audio items
חזרה לתוצאות החיפוש

[לדינו] שירים בספרדית יהודית. .הקלטת סקר

להגדלת הטקסט להקטנת הטקסט
  • הקלטה אתנוגרפית
כותרים נוספים קופלאס די פורים [ביצוע מוקלט] / פריט 25
בביצוע סלם, פפו
תאריך היצירה 1992
השותפים ביצירה סלם, פפו (זמר, מבצע)
ויך-שחק, שושנה 1938- (מקליט)
הערת מקום וזמן סלוניקי
1992
November 4
סוגה Cantillations,Songs, Ladino,Children's songs,Wedding songs,Musical traditions (Jewish), Sephardi, Near Eastern and Balkan
שפה heb;lad
הערות מסורת: ספרדים :המזרח הקרוב והבלקן / יון - סלוניקי
הערת תוכן היחידה כוללת 47 פריטים
פריט 1: קורות חייו של דודו של פפו סלם, דוד פלורנטין
En pies hijos del pueblo [recorded performance] (sephardim-greece) no 2
פריט 2: שיר ציוני
פריט 3: מלל על שלוש תנועות הנוער ביון: המכבי, צופים, הכוח
Quien de mosotros non admiraría [recorded performance] (sephardim-greece) no 4
פריט 4: שיר "יום השקל" והסבר מילות השיר
Cada día al dentist mamica se va [recorded performance] (sephardim-greece) no 5
פריט 5: הסבר השיר אשר במקורו הוא בצרפתית
פריט 6: מלל על בעיות הנדוניה
Es un grande mal con las dotas [recorded performance] (sephardim-greece) no 6
פריט 7: מלל על שירי לידה
Oh!, que mueve meses [recorded performance] (sephardim-greece) no 8
פריט 8: שיר לברית מילה
Ya viene el parido [recorded performance] (sephardim-greece) no 9
Venga el nino en buenhora [recorded performance] (sephardim-greece) no 10
פריט 10: קריאה, מלל על מנהגי ברית המילה
פריט 11: פפו סלם מספר על התקופה שבה למד בישיבה
El Dio alto con su gracia [recorded performance] (sephardim-greece) no 12
Bendicho su nombre [recorded performance] (sephardim-greece) no 13
צאינה וראינה בנות ציון [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 14
פריט 15: מלל על בתי כנסת
Ahí en el midbar vide alelumbrar [recorded performance] (sephardim-greece) no 16
פריט 16: נהגו לשיר שיר זה לאחר הקידושין בחתונה
פריט 17: מלל על העזרה לנערות עניות ללא נדוניה
A la Scola de la Alianza [recorded performance] (sephardim-greece) no 6
Adoni era un povero mancebo [recorded performance] (sephardim-greece) no 19
Mi suegra [recorded performance] (sephardim-greece) no 20
פריט 20: שיר על החותנת המרשעת
Si me caso tengo suegra [recorded performance] (sephardim-greece) no 21
פריט 21: השיר מנוגן לפי מנגינת השיר LA CUCARACHA
Palestina tú hermosa y santa [recorded performance] (sephardim-greece) no 22
פריט 23: שיר ציוני
Alevanta Jako [recorded performance] (sephardim-greece) no 24
Se vistió la reina Ester [recorded performance] (sephardim-greece) no 25
Aquí mete cocó la gallinica [recorded performance] (sephardim-greece) no 26
פריט 26: השיר הוקלט פעמיים. פעם בבצוע אשתו של פפו סלם ופעם בבצועו
La Torá la Torá [recorded performance] (sephardim-greece) no 27
פריט 27: דקלום מושר לילד שהולך ללמוד תורה
פריט 28: מלל על משחקי ילדים
Eli meni Dudumeni [recorded performance] (sephardim-greece) no 29
Quien supiese y entendiese [recorded performance] (sephardim-greece) no 30
אחד מי יודע [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) - ספרדית יהודית פריט 30, חסרה התחלה
Hablad a mi madre [recorded performance] (sephardim-greece) no 31
עת שערי רצון... באחרית נסה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) - ספרדית יהודית פריט 32
אלפיים שנה כבר עברו מיום שאנו נודדים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 33
פריט 33: שיר ציוני ששרו בתנועת הנוער "הכוח"
לא לא לא לא נזוז מפה כל אויבינו כל שונאינו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 34
Adonai oí y me estremecí [recorded performance] (sephardim-greece) no 35
השם שמעתי שמעך יראתי השם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) - ספרדית יהודית
אז ישיר משה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 36
שירת הים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) כותר של פריט 36
עננו אלהי אברהם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 37
Dio piadoso [recorded performance] (sephardim-greece) no 38
Y fue el día de juzgar a los jueces [recorded performance] (sephardim-greece) no 39
ויהי בימי שפט השפטים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) - ספרדית יהודית פריט 39
Dio piadoso [recorded performance] (sephardim-greece) no 40
נשמת כל חי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 41
אדיר ונאור בורא דוק [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 42
פריט 43: מלל על התקופה שבה למד פפו סלם בישיבה
ויעבר השם על פניו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 44
Alci mis ojos a los cielos [recorded performance] (sephardim-greece) no 45
Adonai tú que sos llamado [recorded performance] (sephardim-greece) no 46
פריט 47: מלל על חלוקת הפיוט בין החזנים

מספר מדף Y 05977-b
מספר מערכת 990002276040205171

תנאי השימוש:

איסור העתקה

יתכן שאסור להעתיק את הפריט ולהשתמש בו עבור פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף.

לבירור אפשרות שימוש בפריט, יש למלא טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

מידע נוסף: הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?