קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

פרשת תולדות

פרשת תולדות

תולדות יצחק

לעיון בספר

לעיון בספר

​פרשת תולדות נפתחת כך: "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, בֶּן-אַבְרָהָם: אַבְרָהָם, הוֹלִיד אֶת-יִצְחָק" (בראשית כה, יט).

המילה 'תולדות' עשויה להתפרש כרשימה גנאלוגית של צאצאים כמו של בני ישמעאל:

"וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת יִשְׁמָעֵאל, בֶּן-אַבְרָהָם: אֲשֶׁר יָלְדָה הָגָר הַמִּצְרִית, שִׁפְחַת שָׂרָה לְאַבְרָהָם. וְאֵלֶּה, שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל, בִּשְׁמֹתָם, לְתוֹלְדֹתָם: בְּכֹר יִשְׁמָעֵאל נְבָיֹת, וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם"
(בראשית כה, יב-יג).

​אפשרות נוספת להסבר המושג 'תולדות' היא ההיסטוריה של האדם המסופר, כפי שמוצאים בתחילת פרשת נח: "אֵלֶּה, תּוֹלְדֹת נֹחַ, נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה, בְּדֹרֹתָיו" (בראשית ו, ט).

רש"י בתחילת הפרשה נוקט פירוש שונה. "יעקב ועשיו האמורים בפרשה". פרשה זו עוסקת בתולדות צאצאים של יצחק, אך לא ברשימה גנאלוגית אלא בסיפור חייהם. לכאורה, ניתן היה לטעון שמדובר בתולדות חייו של יצחק. ואמנם, אכן מסופר בפרשה על תפילתו של יצחק לבנים, ירידתו לגרר, חפירת הבארות והברית שכרת עם אבימלך. אך כל אלה הם רק רקע לדרמה הגדולה של מאבק האיתנים בין שני האחים התאומים, שכל כך שונים: יעקב ועשו.

מחברים רבים קראו לספרם 'תולדות יצחק', החל ברבי יצחק קארו (רי"ח-רצ"ה; 1535-1458) ממגורשי ספרד ודודו של מרן רבי יוסף קארו. ועד לספר בן ימינו המתאר את תולדות הרב המקובל יצחק כדורי.

הפעם נעסוק בספר 'תולדות יצחק' שחיבר הרב יצחק אייזיק קראסילשציקוב (תרמ"ח-תשכ"ה; 1965-1888). תולדות חייו של הרב יצחק אייזיק מרתקות ביותר. נולד בעירה קריצ'ב שברוסיה הלבנה. בגיל צעיר למד בישיבת מיר אצל ראש הישיבה הרב אליהו ברוך קמאיי. כיהן כרב בעיר האדיץ שבאוקריאנה המזרחית (בעיר זו נכרה קברו של רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל 'התניא'). המשיך לכהן כרב בפולטובה תחת השלטון הקומוניסטי והדפיס בה בשנת תרפ"ו (1926) את ספרו תבונה על משנה תורה לרמב"ם. היה זה הספר התורני האחרון שנדפס תחת השלטון הקומוניסטי.

בשנת תרפ"ט (1929) נאלץ להתפטר מתפקידו כרב, התיישב במוסקבה ועבד כרואה חשבון. בסתר המשיך לכתוב את חידושיו, בצל חומת הקרמלין. הרב ניסה לבקש אשרת יציאה לארץ ישראל ולא נענה. את געגועיו לארץ השקיע בפירוש התלמוד הירושלמי וכה אמר בצוואתו לרב צבי ברונשטיין (תרע"א-תשנ"ג; 1993-1911):

"כל ימי נשאתי נפשי לארצנו הקדושה... שנים רבות נשאתני התקווה שאזכה להגיע לירושלים... בראותי שתקוותי נכזבת... הדרכים חסומות... השערים נעולים... נטלתי את הירושלמי, ובו השקעתי את כל כיסופי לארצנו ועירנו הקדושים... התחלתי את חיבורי על הירושלמי מסכת שביעית שכתבתי בשנת תשי"ב (1952)... היא שנת השמיטה... ואמרתי בלבי: יהי רצון כאילו ..."

אחרי פטירתו של הרב יצחק אייזיק קראסילשציקוב, הצליח הרב צבי ברונשטיין לארגן את הברחת 20 הכרכים הגדולים של הפירוש על התלמוד הירושלמי מחוץ לברית המועצות. מאז העסיק צוות גדול של תלמידי חכמים בראשות הרב חיים קנייבסקי, ששקדו על פענוח כתב היד והתקנתו לדפוס.

שדה יצחק, יצחק גואטה, ליוורנו, תרי"א, 1851 לצפייה בכתב היד

שדה יצחק, יצחק גואטה, ליוורנו, תרי"א, 1851

לצפייה בכתב היד

פרשת תולדות עוסקת במאבק שבין יעקב ועשיו על הבכורה והברכה. יעקב, בעצת רבקה אמו, הולך לקבל את הברכה מיצחק העיוור. יצחק מנסה לזהות את העומד מולו ותוהה: "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו". בסופו של דבר מחליט יצחק: "ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה'". יצחק מעניק ליעקב את הברכה.

​חז"ל ציינו את יצחק כאיש של שדה: "מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב – אלקי יעקב ולא אלקי אברהם ויצחק? אלא לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית שנא' ויקרא למקום ההוא בית א-ל" (פסחים פח').

הגר"א מסביר שאלו שלשה הם כנגד תורה עבודה וגמ"ח, שההר הוא כנגד אברהם – חסד, והוא הר המוריה, יצחק קראו שדה כנגד העבודה והוא העזרה, חלק המקדש ללא גג כשדה, מקום הקרבת הקרבנות, ויעקב איש תם יושב אהלים כנגד תורה המונחת בבית קדש הקדשים. יצחק היוצא לשוח בשדה, אוהב את עשיו, שהנו 'איש שדה', ועל לכן שולח אותו לשדה לצוד ציד ולהכין מטעמים, כדי לזכות בברכה.

מחברים שונים בשם יצחק קראו לספרם 'שדה יצחק'. ביניהם, ר' יצחק גויטע (תקל"ז-תרי"ז; 1857-1777), אשר נולד בטריפולי שבלוב. בגיל צעיר נדד לליוורנו. האגדה מספרת שעבד בליוורנו כמשרת בביתו של גביר. באחד הימים התארח בבית הגביר שד"ר מארץ ישראל. הנער הצעיר יצחק גויטע תרם לשד"ר את כל חסכנותיו והשד"ר ברך אותו שיזכה בעשירות. הברכה התקיימה: ר' יצחק גויטע התפרסם בזמנו כנדיב התורם ביד רחבה. רוב שנותיו חי בעיר טריסט שבצפון איטליה. ר' יצחק לקח לעצמו מלמד ללמדו תורה, וכשהתקדם בתלמודו החל לרשום את הערותיו וחידושיו. פרי חידושיו הוא ספרו 'שדה יצחק' בארבעה חלקים על מסכתות הש"ס, שנדפסו בשנים תר"ו-תרט"ז (1846-1856). בסוף שנת תרט"ז (1856) עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, שם נפטר שם בח' שבט תרי"ז (1857) ונקבר סמוך לרבי משה אלשיך.

לפניכם סריקה של הספר שדה יצחק שנדפס איש מצליח שנדפס בליוורנו, תרי"א, 1851