ליברמן, חיים; קופפר, אפרים / . [הערות למאמר הנ"ל]., תשל, 539-546
ירון, ברוך / [על] נתנאל קצבורג, "אנטישמיות בהונגריה, 1867-1914" (תשכט), תשל, 65-69
בלאו, יהושע, / Anton C.M. Blommerde, "Northwest Semitic Grammar and Job" (1969), תשל, 607-610
סרמונטה, יוסף ברוך, / Isaac Barzilay, "Between Reason and Faith; Anti-Rationalism in Italian Jewish Thought, 1250-1650" (1967)., תשל, 611-614
מרחביה, חן-מלך, / כ"י ספרדי-לאטיני על המאבק נגד התלמוד בתחילת המאה ה- 15., תשל, 615-621
שצמילר, יוסף / הצעות ותוספות ל"גאליה יודאיקה"., תשל, 622-
שפיגל, יעקב שמואל, / העדות האחרונה למדרש אבכיר., תשל, 622-623
פייקאז', מנדל, / מספרותם של חסידי ברסלב, תשל, 623-
קלוזנר, יהודה אריה, / פרטים אחדים על משפחתו של י"ל מיזס, תשל, 623-626
קלוזנר, יהודה אריה, / שיר-הקדשה ותיקון בקובץ שיריו של מיכאל גורדון, תשל, 627-628

תשל


קלוזנר, יהודה אריה, / עוד הקדשה של ח"נ ביאליק ליוסף קלוזנר, תשל, 154-169
קלוזנר, יהודה אריה, / "מודעה" של ר' יעקב רייפמאן., תשל, 28-31

1980-1970

 

תשל"א


דוד, אברהם, / פסקה נוספת ל"ספר חסידים", תשלא, 15-22
פלק, זאב, / [על] אפרים א. אורבך, "חז"ל - פרקי אמונות ודעות" (תשכט), תשלא, 94-99
שטרן, מנחם, / Martin Hengel, "Judentum und Hellenismus" (1969)., תשלא, 136-146
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש., תשלא, 147-153
רפפורט-אלברט, עדה / שני מקורות לתאור נסיעתו של ר' נחמן מברסלב לא"י., תשלא, 154-169
גרינבאום, אהרן בן אפרים / פרקים נוספים מס' הערבות והקבלנות לרב שמואל בן חפני גאון, תשלא, 170-174
בן מנחם, נפתלי, / שני ספרים לא ידועים., תשלא, 175-176
קטן, משה, / "סידור פרשת פרה"., תשלא, 186-192
מיקלישנסקי, יעקב קופל / [על] דוד הלבני, "מקורות ומסורות; ביאורים בתלמוד לסדר נשים" (תשכט)., תשלא, 200-205
הברמן, אברהם מאיר, / מחזור לימים הנוראים, מהדורת דניאל גולדשמידט, תשל, תשלא, 281-282
אורמן, גוסטב יעקב, / Hans Liebeschütz, "Von Georg Simmel zu Franz Rosenzweig" (1970), תשלא, 318-322
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש., תשלא, 330-342
רצהבי, יהודה, / שירי ר' שלם שבזי (מילואים ביבליוגרפיים), תשלא, 343-348
נגאל, גדליה, / על מקורות הדביקות בספרות ראשית החסידות, תשלא, 349-354
מלאכי, צבי / נפתלי הירץ ויזל ויצחק בלינפנטי מאמשטרדם (מוטיב "האמת הערומה" ושינוייו בדפוסי "גן נעול")., תשלא, 355-368
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1970. רשימה ביבליוגראפית, תשלא, 424-428
בלאו, יהושע, / [על] אבא בנדויד, "לשון מקרא ולשון חכמים" (תשכז), תשלא, 501-503
פלסנר, מ. / Haim Schwarzbaum, "Studies in Jewish and World Folklore" (1968), תשלא, 541-53
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש., תשלא, 554-579
שפיגל, יעקב שמואל, / ספר "מגיד משנה" שעל "משנה תורה" להרמב"ם, תשלא, 569-574
תא שמע, ישראל משה, / יצירתו הספרותית של רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש., תשלא, 580-582
דוד, אברהם, / תשובה נוספת לר' יצחק די מולינא, תשלא, 580-582

תשל"ב


גולדברג, אברהם, / [על] חנוך אלבק, "מבוא לתלמודים", חלק א (תשכט), תשלב, 9-19
רוזנטל, יהודה, / [על] חן-מלך מרחביה, "התלמוד בראי הנצרות; היחס לספרות ישראל שלאחר המקרא בעולם הנוצרי בימי הביניים 500-1248" (תשלא)., תשלב, 28-31
קומלוש, יהודה, / Alejandro Díez Macho (ed.), "Neophyti I :Targum palestinense, Ms de la Biblioteca Vaticana" (1968), תשלב, 84-88
הברמן, אברהם מאיר, / מי הדפיס את ההגדה המצויירת [קושטא? רע"ה?]., תשלב, 159-161
אלבוים, יעקב בן חיים יוסף / מהדורותיו של ספר "צל העולם"., תשלב, 162-168
חלמיש, משה, / לשאלת זהותו של הספר "בית מדות" הנזכר בס' חרדים וב"ראשית חכמה"., תשלב, 169-178
בן-מנחם, נפתלי. / ל"הדפוס העברי ברומניה עד שנת תר"ס". , תשלב, 179-
גולדרייך, עמוס / [על] ישראל וינשטוק, "במעגלי הנגלה והנסתר" (תשל)., תשלב, 199-209
סמט, משה שרגא / Ruth Gladstein-Kestenberg, "Neuere Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern... :T. 1: Das Zeitalter der Aufklärung, 1780-1830" (1969), תשלב, 273-280
תמר, דוד בן יששכר, / ברורים קצרים לתולדות חכמים, מקובלים ושבתאיים., תשלב, 323-329
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1971 :רשימה ביבליוגראפית, תשלב, 330-340
בריימן, שלמה בן משה, / מכתב של מ.ל. ליליינבלום לי.ש. אולשבאנג, תשלב, 341-343
יודלוב, יצחק, / ספר המפואר וספר אמרי נעם, קראקא שנ"ח., תשלב, 344-
רובינשטין, אברהם, / [על] מרדכי וילנסקי, "חסידים ומתנגדים; לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל"ב-תקע"ה" (תשל)., תשלב, 361-373
אורמן, גוסטב יעקב, / "סדר רב עמרם גאון", מהדורת דניאל גולדשמידט (תשלב), תשלב, 376-381
פכטר, מרדכי / לעניין המובאות מ"אורחות צדיקים" בספרי המוסר של חכמי צפת., תשלב, 487-492
שפיגל, יעקב שמואל, / משהו על "משנה תורה" לרמב"ם מהדורות בראגאדין ויושטיניאן., תשלב, 493-501
רוזנטל, יהודה, / ציור אנטי-שבתאי כסמל איקומני., תשלב, 502-503, 719
טנא, דוד, / [על] "האגרון" מאת סעדיה גאון, מהדורת נ. אלוני (תשכט), תשלב, 545-553
לוינגר, דוד שמואל, / [על] ג'ררד ע. וייל, "בית צפורה, מסורה גדולה לפי כ"י B19a מלנינגרד", כרך א (1971), תשלב, 601-605
ליכט, יעקב שלום, / Gerhard von Rad, "Weisheit in Israel" (1960), תשלב, 611-614
בלאו, יהושע, / Klaus Beyer, "Althebräische Grammatik" (1969), תשלב, 642-646
פכטר, מרדכי / ספר "ראשית חכמה" לר' אליהו די-וידאש וקיצוריו., תשלב, 686-710
גולדשמידט, דניאל, / על דפוס קדום של מחזור ספרדי., תשלב, 711-719
קלין-פרנקה, פליקס / כתב-יד יהודי תימני של "ספר התכונה" מאת אלבירוני, תשלב, 720-

תשל"ג


אורמן, גוסטב יעקב, / [על] שרה הלפרין, "ד"ר א. בירם וביה"ס הריאלי" (1970), תשלג, 45-48
מלמט, אברהם, / Roland de Vaux, "Histoire ancienne d'Israël" (1971), תשלג, 77-83
רופא, אלכסנדר, / Moshe Weinfeld, "Deuteronomy and the Deuteronomic School" (1972)., תשלג, 83-89
יואל, יששכר, / ד"ר דניאל גולדשמידט ז"ל, תשלג, 145-
בן מנחם, נפתלי, / חיבורי ד"ר דניאל גולדשמידט ז"ל, תשלג, 146-151
אלוני, נחמיה, / רשימת ספרים, אוטוגרף לר' יוסף ראש הסדר., תשלג, 172-152
גוטליב, אפרים, / שני חיבורים נוספים לר' יוסף הבא משושן הבירה וזיהוי החיבורים שב"ספר המלכות"., תשלג, 178-173
תא שמע, ישראל משה, / על ספר "מגיד משנה" הנדפס על הלכות שחיטה לרמב"ם., תשלג, 179-
דוד, אברהם, / ידיעות חדשות על כלב אפנדפולו., תשלג, 180-
שורץ, מיכאל, / "מורה הנבוכים", תרגום לעברית מאת יוסף קאפח (תשלב)., תשלג, 195-196
בלאו, יהושע, / [על] גוטהלף ברגשטרסר, "דקדוק הלשון העברית" (תשלב), תשלג, 222-226
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1972 :רשימה ביבליוגראפית., תשלג, 315-328
פליישר, עזרא, / "עין משפט", חיבור שנתעלם מן העין ליצחק בעל "עזרת נשים"., תשלג, 339-329
אלבוים, יעקב בן חיים יוסף / שלוש דרשות אשכנזיות קדומות., תשלג, 340-347
ריך, י.. / להערתו של נ. בן-מנחם "דפוס שאלוניקי לא ידוע". , תשלג, 348-
בלאו, יהושע, / [על] אבי הורביץ, "בין לשון ללשון; לתולדות לשון המקרא בימי בית שני" (תשלב)., תשלג, 391-392
הינמן, יוסף, / Peter Schäfer, "Die Vorstellung vom heiligen Geist in der rabbinischen Literatur" (1972)., תשלג, 434-437
רוזנברג, שלום בן בנציון, / Joseph Baruch Sermoneta (ed.), Moses ben Solomon, "Un glossario filosofico ebraico-italiano del XIII secolo" (1969)., תשלג, 438-444
בלאו, יהושע, / פרופיסור דוד צבי בנעט ז"ל, תשלג, 490-
פלסנר, מ. / כוונתו של כתאב מעאני אלנפס המיוחס לר' בחיי ן' פקודה ומקומו בתולדות המחשבה היהודית., תשלג, 491-498
גוטליב, אפרים, / מאמרי ה"פיקודין" שבזהר., תשלג, 499-508
סמט, משה שרגא / "בשמים ראש" של ר' שאול ברלין :ביבליוגרפיה, היסטוריוגרפיה ואידאולוגיה., תשלג, 509-523
קופפר, אפרים, / תעלומת שריד מכ"י עתיק של "ספר מצוות גדול", תשלג, 525-524
נגאל, גדליה, / מקור בלתי נודע בספרות ההנהגות החסידית, תשלג, 526-527
הברמן, אברהם מאיר, / טעות שגררה טעויות., תשלג, 528-
לרנר, מירון ביאליק, / "מדרש שיר השירים", מהדורה חדשה מאת הרב י.ח. ורטהיימר (תשלא)., תשלג, 549-543
דן, יוסף, / Jerome R. Mintz, "Legends of the Hasidim; an Introduction to Hasidic Culture and Oral Tradition in the New World" (1968)., תשלג, 648-650
אורמן, גוסטב יעקב, / "Moritz Lazarus und Heymann Steinthal :die Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen", Bd. 1, hrsg. von Ingrid Belke (1971), תשלג, 657-664
קפלן, יוסף, / Yosef Haim Yerushalmi, "From Spanish Court to Italian Ghetto :Isaac Cardoso" (1971), תשלג, 669-675
דינסטאג, ישראל יעקב / מאמר תחיית המתים להרמב"ם :ביבליוגרפיה של הוצאות, תרגומים ומחקרים, תשלג, 730-740
אברמסון, שרגא, / "אבל כרמים", קונטרס נדיר שנדפס בשקלאוו, תקס"ט., תשלג, 753-741
אלקושי, גדליה, / שוב על מחברה של החוברת האנונימית "Die jüdische Frage in der orientalischen Frage"., תשלג, 754-756
אלפסי, יצחק בן ישראל, / שני בירורים ביבליוגרפיים: א. מי חיבר את ס' "בעל שם טוב"? ב. רבי ליפא מחמלניק., תשלג, 659-660

תשל"ד


תא שמע, ישראל משה, / מפתח השו"ת :המפתח ההיסטורי, א: שו"ת הריטב"א, שו"ת זכרון יהודה (תשלג), תשלד, 194-198
שורץ, מיכאל, / [על] יהודה הלוי, "ספר הכוזרי; תרגום עברי עם מבואות מאת יהודה אבן שמואל" (תשלג)., תשלד, 198-202
הברמן, אברהם מאיר, / [על] יצחק משה אלבוגן, "התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית"; תרגם י. עמיר, ערך י. היינמן (תשלב)., תשלד, 203-206
קטן, משה, / Bernhard Blumenkranz (ed.), "Histoire des Juifs en France" (1972), תשלד, 206-211
גיל, משה, / André Paul, "Écrits de Qumran et sectes juives aux premiers siècles de l’Islam" (1969)., תשלד, 211-213
יהלום, יוסף, / Ernest John Revell, "Hebrew Texts with Palestinian Vocalization" (1970), תשלד, 214-222
צוקר, שלמה, / כתב-יד מראשית הספרות החסידית., תשלד, 223-235
יודלוב, יצחק, / לתולדות הדפוס העברי במנטובה במאה הט"ז., תשלד, 236-241, 636
דן, יוסף, / לשאלת דפוס נאפולי של "ספר הישר"., תשלד, 242-244
ביק, אברהם יהושע, / נצחונה של סניגוריה, תשלד, 269-272
טל, אוריאל, / [על] יעקב טורי, "קווים לחקר כניסת היהודים לחיים האזרחיים בגרמניה", ספר א-ב (תשלב-תשלג)., תשלד, 407-415
כרמל, אלכס, / [על] מרדכי אליאב, "הישוב היהודי בארץ ישראל בראי המדיניות הגרמנית; מבחר תעודות מארכיון הקונסוליה הגרמנית בירושלים (1842-1914)" (תשלג)., תשלד, 415-419
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1973 :רשימה ביבליוגרפית, תשלד, 420-435
פלאי, משה, / לבירור שאלות ביבליוגרפיות ביצירתו של יצחק סאטאנוב., תשלד, 436-439
זימר, יצחק, / ידיעות ביוגרפיות על יהודי איטליה מעטו של אברהם גראציאנו, תשלד, 440-444
קטן, משה, / זוטות מגנזי בית הספרים., תשלד, 445-448
נגאל, גדליה. / למאמרו של ש. צוקר כתב-יד מראשית הספרות החסידית. , תשלד, 451-452
ליכט, יעקב שלום, / [על] בנימין אופנהיימר, "הנבואה הקדומה בישראל" (תשלג)., תשלד, 622-624
שנאן, אביגדור, / [על] יהודה קומלוש, "המקרא באור התרגום" (תשלג), תשלד, 625-629
בית אריה, מלאכי, / כתב ומלאכת הספר., תשלד, 630-635
יודלוב, יצחק, / לתולדות הדפוס העברי במנטובה במאה הט"ז., תשלד, 636-642
הבלין, שלמה זלמן בן שלום, / לתולדות משפחת אלכלץ ושאלת מחבר ה"מגיד משנה" על הלכות שחיטה ברמב"ם., תשלד, 643-656
אלוני, נחמיה. / תוספות ותיקונים לרשימת ספרים, אוטוגרף לר' יוסף ראש הסדר. , תשלד, 657-658

תשל"ה


אבישור, יצחק, / Loren R. Fisher (ed.), "Ras Shamra Parallels; the Text from Ugarit and the Hebrew Bible" (1972)., תשלה, 133-140
אורמן, גוסטב יעקב, / Ben Rekers, "Benito Arias Montano" (1972), תשלה, 141-145
קלין-ברסלבי, שרה / Charles Touati, "La pensée philosophique et théologique de Gersonide" (1973), תשלה, 146-148
אידל, משה, / קטע עיוני לר' אשר בן משולם מלונל, תשלה, 153-149
ביק, אברהם יהושע, / התנצלות ר' יעקב עמדין על הסכמתו לספר "מקדש מלך", תשלה, 156-154
בונפיל, ראובן, / פירוש ר' משה פרובינציאלו לכ"ה הקדמות הרמב"ם, תשלה, 176-157
אידל, משה, / Gabrielle Sed-Rajna (ed.), Azriel de Gérone, "Commentaire sur la liturgie quotidienne" (1974), תשלה, 284-287
פגיס, דן, / פיוטים מאוחרים מאיטליה., תשלה, 312-288
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1974 :רשימה ביבליוגראפית, תשלה, 324-313
תא שמע, ישראל משה, / סדר הדפסתם של חידושי הראשונים לתלמוד :פרק לתולדות ה"פלפול"., תשלה, 325-336
נגאל, גדליה, / הערות אחדות על דרשותיו של בעל ס' "אוהב ישראל"., תשלה, 337-339
קופפר, אפרים / . להערתו של נ. אלוני "תוספות ותיקונים., תשלה, 340-
אבישור, יצחק, / Willibald Kuhnigk, "Nordwestsemitische Studien zum Hoseabuch" (1974), תשלה, 469-476
זימר, יצחק, / Herman Pollack, "Jewish Folkways in Germanic Lands (1648-1806)" (1971), תשלה, 477-479
תשבי, ישעיה, / "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל כולא חד" :מקור האמרה בפירוש "אדרא רבא" לרמח"ל., תשלה, 480-492
תמר, דוד בן יששכר, / לזיהויים של מחברים., תשלה, 493-496
קאופמן, דליה / מנדלי מוכר ספרים בברית-המועצות (1917-1948) :ביבליוגרפיה, תשלה, 497-516
אורמן, גוסטב יעקב, / פזמוני האנונימוס... בצירוף מבוא, חילופי נוסח וביאורים בידי עזרא פליישר, תשלד, תשלה, 632-637
אטקס, עמנואל, / נחום לאם, "תורה לשמה במשנת רבי חיים מוולוז'ין ובמחשבת הדור" (תשלב), תשלה, 638-648
ביר, בתיה, / Israel Adler, "Hebrew Writings concerning Music in Manuscripts and Printed Books" (1975)., תשלה, 649-653
טובי, יוסף יובל, / שרידים חדשים מפירוש רב סעדיה גאון לספר ישעיהו, תשלה, 654-662
שצמילר, יוסף / תקנות פרובנסאליות משנת 1313., תשלה, 663-667
זלוטניק, דב, / סדר דורות חכמים בלתי רגיל שנדפס בטעות בשם הרמב"ם., תשלה, 675-676
תשבי, ישעיה, / השלמות למאמרי., תשלה, 668-674

תשל"ו


רצהבי, יהודה, / חקר יהדות תימן: ביבליוגרפיה לשנים 1935-1975, תשלו, ע' 72, VIII-
זקוביץ, יאיר, / [על] משה גרסיאל, "מלכות דוד" (תשלה), תשלו, 232-240
בלאו, יהושע, / Bengt Knutsson, "Studies in the Text and Language of Three Syriac-Arabic Versions of the Book of Judicum" (1974), תשלו, 241-242
רוזנברג, שלום בן בנציון, / [על] "ספר תיקון הדעות" ליצחק אלבלג, ההדיר י.א. וידה (תשלג)., תשלו, 243-247
גרינולד, איתמר / Peter von der Osten-Sacken, "Römer 8 als Beispiel paulinischer Soteriologie" (1975)., תשלו, 248-249
רצהבי, יהודה, / [על] שלמה אבן גבירול, "שירי החול", יו"ל ע"י ח. בראדי וח. שירמן (תשלה), תשלו, 250-257
פליישר, עזרא, / Samuel Miklós Stern, "Hispano-Arabic Strophic Poetry :Studies" (1974), תשלו, 258-268
שור, שמעון א., / שוויון המינים ("בעיית החבירה") בקיבוץ :רשימה ביבליוגראפית., תשלו, 271-282
מרחביה, חן-מלך, / על נוסחאותיו העבריות של ספר "פוגיו פידיאי" בכ"י סט. ז'נבייב., תשלו, 283-288
נגאל, גדליה, / השפעתו הספרותית של ר' יוסף יעבץ, תשלו, 289-299
תשבי, ישעיה, / קטרוגו של ר' ישראל משקלוב על החסידים., תשלו, 300-303
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / חידושים על סוגיות התלמוד מבית-מדרשו של ר' יוסף טאיטאצאק, בקושטא., תשלו, 304-314
מיכאל, ראובן / ר' ישראל ליבל וקונטרסו הגרמני., תשלו, 315-323
דוד, אברהם, / לקורותיו של ר' יצחק קנפנטון, מגדולי חכמי ספרד במאה הט"ו., תשלו, 324-326
תא שמע, ישראל משה, / [על] אפרים קופפר (מהדיר), "תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת" (תשלג), תשלו, 480-483
סימון, אוריאל, / [על] אשר וייזר, "פירושי התורה לר' אברהם אבן עזרא" (תשלו); :Leo Prijs, "Abraham Ibn Esra's Kommentar zu Genesis Kapitel 1" (1973)., תשלו, 646-659
אברמסון, שרגא, / לשימוש רב דוד קמחי בתרגומי ספרי רב יהודה חיוג' ומורה הנבוכים., תשלו, 680-696
אורון, מיכל / האם חבר ר' טודרוס הלוי אבולעפיה את ספר מערכת האלוהות., תשלו, 697-704
רביצקי, אביעזר, / כתב נשכח לר' חסדאי קרשקש, תשלו, 705-711
אברמסון, שרגא, / מתרגם "ערוגות הבושם" לרב משה בן עזרא הוא רב יהודה אלחריזי., תשלו, 712-
שפיגל, יעקב שמואל, / מובאה חדשה מפרוש רש"י האמיתי למסכת מועד קטן, תשלו, 713-
רופא, אלכסנדר, / השלמת הומויוטלאוטון בספרו של דוד ילין על ישעיה., תשלו, 714-

תשל"ז


וורמן, קורט דוד, / ד"ר יששכר ברנהרד יואל ז"ל :אייר תר"ס - ניסן תשל"ז., תשלז, 5-6
ליכט, יעקב שלום, / Józef T. Milik (ed.), "The Books of Enoch; Aramaic Fragments of Qumran Cave 4" (1976)., תשלז, 148-152
לוינגר, יעקב בן אליעזר, / [על] ברוך קורצויל, "לנוכח המבוכה הרוחנית של דורנו; פרקי הגות ובקורת" (תשלו)., תשלז, 153-155
אברמסון, שרגא, / לפירוש רב יצחק בן גיאת לקהלת., תשלז, 156-172
פיינטוך, ישראל צבי, / הגהות ר' שמואל לירמה למשנה., תשלז, 173-186
גריס, זאב, / עריכת "צוואת הריב"ש"., תשלז, 187-210
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1976 :רשימה ביבליוגראפית., תשלז, 211-224
ויס, רפאל, / Bernard Grossfeld, "A bibliography of Targum literature" (1972)., תשלז, 228-231
אלון, אלעי / Joshua Leibowitz and Shlomo Marcus, "Moses Maimonides on the Causes of Symptoms" (1974)., תשלז, 269-270
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1975 :רשימה ביבליוגראפית., תשלז, 271-282
יסיף, עלי, / Heda Jason, "Studies in Jewish Ethnopoetry" (1975), תשלז, 373-377
בלאו, יהושע, / Mayer Lambert, "Traité de grammaire hébraique" (1972)., תשלז, 378-380
אברמסון, שרגא, / על ספר "דרכי התלמוד" שמיוחס לרב סעדיה גאון., תשלז, 381-382
שמרוק, חנא, / רשימה ביבליוגראפית של דפוסי פולין ביידיש עד גזירות ת"ח ות"ט., תשלז, 383-417
סוקולוף, מיכאל / Stephen A. Kaufman, "The Akkadian Influences on Aramaic" (1974), תשלז, 464-473
בלאו, יהושע, / Paul-Eugène Dion, "La langue de Ya'udi" (1974)., תשלז, 474-476
פוקס, מיכאל / מיכאל פוקס, "סיפורים, מזמורים, משלים מספרות מצרים העתיקה" (תשלה)., תשלז, 477-479
אידל, משה, / זהותו של מתרגם ס' ערוגות הבושם לר' משה אבן עזרא., תשלז, 484-487
שפיגל, יעקב שמואל, / האם לפנינו קטע חדש מ"אגרת הקודש" המיוחסת לרמב"ן?, תשלז, 488-491
דן, יוסף, / כ"י בית הספרים [הלאומי] 3182 ו"מעשה ירושלמי", תשלז, 492-498
ליכט, יעקב שלום, / [על] אריה טוויג, "מתן תורה בסיני" (תשלז), תשלז, 552-554
תא שמע, ישראל משה, / ספרי הריבות בין הראב"ד לבין רבי זרחיה הלוי (הרז"ה) מלוניל :היבטים ביבליוגראפיים וספרותיים., תשלז, 557-577
אורמן, גוסטב יעקב, / כתבי יהודה רוזנטל: רשימה ביבליוגרפית, תשלז, 578-602
בלאו, יהושע, / David Cohen, "Le parler arabe des Juifs de Tunis; T. II: Etude linguistique" (1975)., תשלז, 555-556
גרינולד, איתמר / Peter Schäfer, "Rivalität zwischen Engeln und Menschen" (1975)., תשלז, 659-663
פליישר, עזרא, / [על] אברהם אבן עזרא, "שירי הקדש", כרך א, יו"ל בידי י. לוין (תשלו), תשלז, 664-675
פליישר, עזרא, / אברהם אבן עזרא, " שירי-הקודש...; יוצאים לאור על-פי כתבי-יד ודפוסים בצירוף חילופי-נוסח וביאורים בידי ישראל לוין" (תשלו)., תשלז, 664-675
ברויאר, מרדכי בן יצחק, / [על] יוסף ולק, "חינוכו של הילד היהודי בגרמניה הנאצית, החוק וביצועו" (תשלו), תשלז, 676-679
אלבוים, יעקב בן חיים יוסף / Anthony J. Saldarini, "The Fathers according to Rabbi Nathan (Abot de Rabbi Nathan) Version B" (1975), תשלז, 806-815
גוטמן, ישראל, / Celia S. Heller, "On the Edge of Destruction; Jews of Poland between the Two World Wars" (1977)., תשלז, 816-817
בניהו, מאיר בן יצחק נסים, / סדר התיקון לשביעי של פסח., תשלז, 818-833
נגאל, גדליה, / על כתב יד חסידי מראשית המאה [כ"י מס' 5271 8], תשלז, 834-842

תשל"ח


שורץ, מיכאל, / [על] יהודה בן שמואל הלוי, "כתאב אלרד ואלדליל פי אלדין אלד'ליל (אלכתאב אלכ'זרי)...", הוציאו לאור ד.צ. בנעט, התקין את הטקסט ח. בן-שמאי (תשלז)., תשלח, 160-161
מיכאל, ראובן / [על] יוסף פרל, "על מהות כת החסידים" (תשלז), תשלח, 162-166
תשבי, ישעיה, / קובץ של כתבי קבלה מגנזי הרמח"ל בכתב-יד אוקספורד 2593, תשלח, 167-198
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1977 :רשימה ביבליוגרפית., תשלח, 199-212
אידל, משה, / שתי הערות על ספר חרב פיפיות לרבי יאיר בן שבתי., תשלח, 213-214
יהלום, יוסף, / [על] יוסף נוה, "על פסיפס ואבן; הכתובות הארמיות והעבריות מבתי-הכנסת העתיקים" (תשלח)., תשלח, 349-355
ברמן, אליעזר זאב, / כתב-יד המכונה "שושן למודים" ויחסו ל"קהל המעיינים" הפרובנסאלי, תשלח, 368-372
חוה לזר / הוראות למאייר ב"הגדת שוקן", תשלח, 373-376
דוד, אברהם, / תרגום בלתי ידוע לאיגרת תחיית המתים לרמב"ם., תשלח, 377-378
חלמיש, משה, / גלגוליו של מנהג קבלי "הריני מקבל עלי לקיים מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך"., תשלח, 534-556
פריידין, ישראל / זיהויי שמות בדויים בספרות העברית בא"י בשלהי המאה הי"ט., תשלח, 557-564
לוין, דב, / אתנחתא קצרה של תקוות :סופרי יידיש בליטא הסובייטית 1940-1941., תשלח, 565-576
ריצ'לר, בנימין / זיהוי מתרגמו האנונימי של ס' העגולות הרעיונות [לעבדאללה בן מחמד אלבטליוסי]., תשלח, 577-
מישור, מרדכי, / טביעה של דפוס ויניציאה על גבי כ"י ליידן של הירושלמי., תשלח, 578-
רומר-סגל, אגנס / ספרות יידיש וקהל קוראיה במאה הט"ז, יצירות ביידיש ברשימת ה"זיקוק" ממנטובה, 1595., תשלח, 779-778
תא שמע, ישראל משה, / על פירוש רבינו גרשם מאור הגולה לתלמוד., תשלח, 356-365
אמית, יאירה, / [על] שרה יפת, "אמונות ודעות בספר דבה"י ומקומן בעולם המחשבה המקראית" (תשלז)., תשלח, 748-752
גוטמן, ישראל, / [על] שמואל אטינגר, "האנטישמיות בעת החדשה; פרקי מחקר ועיון" (תשלט)., תשלח, 753-759
אברין, לילה / Bezalel Narkiss; Gabrielle Sed-Rajna, "Index of Jewish Art" I (1976)., תשלח, 760-762
גריס, זאב, / קונטרס הנהגות נעלם לר' נחמן מברסלב?, תשלח, 763-778

תשל"ט


תבורי, יוסף, / [על] מנחם מנדל כשר; יעקב דב מנדלבוים, "שרי האלף", מהד' חדשה (תשלט)., תשלט, 148-153
זקוביץ, יאיר, / Jacob Licht, "Storytelling in the Bible" (1978), תשלט, 154-160
טורניאנסקי, חוה, / [על] "בשרייבונג פון שבתי צבי" מאת ר' ליב ב"ר עוזר... יו"ל מכ"י המחבר עם תרגום, מבוא והערות מאת זלמן שזר (1978), תשלט, 161-167
גיל, משה, / Shlomo Dov Goitein, "A Mediterranean Society :the Jewish Communities of the Arab World as portrayed in the Documents of the Cairo Geniza. Vol. III: The Family" (1978), תשלט, 168-173
בית אריה, מלאכי, / מאמר על הקץ והאיצטגנינות מאת ר' אברהם זכות [כ"י בית הספרים 3935 8 [HEB., תשלט, 174-194
מירסקי, אהרן בן יהושע יצחק, / שינוי נוסח בין הפירוש לבין המתפרש בסידורים., תשלט, 195-200
צפתמן, שרה / "חרבן הבית" קראקא לפני שנת שנ"ה - דפוס פולין נוסף ביידיש מהמאה הט"ז., תשלט, 201-203
דן, יוסף, / David Biale, "Gershom Scholem; Kabbalah and Counter-History" (1979)., תשלט, 358-362
קמרון, אלישע, / [על] זאב בן-חיים, "עברית וארמית נוסח שומרון; כרך 5: לשון תורה" (תשלז)., תשלט, 363-370
אטקס, עמנואל, / "תבונה" - כתב-עת תורני ראשון במזרח-אירופה., תשלט, 371-383
אליאור, רחל, / "קונטרס ההתפעלות" לר' דוב בער שניאורסון., תשלט, 384-391
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1978: רשימה ביבליוגרפית., תשלט, 392-406
אברמסון, שרגא, / קטע חדש מן המקור הערבי של ספר "אותיות הענינים" של רב יהודה בן בלעם [כ"י אליאנס, פאריס, 287 [BII., תשלט, 794-801
שמרוק, חנא, / נוסח בלתי ידוע של הקומדיה האנונימית "די גענארטע וועלט", תשלט, 802-816
פלאי, משה, / יצחק סאטאנוב ושאלת הזיוף בספרות., תשלט, 817-824
יודלוב, יצחק, / "אילה שלוחה" לר' נפתלי הירש אלטשולר, קראקא, שנ"ה (?)., תשלט, 827-828
אידל, משה. / על ר' יוחנן אלימנו ו"מאמר חוזה"; השלמה ל"מאמר על הקץ והאיצטגנינות מאת ר' אברהם זכות". ., תשלט, 825-826
לוין, שלום דובער. / "קונטרס ההתפעלות" לר' דוב בער שניאורסון; למאמרה של רחל אליאור.., תשלט, 829-830

תש"ם


אדלר, יעקב, / מי הוא מחבר החרוז "המת בבית הבית טהור, יצא מתוכו הרי הוא טמא", תשם, 178-182
שורצפוקס, שמעון, / Phyllis Cohen Albert, "The Modernization of Frence Jewry :Consistory and Community in the Nineteenth Century" (1977), תשם, 175-177
פליישר, עזרא, / לזיהוי מעתיק "השאלות העתיקות"., תשם, 183-190
תא שמע, ישראל משה, / קליטתם של ספרי הרי"ף, הר"ח ו"הלכות גדולות" בצרפת ובאשכנז במאות הי"א-י"ב, תשם, 191-201
שירמן, חיים, / חקר השירה והפיוט בשנת 1979 :רשימה ביבליוגרפית., תשם, 202-213
תמר, דוד בן יששכר, / הקדמה גנובה., תשם, 214-
גריס, זאב, / [על] מתי מגד, "האור הנחשך; ערכים אסתטיים בספר הזהר" (תשם)., תשם, 373-378
סדן, יוסף / על גניזה אצל המוסלמים :דרכי טיפול בכתבי-קודש שבלו באיסלאם ולקחן היהודי והאנושי., תשם, 398-410
וינפלד, משה, / [On] Frank Crüsemann, "Der Widerstand gegen das Königtum" (1978), תשם, 567-573
באואר, יהודה, / Meir Michaelis, "Mussolini and the Jews :German-Italian Relations and the Jewish Question in Italy, 1922-1945" (1978)., תשם, 574-575
ברויאר, מרדכי בן יצחק, / Eric Werner, "A Voice Still Heard; the Sacred Songs of the Ashkenazic Jews" (1976)., תשם, 576-584
מאורי, ישעיהו / [על] אהרון הימן, "ספר תורה הכתובה והמסורה על תורה נביאים וכתובים" מהד' שניה ערוכה מחדש... ע"י דוב הימן (תשלט), תשם, 584-590
תשבי, ישעיה, / הנהגות נתן העזתי, אגרות רבי משה זכות ותקנות רבי חיים אבולעפיא בספר "חמדת הימים"., תשם, 585-610
קפלן, יוסף, / לבירור תאריכי פטירתם של בני משפחת נונייס הנריקס ושלושה מגדולי רבניה של אמשטרדם [ר' דוד פארדו, ר' מנשה בן ישראל, ר' שאול לוי מורטירה]., תשם, 611-613
תמר, דוד. / למאמר גלגוליו של מנהג קבלי., תשם, 614-
ליבס, יהודה, / מיכאל קרדוזו - מחברו של ספר "רזא דמהימנותא" המיוחס לשבתי צבי והטעות בייחוסה של "איגרת מגן אברהם" לקרדוזו., תשם, 603-616
רוזנפלד, משה נ. / "דער בראנט שפיגל" - מהדורה בלתי נודעת של הספר וזיהוי מחברו., תשם, 617-621
זקוביץ, יאיר, / [על] אלכסנדר רופא, "ספר בלעם" (תשם), תשם, 785-789
מיכאל, ראובן / [על] מאיר גילון, "'קהלת מוסר' למנדלסון על רקע תקופתו" (תשלט)., תשם, 790-793
שייבר, אלכסנדר, / לפעילותו של טוביה בן משה הקראי כמעתיק., תשם, 791-793
הרוי, זאב, / לזיהוי מחברן של ההסתייגויות מן הדטרמיניזם בס' "אור ה'" לר' חסדאי קרשקש - עדות כ"י פירנצה., תשם, 794-801
פכטר, מרדכי / יצירתו הדרשנית של ר' ישראל די קוריאל וזיהוי מחברו האמיתי של קובץ הדרושים שבספר "אור צדיקים" המיוחס לר' יוסף קארו., תשם, 802-810
ברויאר, מרדכי בן יצחק, / [על] ראובן בונפיל, "הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס" (תשלט), תשם, 363-368
חזן-רוקם, גלית, / Haim Schwarzbaum, "The Mishle Shu'alim" (Fox Fables) of Rabbi Berechiah ha-Nakdan" (1979), תשם, 369-372
ורסס, שמואל, / בעקבותיו של החיבור "מחכימת פתי" האבוד., תשם, 379-397
שטיינפלד, צבי אריה, / [על] אברהם גולדברג, "פירוש למסכת שבת - נוסח כ"י קויפמן ונוסח דפוס ראשון רנ"ב, עם שינויי נוסחאות מכתבי יד עתיקים, דפוסים ראשונים וקטעי גניזה, בצירוף מבוא והערות" (תשלו)., תשם, 571-583

תשם


שמרוק, חנא, / Marian Fuks, "Prasa zydowska w Warszawie 1823-1839" (1979)., תשם, 777-782
קאופמן, דליה / [על] מרדכי אלטשולער (עורך), "בריוו פון יידישע סאוועטישע שרייבערס" (תשם)., תשם, 783-786
בראון, אברהם צבי / [על] ישראל גוטמן, "יהודי וארשה, 1939-1943; גיטו, מחתרת, מרד" (תשלז)., תשם, 787-790
תא שמע, ישראל משה, / מחברו האמיתי של ספר "החינוך"., תשם, 811-813
קטן, משה, / זוטות ביבליוגרפיות., תשם, 814-

1990-1980

 

תשמ"א


יודלוב, יצחק, / "אילה שלוחה" לר' נפתלי הירש אלטשולר, קראקא, שנ"ה (?)., תשמא, 148-152
לינדר, אמנון / Pierre Riché, "Les écoles et l'enseignement dans l'Occident chrétien de la fin du Ve siècle au milieu du XIe siècle" (1979), תשמא, 153-163
רביצקי, אביעזר, / זהותו וגלגוליו של חיבור פילוסופי שיוחס לר' מכאל בן שבתי בלבו (כ"י וטיקאן 501), תשמא, 164-175
זק, ברכה, / למקורותיו של ספר "חסד לאברהם" לר' אברהם אזולאי, תשמא, 176-202
גריס, זאב, / הגדרת ההנהגה כסוג ספרותי בספרות המוסר העברית, תשמא, 344-352
תא שמע, ישראל משה, / [על] אברהם גרוסמן, "חכמי אשכנז הראשונים - קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית מראשית ישובם ועד לגזירות תתנ"ו (1096)" (תשמא)., תשמא, 353-355
ווסרמן, הנרי, / Todd M. Endelman, "The Jews of Georgian England, 1714-1830 :Tradition and Change in a Liberal Society" (1979), תשמא, 356-368
דינסטאג, ישראל יעקב / "אגרת השמד" או "מאמר קידוש השם" :ביבליוגרפיה של הוצאות תרגומים ומחקרים, תשמא, 369-372
תלמג', אפרים, / ויכוח אנטי נוצרי במזרח אירופה בסגנון הפולמוס בספרד - כ"י יחיד [כ"י בודלי 585 OPP., 81 א- 82 א]., תשמא, 373-374
ליבס, יהודה, / מיכאל קרדוזו - מחברו של ספר "רזא דמהימנותא" המיוחס לשבתי צבי והטעות בייחוסה של "איגרת מגן אברהם" לקרדוזו., תשמא, 488-493
אלוני, נחמיה, / [על] יצחק בן אברהם אבן עזרא, "שירים", י"ל עפ"י כתבי יד... על ידי מנחם חיים שמלצר (תשמא), תשמא, 494-496
קטן, משה, / Simon Schwarzfuchs, "Napoleon, the Jews and the Sanhedrin" (1979), תשמא, 497-528
רצהבי, יהודה, / חקר יהדות תימן :ביבליוגרפיה לשנים 1976-1981 (כולל מילואים לשנים 1935-1975), תשמא, 529-545
זימר, יצחק, / ספר "יפה נוף" לר' יצחק מזיא :כ"י בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי 522 4 HEB., תשמא, 546-547
בית אריה, מלאכי, / נוספות למעתיק אברהם בן יום טוב הכהן., תשמא, 548-
חלמיש, משה, / אימתי נכתב הספר הקבלי "לחם שלמה", תשמא, 549-
שמרוק, חנא. / למאמרו של א' תלמג'., תשמא, 721-725
אברמסון, שרגא, / ספר חדש של רב שמואל בן חפני :על שמות ה' ותאריו, תשמא, 740-794
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים., תשמא, 716-720
מלמד, אברהם, / [על] יהודה מסיר ליאון, ספר "נופת צופים", דברי מבוא מאת ראובן בונפיל (תשמא), תשמא, 726-739
רביצקי, אביעזר, / על מקורותיו של פירוש משלי לעמנואל הרומי, תשמא, 750-
בית-אריה, מלאכי / . להערתו של ח' שמרוק. ., תשמא, 369-372

תשמ"ב


יסיף, עלי, / Elliott Oring, "Israeli Humor; the Content and Structure of the Chizbat of the Palmah" (1981)., תשמב, 179-184
ליבס, יהודה, / חיבור בלשון הזוהר לר' וולף בן ר' יהונתן אייבשיץ על חבורתו ועל סוד הגאולה, א: מבוא., תשמב, 185-186
זק, ברכה, / ועוד לגלגולה של האמרה "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל כולה חד", תשמב, 343-349
שייבר, אלכסנדר, / מי הדפיס את ההגדה המצויירת הראשונה?, תשמב, 350-367
ליבס, יהודה, / טקסט החיבור על פי כ"י בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים 3100 8 Heb. ., תשמב, 176-202
אברמסון, שרגא, / על דפוס ספר "גופי ההלכות" לר' שלמה אלגאזי, תשמב, 380-384
ירדן, דב, / לתולדות נוסחן של "מחברות עמנואל", תשמב, 385-386
ינון-פנטון, יוסף. / למאמרו של י. סדן. , תשמב, 684-700
שפיגל, יעקב שמואל, / מסכת חגיגה - דפוס ספרדי מלפני הגירוש., תשמב, 709-714
סימון, אוריאל, / קטע נוסף של השריד מ"שיטה ראשונה" של פירוש ראב"ע לתהילים, תשמב, 715-724
רוזנברג, שלום בן בנציון, / התרגומים העבריים ל"דרושים הטבעיים" של ן' רשד ופירושיו של ר' משה נרבוני., תשמב, 725-726
רדלר-פלדמן, יהושע, / Ithamar Gruenwald, "Apocalyptic and Merkavah Mysticism" (1980)., תשמג, 667-668
רדלר-פלדמן, יהושע, / Lawrence Hoffman, "The Canonization of the Synagogue Service" (1979)., תשמג, 163-169
טל, אוריאל, / Joseph Walk (Hrsg.), "Das Sondrerrecht für die Juden in NS-Staat; eine Sammlung der gesetzlichen Massnahmen und Richtlinien - Inhalt and Bedeutung" (1981)., תשמב, 170-187
שיינטוך, יחיאל, / Joshua A. Fishman (ed.), "Never Say Die; a Thousand Years of Yiddish in Jewish Life and Letters" (1981)., תשמב, 159-162
ורסס, שמואל, / [על] דן אלמגור; שמואל פישמן, "נחלת מי"ב; מפתח ביבליוגרפי ליצירות מיכה יוסף ברדיצ'בסקי <בן-גריון> ולחיבורים אודותיו" (תשמב)., תשמב, 582-585
תא שמע, ישראל משה, / על הפירוש לפיוטים הארמיים שבמחזור ויטרי, תשמב, 417-418

תשמ"ג


יודלוב, יצחק, / ספר "שר שלום" לר' שלום הספרדי ש"ק, תשמג, 159-162
גיל, משה, / Alexander Scheiber, "Geniza Studies" (1981), תשמג, 168-174
צפור, משה בן אליעזר / [על] צבי קארל, "תרגום השבעים לתורה" [תרגום עברי] (תשלט)., תשם, 163-169
שלומוביץ, פיטר / [על] פרידמן בושויץ, "יוליוס ולהאוזן - יסודות וקני-מידה בהיסטוריוגראפיה שלו" [בתרגום עברי, מאת תיאודור התלגי] (1982), תשמג, 170-187
ורסס, שמואל, / הנוסח המקורי הבלתי-ידוע של איגרת שמואל יעקב ביק אל טוביה פדר., תשמג, 188-191
אביבי, יוסף בן אריה / ספרי 'נגיד ומצוה' לר' יעקב צמח, תשמג, 192-203
לבדב, ויקטור / מאטעריאלן וועגן דער געשיכטע פון יודאיזם און וועגן זיין קריטיק אינעם קסאוויאד-פאנד פון דער עפנטלעכער ביבליאטעק אף מ. יע. סאלטיקאוושטשעדרינס נאמען, תשמג, 192-201
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים., תשמג, 204-206
קרגילה, צבי / ידיעות נוספות על שליח ארץ-ישראל [ר' יוסף דוד עייאש], תשמג, 400-406
בן שמאי, חגי, / [על] אוריאל סימון, "ארבע גישות לספר תהלים, מר' סעדיה גאון עד ר' אברהם אבן עזרא", כולל שריד מ'שיטה ראשונה' של פירוש ראב"ע שעדיין לא ראתה אור (תשמב), תשמג, 407-414
פליישר, עזרא, / לזהותו של הממשל סעיד בן באבשאד 'סנאהה הכהן', תשמג, 417-418
שוורץ, דניאל, / יונס באנדי - שמותיהם, שנות חייהם, וחיבוריהם, תשמג, 582-585
ווסרמן, הנרי, / Karl E. Demandt, "Bevölkerungs- und Sozialgeschichte der jüdischen Gemeinde Niedenstein, 1653-1866" (1980), תשמג, 586-604
פנקובר, יצחק שרגא / מהדורת התנ"ך הראשונה שהוציא בומברג לאור וראשית בית דפוסו, תשמג, 605-621
ווסט, אפרים / יהודי איראן וספרות פרסית :עיונים בכתבי יד., תשמג, 622-628
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, תשמג, 629-
פרשל, מרגלית / הדפוס העברי בקורפו (נוספות)., תשמג, 667-668
י.י. / [על] יעקב בוקסנבוים (מהדיר), "שאלות ותשובות מתנות באדם" (תשמג)., תשמג, 803-807
שמרוק, חנא, / David Neal Miller, "A bibliography of Isaac Bashevis Singer; January 1950-June 1952" (1979) and "Bibliography of Isaac Bashevis Singer, 1924-1949" (1983)., תשמג, 808-857
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים :תיאור ביבליוגרפי מפורט של הספרים העבריים שנדפסו עד סוף שנת 1500, בצירוף צילום סימני מים ופקסימילים של עמודים מיוחדים, תשמג, 268-270

תשמ"ד


צפור, משה בן אליעזר / David J.A. Clines, "The Esther Scroll; the Story of the Story" (1984)., תשמד, 234-239
בר אשר, שלום, / Mark R. Cohen, "Jewish Self-Government in Medieval Egypt" (1980), תשמד, 240-242
דוד, אברהם, / לפרשת מותו של הגר יוסף סרלבו על קידוש השם, תשמד, 243-245
יודלוב, יצחק, / ר' יצחק גרשון ור' יצחק טריוויס - שניים שהם שניים, תשמד, 247-251
הורוביץ, אלימלך / על ר' יצחק בן גרשון טריוויס בויניציאה., תשמד, 252-257
שנפלד, רות / שמואל ורסס :ביבליוגרפיה של כתביו, תשמד, 258-267
פיינטוך, ישראל צבי, / הערה על תלמוד ירושלמי דפוס ויניציאה, תשמד, 268-270
בית אריה, מלאכי, / [על] עמוס גולדרייך (מהדיר), "ספר מאירת עינים לר' יצחק דמן עכו" (תשמד), תשמד, 599-602
טובי, יוסף יובל, / [על] שלמה דב גויטיין, "התימנים; היסטוריה, סדרי חברה, חיי רוח - מבחר מחקרים" (תשמג)., תשמד, 603-608
פליישר, עזרא, / גניזה בלתי ידועה במוסקבה ובה שני פיוטים חדשים לר' חדותא (בירבי אברהם), תשמד, 609-624
הראש, מאירה, / הדפוס העברי בטריפולי שבלוב., תשמד, 625-634
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, תשמד, 635-643
דן, יוסף, / "פירוש התורה לר' אלעזר מגרמיזא" [מהד' שי"ח קניבסקי], תשמד, 644-
יודלוב, יצחק, / ספר "אור לוסטרו" המיוחס לר' יהודה אריה מודינה וספר "דיבר טוב", קראקא ש"ן, תשמד, 645-646
שמלצר, חיים / "סליחות מנהג אלזס תנ"א"., תשמד, 646-
ורסס, שמואל, / [על] יוסף חיים ברנר, "הכתבים היידיים - די יידישע שריפטן", ערך יצחק בקון (תשמה), תשמד, 923-933
קאופמן, דליה / [על] יצחק קאצענעלסאן, "יידישע געטא-כתבים, ווארשע 1940-1943", ארויסגעגעבן... פון יחיאל שיינטוך (תשמד)., תשמד, 934-937
זהר, נעמי / "דגל יהודה" (כתב-יד) - בעקבות יהודה יצחק ליינוואנד, תשמד, 938-945
תשבי, פרץ, / האינקונבולים העבריים בישראל., תשמד, 946-958

תשמ"ה


גוטליב, יצחק, / סיפורי ספר בראשית, פירושיהם ומדרשיהם, תשמה, 289-293
דן, יוסף, / מחקר חדש על סיפורי בן-סירא, תשמה, 294-297
תא שמע, ישראל משה, / ספרייתם של חכמי אשכנז בני המאה הי"א-הי"ב., תשמה, 298-309
מרוז, רונית / ספר "אור הגנוז" לרבי אברהם אזולאי, תשמה, 310-324
לנגרמן, יצחק צבי, / מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים: "אלגז אלתאני מן אסור והיתר" :אגרת עלים בן טליב לדוד בן שלמה בן עקוש ס"ט; גירסה עברית של האנציקלופדיה של "GUILLAUME DE CONCHES"., תשמה, 325-329
פליישר, עזרא, / השלמות לפיוטי הגניזה הבלתי ידועה במוסקבה, תשמה, 330-331
בית אריה, מלאכי, / כתב-יד פאריס, ספרייה לאומית 803 HEBR., תשמה, 332-
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבלים) עבריים, (ב): איטליה-ריג'ו קלבריאה פייביא די שקו, מנטואה, פירארה., תשמה, 865-962
חלמיש, משה, / טיול בכתבי-יד, תשמה, 963-966
בן שמאי, חגי, / מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים: 44. פירוש ספר שמואל מאת יפת בן עלי הקראי, תשמה, 967-968

תשמ"ו


בית-הלחמי, אסתר יעל / Northrop Frye, "The great code; the Bible and literature" (1982)., תשמו, 16-17
שנאן, אביגדור, / יונה צבר, "מדרשים בארמית יהודי כורדיסטאן" (תשמה)., תשמו, 42-
פישמן-דוקר, רבקה / אמנון לינדר, "היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית" (תשמג)., תשמו, 77-78
שנול, שפרה / Luis Díez Merino (ed.), "Targum de Salmos.. ms. Villa-Amil n.5" (1982)., תשמו, 187-
גולדברג, אברהם, / י"צ פיינטוך, "מסורות ונוסחאות בתלמוד" (תשמה)., תשמו, 206-207
פישמן-דוקר, רבקה / ירון דן, "חיי העיר בארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה" (תשמד)., תשמו, 243-
רופא, אלכסנדר, / Jo Ann Hackett, "The Balaam Text from Deir 'Alla" (1984)., תשמו, 245-
שנול, שפרה / Louis H. Feldman, "Josephus and Modern Scholarship (1937-1980)" (1984)., תשמו, 395-396
ארמון, תיאודור / "Die Ausbürgerung deutscher Staatsangehöriger, 1933-45" (1985)., תשמו, 441-442
בן-שמאי, בתיה / Devorah Dimant, "Bibliography of works on Jewish history in the Persian, Hellenistic, and Roman periods" (1987)., תשמו, 451-452
סגל, דוד שמחה / "חקר השירה והפיוט [מאת ח' שירמן]; מפתח" (תשמז)., תשמו, 486-
/ הרשימה המאוחדת של כתבי עת בספריות ישראל., תשמו, 579-
תא שמע, ישראל משה, / נוספות למאמרי "ספרייתם של חכמי אשכנז בני המאה הי"א-הי"ב"., תשמו, 581-582
הורוביץ, אלימלך / על כתב-יד מצויר של ספר משנה תורה., תשמו, 583-586
חבצלת, מאיר / לעניין הפתיחות והחתימות ב"מדרש החפץ" על התורה לר' זכריה בן שלמה הרופא., תשמו, 587-588
בן שמאי, חגי, / משה צוקר, "פירושי רב סעדיה גאון לבראשית" (1984)., תשמו, 601-602
יצחקי, אפרים / דוד רידר, "תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה" (תשמד)., תשמו, 602-603
רופא, אלכסנדר, / Giovanni Garbini, "Storia e ideologia nell'Israele antico" (1986)., תשמו, 609-
שנול, שפרה / M. Pérez Fernández, "Los capítulos de Rabbí Eliezer" (1984)., תשמו, 628-
לרנר, מירון ביאליק, / ליקוטי מעשיות :עיונים בקטעי אגדה שבסידרת "גנוזות", תשמו, 867-891
פליישר, עזרא, / לקורות ר' יהודה הלוי בנעוריו וראשית קשריו עם ר' משה אבן עזרא (בעקבות מחקריו של אריה וילסקר ז"ל), תשמו, 893-910
בר יוסף, חמוטל, / עוללות ביבליוגרפיות לשירת זלדה, תשמו, 911-918
בלאו, יהושע, / ספר דקדוק חדש ללשון המקרא, תשמו, 919-924
אורמן, גוסטב יעקב, / הבראיקה של המאה הט"ז בקצת מספריות איטליה, תשמו, 925-928
יודלוב, יצחק, / "תפלה לדוד" - קובץ תפילות מירושלים, קושטא רצ"ה או רצ"ח, תשמו, 929-932
דוד, אברהם, / דרושיו של רבי לוי אבן חביב, תשמו, 933-935
לנגרמן, יצחק צבי, / חיבור במדע האופטיקה של אחמד אבן עיסא בתעתיק עברי., תשמו, 936-
/ מגנזי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים., תשמו, 959-966
נצר, אמנון. / הערות על יהודי איראן וספרות פרסית., תשמו, 967-969

תשמ"ז


ליאנס, דוד / חתימת אקרוסטיכון ברשימות המסורה., תשמז, 141-145
דינסטאג, ישראל יעקב / איגרת הרמב"ם לחכמי צרפת הדרומית על איצטגנינות :ביבליוגרפיה של הוצאות, תרגומים ומחקרים, תשמז, 147-158
רבינוביץ, צבי מאיר, / מהדורת פיוטיו של רבי שמעון בר מגס [מהד' יוסף יהלום], תשמז, 159-161
ורסס, שמואל, / אוטוביוגרפיה בשפת הביבליוגרפיה, תשמז, 163-168
מיליקובסקי, חיים בן משה, / מהדורות וטיפוסי-טקסט בספרות חז"ל :בעקבות מאמרו של י.מ. תא-שמע, "ספרייתם של חכמי אשכנז בני המאה הי"א-הי"ב" (ק"ס ס'), תשמז, 169-170
אברמסון, שרגא, / להקים שם: א. מיהו "חכם מערב" בדברי הרמב"ם? :ב. על דברי ה"דרישה" לאבן העזר סי' סג, תשמז, 171-174
קרפי, דניאל, / על הספר "בלשון ספרדי" של ר' מנשה בן ישראל בשבח דרשותיו של ר' יהודה אריה ממודינא., תשמז, 175-
אורמן, גוסטב יעקב, / "Bibliotheca Palatina" (1986)., תשמז, 178-
בן שמאי, חגי, / מציאה אחת שהיא שתיים :פירוש האזינו לרב שמואל בן חפני ופירוש ויושע לרב סעדיה גאון בכתב יד נשכח., תשמז, 313-332
קרה, איציק / הדפוס העברי ברומניה עד שנת תר"ס, ב, תשמז, 333-344
כשר, רמון, / מהדורה חדשה של תרגום ארצישראלי לתורה על פי קטעי גניזה, תשמז, 345-348
יובל, ישראל יעקב / על כמה מפרסומי כתב-העת 'מוריה' ו'מפעל תורת חכמי אשכנז'., תשמז, 349-359
לנגרמן, יצחק צבי, / קטע מספר "אלמעתבר" של אבו אלברכאת אלבג'דאדי, תשמז, 361-362
לנגרמן, יצחק צבי, / החיבור התימני המכונה "חפיצה", תשמז, 363-367
דוד, אברהם, / ר' יצחק די מולינא - מנהל בית המטבע במצרים., תשמז, 368-370
אילן, נחם, / פירוש "מצח אהרן" על חמישה חומשי תורה לר' אהרן גריש, תשמז, 371-372
אברמסון, שרגא, / בעליו עמו (על חתימת הבעלים בעותק של "ספר עלים לתרופה")., תשמז, 373-374
הראש, מאירה, / הדפוס העברי בטריפולי שבלוב - תיקונים והוספות., תשמז, 375-376
אורמן, גוסטב יעקב, / Walter Mettmann, "Die volkssprachliche apologetische Literatur auf der Iberischen Halbinsel im Mittelalter" (1987)., תשמז, 432-433
אורמן, גוסטב יעקב, / Naftali Deutsch, "Iconographie de l'illustration de Flavius Josèphe au temps de Jean Fouquet" (1986)., , 792-793

תשמ"ח


תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים - ספרד ופורטוגל: ואד אלחגארה, תשמח, 521-546
הילדסהימר, מאיר בן עזריאל, / תקנות והנהגות בית-הכנסת בקהילת ברלין., תשמח, 547-559;
הטל, אברהם רוברט בן חיים / הדפוס העברי באלג'יר., תשמח, 561-572
וינפלד, משה, / על הברית במקרא, תשמח, 573-576
שנול, שפרה / חיבוריו של כריסטיאן זיגמונד גיאורגי, תשמח, 577-579
הילדסהימר, מאיר בן עזריאל, / תקנות והנהגות בית-הכנסת בקהילת ברלין., תשמח, -
אורמן, גוסטב יעקב, / Richard Simon, "Additions aux 'Recherches curieuses sue la diversité des langues et religions' d'Edward Brerewood" (1983)., תשמח, 13-14
שורץ, ברוך יעקב / Leonid Finberg, "Judaic Perspectives on Ancient Israel" (1987)., תשמח, 28-30
שנאן, אביגדור, / "קדושתאות לשבתות הנחמה", לרבי אלעזר בירבי קיליר, יוצאות לאור... בידי שולמית אליצור (תשמח)., תשמח, 132-
בית אריה, מלאכי, / Gabrielle Sed-Rajna, "La Bible hébräique" (1987)., תשמח, 264-265
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים - איטליה., תשמח, 361-406
בן שמאי, חגי, / כתאב אלמחתוי ליוסף אלבציר, מהדורת המקור הערבי עם תרגום צרפתי, תשמח, 407-426
ווסרמן, הנרי, / מחקרים חדשים על האורתודוכסיה היהודית בגרמניה, תשמח, 427-432
גולינקין, דוד, / "שאילתות דרב אחאי" ככינוי לספר "הלכות קצובות", תשמח, 433-438
קרייסל, חיים / התשובה על אודות הנבואה לר' יהודה בן בנימין אבן רוקש., תשמח, 439-444
דוד, אברהם, / איגרת בלתי ידועה של ר' שמואל בן הושענא השלישי, תשמח, 445-447
לנגרמן, יצחק צבי, / חיבור אשכנזי בלתי נודע במדעי הטבע, תשמח, 448-449
ריצ'לר, בנימין / איגרת נוספת מאת הלל בן שמואל אל יצחק הרופא?, תשמח, 450-452
זהר, נעמי / הסאטירה "מגילת אמעריקא" מאת מחבר לא נודע במאה התשע-עשרה., תשמח, 453-456
יודלוב, יצחק, / "שיני תחינה" ו"אורח חיים" - שני ספרי יידיש בלתי ידועים, תשמח, 457-458
יודלוב, יצחק, / סליחות, יאנוב תקס"ג, תשמח, 459-460
שנאן, אביגדור, / Roger Syrén, "The blessings in the Targums" (1986)., תשמח, 495-
לנרד, פיטר ש., / Peter Schäfer, "Konkordanz zur Hekhalot-Literatur" (1986-1988)., תשמח, 550-551
שנול, שפרה / Elias Joseph Bickerman, "The Jews in the Greek age" (1988)., תשמח, 573-574
אורמן, גוסטב יעקב, / Zvi Erich Kurzweil, "Hauptströmungen jüdischer Pädagogik in Deutschland" (1987)., תשמח, 586-587
חזן, אפרים, / יוסף יהלום, "שפת השיר של הפיוט הארץ-ישראל" (תשמה)., תשמח, 751-752
רצהבי, יהודה, / חקר יהדות תימן :ביבליוגרפיה לשנים 1982-1987, תשמח, 785-865
אליצור, שולמית, / פיוט חדש ליניי החזן, תשמח, 867-872
כשר, חנה / הפתיחה שבכתבי-יד לפירושו האליגורי של רד"ק למעשה בראשית., תשמח, 873-885
יסיף, עלי, / "פנאי" ו"רוח רחבה" :הלכה ומעשה בהתהוות הסיפור העברי בשלהי ימי-הביניים, תשמח, 887-905
חבצלת, מאיר / ילקוט מדרשי תימן, תשמח, 907-910
אורמן, גוסטב יעקב, / ג'נוצו מניטי - הבראיסט?, תשמח, 911-914
נוריאל, אברהם, / האם שם טוב פלקירא הוא מחברו של "באור נפלא"?, תשמח, 915-916
פרוידנטל, גד / להבחנה בין שני ר' יוסף בן יוסף נחמיאס :האחד מפרש, השני אצטגנין, תשמח, 917-919
ריבלין, יוסף יהושע בן שמואל שלום, / ביאור הגר"א לספר יונה (על פי כתב-יד בית המדרש לרבנים מס' 5179), תשמח, 920-924
לנג, יוסף, / עיתוני אליעזר בן-יהודה בשנת תר"ן (עם גילוי עשרה גליונות 'אבודים' של עיתון "הצבי"), תשמח, 925-929
יודלוב, יצחק, / לוחות אלף-בית איטלקיים, תשמח, 930-932
יודלוב, יצחק, / מהדורה ראשונה של "לקוטי הלכות", חלק אורח חיים, מאת ר' נתן שטרנהרץ, תשמח, 933-935
ניסן, רחל / "מעיינות" מספר "אילימא רבתי" חלק ב, תשמח, 936-
/ , תש"ן, -
מיכאל, ראובן / Moses Mendelssohn, "Gesammelt Schriften" (1990)., תשן, 9-10
שנאן, אביגדור, / שני פירושי ר' אברהם אבן עזרא לתרי עשר (תשמט) :מהדורה מדעית מבוארת מאת אוריאל סימון., תשן, 16-17
ברלין, אדל / Harold Fisch, "Poetry with a purpose" (1988)., תשן, 19-20
זקוביץ, יאיר, / "Secundum Salomonem; a thirteenth century Latin commentary on the Song of Solomon" (1989)., תשן, 22-23
אורמן, גוסטב יעקב, / Hermann Leberecht Strack, "Introduction au Talmud et au Midrash" (1986)., תשן, 48-49
לנרד, פיטר ש., / Lawrence A. Hoffman, "Beyond the Text; a Holistic Approach to Liturgy" (1987)., תשן, 80-
יהלום, יוסף, / בחזרה ל"מחזור ארץ-ישראל - קודקס הגניזה", תשן, 189-206
פליישר, עזרא, / פיוט ותפילה ב"מחזור ארץ-ישראל - קודקס הגניזה", תשן, 207-262
רגב, שאול / "ספקות...על מעשה ישו הנוצרי"., תשן, 263-269
כהנא, מנחם יצחק, / פירוש רבנו הלל לספרי, תשן, 271-280
אורמן, גוסטב יעקב, / בין יהודים ונוצרים בהולנד של המאה הי"ז, תשן, 281-285
הלוי, יוסף חיים בן זכריה / שושנה שבבו :הסופרת בת הארץ הראשונה שמן היישוב החדש, תשן, 286-290
הראש, מאירה, / "העברי" (על עיתון עברי רביזיוניסטי בתוניס ועל דוד ברדא, עורכו)., תשן, 291-294
דוד, אברהם, / היתר להדפסת התלמוד באיטליה עשר שנים לאחר שריפתו, תשן, 295-296
ריצ'לר, בנימין / חיבורים בלתי ידועים ברפואה ליש"ר מקנדיא, תשן, 295-296
ריצ'לר, בנימין / האם קדם משה ן' וקאר לחסדאי ן' קרשקש ויוסף אלבו?, תשן, 299-
ניסן, רחל / כתב יד חדש של "תיקונים חדשים" לרמח"ל [כ"י שוקן 15939], תשן, 300-
עמנואל, שמחה בן יונה, / כתב יד מוסקבה 566 :תיאור ראשוני, תשן, 301-306

2000-1999

 

תש"ן-תשנ"א


רופא, אלכסנדר, / Mark A. O'Brien, "The deuteronomistic history hyposthesis; a reassessment" (1989)., תשן-תשנא, 330-331
ספראי, חנה, / Judith Romney Wegner, "Chattel or Person? The Status of Women in the Mishnah" (1988)., תשן-תשנא, 363-364
שנאן, אביגדור, / יעקב אלבוים, "פתיחות והסתגרות; היצירה הרוחנית-הספרותית בפולין ובארצות אשכנז בשלהי המאה השש-עשרה" (תשן)., תשן-תשנא, 401-402
אורמן, גוסטב יעקב, / Martin Friedrich, "Zwischen Abwehr und Bekehrung; die Stellung der deutschen evangelischen Theologie zum Judentum im 17. Jahrhundert" (1988)., תשן-תשנא, 408-
הראש, מאירה, / Boris Korsch, "Soviet publications on Judaism, Zionism, and the Steate of Israel, 1984-1988; an annotated bibliography" (1990)., תשן-תשנא, 434-435
תשבי, פרץ, / ביבליוגרפיה כוללת על אודות דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים., תשן-תשנא, 579-602
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים - איטליה: שונצינו., תשן-תשנא, 603-636;
שוורץ, דב, / "הציורין" לר' דוד אבן ביליה., תשן-תשנא, 637-645
אורפלי, משה לוי / על יהודי סנטה קולומה די קיראלט, תשן-תשנא, 647-649
רחמן, יוספה / [על] משה ארנד (מהדיר), "פירוש רבי יוסף קרא לספר איוב" (תשמט), תשן-תשנא, 650-654
פריש, עמוס, / תורתו של ר' מאיר (וייס) בחקר המקרא, תשן-תשנא, 655-659
אליצור, בנימין, / עקבותיו של דף אבוד מכתב יד ליידן של הירושלמי., תשן-תשנא, 661-668
זק, ברכה, / על פרשת מעיינות "אילמה" לר' משה קורדובירו, תשן-תשנא, 669-674
פיאטלי, אנג'לו מרדכי, / נוספות לעניין המדפיס זואן די גארה., תשן-תשנא, 675-678
יודלוב, יצחק, / "מקדש מלך" מאת ר' שלום בוזגלו, קופוסט וסדילקוב תק"ע-תקפ"א., תשן-תשנא, 679-682
שורצפוקס, ליז / שיר דני על הקפטן דרייפוס, תשן-תשנא, 683-685
שורץ, ברוך יעקב / ארבעה מחקרים חדשים על ספר יחזקאל., תשן-תשנא, 710-711
בונפיל, ראובן, / Lionel Kochan, "Jews, Idols and Messiahs; the Challenge from History" (1990)., תשן-תשנא, 783-784
אורמן, גוסטב יעקב, / Georges Weill, "Vie et caractère de Guillaume Postel" (1987)., תשן-תשנא, 799-800
שנול, שפרה / Bo Utas (ed.), "Frahang i pahlavik" (1988)., תשן-תשנא, 913-914
הילדסהימר, מאיר בן עזריאל, / רבני הונגריה ואסיפת מיכאלוביץ: (א) רבי משה שיק, מהר"ם שיק :(ב) רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר., תשן-תשנא, 941-951
קומם, אהרן, / סיפורי יעקב שטיינברג ומחזותיו בעברית וביידיש :ביבליוגרפיה, תשן-תשנא, 953-964
בלאו, יהושע, / הוצאה חדשה ושלמה של איגרות הרמב"ם, תשן-תשנא, 965-978
כהן, ירחמיאל, / לתולדות תנועת הרפורמה ביהדות., תשן-תשנא, 979-983
פרוידנטל, גד / שתי הערות על "ספר מישר עקוב" לאלפונסו, הוא אבנר מבורגוס, תשן-תשנא, 984-986
פריידין, ישראל / "חרב פיפיות" ו"צעקת הדל" - קונטרסים אבודים מפולמוס "בית יוסף חדש", תשן-תשנא, 987-992
ריצ'לר, בנימין / תרגום נוסף של ספר השרשים מאת ר' יונה אבן ג'נאח, תשן-תשנא, 993-995
דוד, אברהם, / לתולדותיו של ר' אלעזר בן החסיד ר' מתתיה מחכמי ארץ-ישראל (?) במאה הי"ג, תשן-תשנא, 996-998
לנגרמן, יצחק צבי, / קטעי גניזה מיצירתו של הרלב"ג באסטרונומיה, תשן-תשנא, 999-
לוקר, צבי, / "תיקון חצות", מן הדפוס העברי בבלגראד במאה הי"ט., תשן-תשנא, 1000-1002
שנאן, אביגדור, / מאיר בר אילן, "סתרי תפילה והיכלות" (תשמז)., תשן-תשנא, 1076-1077
אורמן, גוסטב יעקב, / "Germania judaica", Bd. 3, 1. Teil (1987)., תשן-תשנא, 1080-
הופמן, אברהם / יצחק יוסף כהן, "חכמי טראנסילוואניה" (תשמ"ט)., תשן-תשנא, 1082-1083
שנול, שפרה / Alfredo Mordechai Rabello, "Giustiniano, Ebrei e Samaritani" (1987-1988)., תשן-תשנא, 1118-1119
דגני, שונית / ממנדלי ועד הנה :רשימת מאמרים, לקט הלל יפה (תשנא)., תשן-תשנא, 1191-
מטרס, חגית / מכתבי שמעון ביכובסקי אל יוסף חיים ברנר בתקופת "המעורר" (1906, 1907), תשן-תשנא, 1253-1304
ליבס, יהודה, / גלם בגימטריא חכמה., תשן-תשנא, 1305-1322
ריצ'לר, בנימין / השלמה למדרשו של ר' שמואל בן נסים מסנות לבראשית., תשן-תשנא, 1323-1326
ריצ'לר, בנימין / קטעים מכתבי-יד נוספים של התרגום הבלתי-ידוע של ספר השרשים לר' יונה אבן ג'נאח, תשן-תשנא, 1327-1328
תא שמע, ישראל משה, / קטע מדרשה לא ידועה לרבנו אשר ב"ר יחיאל., תשן-תשנא, 1329-1330
לנגרמן, יצחק צבי, / פירושו של שלמה אבן יעיש לקאנון של אבן סינא, תשן-תשנא, 1331-1333
לנגרמן, יצחק צבי, / שני מדרשים פילוסופיים בלתי-ידועים מתימן, תשן-תשנא, 1334-1337
דוד, אברהם, / "תעלומות חכמה" לר' משה בן יהודה גאליינו [כ"י קיימברידג' 511 [MS. ADD., תשן-תשנא, 1338-1340
אוקון, יעל / יצחק בן משה הלוי מחכמי קושטא [כ"י ירושלים, מוסד הרב קוק 886], תשן-תשנא, 1341-1342

תשנ"ב-תשנ"ג


הראש, מאירה, / משה רוזנפלד, "הדפוס העברי מראשיתו עד שנת ה'תש"ח" (תשנב)., תשנב-תשנג, 1-2
ריגלר, מיכאל, / יצחק קלימי, "ספר דברי הימים - ביבליוגרפיה ממוינת" (תשנא)., תשנב-תשנג, 17-18
שנול, שפרה / Fray Luis de León, "aproximaciones a su vida y su obra" (1989)., תשנב-תשנג, 102-103
נוה, נירה / Amihai Mazar, "Arachaeology of the land of the Bible" (1990)., תשנב-תשנג, 142-
רופא, אלכסנדר, / Thomas Krapf, "Yehezkel Kaufmann" (1990)., תשנב-תשנג, 159-161
כשר, רמון, / "תרגומי כלאיים" ארמיים לתורה על פי קטעי גניזה חדשים [136.2 T-S NS, 22.243 [T-S MISC, תשנב-תשנג, 277-287
אלקיים, אברהם / על המיבנה הארכיטקטוני של הספר "מערכת האלהות"., תשנב-תשנג, 289-304
סיראט, קולט / להשלמת הכליל - חומש סנט פטרסבורג, תשנב-תשנג, 305-313
חבצלת, מאיר / חכמי "ג'רבנא" - "מג'רבנא" בספרות הראשונים., תשנב-תשנג, 314-
צוריאלי, יוסף, / נוטריקון להלכות שחיטה וגלגולי הספר "ימין משה", תשנב-תשנג, 315-320
וולף, יוסף (ג'פרי) / מתי נתחבר ספר אורחות צדיקים?, תשנב-תשנג, 321-322
זקוביץ, יאיר, / בריאת האל מן הצלע, תשנב-תשנג, 323-325
שמרוק, חנא, / מדריך לספרות הילדים ביידיש, תשנב-תשנג, 327-329
יודלוב, יצחק, / דפוסים איטלקיים בלתי ידועים מן המאה השש-עשרה, תשנב-תשנג, 330-335
טלשיר, צפורה, / אלכסנדר רופא, "מבוא לספרות הנבואה" (תשנב)., תשנב-תשנג, 356-357
שנול, שפרה / Ciriaca Morano Rodríguez, "Glosas marginales de Vetus Latina en las Biblias Vulgatas españolas..." (1989)., תשנב-תשנג, 359-360
בן עמי, יששכר / יצחק אבישור, "החתונה היהודית בבגדאד ובבנותיה" (תשן-תשנא)., תשנב-תשנג, 579-580
לנרד, פיטר ש., / יהודית דישון ואפרים חזן (עורכים), "פרקי שירה; מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל" (תשן)., תשנב-תשנג, 592-593
תשבי, פרץ, / דפוסי-ערש (אינקונבולים) עבריים - איטליה: שונצינו., תשנב-תשנג, 689-726
קאופמן, דליה / הנוסחים השונים של "בלאנדזשענדע שטערן" לשלום עליכם, 1909-1914., תשנב-תשנג, 727-736
צוקר, שלמה, / מוצאו המזרחי של סידור ר' שלמה בר' נתן וייחוסו המוטעה לצפון אפריקה, תשנב-תשנג, 737-746
שניאורסון, שמואל מנחם / פיוט לברכת המזון מעניינו של יום הכיפורים, תשנב-תשנג, 747-750
תא שמע, ישראל משה, / ספר "נימוקי חומש" לרבי ישעיה די טראני., תשנב-תשנג, 751-753
בן שלום, רם / לשאלת מחברה של הקונקורדנציה "מאיר נתיב", תשנב-תשנג, 754-760
פישלר, בנציון, / (ה)חטא ועונשו., תשנב-תשנג, 761-762
פסברג, שמואל / מילון חדש לארמית היהודית של ארץ-ישראל, תשנב-תשנג, 763-768
גיל, משה, / צבי רין, "הטור השלישי לעלילות האלים" (1992)., תשנב-תשנג, 1021-1023
לרנר, מירון ביאליק, / מדרשי האגדה שבפירוש רבנו הלל לספרי, תשנב-תשנג, 1055-1065
דודי, עמוס, / מחזורי קטלוניה המנוקדים - בעיות המחקר שבכתבי יד מתקופת ספרד הנוצרית, תשנב-תשנג, 1067-1076
שוורץ, דניאל, / בין ברלין, ליטא והמזרח הרחוק :על כמה שו"ת ו"תיקון בהשמטה", תשנב-תשנג, 1077-1087
בונפיל, ראובן, / חוזה להדפסת ספרים בליוורנו במאה התשע-עשרה, תשנב-תשנג, 1089-1094
ברויאר, מרדכי בן יצחק, / בסיס תיעודי מקיף ומפורט לחקר המוסיקה היהודית, תשנב-תשנג, 1095-1100
גלזנר, רות / ביאור לא ידוע של הרלב"ג, תשנב-תשנג, 1101-1102
לנגרמן, יצחק צבי, / תרגום עברי נוסף ל- PHILOSOPHIA PAUPERUM, תשנב-תשנג, 1103-1104
דוד, אברהם, / מקורות עבריים חדשים לתולדות בני משפחת מנדס-נשיא באיטליה ובקושטא, תשנב-תשנג, 1105-1110
אוקון, יעל / לזהותו של הד"ס, תלמידו של נתן שפירא, תשנב-תשנג, 1111-1112
מלכיאל, דוד / Malachi Beit-Arié, "Hebrew manuscripts of East and West" (1992-1993)., תשנב-תשנג, 769-770
שנול, שפרה / Josephus Flavius, "Les antiquités juives" (1992)., תשנב-תשנג, 800-801
מלכיאל, דוד / Barry Dov Walfish, "Esther in medieval garb" (1993)., תשנב-תשנג, 1143-1144
שנאן, אביגדור, / שולמית ולר, "נשים ונשיות בסיפורי התלמוד" (1993)., תשנב-תשנג, 1187-
מלכיאל, דוד / אברהם גרוס, "ר' יוסף בן אברהם חיון" (1993)., תשנב-תשנג, 1193-1194
שפט, אברהם יוסף, / "A Hebrew chronicle from Prague, c. 1615", edited by A. David (1993)., תשנב-תשנג, 1234-1235
שנול, שפרה / Joseph Augustine Fitzmeyer, "An Aramaic Bibliography" (1992)., תשנב-תשנג, 1342-1343
פרץ, מערבי / קטע חדש מתוך "כתאב אלתשויר" לר' יונה אבן ג'נאח, תשנב-תשנג, 1367-1387
שוורץ, דב, / ר' אברהם אלטביב - האיש ופעלו., תשנב-תשנג, 1389-1401
הכהן, דב בן דוד / הדפוס העברי באזמיר., תשנב-תשנג, 1403-1423
רצהבי, יהודה, / [על] שולמית אליצור, "מחזורי שבעתות לסדרים ולפרשות" (תשנג), תשנב-תשנג, 1424-1426
לנגרמן, יצחק צבי, / קובץ חדש בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, תשנב-תשנג, 1427-1432
דוד, אברהם, / מעורבותו של המהר"ל מפראג בויכוח יהודי-נוצרי., תשנב-תשנג, 1433-1434
יודלוב, יצחק, / המחזורים הראשונים כמנהג בני רומא, שונצינו רמ"ו - פאנו רס"ד., תשנב-תשנג, 1435-1448

תשנ"ד-תשנ"ה


יודלוב, יצחק, / המחזורים הראשונים כמנהג בני רומא, שונצינו רמ"ו - פאנו רס"ד., תשנד-תשנה, 13-14
מלכיאל, דוד / "The uses of tradition", edited by Jack Wertheimer (1992)., תשנד-תשנה, 20-22
שנול, שפרה / "El Texto Antioqueno de la Biblia Griega", ed. por Natalio Fernández Marcos y José Ramón Busto Saiz (1989-1992)., תשנד-תשנה, 172-
ריגלר, מיכאל, / אברהם דוד, "עלייה והתיישבות בארץ-ישראל במאה הט"ז" (תשנג)., תשנד-תשנה, 43-44
דימנט, דבורה, / Lawrence Harvey Schiffman, "The Eschatological Community of the Dead Sea Scrolls" (1989)., תשנד-תשנה, 124-125
הופמן, אברהם / יוסף אליחי, "תנועת המזרחי בפולין הקונגרסאית 1916-1927" (תשנג)., תשנד-תשנה, 331-332
שנול, שפרה / David Dawson, "Allegorical readers and cultural revision in ancient Alexandria" (1992)., תשנד-תשנה, 335-336
שנול, שפרה / "Fuentes del cristianismo", edited by Antonio Piñero (1993)., תשנד-תשנה, 379-380
הנסל, ז'ואל / אפרים מאיר, "כוכב מיעקב; חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג" (תשנד)., תשנד-תשנה, 392-393
גריס, זאב, / גדליה נגאל, "מאגיה, מיסטיקה וחסידות" (1992)., תשנד-תשנה, 699-700
לסקר, דניאל י. / Joseph Shatzmiller, "La deuxième controverse de Paris" (1994)., תשנד-תשנה, 706-708
מורנו-קרבליו, פרנסיסקו / "História de Portugal, vol. 6: Judaísmo, Inquisição e Sebastianismo" (1993)., תשנד-תשנה, 706-708
שנול, שפרה / Luis Alonso Schökel, "Diccionario bíblico hebreo-español"., תשנד-תשנה, 1098-1100

תשנ"ו


שנול, שפרה / "The apocryphon of Jannes and Jambres the magicians", edited by Albert Pietersma (1994)., תשנו, 34-35

תשנ"ח


אליאב, ירון צבי / אברהם כהנא (1874-1946) - אוטודידקט ומוציא לאור במדעי היהדות, תשנח, 7-19
אלמגור, דן, / שירים על ספרים ליוסף בן שמואל צרפתי, תשנח, 21-36
הולצמן, אבנר, / ההיסטוריון והמשורר: חליפת המכתבים בין שמעון דובנוב לבין מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (1888-1909)., תשנח, 37-58
הוס, מתי / שלוש מהדורותיה של 'מנחת יהודה שונא הנשים' ליהודה אבן שבתי., תשנח, 59-83
הטל, אברהם רוברט, / הדפוס העברי בווהראן., תשנח, 85-92
לנג, יוסף, / אליעזר בן יהודה - ביבליוגרפיה נבחרת :תיקונים, השלמות והארות לרשימתו הביבליוגרפית של יעקב כנעני, תשנח, 93-98
מדינה, שלום, / עיונים במחקרי תימן :אלג'אמע = המאסף - איננו חיבור דוד בן ישע הלוי, תשנח, 99-103
סיראט, קולט / הודעה על גילוי שרידים של שש מגילות תורה קדומות לשנת אלף, תשנח, 105-110
עמינח, נח / הערות לספר שו"ת הרשב"ש בדפוס וכתב יד, תשנח, 111-125
פנקובר, יצחק שרגא / על גלגולי דברי ר' שמואל די אוזידה לשמות כ"ג, כה אל תוך ה'פירוש על יונתן'., תשנח, 127-149
פרידמן, מרדכי עקיבא, / הערה בדבר מקום חיבור הסידור של ר' שלמה בר' נתן., תשנח, 151-154
קושלבסקי, רלה / ספר המעשיות' - הערה לזמנו ומקורותיו., תשנח, 155-165
רובין, צביה / מפעל הזוהר - מטרות והישגים, תשנח, 167-174
שוורץ, דב, / חקרי רב סעדיה גאון., תשנח, 175-189
שי, הדסה, / הדברים המאפיינים כתב ידו של מחבר :כתביו של תנחום הירושלמי, תשנח, 191-204
בלידשטיין, יעקב, / Jay Harris, "How Do We Know This? Midrash and the Fragmentation of Modern Judaism" (1995)., תשנח, 205-220
דן, יוסף, / [על] שרה צפתמן, "בין אשכנז לספרד; לתולדות הסיפור היהודי בימי הביניים" (תשנג)., תשנח, 221-228
יעקבסון, יורם, / במבוכי ה"אין" ובמבוכת ה"יש" :עיון בספרה של רחל אליאור, "תורת אחדות ההפכים; התיאוסופיה המיסטית של חב"ד" (תשנג), תשנח, 229-243
רביד, בנימין חיים יצחק / [על] ראובן בונפיל, "במראה כסופה; חיי היהודים באיטליה בימי הרינסאנס" (תשנד)., תשנח, 245-253
שוורץ, דניאל, / Martin Goodman, "Mission and Conversion :Proselytizing in the Religious History of the Roman Empire" (1994), תשנח, 255-259
יודלוב, יצחק, / דפוסי קלף בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי., תשנח, 261-273
ריצ'לר, בנימין / חינוכן ושיחתן של בנות עשירים באיטליה בימי הרינסאנס, תשנח, 275-278
רצהבי, יהודה, / ביאור תפילה' - חיבור ר' יוסף ציאח (?), תשנח, 279-282