חזרה לתוצאות החיפוש
כותר [חתנה] זאב בורד. .הקלטת פונקציה [הקלטת שמע]
כותרים נוספים ברכות הארוסין והנשואין [ביצוע מוקלט] / פריטים (08, 05),YC00167 (12-05)Y00978
נגון הורה [ביצוע מוקלט] / פריט (29)YC00167
נגון רבי אלימלך [ביצוע מוקלט] / פריט 33
שנה 1970
סוגה Songs, Yiddish
Songs, Hebrew
Nigunim
Musical traditions (Jewish), Ashkenazi, Eastern-European, Hasidim
Musical traditions (Jewish), Ashkenazi, Eastern-European
Musical traditions (Jewish), Ashkenazi, Eastern-European, Hasidim, Toldot Aharon
הערת תוכן ותקציר היחידה כוללת שלשה סרטים
מלל על בדיקת הכתובה וחתימתה, פריט (01)---YC00167--
וראו בניו גבורתו [ביצוע מוקלט] פריט 2, מושר בשעת הובלת החתן לחופה, תאור המתרחש על רקע הנגינה
יה אכסף [ביצוע מוקלט] פריט 3, מושר ע"י הקהל ליד החופה לפני בוא החתן
נגון ולס [ביצוע מוקלט] פריט 4, שירת קהל בשעת הקפות הכלה סביב החתן
בא"א... בורא פרי הגפן... וצונו על העריות [ביצוע מוקלט] פריט 5, ר' יוחנן טברסקי
הרי את מקדשת לי [ביצוע מוקלט] פריט 6, החתן
קריאת הכתובה, פריט 7, ר' דוד סלאטקין
בא"א... בורא פרי הגפן... שהכל ברא לכבודו [ביצוע מוקלט] פריט 8, שבע ברכות, המבצעים: בורד, משה שמעיה, משה פרוש, אברהם שמעיה לוריא, דוד מרדכי לוריא
מלל: תאור המתרחש ושיחות הקהל, פריט 9
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 10, בזמן הסעודה
והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצותיך [ביצוע מוקלט] פריט 11, בזמן הסעודה, אברהם שטינברג שר ומתופף
זמרו לאלהים זמרו [ביצוע מוקלט] פריט 12, שירת קהל בזמן הסעודה
עוד ישמע בערי יהודה [ביצוע מוקלט] פריט 13, שירת קהל בזמן הרקוד. תאור המתרחש על רקע הנגינה
שמח תשמח רעים אהובים [ביצוע מוקלט] פריט 14, שירת קהל בזמן הסעודה
נגון שלחן [ביצוע מוקלט] פריט 15, קהל בזמן הסעודה
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 16, שטיינברג בזמן הסעודה
יבנה המקדש עיר ציון תמלא [ביצוע מוקלט] פריט 17, כנ"ל
מזל מזל מזל טוב [ביצוע מוקלט] פריט 18, כנ"ל
שמח תשמח רעים אהובים [ביצוע מוקלט] פריט 19, שטיינברג + קהל
נגון מירון [ביצוע מוקלט] פריט 20, כנ"ל
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 21, שטיינברג
ישיש עליך אלהיך [ביצוע מוקלט] פריט 22, כלייזמר + קהל. תאור הרקוד על רקע השירה
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 23, כנ"ל
אמת אתה הוא ראשון [ביצוע מוקלט] פריט 24, כנ"ל
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 25, כנ"ל
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 26, כנ"ל
ובכן צדיקים יראו וישמחו [ביצוע מוקלט] פריט 27, כנ"ל
נגון שפר [ביצוע מוקלט] פריט 28, שטיינברג, תאור הרקוד על רקע השירה
נגון משה אודלס [ביצוע מוקלט] פריט 29, כנ"ל
דבקה אוריה [ביצוע מוקלט] פריט 30
נגון יא מוסטפה [ביצוע מוקלט] פריט 31, כנ"ל
נגון מירון [ביצוע מוקלט] פריט 32, כנ"ל
איסטמם באבא ג'ין [ביצוע מוקלט] פריט 33, כנ"ל
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 34, כנ"ל
דבקה עבאיה [ביצוע מוקלט] פריט 35, כנ"ל
נגון יוני II [ביצוע מוקלט] פריט 36, שטיינברג. שיחה אודות הנגונים על רקע הנגינה
נגון תחית המתים [ביצוע מוקלט] פריט 37
נגון יוני I [ביצוע מוקלט] פריט (01)---YC00168--
נגון עבו'ס חצר [ביצוע מוקלט] פריט 2, שטיינברג
נגון דבקה [ביצוע מוקלט] פריט 3, כלייזמר + קהל
הנה מה טוב ומה נעים [ביצוע מוקלט] פריט 4, כנ"ל. תאור המתרחש על רקע השירה
נגון איפה יוסל'ה [ביצוע מוקלט] פריט 5, כנ"ל
והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצותיך [ביצוע מוקלט] פריט 6, כנ"ל
זמרו לאלהים זמרו [ביצוע מוקלט] פריט 7, כנ"ל
תורת השם תמימה משבת נפש [ביצוע מוקלט] פריט 8, כנ"ל
אין ערוך לך ואין זולתך [ביצוע מוקלט] פריט 9, שטיינברג. תאור המתרחש על רקע השירה
ויהי בישרון מלך... עוד ישמע בערי יהודה [ביצוע מוקלט] פריט 10, המלחין: ויינברגר
נישט מיאש זיין [ביצוע מוקלט] פריט 11, מושר ביידיש ע"י חסיד ברסלב, לאחריו מלל על הנגון ועל המבצע
נגון שלחן [ביצוע מוקלט] פריט 12, קהל. נגון דבקות
כבודו מלא עולם [ביצוע מוקלט] פריט 13, מושר בשני נגונים שונים ע"י הקהל
שושנת יעקב צהלה ושמחה [ביצוע מוקלט] פריט 14, קהל ליד השולחן
שהשלום שלו ישים עלינו ברכה [ביצוע מוקלט] פריט 15, קהל
נגון שלחן [ביצוע מוקלט] פריט 16, קהל. נגון מתון. "נגון ויז'ניץ"
מזל טוב מזל טוב [ביצוע מוקלט] פריט 17, כלייזמר + קהל
ליהודים היתה אורה ושמחה [ביצוע מוקלט] פריט 18, שטיינברג
נגון ברוגז טאנץ [ביצוע מוקלט] פריט 19, שטיינברג וקהל, תאור המתרחש על רקע השירה
נגון תחית המתים [ביצוע מוקלט] פריט 20, שטיינברג, תאור המתרחש על רקע השירה
נגון פריילעכס [ביצוע מוקלט] פריט 21, שטיינברג
ליהודים היתה אורה ושמחה [ביצוע מוקלט] פריט 22, שטיינברג וקהל
נגון פורים [ביצוע מוקלט] פריט 23, כנ"ל. נוסח תולדות אהרן
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 24, כנ"ל, נוסח קרלין
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 25, כנ"ל. תאור הרקוד על רקע השירה
חייב איניש לבסומי [ביצוע מוקלט] פריט 26, כנ"ל
ברוך הוא אלהינו שבראנו לכבודו [ביצוע מוקלט] פריט 27, כנ"ל. נגון בובוב
יבנה המקדש עיר ציון תמלא [ביצוע מוקלט] פריט 28, שטיינברג
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 29, קהל. נגון קרלין
פרק ית ענך מפם אריותא [ביצוע מוקלט] פריט 30, שטיינברג וקהל
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין [ביצוע מוקלט] פריט 31, כנ"ל
לשנה הבאה בירושלים הבנויה [ביצוע מוקלט] פריט 32, שטיינברג. ברקע שיחה על השיר הקודם
נגון שמונה שרצים [ביצוע מוקלט] פריט 33, קהל. תאור המתרחש
ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם [ביצוע מוקלט] פריט 34, שירת קהל
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 35
נגון שלחן [ביצוע מוקלט] פריט 36. נגון מתון. "נגון ויז'ניץ"
כי בשם קדשך הגדול הגבור והנורא [ביצוע מוקלט] פריט 37
שיר המעלות בשוב השם [ביצוע מוקלט] פריט 38
נגון דבקות [ביצוע מוקלט] פריט (01)---Y00978--
בא"א... בורא פרי הגפן... שהכל ברא לכבודו [ביצוע מוקלט] פריט 2
שמח תשמח רעים אהובים [ביצוע מוקלט] פריט 3
א גוטע נאכט מזל טוב [ביצוע מוקלט] פריט 4
יעמוד... יעצט וועט מען אויפרופן [ביצוע מוקלט] פריט 5, מכאן רקוד המצוה
קול רנה וישועה באהלי צדיקים [ביצוע מוקלט] פריט 6
יוסף השם עליכם [ביצוע מוקלט] פריט 7
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 8
נגון מירון [ביצוע מוקלט] פריט 9
עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים [ביצוע מוקלט] פריט 10, חזנות
מסוד חכמים... אפתחה פי בתפלה ובתחנונים [ביצוע מוקלט] פריט 11, נוסח תפלה לימים הנוראים
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין [ביצוע מוקלט] פריט 12
שיחה עם הבדחן, פריט 13
הערות קיים תיק תעוד נספח
הערה מנושא: חתנה. קבלת פנים, טקס
הערה מנושא: חתנה. קבלת פנים (מלל) פריט (01)YC00167
מסורת: אשכנזים :מזרח-חסידים / (ישראל-ירושלים)
מסורת: אשכנזים :מזרח-חסידים / אוקראינה - סקור פריט (38)YC00168
מסורת: אשכנזים :מזרח-חסידים / בוקובינה - ויז'ניץ פריטים (15, 02)YC00167 (12,16,36)YC00168
מסורת: אשכנזים :מזרח-חסידים / גליציה - בובוב פריט (27)YC00168
מסורת: אשכנזים :מזרח-חסידים / ליטא - קרלין פריטים (03),YC00167 (24,29)YC00168
מסורת: אשכנזים :מזרח-חסידים / פולין - מוז'יץ פריט (04)YC00167
מסורת: אשכנזים :מזרח-חסידים / (ישראל - ירושלים - תולדות אהרן) פריט 23
בורד, אברהם, זמר, אבי החתן
מקום נוסף ירושלים, אולם המרכז
1970, March 3
שפה עברית
יידיש
מספר מדף/סרט/תיק YC 00167-
YC 00168-
Y 00978
Y 03729-03735
מספר מערכת 990002257250205171
קישורים הקלטה אתנוגרפית Y-00978-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית Y-03729-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית Y-03730-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית Y-03731-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית Y-03732-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית Y-03733-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית Y-03734-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית Y-03735-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-00167-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-00168-REL_A_01

תנאי השימוש:

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?