audio items
חזרה לתוצאות החיפוש
בביצוע הרועה, יורם; זסלבסקי, רות
תאריך היצירה 1990
השותפים ביצירה הרועה, יורם (זמר, מבצע)
זסלבסקי, רות (זמר, מבצע)
ברוידס, אברהם 1907-1979 (מחבר)
עמירן, עמנואל 1909-1993 (מלחין)
לוי-תנאי, שרה 1910-2005 (מחבר)
זהבי, דוד 1910-1977 (מלחין)
רבינוב, יהושע 1904-2000 (מחבר)
שלם, מתתיהו 1904-1975 (מלחין, מחבר)
בן-זמרא, סימון (מלחין)
ולבה, יואל 1898-1982 (מלחין)
זעירא, מרדכי 1905-1968 (מלחין)
הרוסי, עמנואל 1903-1979 (מחבר)
קיפניס, לוין 1894-1990 (מחבר)
מזור, יעקב 1935- (מקליט)
הערת מקום וזמן ירושלים
הפונותיקה הלאומית
1990
December 25
סוגה Songs, Hebrew,Humorous songs,Singing games,Street music,Nigunim,Musical traditions (Jewish),Musical settings
שפה heb
הערות קיים תיק תעוד נספח ובו מילות חלק מהשירים
בהקלטה משתתפת גם רוני גואל, ילידת מושב צופית, 1942
הערה מנושא: שירים. דמויות הסטוריות, פריט 57, 65-66, 70, 106
מסורת: ישראלים

הערת תוכן היחידה כוללת 55 פריטים
1 יחידה נוספת של סרט זה ניתנת לשליפה לפי מספר הסרט
יש לי דודה אייזן דודה רומבלה רומבלה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 56, שירה: יורם הרועה. כולל הערות של מזור ורוני גואל. מובאת גם גירסה נוספת מפי מזור
הצאר ניקולאי יוט פוימאט [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 57
פעם אחת היה לי חתול קטן נחמד [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 58, יורם
אמרה אמא לדבורה את שמנה מאחורה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 59, יורם (שר: אמרה אמא לדבורה למה את שמנה)
אני קורא עתון דבר בכל יום בבקר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 60, יורם. מושר בלחן "בוקי בוקי בקבוקי"
בוקי בוקי בקבוקי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 61, יורם, רותי זסלובסקי, מזור ורוני
יש ילדים מסכנים בעולם [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 62, פארודיה על שירו של ברויידס "יש ילדים בני כפר ובני עיר"
יש ילדים בני כפר ובני עיר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - על פי פריט 62
יש לנו זבל כימי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 63, רותי (למדה את השיר ב-1946), כולל מלל
כושי כושי כושי נא נא [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 64, שיר משחק עם כדור (רותי)
הסתכלו נא על הכביש תימני מוכר מישמיש [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 64א, שיר משחק עם כדור (שר: מזור - למד את השיר בבתי ראנד בשנות ה-40)
אחת שתים שלש ארבע מגרמניה היטלר בא [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 65, דיקלום (רותי)
דו רה מי פה סול היטלר תרנגול [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 65א, דיקלום (רותי)
ממרומים ברכה יורדת היטלר רץ אל המקלט [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 66 (רותי, רוני ויעקב)
שברו את הכלים ולא משחקים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 67, קריאות (רותי ומזור)
באה הדודה אהובה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 68 (מזור), שיר לקבלת פני הגננת
אני לדודי ודודי לי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 69
דונאי דונאי גמלים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - מלל פריט 70 (רותי). שיר מחברת הילדים ותנועת הנוער ברמת-רחל. מלל על שירי תנועת הנוער ועל שירים "חסידים" בקבלות שבת
נגון חסידי --- פריט 71 (רותי)
מי יגור באהליך מי ישכן [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 72 (רותי). לחן: עמירן. כולל מלל (יורם)
וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 73 (יורם ורותי)
וטהר לבנו לעבדך באמת [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 75 (רותי)
אם עמלתם הבן הבת שובו נוחו ביום שבת [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 76 (רותי). לחן: עמירן, מלים: שרה לוי-תנאי. שיר שנהגו לשיר בקבלת שבת ברמת-רחל
ירדה השבת אל בקעת גנוסר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 77, (רותי, יורם ורוני). לחן: דוד זהבי, מלים: יהושע רבינוב. הושר בקב"ש ברמת-רחל
נטו צללים על פני הגבעות [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 78 (רותי ויורם). מלים ולחן: מתתיהו שלם
הערב היורד לבש בגדי שבת [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 79 (רותי)
הורה חדרה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 80 (רותי והאחרים מצטרפים)
כל העוסק בתורה מבפנים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 81 (רותי). לחן: סימון בן-זמרא
איש חסיד היה בלי מזון ובלי מחיה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 82 (כולם). כולל מלל
עד מתי סבלים נשא ארגזים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 83 (יורם). כולל מלל
לא ללמודים הלב פתוח לא לשעורים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 84 (רותי ויורם), פארפרזה על השיר "הורה סחרחורת" של אלתרמן. מזור מביא גירסה נוספת
לא אל שכר הלב פתוח לא לתהלה נשאנו ראש [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - על פי פריט 84, לחן: יואל ולבה
למרחקים מפליגים הלמודים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 85 (רותי). פארפרזה הומוריסטית על "למרחקים מפליגות הספינות"
למרחקים מפליגות הספינות [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - על פי פריט 85, לחן: רבקה לוינסון
לג'יניגס חאן היתה חנית [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 86 (רותי)
פתגמים ודקלומים מהתקופה שלאחר המדינה --- פריט 87 (רותי)
מצפצף אני עליך ילדתי הקטנטנה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 88 (רותי)
ילד ילד הזהרה פן תקח את ילדתי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 89 (רותי)
דיו דיו דיו הוי שושנה אוצי נא [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 90 (רותי ויעקב)
זום זום זומה התחתן לו זבוב עם צרעה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 91 (רותי ויורם). גירסאות נוספות מפי מזור ויורם
מי זה שם צרח כל כך [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 92 (יורם ורותי)
ארץ זבת חלב ושוקולד [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 93 (רותי). משירי התנועה
זבחו זבחי צדק ובטחו בהשם [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 94 (רותי). משירי השבת בקיבוץ
כיצד מרקדין לפני הכלה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 95 (רותי)
בעירה הרחק מכאן חי לו רבי קצוץ זקן [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 96 (יורם). שיר מילדותו בקרית חיים
איפה היית הגידי לי בתי היקרה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 97 (רותי ורוני). בלחן שיר יידי. יורם מביא גירסה נוספת
מחנה זה ענין רב תועלת שישנן בו הרבה מעלות [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 98 (רוני ויורם)
למשקה מהולל זה קוראים לו התה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 99 (יורם). שיר על התה של קבוץ החותרים
אביך מצא את אמך ברחוב ויוה לה קומפניה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 100 (רוני)
מה לי דרוש ומה לי נחוץ [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 101 (רותי מילדותה בקיבוץ)
ארצה אל תסע [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 102 (רותי). לחן חסידי
ארצה עלינו שטות גדולה עשינו [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 103 (רותי). פארפרזה על "ארצה עלינו". הושר ברקודי הורה בקיבוץ. גירסה נוספת מפי רוני
כשנמות יקברו אותנו ביקבי ראשון לציון [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 104 (רותי). גירסה מתקופת מלחמת השחרור
חולצה כחלה והיא עולה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 105, גירסה היתולית (רותי)
ז'בוטינסקי ראש בית"ר מת ונקבר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 106, בלחן "דוד מלך ישראל" (יורם)
דוד מלך ישראל חי וקים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - לחן פריט 106
דגל אדום אדום יורד במדרון [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 107, פראפרזה היתולית ל"דגל אדום נשא במרום"
להבה עלי להבה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 108 (כולם). לחן: זעירא, מלים: עמנואל הרוסי
יוצאים יוצאים אנחנו לשוט היום בעיר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 109 (רותי). שיר לאחד במאי. לחן: ולבה, מלים: קיפניס

הערת משתתפים הרועה, יורם, זמר, יליד קרית חיים
מספר מדף Y 05793
מספר מערכת 990002331880205171

תנאי השימוש:

איסור העתקה

יתכן שאסור להעתיק את הפריט ולהשתמש בו עבור פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף.

לבירור אפשרות שימוש בפריט, יש למלא טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

מידע נוסף: הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?