הטלוויזיה החינוכית
מתוך "זהו זה", 1985

הטלוויזיה החינוכית

"הטלוויזיה החינוכית הישראלית" הוקמה בידי קרן רוטשילד בשנת 1964, והייתה לערוץ הטלוויזיה הישראלי הראשון; ב-15 במרץ 1966 העלתה לאוויר את השידור הטלוויזיוני הראשון במדינת ישראל.

בתחילה כונתה החינוכית בשם "נאמנות הטלוויזיה הלימודית" – נט"ל – כאשר המטרה הראשונית הייתה להשתמש בשידורי טלוויזיה ככלי עזר להוראה, כחלק ממערך הלימודים בבתי הספר. במשך שלוש שנים נערך ניסוי שבמסגרתו שידרה נט"ל ל-32 בתי ספר. עם סיום תקופת הניסיון, בשנת 1966, העבירה קרן רוטשילד את נט"ל על מתקניה מבעלותה לבעלות הממשלה, ומאז הוסב שמה למרכז לטלוויזיה לימודית.

בתחילת פעילותה שידרה הטלוויזיה הלימודית תכניות לימודיות לבתי הספר, תכניות לגיל הרך ותכניות העשרה בשעות אחר-הצהריים. בשנת 1982, בתקופת מבצע "שלום הגליל", החלה בשידורי התכנית "שלום הגליל" שעם השנים שונה שמה ל"ערב חדש", תכנית שהייתה נקודת מפנה בתולדות הטלוויזיה הלימודית בכך שהחלה לשדר תכניות בידור יחד עם ענייני היום.

בשנת 1986 שונה שמה בשלישית, ל"טלוויזיה החינוכית הישראלית". שינוי השם ביטא גם את השינוי בתפיסה לפיה החינוכית אינה משדרת רק לצרכי לימוד והוראה אלא מרחיבה את הסוגות הטלוויזיוניות שהיא כוללת, את מגוון התכניות בהפקתה ואת קהלי היעד שלה, כאשר הפניה היא לציבור כולו.

אוסף הטלוויזיה החינוכית

אוסף הטלוויזיה החינוכית בספרייה הלאומית הוא תוצר של שיתוף פעולה בין החינוכית (הטלוויזיה החינוכית הישראלית בעברה) ובין הספרייה הלאומית, שבמסגרתו תקלוט הספרייה את כל מאגר התכניות של החינוכית במסגרת מאמציה לשימור והנגשת אוצרות התרבות הישראלית. האוסף כולל כבר כעת מבחר של מאות פרקי תכניות שהופקו ושודרו בטלוויזיה החינוכית, טעימה מושכלת משפע רב מאוד של חומרים מוקלטים של הטלוויזיה החינוכית שנמשיך לחשוף בפניכם מעת לעת, עד להשלמת קליטת כלל המאגר (כ-14,000 פרקי תכניות בסך הכל!).

תוכניות נבחרות

כאן תוכלו למצוא פרקים נבחרים מהתוכניות האהובות "זהו זה" ו"קשת בענן". בחיפוש בקטלוג תוכלו למצוא תוכניות רבות נוספות.

זהו זה | קשת וענן | תנאי שימוש

תנאי שימוש

א. תנאי שימ​וש

שימוש בחומרים מ​בית הטלוויזיה החינוכית המוצגים בתת-אתר זה (להלן: "האתר") יהיה כפוף לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 (להלן: "חוק" ו/או "חוק זכות יוצרים") ולמגבלות בעלוּת נוספות כמפורט להלן. בכפוף לחוק זכות יוצרים, אסור למשתמש להציג בפומבי או לפרסם את החומרים, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל זכויות היוצרים. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות המשתמש ל"שימוש הוגן" כמפורט בחוק זכות יוצרים או מכל זכות אחרת על פי דין. על המשתמש לשמור על "הזכות המוסרית" של היוצר כהגדרתה בחוק. מובהר כי החומרים נועדו לצפייה בלבד והורדת החומרים לכל מכשיר נייח או נייד או לכל אמצעי אחסון דיגיטלי אסו​​רה בהחלט.

 1. בקשה לשימוש בזכות היוצרים בפריט
  משתמש המעוניין לעשות שימוש בחומרים שלא על פי כללי השימוש ההוגן אחראי להסדרת זכויות השימוש כאמור, ומתחייב לקבל הרשאה לשימוש המבוקש. לקבלת הנחיות נוספות לצורך בקשה כזאת, יש לפנות לטלוויזיה החינוכית לכתובת: www.23tv.co.il. הספרייה הלאומית אינה בעלת זכויות יוצרים בחומרים ועל כן אין לפנות לספרייה בבקשה לקבלת הרשאה לשימוש בפריטים אלא לטלוויזיה החינוכית בכתובת האמורה.
 2. מתן ייחוס
  החומרים המוצגים באתר זה מובאים בו באדיבות ערוץ 23-הטלוויזיה החינוכית. ניתן לצפות בחומרים נוספים באתר של הטלוויזיה החינוכית: www.23tv.co.il.
 3. שינוי תנאי שימוש
  הספרייה הלאומית רשאית לשנות את תנאי השימוש שלעיל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלה ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם והעלאתם לאתר האינטרנט של הספרייה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש בפריטים המפורסמים באתר האינטרנט של הספרייה. ​​​​
 4. הגבלת אחריות
  האחריות לאופן השימוש בפריטים או במידע המונגש על ידי הספרייה הלאומית (להלן: "השירות") היא על המשתמש בלבד. החומרים באתר זה מובאים AS-IS והספרייה, עובדיה, נציגיה וכל מי שמועסק על ידה, לא יישאו באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. ​​​​
 5. זכויות בתוכנה
  החומרים באתר זה עשויים להיות מוצגים באמצעות תוכנות שונות מעת לעת. הזכויות בתוכנות אלו שייכות לספרייה הלאומית או לצדדים שלישיים אשר העניקו לספרייה הלאומית רישיון שימוש ואסור להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, לבצע הנדסה הפוכה או לעשות כל פעולה בתוכנות מלבד השימוש בהן לצורך צפייה בחומרים באתר זה. ​​​

ב. הגשת בקשה להסרת פריט המונגש באתר הספרייה הלאומית

הספרייה הלאומית דואגת להנגיש חומר לציבור בהתאם לחוק, וכאשר אין הגבלות ידועות על הנגשת החומר. אם לדעתך קיים חשש להפרת זכות יוצרים כלשהי בחומרים המופיעים באתר זה, אנא פנה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]​ כדי שנוכל לברר את הנושא. מובהר כי זכויות היוצרים בחומרים המובאים באתר זה הן באחריות הטלוויזיה החינוכית. ​​​​תנ