audio items
חזרה לתוצאות החיפוש

[שירי ראשונים] שירי רחוב ושטות - שירי תנועת הנוער העובד בשנות הארבעים. .הקלטת סקר

להגדלת הטקסט להקטנת הטקסט
  • הקלטה אתנוגרפית
בביצוע הרועה, יורם
תאריך היצירה 1990
השותפים ביצירה הרועה, יורם (זמר, מבצע)
קלצ'קין, רפאל 1907-1987 (מחבר)
וילנסקי, משה 1910-1997 (מלחין)
אדמון, ידידיה 1894-1982 (מלחין)
מזור, יעקב 1935- (מקליט)
הערת מקום וזמן ירושלים
הפונותיקה הלאומית
1990
December 13
סוגה Songs, Hebrew,Singing games,Street music,Musical traditions (Jewish),Musical settings
שפה heb
הערות הערה מנושא: בהקלטה משתתפת גם רוני גואל ילידת מושב צופית, 1942
הערה מנושא: קיים תיק תעוד נספח ובו מילות חלק מהשירים
הערה מנושא: שירים. דמויות הסטוריות, פריט 15, 16, 48-49, 50
מסורת: ישראלים

הערת תוכן היחידה כוללת 55 פריטים
1 יחידה נוספת של סרט זה ניתנת לשליפה לפי מספר הסרט
ימין יורדת שמאל עולה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 1, יורם הרועה שר משירי הנוער העובד
הקפיטן ג'ון פקודה נתן [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 2, משירי הנוער העובד
דונאי דונאי גמלים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 3, יורם הרועה למד את השיר מפי שמעון פרס (פרסקי), שהיה מרכז סניף הנוער העובד ב-6-1945
האפיפיור אדם קדוש שותה הוא יין לא יבוש [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 4, תרגום של שיר גרמני עממי מהמאה ה-18. הושר בנוער העובד
שם הרחק על הגבעה אהלים יש ארבעה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 5, משירי התנועה
יונה פעמונה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) כותר של פריט 5
קטרינה הקדושה היה היתה בת מלך [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 6, משירי התנועה
מלל על הפריט הקודם וגירסאות נוספות שלו --- פריט 7
שמעו נא אנשים הטובים מה עשה המנוול הנבזה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 8, משירי הנוער העובד. הושר גם בפלמ"ח
היינו יחד כמו זוג יונים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 9, משירי התנועה
ספר לי למה אותי לא אהבת [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פזמון של פריט 9
יש לה רגל מתברגת [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 10, כולל מלל על השיר
נגני נגני תזמרת עד בלי די [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פזמון של פריט 10
בפתח תקוה הייתי פלפל שם עשיתי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - מלל פריט 11, שיר של רפאל קלצ'קין, שחקן הבימה
יש ילדים מסכנים בעולם [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 12, פרודיה על "יש ילדים" של ברוידס
יש ילדים בני כפר ובני עיר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - על פי פריט 12
מלל על שירי צימרמן, כולל הדגמות --- פריט 13
אני עומד על הגשר יורק בסירה הרוק שלי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 13, הדגמה לצימרמן
חנה'לה התבלבלה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 13, דוגמא לצימרמן
יום ששי תרצ"ח פרשת וילך [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 14, בלחן "חנה'לה התבלבלה" (חלקי), כולל מלל
לעבן זאל דער חבר משה סנה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 15, התחלה בלבד
משה ביק משה ביק [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 16, שיר מביה"ס בקרית-חיים ששרו הילדים על מורם למוסיקה
לילה הדממה סביב סביב מנמנמות פרות [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - מלל פריט 17
עודד ואני אני ועודד חברים בנוער העובד [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 18, משירי התנועה
ערבי זקן צולע ומסכן התחתן [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 19
יש לנו אוטו טוב [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 20, משירי קבוץ הזורע (מבטאים: "טוף"). כולל מלל על שירי הקיבוץ ועל האורטוריה של אשר בן ארי על המים
כפר סאלד יהיה קבוץ גדול מחר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 21, משירי התנועה
שם בארץ לימפופו בין עצי בננה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 22, משירי התנועה, כולל גירסאות נוספות לשיר
אני יושב לי פה לבד כבר תשע חדשים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 23, שיר מהווי הצבא (שנות הששים)
כלא שש [ביצוע מוקלט] (ישראלים) כותר של פריט 23
מאחורי ההר אחת שתים שלש [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 24, משירי הילדות בקרית-חיים. שיר משחק
אבא נרננה אמא נגילה נא [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 25, בלחן: הבה נגילה הבה". משירי התנועה
פעם הייתי בשדה נרקיסים קטפתי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 26
פעם הייתי פעם הייתי בתימן שם ראיתי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 27, משיר הילדות והתנועה
על שפת הנחל עומדת אני ומחכה ומצפה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 28, שיר משחק
אני עומדת במעגל ומביטה סביבי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 29, שיר משחק
שירלי טמפל רוקדת ככה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 30, משירי הילדות
אבו ג'ילדה והשדים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 31, משירי הילדות
כתונת לילה נפלה לפיילה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 32, משירי הילדות
שיר נוסף על אבו ג'ילדה "ראש הכנופיות", ללא לחן --- פריט 33
טמבלים הוי טמבלים הייתם ותהיו [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 34
לדונה לאורה ספרדיה מהוגנת [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 35, הרוב בדקלום והסוף בלחן
כחם היום עומדים אנו בתור עם הצלחת [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 36, בית אחד
וכשהיא מתרוממת פושטת את הסוודר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 37
המורה לטבע והדודה רבקה ישבו שעה ורבע על אותה הקיפקה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 38, קריאה
כל הבנות הן יצור של השטן [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 39, בלחן מרש האבל של שופן
הבנים למלחמה הבנות לפח אשפה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 40, בשני לחנים. האחד "יונה פעמונה"
כל הנשמה תצא לך [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 41, גירסה הומוריסטית ל"כל הנשמה תהלל יה"
כשכל היהודים יניחו תפלין [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 42, שר יעקב מזור
הגברת דיצה היא בים הפלי.. [ביצוע מוקלט]. (ישראלים) פריט 43
בום דלידה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 44, יורם ויעקב
מרד כושים יש בקובה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 45
גונימה גונימה אמבה וי [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 46, יורם ומזור. כולל מזור
האל העירה וראה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 47, כולל גירסאות לשיר
אחד שתים שלש ארבע מגרמניה היטלר בא [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 48, יורם ויעקב
היטלר קפיטלר הלך לשוק [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 49, קריאות
זעבן זאל דער חבר משה סנה [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 50, בלחן "דודה הגידי לנו כן"
דודה הגידי לנו כן [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - לחן פריט 50, לחן: משה וילנסקי
אבו ג'ילדה והשדים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 51, כולל מלל
כך הולכים השוטרים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 52, לפי "כך הולכים השותלים" (שר: יעקב מזור)
כך הולכים השותלים רן בלב ואת ביד [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - על פי פריט 52, לחן: ידידיה אדמון
מה השעה? שעה אחת. מי אמר לך? העכבר [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 53, יורם בקריאה
גלי גלי גלי-ים סירתי עולה יורדת [ביצוע מוקלט] (ישראלים) פריט 54, יורם בשירה
פעם הלכתי לשפת הים [ביצוע מוקלט] (ישראלים) - מלל פריט 55

הערת משתתפים הרועה, יורם, זמר, יליד קרית חיים, חניך הנוער העובד בשנים 1942-1950
מספר מדף Y 05793(01-55)
מספר מערכת 990002331840205171

תנאי השימוש:

איסור העתקה

יתכן שאסור להעתיק את הפריט ולהשתמש בו עבור פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף.

לבירור אפשרות שימוש בפריט, יש למלא טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

מידע נוסף: הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?